Bezpieczny przedszkolak

ROK SZKOLNY 2021/2022

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności.
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach również  przyłączyły się do akcji.
Przez cały tydzień w każdej grupie prowadzone były liczne konkurencje sportowe, zajęcia gimnastyczne z użyciem akcesoriów, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Uwieńczeniem Tygodnia Sportu były zajęcia  Taekwon-Do prowadzone przez Pana Tomasza Zaremba, właściciela szkoły Taekwon-Do.
Sport to zdrowie dlatego zajęcia sportowe w naszym przedszkolu  odbywają się każdego dnia.

Spotkanie z policjantem

 W piątek 1 października nasze przedszkole odwiedziła pani policjantka Marta Kabelis, która przeczytała  dzieciom  opowiadania o niesfornej Poli i jej przygodach. 13 rymowanych historyjek zostało opatrzonych kolorowymi ilustracjami, ale na wydaniu książeczki nie poprzestano. Przygody Poli stały się punktem wyjściowym do kompleksowych profilaktycznych działań, skierowanych do najmłodszych uczniów. Już w nadchodzącym roku szkolnym o Poli będzie można nie tylko przeczytać, ale i zobaczyć ją na karcie pracy, pieczątce, dyplomie. Przygody rezolutnej dziewczynki trafią także na ekrany, a wszystko za sprawą policjantów, którzy przeczytali je dzieciom. To jednak nie koniec – historyjki będą mogły także wpaść w ucho w trakcie podróży, policyjna narracja popłynie bowiem z radiowych głośników.  Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach czekają na kolejne wizyty funkcjonariuszy policji i na Polę.

Spotkanie ze strażakiem

23 września w grupie „Skrzaty” odbyło się spotkanie z panem Piotrem, który pracuje jako strażak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Pan Piotr opowiedział naszym przedszkolakom o swojej pracy, pokazał dzieciom ubiór strażaka i wyjaśnił jak się nazywa i do czego służy niezbędny sprzęt będący na wyposażeniu straży pożarnej. Każde dziecko miało okazję przymierzyć strażacki hełm. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały naszego gościa: utrwaliły numery alarmowe, uczyły się prawidłowego powiadamiania o sytuacji wymagającej wezwania straży pożarnej oraz pogłębiły swoją wiedzę na temat pracy strażaka. Kilkoro dzieci zadeklarowało chęć zostania strażakiem i pełnienia tej ważnej służby w przyszłości. Dzieci zostały obdarowane przez Pana Piotra odblaskami i magnesami z numerem alarmowym, a pan Piotr usłyszał piosenkę o byciu strażakiem w wykonaniu dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom Marcela za pomoc w organizacji spotkania, a panu strażakowi za poświęcony czas i ciekawą lekcję z zakresu bezpieczeństwa:)))

ROK SZKOLNY 2020/2021

„Obcemu mówię nie!”

 W ramach realizacji projektu  Bezpieczny Przedszkolak w  dniach 16 i 17.06.2021 r. w grupie  Wiewióreczki  odbyły  się zajęcia  na temat „Jestem bezpieczny – obcemu mówię Nie!”

Dzieci 5-6  – letnie przedstawiły bajkę Czerwony Kapturek,  ocenę zachowania dziewczynki i pokazały właściwe zachowanie w stosunku do osób nieznajomych.  Następnie przedstawiły  różne scenki sytuacyjne  pod hasłem „Spotkanie z nieznajomym”. (nie otwieram drzwi nieznajomym; stosowanie się do zakazu otwierania drzwi nieznajomym, rozmowy z nieznajomym.) Na koniec wykonały wspólnie  plakat ostrzegający wszystkie dzieci przed kontaktem z nieznajomym  i umieściły go na głównym holu przedszkola.

Spotkanie z policjantem

16 czerwca  2021r. w naszym  ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem  wszelkich zasad bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z policjantką Panią Martą Kabelis  z Komisariatu Policji w Bartoszycach. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu i podczas zbliżających się wakacji. Pani policjantka, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię w specjalnym do tego przygotowanym miasteczku ruchu drogowego. Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjantka  zademonstrowała dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły pani policjantce laurkę z podziękowaniem.

Jeżyki uczą się bezpiecznych zachowań

Sala edukacyjna „Ognik” to specjalnie wyposażony kompleks pomieszczeń przeznaczony do edukacji dzieci.  

W trakcie zajęć dzieci uczą się m.in. prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zasad bezpiecznej ewakuacji oraz prawidłowego wzywania służb ratowniczych.

Dzięki multimedialnemu wyposażeniu sal dydaktycznych, zajęcia są podparte krótkometrażowymi filmami rekomendowanymi przez Komendę Główną PSP oraz efektami specjalnymi.

Dnia 08.06.2021 dzieci z gr. „Jeżyki” uczestniczyły właśnie w zajęciach w Sali edukacyjnej „Ognik” poznały zasady bezpieczeństwa jak zapobiegać pożarom, dowiedziały się również jak zachować się podczas pożaru, utrwaliły nr alarmowe. Strażacy również zaprezentowali swoje wozy oraz wykonali pokazowy alarm. Był to niezapomniany i pełen wrażeń dzień.

„Potrafimy zadbać o nasze bezpieczeństwo”- grupowy Quiz o bezpieczeństwie

Wiek przedszkolny to najlepszy czas kiedy powinniśmy uświadomić dzieciom różne grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu  i przyzwyczaić  dzieci  do „pewnych” ograniczeń ich wolności miedzy innymi przez przestrzeganie zakazów i nakazów. Bardzo ważne jest także zapoznawanie ich ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń. Tym sposobem powstał pomysł zorganizowania quizu podsumowującego zdobyte wiadomości.  W dniu 31maja  w grupie Wiewióreczki (5-6 latki) odbył się Quiz pod hasłem: „Potrafimy zadbać o nasze bezpieczeństwo” Celem quizu było utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i w ruchu drogowym, sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, oraz promowanie bezpiecznego stylu życia. Dzieci podzielone na zespoły rozwiązywały zagadki, odkrywały tajemnicze słowa związane z ruchem drogowym , układały puzzle „Znaki drogowe”. Przypomniały sobie numery alarmowe przypasowując je do właściwych pojazdów, układały historyjki obrazkowe  dotyczące niebezpiecznych sytuacji  oraz wskazywały za pomocą  napisu TAK lub NIE. jak należy zachować się  w różnych sytuacjach. Wszystkie dzieci zasłużyły na nagrodę  , którymi były lizaczki odblaskowe i emotikonka uśmiechniętej buźki.

