Bezpieczny przedszkolak

ROK SZKOLNY 2023/2024

„Burza w słoiku”– wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka. Zajęcia prowadzone przez pedagoga z PCRE

22 lutego w grupie „Krasnoludki”  odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Poprowadzili je Pani  Karolina Sosnowska  i  Pan Adrian Grochowski rodzice Juliana  z grupy ,,Krasnoludki”. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień itp. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. 

„Bezpieczne ferie” – spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Bartoszycach

Dnia 22.01.2024r. nasze przedszkole odwiedziła pani Ania – przedstawiciel PSSE w Bartoszycach.
Tematem spotkania były bezpieczne ferie – jak spędzić ferie zimowe bezpiecznie i zdrowo. Nasz Gość
omówił i utrwalił dzieciom najważniejsze zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, utrwalił numery
alarmowe i omówił sytuacje w jaki sposób należy wezwać pomoc, gdy zaistnieje taka potrzeba.
Oprócz tego poruszono temat roli i wagi aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i snu w życiu
każdego człowieka oraz konieczności dbania o higienę rąk i jamy ustnej. Bardzo dziękujemy za
ciekawe i wartościowe spotkanie.

Bezpieczne ferie zimowe z PSP

Bezpieczne Ferie-utrwalamy ważne numery i uczymy się nimi posługiwać w ważnych sytuacjach????

Przypominamy zasady bezpieczeństwa- spotkanie z Policjantem.

Dnia 23.11.2023r. przedszkolaki z naszego przedszkola miały okazję spotkać się z panem policjantem Wojciechem Szerejko . Podczas spotkania dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, jak reagować w sytuacjach różnych zagrożeń . Gość ostrzegał też przed osobami nieznajomymi z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu.  Zostały również przedstawione i przećwiczone zasady właściwego zachowania się podczas ataku psa. Pan policjant wyjaśniał reguły właściwego zachowania w pobliżu psa . Dzieci wysłuchały policyjnych rad  oraz zadawały wiele interesujących pytań. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy. Mieliśmy możliwość obejrzenia krótkich filmików jak bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz jakie numery alarmowe powinien znać każdy, aby wezwać pomocy w razie potrzeby. Dzieci chętnie wysłuchały opowiadań o codziennej pracy policjanta. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie każde dziecko otrzymało ,,policyjną odznakę” przedszkolaki wzięły również udział w poszukiwaniach ,,Misia który okradł cukiernie” czego zwieńczeniem były słodkie niespodzianki. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie , przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego podopieczni nasi wręczyli naszemu gościowi laurkę. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie, to spotkanie oraz treści przekazane
na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.

„Szkoła promującą bezpieczeństwo”

Nasze przedszkole wzięło udział w XII edycji konkursu Kuratorium Oświaty w Olsztynie: „Szkoła promującą Bezpieczeństwo „. W ramach konkursu Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty przyznał dla naszego przedszkola Certyfikat ” Szkoła Promującą Bezpieczeństwo „. Działania konkursowe w naszym przedszkolu miały na celu: poprawę stanu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałaniu agresji. 8 listopada w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia Certyfikatów Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Galę uświetniły występy dzieci z grupy Wiewióreczki. Dzieci zaprezentowały program słowno- muzycznym: Bezpieczeństwo ważna sprawa.

Dzieci z grupy Wiewióreczki uczestniczyły w akcji ” Europejski Tydzień Przywracania Akcji Serca” zorganizowanej przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Bartoszycach, Stowarzyszenie MaliWielcy Ratownicy i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach.

ROK SZKOLNY 2022/2023

SPOTKANIE Z POLICJANTEM– utrwalanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji

mali Wielcy ratownicy

Przed wakacjami odwiedzili nas, ratownicy medyczni ze stowarzyszenia mali Wielcy ratownicy którzy nauczyli na  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.  Spotkania miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Dziękujemy Stowarzyszeniu mali Wielcy ratownicy, to co robicie jest naprawdę WIELKIE

BEZPIECZNE WAKACJE 2023

Najstarsze grupy z naszego przedszkola brały udział w akcji edukacyjnej „Bezpieczne wakacje” realizowanej przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości dotyczące bezpiecznego korzystania z różnych zbiorników wodnych oraz doświadczyły jakie konsekwencje grożą za ich lekceważenie.

