To warto wiedzieć – dla nauczycieli

Jak rozwijać umiejętność koncentracji uwagi u dzieci?

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na konkretnej rzeczy lub czynności. Do około trzeciego roku życia u dzieci występuje tzw. uwaga mimowolna, wywoływana przez bodźce, np.: dźwięki, kolory, ruch. W późniejszym czasie pojawia się uwaga dowolna umożliwiająca zrozumienie poleceń i ich wykonywanie. U dzieci trzyletnich koncentracja uwagi może trwać od 5 do 15 minut, u czterolatków do 20 minut, u pięciolatków i sześciolatków nawet do 40 minut. Coraz częściej jednak można zauważyć u dzieci zaburzenia koncentracji uwagi, które mogą objawiać się m.in. tym , że dziecko nie reaguje na polecenia, trudno jest mu usiedzieć w jednym miejscu, jest impulsywne- mówi i robi natychmiast to, co właśnie przyszło mu do głowy, mamy wrażenie, że buja w obłokach, lub słucha, ale nie słyszy tego, co się do niego mówi.

Warunki zapewniające dobry rozwój koncentracji uwagi:

 1. Właściwe odżywianie, a dokładnie dbałość o regularne spożywanie różnorodnych posiłków oraz picie wody. Dieta ma być bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste. Większość badań wskazuje na negatywny wpływ niektórych potraw i zawartych w nich składników na zachowanie dziecka. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się: cukier, pochodne kakao, czekolada, coca-cola, słodycze, a także wszelkie produkty, które są sztucznie barwione i zawierają wiele konserwantów.
 2. Aktywność fizyczna. Każde dziecko potrzebuje przebywać na powietrzu, bawić się, ćwiczyć i pokonywać naturalne przeszkody. Najprostsza gimnastyka, zawsze przy otwartym oknie lub na świeżym powietrzu, dotlenia mózg i dlatego korzystnie wpływa na wykonywanie zadań i czynności wymagających skupienia uwagi.
 3. Regularny sen, o stałych porach. To dzięki niemu następuje regeneracja sił.
 4. Dbałość o otoczenie. Podczas zajęć, ćwiczeń, odrabiania lekcji, wykonywania różnych czynności należy unikać w miejscu pracy niepotrzebnych rzeczy, które mogą przyczyniać się do rozpraszania uwagi.
 5. Ograniczenie bodźców przyczyniających się do zaburzania koncentracji, takich jak głośna muzyka, telewizor, radio, tablet, telefon.
 6. Właściwe oświetlenie i optymalna temperatura.

Warto również pamiętać, że podczas zajęć należy robić przerwy i ograniczać czas spędzany w ciągu dnia przed ekranem komputera, tabletu czy telefonu. Korzystanie z tych urządzeń sprawia, że zaczynamy być mniej uważni w czasie innych czynności.

Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Zapamiętywanie słów.

Powtarzanie po dorosłym ciągu słów, np. kot, drzewo, dom. Im starsze dziecko, tym więcej słów należy zaproponować do powtórzenia.

 • Rysowanie w powietrzu.

Rysowanie różnych przedmiotów, obiektów (np. domek, gwiazdka) lub figur geometrycznych prawą ręką, lewą ręką i splecionymi dłońmi.

 • Wskazywanie części ciała.

Dorosły wymienia nazwy części ciała i wskazuje na nie. Dziecko słucha, patrzy i robi to samo. Następnie nauczyciel co innego mówi i co innego pokazuje, a zadaniem dziecka jest pokazywanie tylko tego, co mówi dorosły.

 • Rymowanki.

Zapamiętywanie krótkich wierszyków, rymowanek i wyliczanek urozmaiconych różnymi gestami.

 • Zabawa „Mucha”.

Dorosły rysuje kwadrat podzielony na osiem części-pól, a na jego środku rysuje muchę. Następnie mówi, gdzie leci mucha (np. w górę, w prawo, w dół, w lewo – każde polecenie to przesunięcie o jedno pole), a zadaniem dziecka jest wodzenie palcem lub wyobrażanie sobie tego lotu i powiedzenie, kiedy mucha wylatuje z kwadratu.

 • Układanie według wzoru.

Dorosły układa z mozaiki geometrycznej lub koralików wzór, a dzieci wiernie go odwzorowują. Można też zachęcić dziecko do zapamiętania wzoru i odtworzenia go z pamięci (wtedy wzór jest zakryty).

 • Bazgroły.

Rysowanie jednocześnie dwoma rękami w powietrzu lub na kartce papieru (w lustrzanym odbiciu). Do takiego rysowania świetnie nadają się symetryczne obrazki, np. koło, motyl, choinka.

 • Uważne słuchanie.

Dorosły wolno czyta opowiadanie, a zadaniem dziecka jest klaśnięcie/podskoczenie zawsze wtedy, kiedy usłyszy uzgodnione wcześniej słowo, np. dom.

 • Masażyki.

Prowadzący „rysuje” na plecach dziecka figury geometryczne, litery lub cyfry, a jego zadaniem jest powiedzenie, co dorosły narysował, lub narysowanie tego samego na kartce.

 • Memory.

Odnajdywanie par takich samych obrazków lub obrazków pasujących do siebie (np. kot – kłębek wełny, pies – buda, wiaderko – łopatka, kubeczek – łyżeczka).

• Różnice.

Szukanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami. Im starsze dziecko, tym więcej szczegółów do odszukania i tym bardziej skomplikowany obrazek.

 • Popatrz, zapamiętaj i powiedz.

Dziecko ma przed sobą obrazek, na który patrzy przez minutę, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Następnie zakrywa obrazek i ma opowiedzieć jego treść ze wszystkimi szczegółami.

 • Co narysowałeś?

Dziecko otrzymuje wypunktowaną kartkę (punkty są ponumerowane). Jego zadaniem jest stworzenie rysunku poprzez połączenie punktów.

 • Labirynt.

Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym labiryntem. Przed wejściem do labiryntu jest narysowana myszka (lub inna postać), a w jego środku ziarenko. Zadaniem dziecka jest zaprowadzenie myszki do ziarenka poprzez rysowanie trasy tak, aby myszka nie uderzyła się w ściany labiryntu. Inny wariant tego samego ćwiczenia to samodzielne rysowanie labiryntów.

 • Gra towarzyska „Bierki”.

Jedno z dzieci rozsypuje bierki na stole. Następnie rozpoczyna się pojedyncze zbieranie patyczków przez poszczególnych graczy tak, aby nie poruszyć pozostałych. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów.

 • Przerysuj rysunek.

Dziecko ma przed sobą rysunek (stopień skomplikowania zależy od indywidualnych możliwości). Jego zadaniem jest jak najdokładniej przerysować ten obrazek na swojej kartce. Następnie wspólnie z dorosłym sprawdza, co umknęło jego uwadze.

 • Odszukaj podaną literę.

Dziecko ma przed sobą krótki tekst. Jego zadaniem jest odnaleźć w nim wszystkie wielkie i małe litery odpowiadające wybranej głosce. Może je podkreślić lub otoczyć pętelką, a następnie przeliczyć, ile ich jest w tekście.