Jesteśmy dumni ,że dzieci wyposażone w taką wiedzę będą z pewnością bezpieczne     w szkole i w nowym otoczeniu.

Jestem bezpieczny na drodze

W kwestii bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym rolę odgrywa wiele czynników. Dzieci biorą w nim udział na innych zasadach niż dorośli, przez co czyhają na nie różne niebezpieczeństwa. Dzieci grupy „Skrzaty wzięły udział w cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa, a zwieńczeniem posiadanej wiedzy był konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” i quiz wiedzy o bezpieczeństwie. Na konkurs wpłynęło sześć prac, każda praca dotyczyła tematu i była samodzielnie wykonana. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a wystawa prac znajduje się na górnym holu w przedszkolu.

Spotkanie z policjantem w grupie Wiewióreczki

Przedszkolaki z  Dwójeczki , jak co roku miały możliwość wzięcia udziału w spotkaniu    z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach panem Krzysztofem Leśniewskim.         Do tej wizyty dzieci z grupy  Wiewióreczki przygotowywały się od kilku dni poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu, ale również w ruchu drogowym.                   Celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola, uświadomienie dziecka jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Dzieci miały także okazję dowiedzieć się również, na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego mundur oraz jaki sprzęt jest potrzebny policjantom podczas służby. Był też czas na zabawę z panem policjantem.  Dzieci rozwiązywały zagadki prezentowane przez gościa, wzięły udział w Quizie  „ Potrafię  dbać o swoje bezpieczeństwo – TAK czy NIE”             oraz zatańczyły z panem policjantem przy utworze pt.  Ręce do góry” .                Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały Policjantowi  za wizytę wręczając  samodzielnie wykonaną laurkę i wykonanie wspólnego zdjęcia . Serdecznie dziękujemy  panu policjantowi , że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami.                                              Dziękujemy i zapraszamy częściej do naszego przedszkola!   

Spotkanie z policjantem w grupie ” Biedroneczki”

W poniedziałek 28 września dzieci  z grupy ,,Biedronki” odwiedził  Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach panem Krzysztofem Leśniewskim  , który przekazał dzieciom szereg informacji na temat bezpiecznego zachowania w domu, przedszkolu, na podwórku, w ruchu pieszym oraz bezpiecznego podróżowania samochodem, rowerem. Przedszkolaki poznały znaczenie noszenia  świateł odblaskowych  szczególnie jesienią i zimą. Dzieci w sposób praktyczny pokazywały gościowi jak bezpiecznie należy  przejść przez jezdnię. Dzieci w podziękowaniu za cenne informacje powiedziały gościowi wiersz ,,Bezpieczny przedszkolaczek” , podsumowanie zdobytych wiadomości odbyło się w postaci quizu wiedzy na ten temat. Pan policjant gratulował dzieciom zdobytej wiedzy o bezpieczeństwie. Na zakończenie zostało wykonane wspólne zdjęcie.  

                                                                      Krystyna Sekita

O BEZPIECZEŃSTWIE Z POLICJANTKĄ…

W naszym przedszkolu na początku roku szkolnego w każdej grupie wiekowej realizowane są zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym. Dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu                                                                                                  drogowego. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do bezpiecznego zachowania się, tak aby unikały zagrożenia i nie powodowały go swoim zachowaniem. Przedszkolaki są cały czas w ruchu, a przez to jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. W zapewnieniu im bezpieczeństwa współpracujemy z rodzicami oraz policją.  Bardzo ciekawym dla dzieci wydarzeniem była wizyta sierżant sztabowej Sylwii Michałowskiej z Powiatowej Komendy Policji w naszym przedszkolu. Dzieci bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem oglądały mundur oraz obowiązujące wyposażenie.  Policjantka w bardzo przyjaznej atmosferze przybliżyła przedszkolakom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze zarówno pieszo jak i rowerem. Powiedziała dzieciom do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. Zwróciła również uwagę na to jak ważna jest znajomość numerów alarmowych oraz własnego adresu zamieszkania w przypadku zgubienia się. Przedszkolaki podziękowały policjantce za dobre rady oraz wręczyły pamiątkową laurkę.

Po tym spotkaniu możemy być pewni, że dzieci będą bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Żaden przedszkolak nie będzie obawiał się spotkania z policjantem i będzie wiedział, że jest on jego przyjacielem, który w razie potrzeby chętnie służy pomocą.


Bezpieczny Przedszkolak!- „Mali ,Wielcy Ratownicy”

Dzieci z grupy ” Jeżyki” 19 listopada po raz pierwszy uczestniczyły w spotkaniu z ratownikami medycznymi ze stowarzyszenia „mali WIELCY ratownicy” w ramach programu edukacyjnego o tej samej nazwie.
Podczas tego spotkania przedszkolaki zapoznały się z wnętrzem karetki pogotowia i jej wyposażeniem. Dowiedziały się w jaki sposób udzielana jest pierwsza pomoc w ambulansie i jak przenosi się chorych do karetki. Następnie w sali przedszkolnej ratownicy w przystępny sposób zapoznali dzieci z defibrylatorem i jego obsługą. Jeżyki ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. Dziękujemy miłym panom ratownikom i czekamy na kolejną wizytę.

Danuta Banach


Spotkanie z panią policjantką…
 
W dniu 28.11.2018r. nasze przedszkole odwiedziła policjantka z Komendy Policji w Bartoszycach. Pani Marta przeprowadziła prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zapamiętały ważne numery alarmowe tj.112 i 997.
Policjantka uświadomiła przedszkolaków o konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami,a także o nie zawieraniu znajomości z obcą osobą dorosłą. Na zakończenie spotkania,pani Marta obdarowała dzieci upominkami w postaci odblasków. Dzięki takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc, dziękujemy za miłą wizytę

Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z cyklu ” Mali, Wielcy Ratownicy”

Kolejne spotkanie z cyklu ” Mali ,Wielcy Ratownicy” odbyło się 7 grudnia . Tym razem odwiedzili nas ratownicy z trzech służb: policjant, strażak i ratownik medyczny . Dzieci utrwaliły numery alarmowe służb ratunkowych oraz zasady wzywania pomocy. Zabawa w „Głuchy telefon” uczyła dzieci współdziałania, uważnego słuchania i przekazywania informacji. W trzech grupach przedszkolaki układały historyjki obrazkowe , ustalając kolejność od momentu wypadku do czasu udzielenia pierwszej pomocy. Zrozumiały, że aby  bezpiecznie podróżować samochodem dzieci muszą siedzieć w foteliku przypięte pasami .