ZABAWA W SPOKOJNY UMYSŁ- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Dbając o bezpieczeństwo psychiczne dzieci w grupie „Skrzaty” realizowana była innowacja pedagogiczna „Zabawa w spokojny umysł” autorstwa Elżbiety Brol. Założeniami innowacji było rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wyciszania w sytuacjach trudnych oraz koncentracji uwagi na chwili obecnej. Dzięki systematyce w prowadzeniu różnorodnych technik mindfulness dzieci wykazują większą zdolność do akceptacji całego wachlarza emocji i starają się wdrażać poznane techniki radzenia sobie ze smutkiem i złością swoją oraz innych. Ponadto dzieci poznały różne techniki wyciszania się, które są przerywnikami w trakcie zajęć oraz wykazują większą koncentrację uwagi na chwili obecnej.

ZAJĘCIA Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Misie i Skrzaty uczestniczyły w spotkaniu z treserem psów i jego owczarkiem belgijskim. W czasie tego spotkania dzieci uczyły się bezpiecznych zachowań w kontakcie z nieznanymi zwierzętami. Przedszkolaki poznały również pozycję bezpieczną, którą należy przyjąć kiedy zbliża się do nas pies agresywny.

Przedszkolaki w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej

19 maja nasze starszaki wybrały się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej na dzień otwarty 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.  Była to okazja, by lepiej poznać zawód żołnierza oraz zobaczyć, na czym polega i jak bardzo ważna i odpowiedzialna jest praca w służbach wojskowych. Podczas wycieczki dzieci oglądały sprzęt wojskowy oraz pojazdy bojowe, jakimi dysponuje bartoszycka jednostka. Miały również możliwość wejścia do niektórych z nich, co sprawiło im ogromną radość.

BEZPIECZNE WAKACJE- UTRWALANIE WIEDZY

Czerwiec to miesiąc gdzie wszyscy czekamy na nadchodzące wakacje.

Pragnąc aby były one radosne i bezpieczne dzieci utrwaliły zdobyte w ciągu roku wiadomości dotyczące zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk, pobytu w lesie, w górach. Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych. Wiedzą jak wygląda ratownik i co trzeba zrobić aby kąpiel była bezpieczna. Jak chronić się przed upałem. Jak zachować się w kontakcie ze zwierzętami  małymi  i dużymi Wykazały się znajomością imienia i nazwiska, adresu, połączone z omówieniem prawidłowego sposobu zachowania w sytuacji zagubienia się lub kontaktu z obcym. 

Wszystkim życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji.

SKRZATY PODCZAS ZAJĘĆ „WIEM, CZUJĘ, ROZUMIEM”– dbanie o bezpieczeństwo psychiczne w przedszkolu. Każdy ma prawo czuć i wyrażać różne emocje.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI O BEZPIECZEŃSTWIE

9 maja br w Bartoszyckim Domu Kultury odbył się Miedzyprzedszkolny Przegląd Piosenki „Bezpieczny Przedszkolak” , którym brały udział bartoszyckie przedszkolaki. Dzieci zaprezentowały swoje propozycje utworów muzycznych promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo m.in. na drodze,czy w sieci. Naszą imprezę uświetnili swoją obecnością goście. Byli to przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Mali Wielcy Ratownicy, Zakłady Karnego w Kamińsku. Podczas przeglądu można było również obejrzeć inscenizacja grupy Wiewióreczki, dotyczącą bezpiecznego poruszania się po ulicy. Podsumowaniem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na makietę ruchu drogowego zorganizowanego przez nasze Przedszkole.

Wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 11 maja, dzieci z grupy „Wiewióreczki”  wybrały się na wycieczkę do Komendy Straży Pożarnej w Bartoszycach. Wizyta ta wzbudziła ogromne zainteresowanie. W trakcie spotkania pan strażak zaznajomił dzieci z pracą strażaka, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru czy innych zagrożeń. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważny jest numer telefonu 998 i w jakich okolicznościach wzywa się straż pożarną oraz do jakich zdarzeń losowych wyjeżdżają strażacy na wezwanie. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie mogły zobaczyć jak wygląda pożar, co się dzieję, gdy zostawimy włączone żelazko itp.   Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudził wóz strażacki. Z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy podczas swojej pracy.  Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część dzieci, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. Na koniec upamiętniliśmy to spotkanie pamiątkowym zdjęciem

„Bezpieczeństwo w szkole”

Pani Dyrektor uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu pod tytułem „Bezpieczeństwo w szkole” z udziałem przedstawicieli policji oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM

Pedagog specjalny dbając o bezpieczeństwo psychiczne dzieci wspomagał nauczycieli w zapoznawaniu dzieci z różnymi technikami opanowania złości, utrwalał bezpieczne i akceptowalne społecznie sposoby reagowania na trudne emocje swoje i innych.