 • Jak ubrana jest koleżanka?

Dwoje dzieci z uwagą przygląda się sobie. Następnie siadają plecami do siebie i teraz kolejno (raz jedna osoba, raz druga) mówią, jak jest ubrana koleżanka/kolega stojąca/-y tyłem. Na zakończenie odwracają się i sprawdzają, czy miały rację.

 • Której zabawki brakuje?

Dorosły kładzie przed dzieckiem w jednej linii kilka przedmiotów. Daje mu chwilkę na dokładne przyjrzenie się. Teraz zasłania dziecku oczy, a następnie zabiera jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, który przedmiot został zabrany. Zabawę warto zacząć od trzech–czterech przedmiotów, stopniowo zwiększając ich liczbę.

 • Co masz w ręce?

Dorosły zasłania dziecku oczy i daje do rąk dowolny, prosty w kształcie przedmiot, np. drewniany klocek.

 • Muzyka relaksacyjna

Wsłuchiwanie się w nagranie i próba odgadnięcia przez dziecko źródeł dźwięków to również rewelacyjny sposób na poprawę jego koncentracji.

 • Wpatrywanie się w tarczę zegara

Obserwacja zegara ze wskazówkami i koniecznie sekundnikiem. Poproś dziecko, aby nie odrywało wzroku od jego tarczy przez minutę (czas stopniowo wydłużamy) i nie odrywało wzroku od tykającej wskazówki.

 • Opisywanie przedmiotów

Weź dowolny przedmiot znaleziony w domu (kredka, łyżka, słoik, poduszka, karton) i poproś dziecko, aby opisało najdokładniej jak umie ten przedmiot. Możesz zadawać mu pytania pomocnicze: z czego to jest zrobione? Czy jest ciężkie? Do czego służy? Czy można to zjeść? Czy wydaje jakiś dźwięk? Czy ma jakiś zapach? Do czego nie może służyć? Czy to jest wysokie, niskie, długie, krótkie, szerokie, wąskie itp.? W ten sposób uwaga dziecka zostaje przy tej jednej konkretnej rzeczy.

 • Wszelkie matematyczno – logiczne łamigłówki

Sudoku oraz gry typu bierki, szachy, warcaby, jenga, memory itd.

Koncentracja uwagi umożliwia efektywne przyswajanie wiedzy i wpływa skutecznie na rozwiązywanie problemów, również tych, które pojawiają się w codziennym życiu. Niestety współczesna codzienność obfituje w elektroniczne gadżety i zabawki, które skutecznie rozpraszają uwagę i bombardują mózg dziecka zbędnymi, nadmiernymi bodźcami. Chcąc mieć pewność, że dziecko poradzi sobie w przedszkolu, a później w szkole i będzie osiągać wyniki w nauce adekwatne do swoich faktycznych możliwości, warto poprawiać i ćwiczyć jego koncentrację uwagi. Niewątpliwie zaprocentuje to w przyszłości i ułatwi małemu dziecku naukę.

 Na podstawie artykułu mgr Magdaleny Chomiuk

Bibliografia:

Jaglarz A., Ćwiczę koncentrację, Wydawnictwo WiR, Kraków 2006.

Janiszewska B., Uwaga. Wspomaganie koncentracji i nie tylko. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci od 4 do 9 lat, Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2007.

Jurek A., Skoncentruj się, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.

Scenariusz zajęć   z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania  z wykorzystaniem maty edukacyjnej  „Wąż literowy” w grupie dzieci 6-letnich „ Wiewióreczki” w roku szkolnym 2022/2023

Temat: W krainie pór roku- zabawy z literkami

Opracowała: Danuta Banach

Cel ogólny:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania
 • doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;
 • wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.


Cele operacyjne:

dziecko:

 • odczytuje wielkie litery drukowane,
 • dzieli swoje imię n głoski i pokazuje na macie  litery swojego imienia
 •  układa wyrazy z liter,
 •  wyróżnia głoskę w nagłosie
 • przyporządkuje obrazki  do odpowiedniej litery
 •  współdziała w grupie tworząc na podstawie obrazków opowiadanie
 • buduje dłuższe wypowiedzi


Metody

 • czynna – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, 
 • słowna – rozmowa, objaśnienia i instrukcje, 
 • techniki twórczego myślenia – przekształcanie.

           Formy:indywidualna, zbiorowa

         Pomoce dydaktyczne: Mata edukacyjna „ Literowy wąż”, kolorowe kwadraty z  

            obrazkami,  drzewo z szarego papieru, paski kolorowej  bibuły,  płyta CD- „W krainie

             papieru”

Przebieg:

 • Moje imię– przedstaw się i pokaż na macie litery  swojego imienia- dziecko skacze na macie po literach swojego imienia.
 • Kolorowe obrazki-obrazki w czterech kolorach-dzieci wybierają kolorowe obrazki dzielą się na cztery grupy wg koloru, w grupach dzieci tworzą opowiadania na podstawie wybranych obrazków.
 • Moje historyjki obrazkowe-tworzenie z obrazków dowolnych historyjek i opowiadanie ich
 • Litery na kolorowych polach– każde dziecko nazywa na macie litery znajdujące się na takim samym  polu jak jego obrazek
 • Ułóż obrazki przy odpowiedniej literce– wybrzmiewanie pierwszej głoski i układanie obrazków na literowym wężu
 • Małe pajączki – zabawa ruchowa ( W krainie papieru)- z paskami bibuły
Małe pajączkiDzieci pokazują ręką wzrost pajączka
Zgrabne mają rączkiZamykają i otwierają dłonie
Plotą pajęczynkęWykonują kołowrotek
By nakarmić swa rodzinkęZbliżają dłonie do ust
Nagle przyszedł wiatr. Dmuchnął w cały światPoruszają rączkami nad głową
Zerwał pajęczynkęPoruszają dłońmi w różnych kierunkach
Przewrócił rodzinkęPrzewracają się na podłogę
 • Mój wyraz– Skacząc po macie „ Literowy wąż”  utwórz  z liter dowolny  wyraz
 • Koncert pani Jesieni– Mała Pani Jesień (W Krainie papieru)

Mała Pani Jesień na skrzypeczkach gra strąca listki z drzewa raz i dwa

Mała Pani Jesień na gitarze gra strąca listki z drzewa raz i dwa

Mała Pani Jesień na wiolonczeli gra strąca listki z drzewa raz i dwa

         –Dzieci wszystkie  naśladują grę na instrumentach ( paskach kolorowej bibuły )

          -Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy: grupa 1- skrzypce, grupa 2-gitara, grupa 3-

            wiolonczela. Podczas zwrotek grają tylko te dzieci, które trzymają odpowiednie   

            instrumenty.

 • Je sienne drzewo ( W krainie papieru)

– na odwrotnej stronie maty edukacyjnej  nauczyciel kładzie  dużą sylwetę drzewa ( bez liści). Każde dziecko z paska kolorowej bibuły formuje kulkę- liść .Dzieci przy akompaniamencie piosenki tańczą wokół drzewa. Gdy w tekście pojawi się nazwa koloru wówczas dzieci, które mają liście w tym kolorze kładą je na drzewie

            Piosenka

         Kolorowe liście mamy

          na drzewie je układamy.