Danuta Banach


NAWET ŚWIĄTECZNA CHOINKA POMAGA DZIECIOM ZADBAĆ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze jest dobry czas, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków. Okazało się, że nawet świąteczna choinka może w tym pomóc.                                           Dzieci z grupy ,,Biedroneczki” naszego przedszkola zostały zaproszone do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach aby ubrać choinkę własnoręczne przygotowanymi ozdobami. Po przyjściu na miejsce okazało się jednak, że w holu budynku czekała choinka już udekorowana odblaskami. Dzieci, które przyzwyczajone są, że choinkę się ubiera, początkowo były bardzo zdziwione gdy policjantka poprosiła o rozebranie jej z odblasków. Po wyjaśnieniu, iż choince odblaski nie są potrzebne, za to im bardzo się przydadzą pod warunkiem, że będą je nosić przymocowane do zamka w kurtce, a nie schowają do szuflady przedszkolaki z chęcią zdejmowały odblaskowe radiowozy z choinki a na ich miejsce wieszały papierowe koszyczki, bombki, pawie oczka oraz łańcuszki.

Odblaski wykorzystane we właściwy sposób będą stanowiły kolejny element zwiększający bardzo ważne bezpieczeństwo na drodze naszych przedszkolaków. Pragniemy w tym miejscu również przypomnieć, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat ( na przykład starszym rodzeństwem ). Jedynie w przypadku strefy zamieszkania oraz drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych dziecko do lat siedmiu może poruszać się samodzielnie.


Bezpieczne ferie…

Przed nami ferie zimowe,dbając o bezpieczeństwo dzieci, podejmujemy w przedszkolu wiele działań, uczących dzieci bezpiecznych zachowań w czasie zabaw na śniegu.18 stycznia ” Jeżyki” i ” Skrzaty” uczestniczyły w akcji ” Bezpieczne ferie zimowe” zorganizowanej przez służby ratunkowe nad Jeziorkiem Miejskim. Przedszkolaki obejrzały pokaz ratowania tonącego pod lodem. Utrwaliły sposób wzywania pomocy , numery alarmowe oraz zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Ale przede wszystkim zrozumiały, że nie można wchodzić na lód.


Ferie tuż , tuż.   Krasnoludki i Misie poznają zasady bezpiecznych zabaw na śniegu.

W związku ze zbliżającymi się feriami  zimowymi,  dzieci z grupy Krasnoludki i Misie poprzez rozmowę  w oparciu o ilustracje, kolorowe plakaty , naukę piosenek , wierszyków   rozwiązywanie zagadek  zapoznały się  z zasadami bezpiecznych zabaw  na śniegu.  Zasady te  umieszczone zostały w katalogu , który został wyeksponowany  w kąciku . Pomoże on nam w bezpiecznym zachowaniu się podczas pobytu zimą  na dworze .


BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK-MALI WIELCY RATOWNICY

05.02.2019 w ramach cyklicznych spotkań ” Mali Wielcy Ratownicy”,dzieci z grupy Jeżyki układały historyjki obrazkowe na temat niebezpiecznych zabaw i ich konsekwencji, kontaktu  z rzeczami ostrymi i gorącymi
Następnie uczyły się wykonywać opatrunki w miejscach skaleczeń. Spotkaniu towarzyszyła niesamowita atmosfera. Dzieci z ochotą opatrywały rany swoim kolegom. Mam nadzieję ,że w realnym świecie będą równie chętnie udzielać pomocy innym…

Bezpieczny Przedszkolak- Przedszkolaki w Straży Pożarnej.

14 lutego 2019 dzieci z grupy Jeżyki i Pszczółki uczestniczyły w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Straży Pożarnej w Bartoszycach. Przedszkolaki miały okazję poznać zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia i przyswoić kanon zachowań w niebezpiecznych sytuacjach. Ważne jest aby dzieci w sytuacjach traumatycznych miały zaufanie do służb ratujących zdrowie i życie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, praktycznie ćwiczyły jak wezwać pomoc, jakie informacje należy podać. W specjalnym pomieszczeniu miały okazję zobaczyć jak postępować podczas pożaru. Dowiedziały się o zasadach bezpiecznej ewakuacji.Wiele niebezpieczeństw czeka na nas w związku z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, wentylacji i gazu. Omówione zostały zagrożenia związane z cichym zabójcą czyli tlenkiem węgla.Jeżyki uczyły się jak radzić sobie ze złością i agresją

Dzisiaj Jeżyki uczyły się jak dostrzegać i wyrażać uczucia.Dzieci przedstawiały różne uczucia, rozpoznawały i nazywały je. następnie wykonały ” Maski” na rękę. Maska miała dwa oblicza; wesołe z jednej strony i smutne z drugiej. Przy muzyce raz wesołej, a raz smutnej dzieci prezentowały swoje maski.

Biedroneczki poznają numery alarmowe.

4 marca „Biedroneczki” uczestniczyły w zajęciach, których głównym celem było zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi. Najpierw dzieci obejrzały film edukacyjny Numery alarmowe dla dzieci z serii Lulek.tv. Następnie podczas zabawy dydaktycznej dobierały numery do ilustracji przedstawiającej właściwe służby, opisywały sytuacje, w których należy wzywać pomocy. Odgrywały scenki podczas, których miały możliwość ćwiczenia umiejętności wzywania pomocy . Potem dzieci bawiły się przy piosence Śpiewających Brzdąców: „112 Numer alarmowy.

Misie poznają numery alarmowe.

Dzieci z grupy Misie  poznały jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo własne i innych . Poprzez zabawę rozwiązywanie zagadek , wiersz , ilustracje , scenki dramowe  poznały numery alarmowe  oraz nabyły umiejętność korzystania  z nich w razie potrzeby.