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Jednym z zawodów, które zawsze chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa są funkcjonariusze Straży Pożarnej. Przedszkolaki udając się na wycieczkę do Komendy zawsze wracają z utrwaloną wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa szerokorozumianego. Międzynarodowy Dzień Strażaka jest doskonałą okazją do podziękowań. Przedszkolaki swoje podziękowanie za służbę i wspomaganie najmłodszych, wyraziły za pomocą prac plastycznych, które zostały wyeksponowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

Występ „Pszczółek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

28 kwietnia dzieci z grupy „Pszczółki” wystąpiły z przedstawieniem pt. „Leśna lekcja bezpieczeństwa”  na „dużej scenie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. :))) Przedstawienie Pszczółek obejrzały dzieci z Niepublicznego Przedszkola Stokrotka oraz z Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy. Nasze przedszkolaki przypomniały wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na drodze, w domu, czy w kontakcie z „obcym”. Było wspaniale, dzieci kolejny raz pokazały swoje umiejętności, gdyż wcześniej teatrzyk przedstawiły zaproszonym do naszego przedszkola dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach oraz dzieciom z grupy „Żabki” z Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach 🙂

„Jesteśmy bezpieczni”- warsztaty z Rodzicami w grupie Misie

 25 kwietnia 2023 dzieci z grupy Misie przedstawiły rodzicom inscenizację pt. „W stumilowym lesie”. W zabawny sposób przedszkolaki  pokazały  jak należy przestrzegać zasad ruchu drogowego .Nie przestrzeganie  wiązało się z różnymi konsekwencjami m.in. mandatem, wizytą w szpitalu. Dzieci również zwróciły uwagę że wszyscy powinni nosić odblaski, aby być widocznymi na drodze. Na zakończenie przedstawienia  doszły do wniosku, że najbezpieczniej jest bawić się na placu zabaw.

Z tym przesłaniem nauczycielka zaprosiła do wykonania mini miasteczka w postaci makiety. Dzieci wraz z rodzicami wykonywały domy z pudełek, znaki drogowe, drzewa. Wykonane prace wyeksponowano w galerii przedszkolnej. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za miłą atmosferę i wspólnie spędzony czas.

Warsztaty z rodzicami

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne, dlatego w naszym przedszkolu bardzo dużo jest  sytuacji edukacyjnych na których dużo się mówi o bezpieczeństwie.

27 kwietnia w grupie „Wiewióreczki” odbyły się warsztaty z rodzicami.

Rodzice mieli okazję wysłuchać przesłania, które przygotowały ich pociechy dotyczące ruchu drogowego, bezpiecznej drogi do przedszkola itp. Wysłuchali piosenek również o bezpieczeństwie, a później wspólnie wykonali znaki drogowe.

Spotkanie z Panią Pielęgniarką w grupie Misie

18 kwietnia 2023 roku grupę Misie odwiedziła mama Piotrusia, która pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Celem naszego spotkania było utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy oraz ran i uszkodzeń ciała jakie mogą nam się przytrafić podczas zabawy w domu i na podwórku.

Pani Monika przyniosła różne narzędzia którymi posługuje się w pracy oraz które służą do opatrywania ran.

Uroczystość Powitania Wiosny pt. „Bezpieczni wiosną”
21 marca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste Powitanie Wiosny z bezpieczeństwem w tle. W uroczystości brały udział wszystkie przedszkolaki. Każda grupa zaprezentowała się Pani Wiośnie śpiewając piosenki o bezpieczeństwie oraz odgadując zagadki o wiośnie i o bezpieczeństwie. Podczas uroczystości dzieci z grupy Pszczółki wystąpiły z przedstawieniem pt. ” Leśna lekcja bezpieczeństwa”, w którym przypominały wszystkim przedszkolakom o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wiosennych zabaw na podwórku, spacerów, przechodzenia przez jezdnię oraz podczas spotkań z nieznanymi osobami. Po uroczystości nasze wszystkie przedszkolaki wybrały się na pierwszy wiosenny spacer z transparentami nawołującymi do ostrożności i dbania o bezpieczeństwo, bo przecież nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.?

mali Wielcy ratownicy

Kolejne spotkanie z ratownikami medycznymi i strażakami ze Stowarzyszenia mali Wielcy ratownicy, nauczyło dzieci z grupy „Wiewióreczki”  jak prawidłowo sprawdzić oddech i jak zabezpieczyć osobę nieprzytomną . Na każdych zajęciach uczymy się jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej i sobie.