         Jesień, jesień jest już, już

          czerwony listek na drzewo włóż

 • Kolorowe liście dzieci przyklejają do drzewa
 •  Podziękowanie dzieciom za wytrwałą pracę i uczestnictwo we wspólnych zabawachScenariusz zajęć opracowała: Monika Mysiewicz

Temat zajęcia: „Zimowe zabawy” – rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, słownych, ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej, ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i muzyczno-ruchowych.

Temat obserwacji: Indywidualizacja procesu edukacyjnego w toku realizacji zajęć z całą grupą.

Cel obserwacji: Pozyskanie informacji na temat jakości wsparcia udzielanego dzieciom objętym PPP.

Cele ogólne:

· kształcenie mowy komunikatywnej, zdolności opowiadania, opisywania;
· stymulowanie rozwoju mowy dziecka;
· rozwijanie zdolności i koncentracji uwagi;
· usprawnianie motoryki ruchomych narządów mowy;
· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji słuchowej;
· usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej;

Cele operacyjne-dziecko:

· usprawnia funkcjonowanie narządów mowy;
· swobodnie wypowiada się na temat;
· usprawnia kompetencje językowe;
· orientuje się w schemacie własnego ciała;
· uczestniczy w proponowanych zabawach usprawniających funkcje mowy.

Formy pracy:

·         Indywidualna

·         Grupowa

·         Zbiorowa

Metody:

·         Słowne- wypowiedzi dziecka

·         Oglądowe- obserwacja

·         Czynne- zadań stawianych do wykonania

Środki i pomoce dydaktyczne:

ilustracje przedmiotów zimowych, bajka logopedyczna Zimowe zabawy, utwór muzyczny „Płatek śniegu” Z. Tomaszewskiej, odtwarzacz CD,
śnieżynki-balony, białe piórka

Przebieg:

1. Zabawa integracyjna „Hu, hu, ha”.
Dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie i powtarzają zwroty, wykonując odpowiednie ruchy:
Hu, hu, ha – 3 uderzenia płasko prawymi dłońmi;
Hu, hu, ha – 3 uderzenia płasko lewymi dłońmi;
Zima wcale, zima wcale – podskoki w kółeczku;
Nie jest zła, nie jest zła – tupiąc 6 razy, zmieniamy parę.

2.Słuchanie zimowej bajki logopedycznej – ćwiczenia artykulacyjne, powtarzanie zwrotów po nauczycielce.

3. „Lubię zimę, ponieważ…” – swobodne wypowiedzi dzieci.
Prowadząca zajęcia proponuje, aby każde dziecko po chwili zastanowienia spróbowało powiedzieć, za co lubi zimę.

4. Zimowa rozsypanka wyrazowa – układanie wyrazów z rozsypanych liter (indywidualizacja procesu edukacyjnego)

5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Płatek śniegu”

6.  Ewaluacja zajęć- dzieci z białych kartek papieru robią śnieżkę, na środku sali stoją dwa pojemniki jeden z uśmiechniętą buzią, drugi ze smutną. Nauczycielka zadaje dzieciom pytanie, czy zajęcia się Wam podobały? Dzieci udzielając odpowiedzi rzucają swoje śnieżki do odpowiednich pojemników, jeżeli się podobały do uśmiechniętego, jeżeli nie do smutnego.

Eksperymenty z wodą – Scenariusz zabaw badawczych w grupie dzieci 5-letnich

opracowała: Danuta Banach

Cel ogólny: poznanie właściwości wody oraz zwrócenie uwagi dzieci na problem niedostatku wody pitnej na świecie i na konieczność jej oszczędzania.

Cele szczegółowe:

 Dzieci:

 -znają właściwości wody

– znają obieg wody w przyrodzie

– wiedzą, że większość wody na ziemi to woda słona,

– potrafią wyjaśnić znaczenie wody w przyrodzie oraz w życiu człowieka,

– wiedzą, do czego zużywamy wodę w codziennym życiu,

– potrafią wymienić kilka sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu

– biorą aktywny udział w zabawach badawczych, znają eksperymenty z wodą

1. Rozwiązywanie zagadek o wodzie

Służy do picia,
służy do mycia,
bez niej na ziemi
nie byłoby życia.

Ukrywa się w śniegu, w lodzie

 Potrzebna jest każdemu i wszędzie.

 Ugasi pragnienie, ręce umyje,

 po burzy ją tęcza pije.

Pada czasem z nieba,

 każdej rybie jej trzeba,

Płynie po brzegi w rzece,

W domu z kranu ciecze.

2.Woda źródłem życia –rozmowa z dziećmi przy ilustracjach

3. O czym szumi woda- zagadki dźwiękowe

4. Oglądanie krótkiego filmu edukacyjnego-  „Krążenie wody w przyrodzie”

5. Deszczowa orkiestra- zabawa wg metody aktywne słuchanie muzyki  B. 

     Strauss z wykorzystaniem niebieskich worków foliowych.

6.Eksperymenty  z wodą- określanie właściwości wody( zapach, kolor, smak)

– Lampa Lava

To eksperyment dla dzieci, który niemal hipnotyzuje poruszającymi się kolorowymi bąbelkami. Jak go wykonać? Potrzebujemy: 1 szklankę, olej, 100 ml wody, barwnik spożywczy, tabletkę musującą (np. wapno czy magnez)

Przygotowanie: do szklanki wlewamy w 3/4 olej. 100 ml wody mieszamy w innym naczyniu z kilkoma kroplami barwnika, po czym wlewamy do szklanki z olejem. Następnie dodajemy tabletkę musującą.

Efekt: pierwsze wrażenie wprowadzi dzieci w prawdziwy efekt WOW, gdyż woda zabarwiona barwnikiem i wlewana do oleju zacznie przypominać bąbelki. Ale to nie wszystko – gdy dodacie tabletkę musującą, eksperyment będzie jeszcze bardziej efektowny. Co więcej, można dodawać tabletki po kilka razy, aby wydłużyć czas obserwacji – zabawa może trwać bardzo długo!

– Galaktyka w słoiku

To eksperyment, który pokaże dzieciom, jak może wyglądać kosmos – tyle że zamknięty w… słoiku. Jak wykonać to doświadczenie? Potrzebujemy: słoik 1 l, woda, barwniki spożywcze (obowiązkowo barwnik niebieski/granatowy oraz czerwony), brokat, patyczki do szaszłyków, watę

Przygotowanie: 500 ml wody wlewamy do słoika i dodajemy niebieski barwnik. Następnie dodajemy do słoika watę, aby sięgała wysokości płynu. Wsypujemy brokat i mieszamy całość. Następnie dolewamy wodę – tym razem zabarwioną wcześniej w osobnym naczyniu na czerwono i ponownie wkładamy watę oraz wsypujemy brokat.

Efekt: w słoiku powstanie niejako miniaturka kosmosu – galaktyki. Takie dzieło może później stanowić element dekoracyjny w pokoju Malucha.