Jeżyki i Pszczółki uczą radzić sobie z emocjami…

7 marca dzieci z grupy Jeżyki i Pszczółki uczestniczyły w terapeutycznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów z PPP pt” Burza w słoiku”.
Warsztaty miały na celu pomóc dzieciom  w zrozumieniu ich własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – ma pokazać jak sobie z nimi radzić. Mają wspierać je w rozwoju i kształtowaniu osobowości.
Dzieci w oparciu o wysłuchaną bajkę nazywały uczucia jakie towarzyszyły głównej bohaterce. Następnie wyrażały swoje emocje bawiąc się gazetami. W ten sposób nauczyły się odreagowywania złych uczuć i kiedy emocje opadną wyciszenia się. Podczas zajęć dzieci naśladowały zachowanie kota , który chodził radośnie w rytm muzyki i odpoczywał zwijając się w kłębuszek. Deszczyk pada to zabawa relaksacyjna , która bardzo podobała się dzieciom. Jednak najatrakcyjniejsza okazała się zabawa, podczas której dzieci zamykały swoje emocje w słoiku. 
Następnie dzieci wykonały  karty pracy ,na których dzieci dopasowywały elementy twarzy do buziek tworząc „Twarze emocji”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło dzieciom wiele radości.

Krasnoludki poznają numery alarmowe…

„Gdy na spacery chodzimy – kamizelki odblaskowe nosimy”

Dzieci z grupy Wiewióreczki wiedzą, że najważniejsze to być widocznym na drodze oraz na chodniku. Dlatego podczas spacerów nie zapominają o zakładaniu kamizelek odblaskowych.

„ ŚWIĘTO BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA” w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. W związku z tym w naszej pracy podejmujemy wiele działań w temacie „Bezpieczny Przedszkolak to Ja”, podnoszących bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i środowisku. W ramach tego realizujemy wiele programów i projektów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w celu kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. W nasze działania włączamy rodziców , społeczność lokalną, instytucje działające na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy i bezpieczeństwa dzieci. I właśnie 14 marca gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli instytucji , z którymi współpracujemy, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Było to „Święto Bezpiecznego Przedszkolaka”, mające na celu promowanie bezpiecznego stylu życia, utrwalenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Wystąpiły dzieci z grupy „Jeżyki” w inscenizacji pt. „ Leśna Szkoła Ruchu Drogowego” oraz dzieci z grupy „ Pszczółki” prezentując inscenizację pt. „ Z bajką bezpieczniej”. Podczas tej uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastycznego pt. „ Bezpieczny Przedszkolak”, w którym brali udział dzieci i rodzice. Wręczono dyplomy i nagrody. Jesteśmy przekonani, że dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, będą potrafiły pokonywać trudne sytuacje w przedszkolu, w domu, a następnie w szkole.

„Bezpieczny Przedszkolak”-Konkurs plastyczny- dla dzieci i rodziców.

Konkurs plastyczny ” Bezpieczny Przedszkolak” kierowany był do dzieci i rodziców z wszystkich grup wiekowych. Organizatorkami konkursu były nauczycielki Jolanta Dzik i Danuta Banach. Celem konkursu było promowanie bezpiecznego stylu życia oraz utrwalenie wiedzy dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i właściwego zachowania w różnych sytuacjach.. Na konkurs plastyczny wpłynęło 24 prace. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas „Święta Bezpiecznego Przedszkolaka” 14 marca. Wystawa pokonkursowa powstała w holu naszego przedszkola.

„MISIE” POZNAŁY NUMERY ALARMOWE

Uczymy dzieci dostrzegania i wyrażania uczuć

Dzieci z grupy Misie  ucząc się rozumienia skomplikowanego  świata emocji  uczestniczyły w zabawach pantomimicznych przy muzyce.  Podróż , w którą zabrała dzieci  nauczycielka ,  obejmowała   trzy krainy: Radości , Smutku  i Wściekłości . Dzieci  za pomocą  min, gestów , sposobów chodzenia wyrazili swoje uczucia  i nastrój panujący  w danym miejscu. Zaproponowane zabawy  sprzyjają  wchodzeniu dzieci w role i bezpiecznemu przeżywaniu sytuacji wywołujących emocje .

Skrzaciki o bezpieczeństwo na drodze dbają dlatego znaki drogowe sobie przypominają, a na spacery kamizelki zakładają!

Dzieci z grupy „Skrzaty” podczas spacerów pamiętają jak ważnym jest być widocznym na drodze, dlatego zawsze zakładają kamizelki odblaskowe. Ponad to na spacerach przypominamy sobie znaki drogowe, szczególnie te które dotyczą pieszych.

Odblask- zaprojektujmy własny.

Dzieci z grupy „Skrzaty” zainspirowane różnorodnością dostępnych odblasków, postanowiły samodzielnie zaprojektować swój odblask. Każdy ze stworzonych odblasków jest wyjątkowy i niepowtarzalny

Koła stop-Robisz krok!

Dzieci z grupy „Skrzaty” biorą udział w ogólnopolskiej akcji, której celem jest nauczenie prawidłowego nawyku poruszania się na drogach. Jednym z działań było przypomnienie dorosłym w jaki sposób należy prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych. Dzieci przygotowały „przypominajki”, które rozdały wszystkim dorosłym w swoim otoczeniu. Za każdą rozdaną ulotkę dzieci zamalowywały jeden pasek zebry, tak aby zakolorować cały obrazek.

Skrzaty wiedzą jak sobie radzić ze złością

W ramach realizacji projektu „Bezpieczny przedszkolak to ja” dzieci z grupy Skrzaty biorą udział w wielu działaniach, dzięki którym uczą się nazywać swoje emocje i poznają różne sposoby radzenia sobie z nimi. Dzieci stworzyły mapę myśli tworząc bazę pomysłów jak można w bezpieczny sposób radzić sobie ze złością. Wcielając się w różne role, nazywały swoje emocje i umieszczały je na termometrze emocji oraz pracując w zespołach wyszukiwały w czasopismach obrazków i zdjęć, które obrazują złość, tworząc w ten sposób kosz na złość.

Krasnoludki, Biedroneczki, Skrzaty i Wiewióreczki w Bibliotece Miejskiej uczą się o emocjach

W zeszłym tygodniu przedszkolaki wzięły udział w zajęciach „My i nasze emocje” przeprowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach. Dzieci rozmawiały na temat tego co to są emocje i wyobrażały sobie różne sytuacje próbując nazwać emocje, które mogłyby im wówczas towarzyszyć. Wysłuchały wierszy „Co to znaczy być optymistą?” oraz  „Zły humorek” Doroty Gellner. Brały udział w zabawach ruchowych i pantomimicznych.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 5 lutego, pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W tym dniu Wiewióreczki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, na których poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wspólnie bawiliśmy się również z wykorzystaniem maty do kodowania realizując scenariusz zajęć Kodowanie na dywanie ,,Bezpieczny Internet”. Na zakończenie zajęć każda Wiewióreczka wykonała książeczkę z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, którą zabrała do domu, żeby przekazać zdobytą wiedzę swoim bliskim.