Warsztaty „Burza w słoiku” z zakresu bezpieczeństwa psychicznego w grupie „Pszczółki” i „Wiewióreczki”

Doskonale wiemy, że każdy ma prawo czuć złość i że każdego dnia przeżywamy wiele emocji. 9 marca w grupie w przedszkolu odbyły się warsztaty „Burza w słoiku” dotyczące radzenia sobie z emocjami – głównie ze złością, prowadzone przez panią pedagog z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Dzieci m.in. wysłuchały opowiadania, relaksowały się podczas słuchania muzyki klasycznej, masowały swoje stopy, rysowały słoik emocji. Podczas tych różnorodnych zabaw poznały efektywne sposoby pomocne w radzeniu sobie ze złością.

Super Wiewiórka uczy Misie korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa.

Dzieci z grupy Misie uczyły się jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Wykazały się wiedzą o numerach alarmowych. Ćwiczyły umiejętność wzywania telefonicznie pomocy, uczyły się jak  przekazywać informacje dyspozytorowi.

Nasze przedszkolaki uczyły się jak zachować się , kiedy ktoś leży i nie daje oznak życia. Poznały sposób ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej. Poprzez zabawę nauczyły się wielu pożytecznych umiejętności.

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci każdego dnia odwiedzają dzieci i młodzież. Tym razem funkcjonariusze zawitali do dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach. Tu dzieci okazały się bardzo śmiałe i gdy tylko stróże prawa pojawili się w drzwiach przedszkola, zaczęły zadawać im pytania.

Przedszkolaki chciały wiedzieć na czym polega praca policjanta i z jakich elementów składa się jego służbowe wyposażenie. Prowadzący spotkanie policjanci udzielili  dzieciom kilka cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwych zachowań w domu. Policjanci podkreślali, jak ważne dla własnego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych. Ponadto policjanci pokazali jak zachować się podczas spotkania z nieznajomym. Dzieci obejrzały krótki film o misiu złodziejaszku, który okradał cukiernie, odpowiadały na pytania dotyczące filmu. Każde dziecko za posiadaną wiedzę o tym jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych, otrzymało odznakę policyjną. Za wszelakie działania propagujące bezpieczeństwo wśród dzieci, pracowników przedszkola i rodziców nasze przedszkole otrzymało dyplom Bezpiecznego Przedszkola, który już zawisł na korytarzu naszego przedszkola.

Międzynarodowy dzień numeru alarmowego 112

„Żyj zdrowo i bezpiecznie”

Dzieci z grupy Pszczółki i Wiewiórki uczestniczyły w spotkaniu ,,Bezpiecznie ferie” z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach podczas którego utrwaliły zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych.

Dzień Bezpiecznego Internetu.

7 lutego2023 dzieci obchodziły w przedszkolu „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Celem spotkania było utrwalanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z internetu. Na początku dzieci poznały urządzenia, dzięki którym możemy połączyć się z Internetem, obejrzały bajki z serii „Owce w sieci” – „Bez kożuszka” „Tajemniczy przyjaciel” i „Pepla” które stały się początkiem do rozmowy na temat czyhających w sieci niebezpieczeństw a tym samym podania kilku zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Starszaki zrealizowały lekcję „Bezpieczny Internet” z ogólnopolskiej akcji „Dzieci Uczą Rodziców”. Swoje przeżycia z zajęć dzieci odzwierciedliły w różnorodnych formach zabaw ruchowej.

SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

KODEKS BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

UTRWALAMY ZNAKI DROGOWE

Bezpieczeństwo w czasie ferii

Skrzaty przed feriami wybrały się na spacer na pobliskie skrzyżowanie, aby przypomnieć sobie jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię

Bezpieczne ferie- pokaz strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Bartoszycach

Dzieci 5cio letnie wzięły udział w kampani „Oklaski za odblaski-bezpieczne dzieci na drodze”

Dzieci z grupy Misie poznawały zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu ” Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby”.