– Kolorowy wodny wulkan

To uwielbiany przez dzieci eksperyment z efektem prawdziwych wybuchów. To zabawa, w której zaobserwujemy przelewanie się, musowanie, wylewanie – taki eksperyment zajmie Twoje dziecko na długo, a jego zaletą jest to, że potrzebujemy naprawdę niewiele składników do jego wykonania. Wystarczy przygotować: kwasek cytrynowy, łyżkę, kolorową bibułkę (najlepiej 3 kolory; alternatywą będą barwniki spożywcze, jeśli takie posiadacie w domu), 4 szklanki 250 ml wypełnione po brzegi wodą, soda oczyszczona

Przygotowanie: w 3 z 4 szklanek barwimy wodę za pomocą bibułek lub barwników. W każdej szklane powinien być inny barwnik. Następnie wsypujemy do nich kwasek cytrynowy. Kolejny krok, to wymieszanie sody oczyszczonej z wodą w czwartej szklance. Ze szklanki z sodą nabieramy łyżką płyn i wlewamy go kolejno do każdej szklanki z zabarwioną wodą.

Efekt: Kolorowy płyn ze szklanek zacznie z nich uciekać pod wpływem reakcji. Można zaobserwować piękny spektakl kolorów przypominający kolorową lawę wydostającą się z wulkanu.

-Wywołanie deszczu w słoiku

Jest pewien eksperyment dla dzieci, podczas którego można wywołać deszcz w słoiku. Taki eksperyment doskonale tłumaczy niektóre zjawiska atmosferyczne i ich genezę. Do jego wykonania potrzebujemy: słoik 1 l, mały talerz, kostki lodu, wrzącą wodę

Przygotowanie: do słoika wlewamy wrzącą wodę, a następnie nakładamy na niego talerzyk z kostkami lodu. Zobaczcie, co będzie się działo na ściankach słoika!

Efekt: w słoiku powstanie zjawisko przypominające deszcz. To dobra okazja do wytłumaczeniu dzieciom, na czym polegają stany skupienia wody i jak powstaje deszcz.

– Kolorowy deszcz

Kolejny eksperyment z deszczem, ale tym razem kolorowym. Do jego wykonania potrzebujemy: słoik 1 l, wodę, barwniki spożywcze, piankę do golenia

Przygotowanie: do słoika wlewamy wodę do ok. 3/4 wysokości. Następnie wyciskamy piankę do golenia na powierzchnię wody. Kolejny krok to nabranie barwnika spożywczego pipetą lub strzykawką i bezpośrednio wlewamy go na piankę.

Efekt: Pianka, która imituje chmurę, wypełni się kolorami, a w wodzie pod nią będą widoczne kolorowe krople „deszczu”. Eksperyment jest bardzo popularny wśród dzieci.

-Ciecz nienewtonowska

To eksperyment, który sprawia, że woda nie przelewa się przez ręce! To bardzo ciekawe zjawisko. Jak wykonać doświadczenie? Potrzebujemy: 1/2 szklanki wody, barwnik spożywczy (dowolny), szklankę mąki ziemniaczanej

Przygotowanie: do wody dodajemy barwnik, mieszamy całość, a następnie dodajemy do niej mąkę ziemniaczaną. Papkę zagniatamy w rękach do uzyskania konsystencji plasteliny – i już widać efekt!

Efekt: uzyskana papka pozostawiona sama w sobie na dłoniach, przelewa się przez ręce i jest naprawdę ciekawa w dotyku.

-Burza w szklance

To eksperyment, który spowoduje niejako burzę w szklance wody. Do jego wykonania potrzebujemy: szklankę, wodę, 4 łyżki oleju, barwniki spożywcze, widelec, miskę/inne naczynie

Przygotowanie: wypełniamy szklankę w 3/4 wysokości wodą. Następnie w osobnym naczyniu mieszamy olej z barwnikami (dodajemy po kilka kropel) za pomocą widelca. Przelewamy mieszankę z olejem do wody.

Efekt: w wyniku przelewania mieszanki z olejem z dodatkiem barwników do wody, uzyskamy piękne, „tańczące” w wodzie nitki kolorów, przypominające pioruny podczas burzy.

-Tonący Titanic

To eksperyment, podczas którego możesz opowiedzieć dzieciom o najsłynniejszej katastrofie morskiej, czyli zatonięciu Titanica. To doświadczenie pokazuje miniaturę góry lodowej i to, jak zatonął Titanic. Do jego wykonania potrzebujemy: miskę, wodę, wodę zamrożoną w kubku (plastikowym – lub innym plastikowym pojemniku o podobnej wielkości), linijkę, miniaturkę statku

Przygotowanie: do miski wlewamy wodę. Następnie dodajemy do niej lód z kubka i mierzymy linijką, na ile wystaje on ponad powierzchnię wody, a ile z niego znajduje się w wodzie. Co ciekawe, część, która wystaje z wody jest dokładnie 8-krotnie mniejsza od części, która jest w niej zanurzona. Następnie pokazujemy dziecku obrazowo, dlaczego osoby będące na statku nie zauważyły góry lodowej i tym samym, dlaczego doszło do katastrofy.

Efekt: na podstawie tego eksperymentu pokażesz dziecku obrazowo, jak doszło do zatonięcia Titanica i dlaczego statek nie pokonał góry lodowej.

-Tańczący olej

To jeden z moich ulubionych eksperymentów, dzięki któremu udaje się choć na chwilę zatopić olej – a ten, jak wiadomo, zawsze wypływa na powierzchnię. Co potrzebujemy do wykonania doświadczenia? Składniki: 5 łyżek oleju, kakao, sól, szklanka, woda

Przygotowanie: do szklanki wlewamy wodę do 3/4 wysokości. Następnie dodajemy olej i kakao. Powierzchnia została tym samym zabarwiona, ale to nie wszystko – teraz dosypujemy sól.

Efekt: gdy dodamy sól do takiej mieszanki, kropelki oleju zaczną na chwilę opadać na dno! Będą przy tym niejako „wędrować” i „tańczyć”. Efekty są imponujące.

-Wędrująca woda

To ostatni z eksperymentów, ale jaki efektowny! Pokazuje bowiem, że woda może się… przemieszczać. Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebujemy: 6 szklanek, wodę, ręczniki papierowe, dowolne barwniki spożywcze

Przygotowanie: do trzech szklanek wlewamy wodę, trzy pozostałe pozostawiamy puste. Następnie barwimy wodę w trzech w szklankach i ustawiamy je naprzemiennie z pustymi (czyli kolejność: pełna szklanka, pusta, pełna, pusta itd.). Kolejny krok to zwinięcie w rulon papierowego ręcznika i włożenie jednego jego końca do wody, a drugiego do pustego naczynia.

Efekt: po chwili woda zacznie niejako wędrować i się przemieszczać do pustych szklanek!