Naszą inicjatywę zgłosiliśmy na stronie DBI.pl. Tym samym wzięliśmy udział w ogólnoświatowej akcji, która ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.


„Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”.

W miesiącu lutym dzieci z najmłodszej grupy „Krasnoludki” z  Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach brały udział w realizacji projektu „Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”. Projekt składał się w grupie „krasnoludki” z trzech tematów: 1. Idzie Ola do Przedszkola – gdzie dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, także wtedy gdy jest sygnalizacja świetlna. 2. Ola na wycieczce w lecie – podczas spotkania z Panem Leśniczym dzieci poznały leśne owoce oraz mieszkańców lasu. Zostały pokazane dzieciom niebezpieczeństwa i skutki z nieostrożność podczas wycieczki w lesie. 3. Ola na placu zabaw – w przedszkolnym ogródku dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego zachowania się na placu zabaw – kształtowanie nawyku bezpiecznej zabawy, uświadomienie dzieci o następstwach nieostrożnej zabawy oraz wykształcenie nawyku w dzieciach, aby informowały osoby dorosłe o tym jeśli coś złego się wydarzyło.

Bezpieczne Jeżyki- warsztaty z Rodzicami

Jeżyki wiedzą, że bezpieczeństwo to ważna sprawa. Nadszedł czas aby pochwalić się swoją wiedzą w tym zakresie przed rodzicami. Podczas warsztatów 18 marca dzieci przedstawiły rodzicom inscenizację ” Leśna szkoła ruchu drogowego. A następnie wspólnie z rodzicami wykonaliśmy znaki drogowe dzieląc je na znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Było to bardzo pracowite i pouczające spotkanie promujące bezpieczny styl życia…

Rozmawiamy w bibliotece o uczuciach

19 marca dzieci z  grupy Misie  odbyły zajęcia edukacyjne na temat Nie chcą się złościć przeprowadzone przez panią Danusię  z Biblioteki Dziecięcej Celem zajęć było wskazanie dzieciom sposobów rozpoznawania i opanowywania złości i agresji. Podczas zajęć dzieci rozpoznawały stany emocjonalne na podstawie ilustracji, wierszy ,  wybrały się w podróż do krainy uczuć: radości, smutku i złości, wyrzucały z siebie złość klaszcząc i tupiąc. Nie zabrakło również wesołych tańców . Na koniec wszystkie dzieci schowały swoje negatywne emocje w rakiecie i wypuściły je w kosmos .

Cyberprzemoc- agresja w sieci
21 marca 2019 r. w Pierwszy Dzień Wiosny w naszym przedszkolu młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach pod kierunkiem pani Moniki Tatol przedstawiła dzieciom inscenizację o koziołku, który na własnej skórze doświadczył hejtu. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie. Przedszkolaki dowiedziały się , że mają prawo wyrażać swoje zdanie, ale nie powinny przy tym obrażać, wyśmiewać lub ranić uczuć innych. Często dzieci nie zdają sobie sprawy, że po drugiej stronie ekranu siedzi taki sam człowiek jak oni. Wolontariusze na podstawie historii dziewczynki , która wysyłała niemiłe sms koleżance nauczyli dzieci jak powinny reagować na hejt. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą przy znanych dzieciom utworach.
Było to bardzo pouczające spotkanie.

Bezpieczny Przedszkolak w Bartoszyckim Domu Kultury

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 2 na scenie w bajkowych strojach, dekoracja, oprawa muzyczna, wszystko to po to, aby w ciekawy sposób przekazać innym dzieciom ważne sprawy na temat bezpieczeństwa.

Wszyscy wiemy, bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa!
Ale bezpieczeństwo przedszkolaków jest dla nas najważniejsze , ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Dzieci 6-letnie już niedługo opuszczą przedszkole i pójdą do szkoły dlatego też, to z myślą o 6-latkach postanowiliśmy zorganizować 20 marca w Bartoszyckim Domu Kultury „Święto Bezpiecznego Przedszkolaka”. Zaprosiliśmy dzieci 6-letnie z Bartoszyckich Przedszkoli i Szkół oraz lokalną społeczność. Podczas spotkania wystąpiły dzieci z grupy „ Jeżyki” w inscenizacji pt. „ Leśna Szkoła Ruchu Drogowego” oraz dzieci z grupy „ Pszczółki” w inscenizacji pt. „ Z bajką bezpieczniej”. Były zagadki o bezpiecznym zachowaniu oraz wręczyliśmy przedstawicielom wszystkich placówek przygotowane ulotki nt. ” Zapamiętaj dobre rady Przedszkolaku miły”. Na zakończenie była wspólna piosenka ” Mądre dzieci”.
Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

                                                                                           Danuta Banach

OSTROŻNIE Z OBCYMI

W grupie Wiewióreczki realizowaliśmy bardzo ważny temat dotyczący zachowań w stosunku do osób nieznajomych oraz reakcji na te zachowania. Początkiem naszych działań było obejrzenie krótkiego filmu edukacyjnego pt. ,, Ostrożnie z obcymi”. Na podstawie tego stworzyliśmy najpierw wspólnie, a później każdy indywidualnie, pióropusz wojownika z pięcioma zasadami w kontaktach z obcymi. Jest to niezwykle ważny temat, który w przyszłości może uchronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwem. Rozmawiajmy, uczmy, pokazujmy sposoby zachowań, chrońmy to co jest najważniejsze- nasze dzieci.

Katarzyna Janowczyk

MAMO TATO NIE BIJ MNIE

W naszym przedszkolu została wywieszona gazetka dotycząca przemocy wobec dzieci. Ma ona na celu uświadomienie rodzicom, że dziecko to przede wszystkim człowiek, którego nikt nie ma prawa bić oraz ukazanie rodzicom, że są inne mądrzejsze i przyjemniejsze metody na wychowanie dziecka.

Nasze emocje…

Nie ma dobrych czy złych emocji – one po prostu są. Zgodnie z Porozumieniem Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, emocje to informacje o tym, że twoje ważne potrzeby są lub nie są zaspokojone

Podczas zajęć dzieci poprzez przedstawienie krótkich scenek za pomocą pacynek z emocjami poznały sposoby na radzenie sobie z emocjami. Poprzez rozmowę po zakończeniu teatrzyków dzieci wiedziały co należy zrobić, aby  dobrze poradzić sobie ze złością czy smutkiem. Na koniec zajęć z emocjami dzieci rysowały na papierze buzie z emocjami oraz wyrażały swoje emocje poprzez dowolność rysowania.