Uczyły się jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach. Po pokazie, dzieci miały okazję same spróbować zabandażować rękę czy nogę. W ten sposób uczestnicy programu oswajają się z tematyką pierwszej pomocy. Dzieci utrwalały numery alarmowe, ćwiczyły w  jaki sposób wezwać pomoc.

Bezpieczne ferie

W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków, odbyło się w naszym  przedszkolu  spotkanie z policjantką. Przedszkolaki utrwalili sobie zasady poruszania się po drodze oraz sposoby reagowania, gdy dzieje się coś złego. Utrwaliły numery alarmowe. Pani policjantka omówiła zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniała również o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni oraz zbliżania się do nieznajomych osób. Pani policjantka przeczytała nam bajkę z serii „Na ratunek Poli”.

„Kevin sam w domu w święta”

16 stycznia 2023r. w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z teatru „ARENA”, którzy zaprezentowali dzieciom spektakl teatralny pt. „Kevin sam w domu w święta”. W trakcie przedstawienia dzieci miały możliwość występowania na scenie razem z aktorami. Przestawienie było bardzo zabawne, a jednocześnie bardzo pouczające. Nauka płynąca z przedstawienia zachęcała dzieci do właściwego zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nasze przedszkolaki przekonały się także, że rodzina jest w życiu najważniejsza. 🙂

mali WIELCY ratownicy

Dzieci z grupy „Wiewióreczki” przystąpiły do edukacyjnego projektu „MALI WIELCY RATOWNICY”, który ma na celu nauczenie dzieci pierwszej pomocy, propagowania wśród dzieci odpowiednich postaw społecznych w stosunku do osób potrzebujących pomocy, zwiększeniu u dzieci zaufania do służb ratunkowych i porządkowych (straż pożarna, policja, państwowe ratownictwo medyczne i innych). Promowanie zdrowego stylu życia. Na dzisiejszych zajęciach nauczyliśmy się opatrywać rany i skaleczenia.

PROFILAKTYKA SMYKA

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Dyrektor uczestniczył w gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na podsumowaniu działań realizowanych w przedszkolu „Profilaktyka dla smyka” Podczas gali w przygotowanej prezentacji wystąpiły dzieci  i nauczycielka z grupy Wiewióreczki z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach. ( spośród wszystkich przedszkoli z powiatu bartoszyckiego placówka jako jedyna została wyróżniona i zaproszona na galę).

Dzieci z grupy Misie poznają zasady ruchu drogowego razem bohaterami z programu „Super Wiewiórka”.

Przedszkolaki z grupy Misie realizują program Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”  pod patronatem PCK. Bohaterowie programu wprowadzają dzieci w zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Dzieci uczą  się numerów telefonów alarmowych, ćwiczą w jaki sposób wezwać pomoc, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Program „Super Wiewiórka”, to nie tylko nauka, ale także wspaniała zabawa. Wiele uwagi poświęcamy zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to okazja do poznania zasad panujących na drodze. Nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Dzięki zajęciom dzieci wiedzą czym może skończyć się nieostrożność na drodze, że trzeba nosić odblaski, a w samochodzie podróżujemy w fotelikach.  Przedszkolaki z naszej grupy wykazały się dużą wiedzą teoretyczną , więc postanowiliśmy pójść na skrzyżowanie. Musimy stwierdzić,  że dzieci potrafiły bezpiecznie przechodzić przez jezdnię pod opieką dorosłych.

„Profilaktyka Smyka”

8 listopada w grupie Wiewióreczki odbyło się spotkanie z autorką programu „Profilaktyka Smyka” podkom. Jolantą Sorkowicz oraz policjantami z naszego miasta. Program ten realizowany jest w grupie w oparciu o książeczkę pt. Na ratunek Poli. Problemy poruszane w bajkach uczą dzieci odpowiedzialności i budują pozytywny obraz policji. Zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamiają dzieciom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, przedszkolu i na drodze, podczas wypoczynku letniego i zimowego. Podczas spotkania dzieci na podstawie przygód Poli opowiadały czego się nauczyły. Jak trzeba się zachowywać aby być bezpiecznym. Wykazały się wspaniałą, znajomością programu. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom profilaktycznym nasze dzieci są bezpieczniejsze. Całe wydarzenie było nagrywane przez telewizję.