7. Podsumowanie zajęcia. Podziękowanie dzieciom za udział w zabawie.

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH –  W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Grupa:  „Pszczółki”- 5-latki

Imię i nazwisko nauczyciela: Danuta Banach

Temat zajęcia: „ Wiosenne literowanie Pszczółek”

Cele główne zajęcia:

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających nabycie przez dzieci  umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania
 • Wprowadzenie dziecka w świat liter,
 • Dostrzeganie pozytywnych odczuć i satysfakcji z osiągniętego sukcesu,

Cele operacyjne:

•          wynikające z podstawy programowej:

 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 • rozróżnia głoski na początku  w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych

•          wynikające z zajęcia

 • dzieli wyrazy  na sylaby,
 • wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie oraz wyszukuje obrazki zaczynające się na daną głoskę ,
 • dzieli zdanie na wyrazy, zaznacza przy pomocy liczmanów ilość wyrazów w zdaniu,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów,
 • podejmuje próby samodzielnego czytania,
 • czyta krótkie wyrazy
 • rysuje wzory  literopodobne po śladzie
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru
 • reaguje na sygnały dźwiękowe
 • bawi się przy muzyce
 • ilustruje ruchem treść utworu muzycznego

Formy pracy: 

zbiorowa ( z całą grupą)

-indywidualna

Metody:

słowna – oparta na poleceniach do dzieci

oglądowa – oparta na obserwacji dzieci

czynna – zadań stawianych do wykonania

Środki i pomoce dydaktyczne:

Magiczne pudełko, list z Pszczółkolandii, kwiatki z literami i zadaniami, mata edukacyjna „Literowy wąż na łące”, obrazki motylki, pszczółki, biedronki zestaw  obrazków     do analizy i syntezy słuchowej, wyrazy do czytania, tacki z fasolą lub patyczki, karty pracy, obrazki symbole, ołówki, kredki, magnetofon, płyty CD, medale super pszczółki.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie-piosenką „Budujemy ciszę”
Dzieci siedzą wokół maty edukacyjnej „Literowy wąż na łące”.

 W sali  znajduje się  tajemnicze  pudełko, które zostanie otwarte podczas zajęć. W pudełku znajduje się list. Nauczycielka czyta list: Drogie dzieci jest taka kraina, o której może jeszcze nie wiecie Pszczółkolandia.  Pszczółkolandia znajduje się za górami , za lasami, za siedmioma rzekami. Mieszkają w niej same super zwinne i mądre pszczółki, które zawsze są wesołe,  lubią się bawić na łące,  tak jak wy. Pszczółki  w Pszczółkokolandi są  bardzo grzeczne, zawsze słuchają dorosłych , wykonują ich polecenia. Lubią śpiewać i tańczyć, chętnie uczą się wierszyków, piosenek oraz czytania i pisania. Jeśli chcecie zostać „ super pszczółką” to postarajcie się jak najlepiej wykonać wszystkie zadania znajdujące się w pudełku. Po wykonaniu zadań czekają na was niespodzianki.”

Nauczycielka pyta czy dzieci chciałyby zostać „ Super pszczółką”. Jak myślicie co trzeba zrobić aby zostać super pszczółką trzeba: dzieci podają własne pomysły… ( być grzecznym, miłym …)- tak macie rację … ale również trzeba wykonać zadania z tajemniczego pudełka.   Nauczycielka wyjmuje z pudełka kwiatki, na których są zadania dla dzieci.

2)Kwiatek  z literką B – Super pszczółka potrafi się przedstawić. Nauczycielka rozkłada na macie imiona wszystkich dzieci, każde dziecko wyszukuje swoje imię. Dzieli je na sylaby. Zadaniem dzieci jest odczytać kogo brakuje.  Po wykonaniu zadania przez wszystkie dzieci kwiatek z literką B zostaje przypięty na tablicy .

3)Kwiatek  z literką R- Nauczycielka wyjmuje z pudełka kolejny kwiatek . Zadaniem dzieci jest Położyć  imię przy literce na jaką się zaczyna. Po wykonaniu zadania przez wszystkie dzieci kwiatek z literką R zostaje przypięty na tablicy.

Jak wynika z listu dzieci z Pszczółkolandi lubią tańczyć przy muzyce. My też poruszamy się w rytm muzyki.

„Zabawa z przerwą w muzyce”- dzieci poruszają się w rytm muzyki na przerwę robią figurki.

4)Kwiatek  z literką A– „ Kolorowe obrazki”. Każde dziecko wybiera obrazek.
Zadaniem dzieci jest podzielić wyraz na głoski. Posłuchaj i powiedz co usłyszałeś?  Nauczycielka wypowiada głoskami słowa, a dzieci odgadują czyj to obrazek i umieszczają go na macie przy właściwej literce. Po wykonaniu zadania przez wszystkie dzieci kwiatek z literką A zostaje przypięty na tablicy.

5)Kwiatek z literką W- Podziel zdania na wyrazy. (Dziewczynki lubią lalki. Chłopcy lubią samochody. Pszczółki robią miód. Dzieci układają na dywaniku  tyle fasolek, ile jest wyrazów w zdaniu. Po wykonaniu zadania przez wszystkie dzieci kwiatek z literką W zostaje przypięty na tablicy.

 • „ Pszczółka”- Zabawa według metody Batti Straus- aktywne słuchanie muzyki

6)Kwiatek  z literką O- „Owady na łące”   Pszczółki z tajemniczej krainy Pszczółkolandiaa lubią bawić się na łące z innymi owadami. Nauczycielka wyjmuje z pudełka obrazki pszczółek, biedronek i motyli. Rozkłada je na łące.  Dzieci wybierają obrazek i odczytują wyraz jaki on skrywa. Po wykonaniu zadania przez wszystkie dzieci kwiatek z literką O zostaje przypięty na tablicy.

Wszystkie kwiatki z literami zostają umieszczone na tablicy. Dzieci odczytują hasło z tajemniczego pudełka: BRAWO!

Brawo „Super przedszkolak” potrafi czytać. Ale czy super przedszkolak potrafi pisać? Zaraz się o tym przekonamy

7) Wiosenna łąka- zabawa grafomotoryczna. Karty pracy. Nauczycielka wyjmuje z tajemniczego pudełka karty pracy. Wiosenna łąka- zabawa grafomotoryczna- kreślenie wzorów litero podobnych po śladzie, wskazywanie na kartce punktów: prawy, lewy górny róg, prawy lewy dolny róg.


8. Zakończenie zajęcia
Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. Rozdanie  medali Pszczółka –„Wyjątkowy Przedszkolak”.