Jaki kolor ma smutek? Skrzaty uczą się nazywać swoje emocje.

Skrzaty wiedzą, że każdy człowiek ma prawo do smutku, ważne tylko, aby umieć sobie z nim poradzić w bezpiecznych sposób. Dzieci stworzyły bazę pomysłów na to, jak przegonić smutki w codziennym życiu. Wysłuchały „Bajkę o smutnym mieście”, następnie próbowały wcielać się w różne role i odczuwać emocje towarzyszące jej bohaterom. Bawiły się „kołem emocji” – nazywały wylosowane emocje, próbowały odtworzyć je układając poszczególne elementy twarzy postaci. Na zakończenie zajęć dzieci rysowały „Jeziora smutku” próbując wyobrazić sobie jaki kolor może mieć smutek.

Bezpiecznie na drodze

„Wiewióreczki” wiedzą, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego pilnie uczą się zasad ruchu drogowego, podstawowych znaków drogowych i znaczenia świateł na sygnalizatorach świetlnych.  Ważnymi działaniami podczas tej nauki są wykonywane prace plastyczne, które zdobią hol przedszkola, aby także rodzicom przypominać o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Dzieci z grupy „Skrzaty” włączyły się w Ogólnopolski projekt dla Przedszkolaków „Tydzień Bajek Polskich”.
Jednym z projektowych zadań było wspólne napisanie bajki na dowolny temat.
W związku z omawianymi niedawno trudnymi emocjami i sposobami radzenia sobie z nimi, zdecydowaliśmy się na napisanie bajki o tej właśnie tematyce.
Tak oto powstała nasza bajka „W Leśnym Przedszkolu”.

Każdy z nas może zostać Super Bohaterem !

            O tym ze każdy może być Super Bohaterem dzieci z grupy Biedroneczki dowiedziały się podczas niecodziennej wizyty w Centrum Rozwoju i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej PAX. Do centrum Biedroneczki zostały zaproszone przez mamę Franka. Pani Justyna Binięda opowiadała dzieciom o trudnych emocjach i o tym, jak sobie z nimi radzić.  Dzieci zastanawiały się,  w jaki sposób mogą pomóc koledze lub koleżance, która odczuwa złość lub smutek. Każde dziecko mogło zostać Super Bohaterem, czyli osobą, która pomaga innym. Miały możliwość doświadczenia  bycia odpowiedzialnym za czyjeś bezpieczeństwo. Super Bohater musiał bowiem pomóc koledze lub koleżance, która miała zasłonięte oczy przejść bezpiecznie tor przeszkód. Po zabawie dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami, Potem relaksowały się przy muzyce. Do przedszkola Biedronki wróciły zadowolone z odznakami Super Bohatera. Wizyta była jednym z elementów realizacji projektu „Bezpieczny przedszkolak to Ja”.

Realizacja programu  Super Wiewiórka

W II semestrze roku szkolnego 20018 / 2019 dzieci z grupy Misie brały   udział w realizacji projektu „Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”. Miesiącem realizacji  projektu  był  luty / marzec . Udało się zrealizować 4  tematy. Niebezpieczne zabawy Oli zimą – niebezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu i lodzie.   Ola na wycieczce w lesie – poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie.  Ola Ratowniczek – nauka wzywania pomocy, korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa.            Ola i obcy – niebezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi.Celem programu było wykształcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo własne i innych , higienę oraz pomoc potrzebującym. Zajęcia dotyczyły głównie pierwszej pomocy, znajomości numerów alarmowych, bezpieczeństwa podczas, zabawy i odpoczynku, poprawnego zachowania się wobec potrzebujących pomocy.

Misie uczą się radzić sobie z emocjami…

Przyjaciele Zippiego -to właśnie My…Pokojowe rozwiązywanie konfliktów

Realizacja międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego, kształtującego umiejętności psychospołeczne w grupie Jeżyki. Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. Jeżyki z wielką radością w naszej sali opiekują się Zippim, patyczakiem , który towarzyszy nam podczas wszystkich zajęć.

Jak wygląda złość?

Jeżyki podczas kolejnych zajęć w ramach projektu ” Bezpieczny Przedszkolak- uczymy sobie radzić ze złością i agresją” uczyły się pokojowego rozwiązywanie konfliktów. Odgrywały scenki kłótni, złości, zgody z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zastanawiały się jak wygląda złość i jak sobie z nią poradzić. Następnie postanowiły złość narysować.

1 1 2 – numer alarmowy każda „Wiewióreczka” zna

Dzieci z grupy „Wiewióreczki” poznały numery alarmowe. Ich używanie utrwaliły w czasie odgrywania scenek, podczas wcielania się w  wyznaczone role. Na koniec zajęć wykonały pracę plastyczną, która ozdabia przedszkolny korytarz, przypominając wszystkim dzieciom i rodzicom jak ważna jest znajomość numeru telefonu, dzięki któremu można uratować komuś życie.

JEŻYKI I PSZCZÓŁKI Z WIZYTĄ U POLICJANTÓW

Dzieci z grupy Jeżyki i Pszczółki w maju odwiedziły Komisariat Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Przedszkolaki zapoznały się z pracą policjantów w ich miejscu pracy. Poznały pojazdy, którymi poruszają się policjanci. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali policyjne motory, samochody i quady. Każdy mógł wejść do środka samochodu policyjnego lub posiedzieć na motocyklu i quadzie. Dzieci również z zainteresowaniem zwiedziły komisariat policji. Dowiedziały się do czego służą różne urządzenia znajdujące się w nim. Wizyta ta uświadomiła naszym przedszkolakom jak ważna jest praca policjanta, który dba o nasze bezpieczeństwo oraz, że w każdej trudnej sytuacji możemy liczyć na ich pomoc.

Skrzaty i Wiewióreczki wiedzą jak bezpiecznie jeździć na rowerze…

Wraz z polepszeniem pogody, coraz częściej jeździmy na rowerze. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak robić to bezpiecznie. Dzieci z grupy Skrzaty i Wiewióreczki obejrzały film edukacyjny i poznały zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Wiewióreczki zaprojektowały swój wymarzony i bezpieczny kask rowerowy, a Skrzaty stworzyły dwa plakaty – jaki powinien być bezpieczny rower i rowerzysta, które wywieszone na przedszkolnym korytarzu mają wszystkim przypominać o tych ważnych zasadach.