Dnia 7 października dwie grupy z naszego przedszkola Wiewióreczki  i Pszczółki wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Celem wyjścia było kształtowanie  nawyku właściwego zachowania się w ruchu drogowym oraz utrwalenie podstawowych zasad poruszania się po drogach. Przedszkolaki obserwowały ruch uliczny, ćwiczyły umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni oraz prawidłowego przechodzenia przez pasy.

Nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

30 września przedszkolaki uczestniczyły w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach. Podczas uroczystości dzieci brały udział w wielu przygotowanych atrakcjach m. in. Oglądały od środka łódź policyjną i radiowozy, siadały na policyjnych motorach, obserwowały zachowania psów policyjnych, robiły zdjęcia z maskotką policji sierżantem Bobrem, utrwaliły bezpieczne zachowania przechodzenia przez jezdnię uwieńczone otrzymanymi odblaskami. Uroczystość zakończyła defilada Kompani Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. Dzieci bogatsze w nowe doświadczenia wróciły do przedszkola i przekazywały zdobytą wiedzę swoim młodszym kolegom.

Kodeksy grupowe

Jak co roku dzieci wspólnie z nauczycielami ustalają zasady jakie będą obowiązywały podczas pobytu w przedszkolu oraz poza nim. Pierwsza zasada dobrej zabawy to bezpieczeństwo! 🙂


ROK SZKOLNY 2021/2022

Nasze przedszkole cyklicznie odwiedzają funkcjonariusze policji,  aby przybliżyć dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypominają numery alarmowe. Na ostatnim spotkaniu dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować się w sytuacji spotkania osoby obcej oraz ataku groźnego psa. Przedszkolaki chętnie ćwiczyły pozycję „żółwika, która chroni przed atakiem zwierzęcia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędna podczas wykonywania pracy policjanta. Dzieci poznały zasady jak bezpiecznie spędzać wakacje, co zrobić gdy się zgubimy itp. Dzieci dzieliły się także swoimi doświadczeniami, pokazały, że są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachować na drodze i w najbliższym otoczeniu.

Bezpieczne wakacje

Dzisiaj uczestniczyliśmy w akcji „Bezpieczne wakacje” nad Jeziorkiem Miejskim. Zorganizowanej przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej. Nad jeziorkiem zgromadziły się wszystkie służby bezpieczeństwa :Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Straż Graniczna itd. Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa nad wodą, oglądały akcję ratunkową podczas zatonięcia, uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczyły uciskanie klatki piersiowej na fantomie. Poznały zasady bezpiecznego zachowania się w lesie. Pokaz ratowania tonącego to tylko inscenizacja mrożącą krew w żyłach. Bądźmy uważnie i rozsądni w czasie wypoczynku nad wodą.

„Wiewióreczki” z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

W maju zorganizowana została wycieczka do Komendy Powiatowej Policji. Głównym jej celem było zapoznanie z pracą policjantów, zwiedzenie budynku komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.„Wiewióreczki” miały okazję zobaczyć jak wygląda stanowisko dowodzenia i monitoring miasta. Przedszkolaki dowiedziały się w jakich pomieszczeniach spędzają czas osoby zatrzymane przez Policję. Na parkingu policyjnym obejrzały różne wozy policyjne – do przewożenia psów, do transportu aresztantów, wozy patrolowe. Zaprezentowano nam sygnały świetlne i dźwiękowe, a także sprzęt będący na wyposażeniu policjantów. Wycieczka była bardzo atrakcyjna, wywołała wśród przedszkolaków wiele wrażeń.

Co robią uczucia?

9 maja przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z p. Basią z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach pt. „Opowieści o tym jak okazujemy uczucia na motywach bajki Tiny Oziewicz i Aleksandry Zając „ Co robią uczucia? ”
Dzieci rozpoznawały i nazywały towarzyszące nam w życiu emocje. Potrafiły  opowiedzieć o uczuciach w różnych sytuacjach . Wykazały się empatią w stosunku do osób ,które są smutne. Uczestniczyły w zabawach z kodowaniem, dzięki którym rozwijały logiczne myślenie.