SCENARIUSZE   SYTUACJI   EDUKACYJNYCH

„MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY I WESOŁO SIĘ BAWIMY”- scenariusz zajęć z wykorzystaniem w pracy z dziećmi aktywizujących metod sprzyjających uczeniu się

Opracowała : Ewa Przybytek

Grupa : „Wiewióreczki”- 4-latki

Cel główny :       
– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach ekspresji: językowej , muzycznej, ruchowej i plastycznej

Cele operacyjne :

Dziecko:    
– rozpoznaje i nazywa  aktualną porę roku: zima
– określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody
– wypowiada się na określony temat
– ilustruje ruchem zabawy zimowe
– potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej,    plastycznej
– prawidłowo porusza się w rytm muzyki
– bierze aktywny udział w zabawach
– koncentruje się  na wykonywanych zadaniach
– zgodnie współdziała w grupie
– rozwija sprawności manualne

Metody:  
podające  – rozmowa, zagadka, objaśnienia
eksponujące – obserwacja i pokaz
problemowe – zadań do wykonania
praktyczne – samodzielnych doświadczeń

Realizowane treści z Podstawy Programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 1. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

 1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Formy pracy:  
zespołowa, indywidualna

Formy aktywności dziecka: 
językowa, ruchowa, muzyczna, plastyczna

Środki dydaktyczne: zagadka, plansza przedstawiająca krajobraz zimowy, płyta z piosenką „Mroźna zima”, białe prześcieradła, duża lalka przebrana w biało–srebrny strój, symbole pogodowe  różnych pór roku, papierowe śnieżynki, gazety, kosz, niebieskie kartki, biała farba plakatowa, pędzle

Przebieg  zajęć:

1.Rozwiązanie  zagadek o tematyce zimowej

Witam wszystkie dzieci. Jak się czujecie: kto dziś przyszedł do przedszkola w dobrym humorze  pomacha do nas. A pozostałym dzieciom na pewno humor poprawi się w czasie wspólnych zabaw.

O czym będziemy rozmawiali na dzisiejszym zajęciu podpowie wam zagadka. Posłuchajcie jej uważnie.

Mróz maluje szybki ładnie.
Zawitała śnieżna pani.
Drogę nam zasypała
białymi płatkami?
– Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?

– jakie inne pory roku znacie?
– ile jest pór roku?
– wymieńcie wszystkie?
Rozmowa przy obrazku zimowym

 1. „Magiczny napój” – podróż do krainy Pani Zimy
  Zapraszam wszystkich na wyprawę w ciekawe miejsce, pomoże nam w tym wypicie czarodziejskiego napoju, pod warunkiem, że nie domieszamy do niego żadnych złych składników.

ZAKLĘCIE: garstka fantazji, szczypta radości, niech ta grupa w krainie Zimy zagości.

Każde dziecko udaje, że trzyma w rękach kubek. Prowadząca stojąc na środku sali wypowiedziała zaklęcie. Wszyscy jednocześnie „wypijają” łyk czarodziejskiego napoju. Zamykają oczy i przenoszą się do krainy pani Zimy.

 1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „W krainie Zimy”

Dzieci „dojeżdżają” do krainy – królestwa p. Zimy (rozłożone na dywanie białe prześcieradła po środku ustawiona duża lalka – p. Zima oraz porozkładane kartoniki z symbolami pogodowymi z różnych pór roku). Zadaniem dzieci jest dobranie wyłącznie  symboli pogodowych związanych z zimą  – dz.  nazywają je  i doczepiają  do stroju  lalki.
Dzielą te wyrazy na sylaby.

 1. Zabawa z elementem pantomimy – „Zabawy na śniegu”

Zima jest bardzo szczodra i nasypała z chmur dużo śniegu. Jest go tak wiele, że aż trudno dzieciom iść. Muszą wysoko podnosić kolana przechodząc przez zaspy. Czują jak mróz szczypie je w nosy, rozcierają ręce, chuchają na nie. Prowadząca rozdaje w tym czasie gazety. Dzieci szeleszczą nimi podczas zgniatania naśladując skrzypiący śnieg. Ze zgniecionych gazet powstają śnieżki. Dzieci spacerując po sali podrzucają je do góry, toczą po dywanie śnieżne kule, przeskakują przez nie, biegają między nimi, urządzają „śnieżną bitwę” obrzucając się „śnieżkami”. Po zakończonej zabawie dzieci zbierają gazety do kosza.

 1. Zabawa słowna „Zimą lubię…” – dzieci logicznie kończą zdanie, podając swoje propozycje

6.. Zabawa taneczna przy piosence „Mroźna piosenka”

 1. Zabawa „Liczymy duże i małe śnieżynki”-dzieci przeliczają śnieżynki małe i duże , mówią których jest więcej, a których mniej

8.„Przygoda w zimowym lesie” – trening relaksacyjny z elementami wizualizacji. Dzieci leżą wygodnie na dywanie, zamykają oczy, wyciszają się, regulują oddech.

Prowadząca czyta przyciszonym głosem tekst relaksacyjny na tle bardzo delikatnej i spokojnej muzyki.

Wyruszamy na zimową wyprawę do lasu, tam zawsze może nas spotkać coś ciekawego. Las zimą wygląda pięknie. Oglądany ośnieżone drzewa i krzewy. Mróz troszeczkę szczypie nas w nosy, ale słońce tak pięknie świeci i odbija się od białego śniegu, że aż musimy zmrużyć oczy. Jest bardzo przyjemnie, wciągamy przez nos świeże powietrze. Spacerując dotarliśmy do mostu nad potokiem. Przyglądamy się jak wolno płynie w nim woda, wsłuchujemy jej szmer. Idziemy dalej. Obserwujemy ślady pozostawione na świeżym śniegu. Zastanawiamy się jakie zwierzęta je zostawiły. Nagle zaczyna padać śnieg. Przyglądamy się jak śnieżne płatki wirują w powietrzu. Idziemy wydeptaną ścieżką, wsłuchując się jak skrzypi nam pod nogami śnieg. Nagle na głowę ktoś strząsnął nam z gałęzi śnieg. To ruda wiewiórka wybrała się tak jak my na zimowy spacer. Chwilę przyglądamy się znikającej wśród drzew rudej kitce. Powolnym krokiem wracamy do przedszkola.

Dzieci powoli otwierają oczy, przeciągają się, siadają, mocno ziewają i rozciągają ręce unosząc je do góry, wyciągają przed siebie nogi

– Dzieci siadają na dywanie w kole. Nauczycielka pyta dzieci jak się czuły w czasie wspólnych zabaw zimowych. Komu podobały się zimowe zabawy i zaprasza grupkę dzieci do stolika do malowania ,a pozostałe dzieci do wspólnej zabawy.

 1. Praca plastyczna  „Bałwanek” – malowanie białą farba plakatową na niebieskiej kartce papieru.

Scenariusz pasowania na przedszkolaka w grupie Krasnoludki w dniu 19.09.2014 r w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach

Grupa wiekowa : 3-latki

Temat : Pasowanie na przedszkolaka – Uroczystość z udziałem Rodziców

Zamierzone do osiągnięcia cele:

 1. Wzmacniane pozytywnych więzi z przedszkolem
 2. Nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci
 3. Stworzenie możliwości bliższego wzajemnego poznania się dzieci i rodziców
 4. Integracja grupy
 5. Stworzenie możliwości wspólnego działania dzieci i rodziców

Przewidywana organizacja spotkania :

 1. Wejście dzieci do sali „Pociągiem” przy piosence „ Jedzie pociąg z daleka”
 2. Poproszenie rodziców o zajęcie miejsca za swoim dzieckiem
 3. Powitanie wszystkich gości i dzieci przez nauczycielkę

Serdecznie i gorąco witam wszystkich rodziców , którzy przybyli na dzisiejsze ważne spotkanie. Spotkaliśmy się ponieważ wszystkie dzieci chciałyby zostać prawdziwymi  przedszkolakami . jest to bardzo ważne przeżycie dla dzieci . Ale zanim to nastąpi dzieci wraz z rodzicami wykonają kilka zadań aby mogły zasłużyć na miano prawdziwego przedszkolaka naszego przedszkola .