Dzieci z grupy „Skrzaty” utrwalały numer alarmowy 112. Przypominały sobie jak wezwać pomoc, co należy powiedzieć dla dyspozytora numeru alarmowego 112. Wiedza ta jest bardzo ważna, gdyż nigdy nie wiemy kiedy może się przydać, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Dzieci z grupy „Skrzaty” stworzyły makiety drogowe ze starych kartonów. Każda grupa ozdobiła swoją makietę według własnego pomysłu. Dzieci stworzyły na makietach wiele ciekawych miejsc, na których umieściły znaki drogowe, które podczas późniejszych zabaw sprawdzały wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze.

  „W DNIU RODZINY BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY”FESTYN RODZINNY.

Przedszkole jest drugim obok domu rodzinnego miejscem, w którym dziecko wzrasta, uczy się i bawi. W związku z tym bardzo ważna jest współpraca z rodzicami w kształtowaniu pozytywnych, bezpiecznych zachowań dzieci. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

11 czerwca zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny pod hasłem „W DNIU RODZINY BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY”. I właśnie tego dnia gościliśmy w naszym przedszkolnym ogrodzie przedstawicieli instytucji , z którymi współpracujemy, które dbają o nasze bezpieczeństwo: Straż Pożarną, Policję, Ratowników Medycznych.

Festyn rodzinny był dla dzieci źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Istotne było to, że dzieci mogły spędzić ten czas  z rodziną uczestnicząc w bezpiecznych zabawach i konkursach . Takie  imprezy zachęcają  rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, promują bezpieczny styl życia oraz wzmacniają więź emocjonalną z rodziną.

Międzyprzedszkolny Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

Dnia 04.06.2019r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbył się Międzyprzedszkolny Turniej wiedzy o bezpieczeństwie, zorganizowany przez nasze przedszkole. Wzięły w nim udział 5-latki z Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”, Integracyjnego Przedszkola nr 4, Przedszkola Publicznego nr 9, Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 1 i oczywiście z naszego przedszkola. Każdą placówkę reprezentowała 3-osobowa drużyna.  O oprawę artystyczną zadbały dzieci z grupy „Skrzaty”.  Celem turnieju było szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogowym jak i w codzienny, życiu.  Dzieci spisały się znakomicie, zaskakując swoją ogromną wiedzą i mądrymi odpowiedziami na zadawane im pytania.

Mali Wielcy Ratownicy

W grupie Jeżyki odbyły się kolejne spotkania w ramach programu ” Mali Wielcy Ratownicy”. Dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z zastosowaniem defibrylatora.

„Cukierek czy Cytryna”

„Cukierek czy Cytryna” pod takim hasłem dnia 27 maja odbyła się akcja polegająca na sprawdzeniu właściwego przewożenia dzieci do przedszkola w samochodach przez Rodziców i opiekunów. Akcja była prowadzona przy współpracy Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach. Pan Policjant „kontrolował” czy dzieci są przewożone bezpiecznie, czy mają fotelik lub podkładkę. Po pozytywnej ocenie dziecko wraz z rodzicem/opiekunem otrzymywali od dzieci i nauczycielki słodki upominek w formie cukierka. Nie obyło się także bez wręczenia cytrynki jako upomnienia za niewłaściwe przewożenia małoletniego.

Misie poznają katalog bezpiecznych zachowań podczas wakacji

„Z mamą , tatą bezpiecznie” 

Możliwość sprawiania przyjemności swoim najbliższym, okazywania im miłości i przywiązania ma swoje odzwierciedlenie w uroczystości jaką przygotowujemy każdego roku – to Dzień  Mamy i Taty. Ta wyjątkowa uroczystość w Przedszkolu Publicznym nr 2  obyła się 27 maja 2019 r   w ogrodzie przedszkolnym. Najmilszych gości zaprosiły na Koncert Życzeń  wszystkie  przedszkolaki .W ich repertuarze znalazły się piosenki o mamie , tacie ,  rodzinie , nie koniecznie w języku polskim . Dopełnieniem uroczystości był wspólny  „ IX Bieg  Dwójeczki” – dzieci i rodziców wokół  pobliskiego jeziorka  sąsiadującego z przedszkolem  w ramach  Europejskiego Tygodnia  Sportu. Nie był to jednak zwykły bieg  lecz bieg  pod hasłem „Z mamą , tatą bezpiecznie” a przodowali mu zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych- policjant, strażak i ratownik medyczny- rodzice naszych wychowanków. Pomimo niesprzyjającej  aury mali i duzi  uczestnicy ukończyli go w dobrych nastrojach  otrzymując zasłużony medal – Bezpieczny Przedszkolak           . Dzisiejsza uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze i  na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców i nas pracowników przedszkola.

Iwona  Osiecka

„Bezpieczeństwo na wsi”

Podczas wycieczki do Galin przedszkolaki uczyły się bezpiecznych zachowań w kontaktach ze zwierzętami i roślinami.

„BEZPIECZNE WAKACJE”- SPOTKANIE POLICJANTEM

Wakacje tuż, tuż. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zorganizowano w naszym przedszkolu 26 czerwca spotkanie z panem policjantem na temat ” Bezpieczne wakacje” . Wszystko to, po to aby dzieci utrwaliły wiedzę na temat bezpiecznych zachowań poza przedszkolem .

” Bezpieczny Przedszkolak”- międzygrupowy Quiz o bezpieczeństwie.

26 czerwca dzieci z grupy ” Pszczółki” i ” Jeżyki” wzięły udział w międzygrupowym quizie o bezpieczeństwie. Celem quizu było kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa, sprawdzenie i utrwalenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach. Przedszkolaki podzielone na zespoły rozwiązywały test ruchu drogowego wybierały właściwą odpowiedź a,b lub c. Rozwiązywały zagadki, ustalały w zespołach jak należy się zachować w różnych sytuacjach podnosząc napis TAK lub NIE. Układały puzzle „Znaki drogowe”. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe podczas wzywania pomocy do koleżanki, która uległa wypadkowi. Każdy 6-latek odgrywał scenkę pt. ” Spotkanie z Obcym”. Wszystkie zespoły opowiadały treść obrazka wybierając właściwe bezpieczne zachowanie. Podczas Quizu wszystkie dzieci wykazywały się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa , stosowały w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości ruchu drogowego. Nagrodą za udział w quizie był odblask i zakładka do książki z numerami alarmowymi, które z pewnością przydadzą się dzieciom w szkole.