Biedroneczki poznają rolę i zadania straży pożarnej.
W 11 maja dzieci z grupy „Biedroneczki” odwiedziła mama Kuby. Pani Cichosz opowiedziała dzieciom
o swojej pasji, którą jest służba w ochotniczej straży pożarnej. Przedszkolaki dowiedziały się, że straż
pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia
ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Poznały elementy stroju strażaka. Uczestniczyły w
zabawie: „Gasimy pożar”.

Przedszkolaki z wizytą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Dzieci z grupy Skrzaty i Jeżyki wybrały się na wycieczkę do Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. W straży nie brakowało dzieciom wrażeń. Nasze przedszkolaki uczyły się, jak należy postępować w razie pożaru oraz gdy zapali nam się ubranie. Ćwiczyły umiejętność właściwego zawiadamiania straży pożarnej o niebezpiecznym zdarzeniu. Wszystkie dzieci ubrane w stroje strażaków gasiły także w zadymionym pomieszczeniu pożar, który pochodził od kuchenki gazowej. Były to fantastyczne zajęcia w sali OGNIK. Pan strażak oprowadził całą grupę także po różnych pomieszczeniach remizy oraz pokazał wozy strażackie. Wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty strażackie oraz super ołówki. A dzieci wręczyły panom strażakom własnoręcznie wykonane rysunki na temat straży pożarnej. Bardzo dziękujemy za współpracę i tak pouczające zajęcia. Było super

 „Myję ręce, bo wiem dobrze o tym…”– spotkaniem z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W ramach profilaktyki i zapobiegania chorobom przenoszonym na dłoniach , odwiedziła nas Pani z Sanepidu, aby pokazać dzieciom jak prawidłowo myć ręce, jak dbać o higienę osobistą i co robić aby być zdrowym. Rozstrzygnięty również został konkurs plastyczny „Dlaczego warto myć ręce?”. Dzieci  z naszego przedszkola biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

„Na ratunek Poli”– czytamy z panem dzielnicowym

W tym samu dniu odwiedził nas również policjant, który przeprowadził pogadankę we wszystkich grupach wiekowych na temat bezpiecznego poruszania się, prawidłowego przejazdu w fotelikach samochodowych, o tym co trzeba zrobić, gdy grozi nam niebezpieczeństwo i na jakie numery trzeba dzwonić, aby wezwać pomoc.

„W zdrowym ciele, zdrowe dziecko”

Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dzieci regularnie uprawiające sport cieszą się lepszą formą i witalnością niż te, które wolny czas spędzają przed telewizorem czy komputerem. Sport pomaga nie tylko w rozwoju fizycznym dziecka, ale ma pozytywny wpływ także na kształtowanie się jego charakteru. Słowem – sport jest skutecznym narzędziem wychowawczym. Z okazji Dnia Zdrowia i Dnia Sportu, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych włączyły się aktywne i zdrowe spędzanie czasu w przedszkolu. W grupach odbyły się konkurencje sportowe pogadanki i prezentacje multimedialne dotyczące zdrowego stylu życia, dzieci przyrządzały zdrowe owocowe sałatki, szaszłyki, wykonały ilustrację dotyczące zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Fałszywy alarm ” -spotkanie z policjantem

08.04.2022r.   w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie przedszkolaków z policjantką  z Komendy Powiatowej  Policji w  Bartoszycach – Martą Kabelis . Najstarsze dzieci  z grupy Wiewióreczki i Jeżyki  uczestniczyły w  zajęciach  edukacyjnych na temat bezpieczeństwa i właściwego  zachowania się w różnych sytuacjach . Dzieci w czasie spotkania wykazały się znajomością  numerów alarmowych do poszczególnych służb i ogólnego numeru ratunkowego jakim jest 112, a także tego jak mogą udzielić pomocy osobie, która jej potrzebuje  . Od policjantki  dowiedziały się co robić by być bezpiecznym zarówno w czasie pobytu w przedszkolu, jak i w domu i nigdy bez potrzeby używać tych ważnych numerów .

  Dziękujemy  pani  Marce  Kabelis   za ciekawe zajęcia i zapraszamy częściej do naszego przedszkola Będziemy  miło wspominać to spotkanie.

PSZCZÓŁKI DBAJĄ O ZDROWIE

W grupie Pszczółek realizujemy ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, w ramach którego realizujemy wiele zajęć kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne oraz dbałość o zdrowie. Dzieci zapoznają się z tematyką zdrowego żywienia. Wykonywały Piramidę Zdrowego Żywienia , poznały zdrowe produkty ekologiczne , codziennie brały udział w ćwiczeniach. Bo to co zrobimy samodzielnie, smakuję najlepiej! I tego się trzymajmy

?

