Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

25 maja dzieci z grup „Jeżyki” i „Pszczółki” wystąpiły z programem artystycznym dla seniorów z

Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Występy dzieci dostarczyły publiczności dużo radości i

wzruszeń, a dzieciom dały satysfakcję z tego, że mogły umilić piosenkami i wierszami czas

seniorom. Dzieci za piękną prezentację otrzymały słodycze, ale największą nagrodą były uśmiechy

na twarzach seniorów.