Mini miasteczko ruchu drogowego

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci  u przedszkolu powstało Mini miasteczko ruchu drogowego                                                                                                      przy pomocy, którego  omawialiśmy zasady ruchu drogowego dostosowując przekazywaną wiedzę do możliwości poznawczych dzieci przedszkolnych. Opowiadaliśmy o zasadach poruszania się pieszych po drodze, jak bezpiecznie przekraczać jezdnię. Dzieci poznały sygnalizację świetlną obowiązującą pieszych, jak również kierujących pojazdami. Do zajęć wykorzystano miasteczko ruchu drogowego, które zobrazowało omówione sytuacje drogowe. W jaki sposób wchodzić na jezdnię? Dlaczego na drodze należy zachować ostrożność? Po co są przepisy ruchu drogowego? Im wcześniej przedszkolaki poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem poruszania się po drodze, tym łatwiej im będzie stać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Podczas tych działań dzieci wyrabiały nawyk dbania o własne bezpieczeństwo.

                                                       Krystyna Sekita

Certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Nasze działania, promujące bezpieczeństwo wśród dzieci, zostały docenione. Kapituła IX edycji konkursu ” Szkoła promująca bezpieczeństwo przyznała nam certyfikat. 29 listopada 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podczas uroczystości pani dyrektor Anna Chilimończyk odebrała Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach „Szkoła promująca bezpieczeństwo” . Jest wielkie wyróżnienie ponieważ na 45 placówek biorących udział w konkursie tylko 5 zostało nagrodzonych wśród nich nasze przedszkole. Nasze działania mają sens ponieważ nasi wychowankowie utrwalają bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach. Dzięki czemu są bezpieczne.

Rok Szkolny 2019/2020

” Cytryna czy cukierek”

W dniu 16 września dzieci z grupy „Wiewióreczki” uczestniczyły w akcji „Cytryna czy cukierek” organizowanej przez Urząd Miasta Bartoszyce w ramach europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z masowych środków transportu, spacerów i jazdy rowerem. Podjęte działania proekologiczne pokazywały  możliwość indywidualnego wpływu na jakość powietrza w naszym mieście. Przedszkolaki nagradzając cukierkami pieszych, rowerzystów, zaś kierujących samochodami cytryną włączyły się aktywnie w realizację założonych celów.

Spotkanie z policjantem
27 września 2019 r .w  naszym przedszkolu odbyły  się dwa spotkania dzieci młodszych i starszych             z policjantem z Komisariatu Policji w Bartoszycach. Tematem ich było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu    i w domu.  Pan policjant, w ciekawy sposób przybliżył dzieciom zasady bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Opowiadał o postępowaniu dzieci              w różnych sytuacjach, zadawał  zagadki ,  dając im możliwość oceny – czy dzieci zachowywały się dobrze, czy też niewłaściwie. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Ich postawa była naprawdę wzorcowa. Na zakończenie spotkania pan policjant w ramach akcji Cała Polska Czyta  Dzieciom  przeczytał dzieciom opowiadanie pani  H. Łochockiej pt. „ Jak Wróbelek Elemelek  leśną dróżką szedł w niedzielę” .Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie.

Dzień Bezpiecznego internetu.

DŁUGI  DZIEŃ  BEZPIECZNEGO  INTERNETU  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Przypadający w lutym Dzień Bezpiecznego Internetu w naszym przedszkolu przedłużony został na parę dni ponieważ zgodnie z tegorocznym hasłem akcji ,,Działajmy razem!” postanowiono włączyć w te działania również rodziców. W każdej grupie zorganizowano spotkania propagujące bezpieczny dostęp dzieci do zasobów internetowych w postaci pogadanek na temat uzależnień od nowych technologii, związków urządzeń cyfrowych z rozwojem mowy dzieci oraz skutków ,,przedawkowania” multimediów. Duże zainteresowanie wzbudził zaprezentowany film edukacyjny ,,Homo tabletis” kampanii społecznej „Mama Tata Tablet”. Aby poszerzyć grono osób uświadomionych wersje papierowe pogadanek zostały umieszczone na tablicach informacyjnych lub rozdane w formie ulotek a wersja cyfrowa zamieszczona na stronie internetowej.

Najmłodsze przedszkolaki z ,,Dwójeczki” słuchały i bawiły się przy piosenkach oraz oglądały bajkę serwisu Necio.pl prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przedszkolne średniaki bawiły się w ,,Pajęczynę” uświadamiając sobie jak wiadomości rozchodzą się w sieci internetowej i oglądały bajki ,,Owce w sieci” ze strony www.saferinternet.pl Starszaki oglądały prezentację multimedialną i skorzystały z aplikacji „Rysia i Tolek w Cyberświecie”, która została stworzona przez specjalistów zajmujących się profilaktyką zachowań ryzykownych.  Przedszkolaki również  wspólnie stworzyły książeczki oraz mapy mentalne ,,Jak bezpiecznie poruszać się w sieci”. W czasie zorganizowanych zajęć nasze przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat konsekwencji nadmiernego korzystania z urządzeń mobilnych oraz rozwinęły umiejętność właściwej organizacji czasu wolnego.

„Wiewióreczki uczą się zasad bezpieczeństwa na drodze”

„Wiewióreczki uczą się zasad bezpieczeństwa na drodze”- interesujące spotkanie z policjantem.

                Zajęcia edukacyjne prowadzone przez policjantów dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci stają się w naszym przedszkolu jedną z istotnych  działań wychowawczo- dydaktycznych. Edukacja dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym wynika z potrzeb psychicznych, społecznych i fizycznych oraz z odpowiedzialności dorosłych za przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym w przyszłości. Tym razem zajęcia przybrały formę zabawy  dydaktycznej opartej na grze dziecięcej „Poznajemy zasady ruchu drogowego”. Zabawę poprowadził pan Łukasz Grabczak. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podążały tropem zasad bezpieczeństwa. Z zaangażowaniem rozwiązywały zagadki dotyczące znaków i ich znaczenia w ruchu drogowym. Widząc zainteresowanie dzieci zajęciami można stwierdzić, że będą one w przyszłości świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego respektującymi przepisy prawa o ruchu drogowym.

Małgorzata Michałowska