Sałatka owocowa w wykonaniu dzieci, jak widać znika z talerzy. Naładowani bombą witaminową, bo znamy Piramidę Zdrowego Stylu Życia i wiemy czego dzieciom potrzeba!

SPOTKANIE Z FARMACEUTĄ W GRUPIE PSZCZÓŁEK

W ramach realizacji tematu zajęć ze zdrowia i doradztwa zawodowego grupę Pszczółki odwiedziła farmaceutka – mama Natalki-Pani Magda. Pani farmaceutka przybliżyła dzieciom swój zawód i charakter pracy w aptece, pokazała zdjęcia pomieszczeń apteki: ekspedycje, gdzie leki są ułożone alfabetycznie, niektóre w szufladach i magazyny leków. Recepturę, czyli miejsce, gdzie robione są leki w aptece. Przedszkolaki dowiedziały się także, jak wygląda i do czego służy recepta. Dzięki Pani Magdzie przedszkolaki wiedzą, że w aptece robi się różne leki i poznały przy tym urządzenia niezbędne do ich wykonania. Zrozumiały, że nie można zażywać leków bez wiedzy dorosłych. Pani farmaceutka zademonstrowała jak wykonuje się krem do rąk robiony w moździerzu. Dużą atrakcją spotkania było wykonywanie przez przedszkolaków maści na podłożu lekobazy. Każde dziecko trzymając pistel z dużym zaangażowaniem ucierało w moździerzu składniki potrzebne do wykonania maści. Później pani Magda napisała i nakleiła sygnaturkę na opakowanie. Chętne przedszkolaki mogły użyć kremu do rąk. Pani Magda przeczytała wiersz o aptece i swoim zawodzie. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pyszne lizaki witaminowe . Spotkanie to przybliżyło dzieciom wiedzę na temat pracy farmaceuty oraz dbania o własne zdrowie.

BURZA W SŁOIKU

14 i 17 marca dzieci z najstarszych grup Wiewióreczki i Jeżyki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z PPP pt” Burza w słoiku”. Zajęcia miały na celu pomóc dzieciom zrozumieć swoje emocje. Jednym ze sposobów jest słoik emocji, który pokazuje w jaki sposób działa nasz umysł w sytuacji, w której doświadczamy silnych emocji. Patrzenie na ruch błyszczących drobinek w słoiku uspokaja nasz umysł i pozwala się wyciszyć.

            Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania o Karolince  i  nazywały emocje , które towarzyszyły głównej bohaterce. Następnie przechodziły przez ścieżkę sensoryczną. Ćwiczyły koordynację ruchową idąc po folii bąbelkowej i jednocześnie poruszając wstążkami w rytm muzyki. Podczas zajęć dzieci przyjmowały postawy wylosowane na kartach. Zabawa ta wywołała wiele radości. Dzieciom bardzo podobała się piłka emocji, którą mogły ściskać. Przedszkolaki grały na instrumencie zrobionym z kartki technicznej, wystukując rytm . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło dzieciom wiele radości.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego w całej Europie obchodzony  jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.  W naszym przedszkolu dzieci ze wszystkich  grup również przyłączyły się do świętowania. Dzieci podczas zabaw, kodowania i inscenizacji   udowodniły że numer 112 doskonale znają i wiedzą w jakich sytuacjach należy znajomość tego numeru wykorzystać. Przedszkolaki oglądały również krótkie filmy instruktażowe oraz śpiewały piosenki związane z numerami alarmowymi. Każda grupa , od maluszków” po ,, starszaki” przeprowadzała pogadanki, dzieci oglądały ilustracje przedstawiające niebezpieczne sytuacje, opisywały je oraz uzasadniały, które służby ratunkowe należy zawiadomić. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne.

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszym przedszkolu

Ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku na dzień 8 lutego.  W ramach wspomnianych obchodów dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii „Mój przyjaciel Necio”, „Owce w sieci” , „Plik i folder”, które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Film poprzedzony został pogadanką nauczycielki na temat Internetu z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Doskonale poradziły sobie w konkursie quizowym z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek. W ramach zadania plastycznego mogły pokolorować obrazki związane z Internetem.