A więc  zaczynamy.

Zadanie 1

Przywitajmy się piosenką „ Gość”

Zabawa taneczna w kole wg pedagogiki zabawy do piosenki „ Gość”- naśladowanie ruchem czynności kolejnych dzieci prowadzących zabawę , utrwalenie imion dzieci .

Zadanie 2

Nasza grupa to Krasnoludki. Pokażemy jacy jesteśmy dzielni.

Dzieci wraz z rodzica bawią się przy piosence ruchowej „ My jesteśmy Krasnoludki”

Zadanie 3

Aby zostać prawdziwym przedszkolakiem wszystkie dzieci pokażą czy potrafią :

 • Dotknąć rękami czubka głowy
 • Chwycić się za uszy
 • Dotknąć palcem nosa
 • Chwycić się za pięty
 • Podnieść jedną nogę

Świetnie poradziliście sobie i z tym zadaniem i bardzo dobrze rozpoznajecie swoje części ciała.

Zadanie 4

Już ostatnie ale dla rodziców .

Nasze Krasnoludki bardzo się zmęczyły. Dlatego zasługują na mały masażyk  .wykonają go rodzice na ich małych pleckach.

Rodzice siadają w rozkroku, biorą dziecko między nogi i wspólnie  za nauczycielką wykonują do jej słów masażyk.

Środkiem płynie rzeczka (palec wędruje po kręgosłupie)
Przeszła pani na szpileczkach (palcem kujemy delikatnie w plecy)
Potem przeszły słonie (klepiemy plecy otwartą dłonią)
I przebiegły konie (klepiemy pięścią)
A tu idzie szczypaweczka  (szczypiemy)
Zaświeciły dwa słoneczka (zaznaczamy kręgi dłonią)
Spadł leciutki deszczyk (bębnimy palcami)
Czy przeszedł cię dreszczyk? (łaskoczemy)

 1. Na koniec naszej zabawy zapraszam wszystkich uczestników do zabawy tanecznej „ Nie chcę cię znać”- taniec w parach

5.Podziękowanie za wspólna zabawę i powrót do koła wszystkich.

 1. a teraz zapraszam wszystkie dzieci do złożenia uroczystej przysięgi , a panią Dyrektor naszego przedszkola do mianowania .
 2. mówi tekst :

Obiecuje być dobrym przedszkolakiem

Obiecuje uśmiechać się i nie płakać

Pilnie się uczyć

Słuchać mamy, taty i pań.

Po złożeniu obietnicy Dyrektor mówi „ Ten ołówek będzie znakiem kto zostanie przedszkolakiem” . Podchodzi do dzieci , dotyka w ramię dziecko, nauczyciel wręcza dyplom i rożek słodkości

6.Zakończenie

Dziękuje rodzicom i wszystkim gościom za udział w tej pięknej uroczystości i zaprasza dzieci i rodziców na słodki poczęstunek.


Krasnoludek z wizytą w przedszkolu- scenariusz zajęć  z zakresu wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych w sali i w ogrodzie przedszkolnym w grupie dzieci 3 letnich w miesiącu październik 2014

Prowadząca zajęcie: Iwona Osiecka

CELE OGÓLNE:

 1. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 2.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowanie w zabawie
 3. Uczestniczenie w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela

CELE OPERACYJNE: dziecko:

– zna zasady dotyczące współżycia w grupie

– odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

– posługuje się zmysłem dotyku

– rozumie potrzebę dbania o zabawki oraz sprzątania zabawek

– uważnie słucha wiersza

– słucha  poleceń nauczyciela i je wykonuje

– przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-wie jak korzystać ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
1.3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

METODY :

-słowna, oglądowa, czynna ,zadań stawianych dziecku, pedagogika zabawy, metoda twórczego ruchu Carla Orffa

FORMY:

Zbiorowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Maskotka Krasnoludka , magnetofon, nagrania muzyczne, ilustracje do wiersza, wiersz

 1. Pijanowskiego „ Nowa zabawka” wybrane zabawki z sali, ilustracje do kontraktu, obrazki do planu dnia w przedszkolu, , regulamin obrazkowy bezpiecznej zabawy z przeznaczony do wystawienia  w ogrodzie przedszkolnym, chusta animacyjna

PRZEBIEG:

 1. Krasnoludek z wizytą.

Krasnoludek pojawia się w sali maluszków już od rana . Bawi się z nimi ,czyta książki , bawi się samochodami , rysuje

Dzieci usadzone na dywanie czekają na rozpoczęcie zajęć. N. pyta dzieci czy wszyscy są gotowi do wspólnej zabawy. Przedstawia również nowego gościa Krasnoludka.

 1. Następnie prosi aby dzieci popatrzyły na obrazki i powiedziały co robimy w przedszkolu każdego dnia.
 2. mówi do dzieci , że już ładnie zjadły śniadanie, umyły zęby i przyszedł teraz czas na wspólną zabawę.
 3. Ale, żeby zabawa była udana musimy pamiętać o pewnych zasadach .
 4. rozkłada ilustracje na stoliku a potem prosi dzieci aby przypomniały zasady o których powinny pamiętać

2.My jesteśmy Krasnoludkizabawa przy piosence

W naszej grupie wszystkie dzieci lubią tańczyć. Dlatego zapraszam was  i naszego gościa do zabawy o krasnoludkach

3.Czarodziejski worek -Co to za zabawka?

Nauczycielka pokazuje dzieciom czarodziejski worek. Jest ciekawa czy dzieci potrafią rozpoznać po dotyku jakie zabawki są w nim ukryte.

4.Krasnoludek i bałagan

Po zabawie nauczycielka okazuje zdziwienie. N. O jej tak ładnie się bawicie a ja widzę , że ktoś się bawił zabawkami  i zostawił bałagan.

 1. Prosi o przypomnienie przez dzieci o czym każdy przedszkolak powinien pamiętać po skończonej zabawie.
 2. Prosi wszystkie dzieci o odłożenie porozrzucanych zabawek na miejsce i sprawdzenie jaki jest porządek w sali. Czy wszystkie zabawki są całe.
 3. Nowa zabawka wiersz l. Pijanowskiego
 4. A teraz posłuchajcie wierszyka o dwóch chłopcach i ich zachowaniu.
 5. Rozmowa kierowana na temat zachowań chłopców
 6. Powiedzcie proszę krasnoludkowi jak należy bawić się zabawkami aby dzieci były zadowolone

Dzieci przypominają zasadę wybierając ilustrację  a nauczycielka wywiesza ją na tablicy

 1. Pożegnanie gościa. Jedziemy do „Krainy Bezpiecznych Zabaw”:
 2. Zobaczcie jaką ładną minę ma Krasnoludek. Jest wesoły bo wie jak należy się bezpiecznie bawić. Jest zachwycony wykonaniem zadań przez dzieci.
 3. oznajmia :że teraz wszystkie dzieci zabierze do „Krainy Bezpiecznych Zabaw” która  jest w naszym ogrodzie przedszkolnym ,do którego się zaraz udamy.
 4. Przygotowanie dzieci do wyjścia na dwór.

Dzieci wychodzą na podwórko przed przedszkole a  Krasnal zwraca się do dzieci .

Do „Krainy Bezpiecznych Zabaw”, pojedziemy pociągiem . Aby uczestniczyć w naszej podroży i tam dojechać musimy przestrzegać pewnych zasad. Posłuchajcie .

 1. głosem Misia opowiada o zasadach zabawy

W ogrodzie:

-bawimy się na wyznaczonym terenie,

-biegamy bez potrącania innych,

-uważnie słuchamy poleceń pani,

-cierpliwie czekamy na swoją kolej podczas zabawy na urządzeniach

Regulamin powiesimy na drzewku. Ale uwaga kto nie będzie przestrzegać zasad odpocznie przy mnie.

9 „Jedzie pociąg”- dzieci są ustawione jeden za drugim, wyruszają w podróż przy piosence i dojeżdżają do wyznaczonego przez nauczycielkę miejsca.

10. Zabawy w kole przy wykorzystaniu chusty animacyjnej

 • Dzień dobry – do widzenia
 • Kołyszemy gościa

12 Podziękowanie za wspólną zabawęPodziękujemy teraz Krasnoludkowi , że zabrał nas do Krainy Bezpiecznych Zabaw bawiąc się przy piosence ruchowej „Krasnoludki sprzątają las”  – zabawa metodą C Orffa.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 4-5-LETNIMI

Data: 23.01.2015r.

Grupa IV: dzieci 4-5- letnie

Prowadząca: Katarzyna Janowczyk

Temat: Woda- ciekawa i twórcza.

Cel ogólny:

-rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci

prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Cele operacyjne: Dziecko:

-zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń;

– podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go;

– przeprowadza doświadczenia zgodnie z instruktażem nauczyciela;

– czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania;

– aktywnie uczestniczy w zajęciu, podejmuje działania, przestrzega zasad kontraktu.

– wie jak wykonać zadanie, rozumie polecenia nauczyciela.

– wymienia i nazywa przedmioty, które pływają i te, które toną,

– potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego pytania

badawczego

– odkrywa właściwości wody wykonując doświadczenia.

Metody:

– Słowna: rozmowa, wyjaśnienie

– poszukująca: samodzielne doświadczenia, zadania otwarte.

– oglądowa: pokaz doświadczenia

– praktycznego działania

Formy:

-praca z całą grupą

– praca w zespołach

– praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

– woda, Szklanki, , miski, łyżki, monety, klucze, śrubki, ryż, ołówki, sól, cukier, mąka pszenna, pieprz, radioodtwarzacz, płyta CD, piłeczka ping-pongowa, niebieska bibuła, laptop, prezentacja multimedialna, tablica, kwiaty z papieru, kredki, słomki, kropelki z papieru, uśmiechnięta i smutna mina z papieru.

Przebieg zajęć:

I Część wstępna:

 1. Przywitanie
 2. ,,Woda”- prezentacja multimedialna

– przedstawienie zdjęć, których głównym motywem jest woda

 1. Gwiazda skojarzeń do słowa ,,woda”

-podawanie przez dzieci skojarzeń, zapisywanie ich na kartce

 1. ,,Co by było gdyby…-na świecie zabrakło wody?”

-dokańczanie zdań

 1. ,,Taniec fal”- improwizacja ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi

– utrwalanie właściwego toru oddechowego, wydłużenie wydechu; zabawa swobodna przy muzyce z wykorzystaniem niebieskiej bibuły

II Część główna

 1. Zasady

– Ustalenie zasad obowiązujących podczas przeprowadzenia doświadczeń w grupach:

 • uważne słucham poleceń nauczyciela,
 • postępuję zgodnie z poleceniami,
 • zachowuję szczególną ostrożność;
 1. Doświadczenia

– Dzieci zostają podzielone na  zespoły. Każdy z grup gromadzi się wokół przydzielonego stolika. Przed każdym doświadczeniem nauczyciel zachęca dzieci do przewidzenia jego wyniku.

 1. a) DOŚWIADCZENIE 1

,,CO PŁYWA, CO TONIE?”

-do miski wrzucamy najpierw przedmioty ciężkie, obserwujemy, wyciągamy wnioski

-następnie do miski z wodą wrzucamy przedmioty lekkie; obserwujemy; wyciągamy wnioski

WYJAŚNIENIE:

Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie,

Wiedzą, że te przedmioty pływają dlatego, że wykonane są z takich właśnie materiałów, a zatoną przedmioty z metalu.

b)DOŚWIADCZENIE 2

,,CZY SIĘ ROZPUŚCI?”

-do napełnionych wodą szklanek dzieci kolejno wrzucają po łyżeczce: soli, cukru, pieprzu, mąki. Mieszają wodę i obserwują co się dzieje.

WNIOSKI: Sól i cukier rozpuszczą się, pozostałe substancje osiądą na dnie, a w czasie mieszania będą się unosić.

 1. c) DOŚWIADCZENIE 3

,,TAJEMNICZE BĄBELKI”

-każde dziecko otrzymuje słomkę i tłoczy powietrze do miski napełnionej wodą. Obserwacja.

WNIOSKI: Powietrze jest lżejsze odwody. Nie rozpuszcza się w wodzie, jest niewidzialne -przezroczyste, bez zapachu i smaku. Ale ono jest. Te bąbelki to nic innego tylko powietrze, a że jest lżejsze od wody, to bąbelki lecą do góry.

III Część końcowa

 1. ,,Jezioro pełne magicznych nenufarów”

– na wcześniej wyciętych kwiatkach dzieci podpisują się oraz wypowiadają cicho swoje marzenia. Do miski z wodą wkładamy odpowiednio zagięte papierowe kwiaty. Pod wpływem wody zagięcia – płatki otwierają się.

 1. Ewaluacja zajęć.

-Każde dziecko otrzymuje ,,kropelkę” wody i przykleja je w odpowiednim miejscy, od uśmiechnięta bądź smutną minką.

 1. Podziękowanie za zajęcia.

SCENARIUSZ  WARSZTATÓW MUZYCZNO- PLASTYCZNYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW w grupie dzieci 3-letnich

Wiosenne zabawy na łące” w grupie dzieci 3-letnich w dniu 21.04.2016 r.

TEMAT: „Wiosenne zabawy na łące”

CELE:

 • dziecko ma możliwość doznawania przyjemności, radości, spontaniczności, pewności siebie w trakcie zabawy z dorosłymi
 • klasyfikuje, segreguje figury
 • rozpoznaje kolory
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki

METODY AKTYWNE:

 • Program „ Klucz do uczenia”
 • W Krainie papieru- zabawy ruchowe z zastosowaniem różnych form papieru
 • Pedagogika Zabawy, Orffa
 • Edukacja przez Ruch

POMOCE:

 • chusta animacyjna
 • domki, figury geometryczne
 • duże arkusze szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • płyty CD z nagraniami melodii
 • kolorowe motyle
 • paski kolorowej bibuły

   

 

 PRZEBIEG

 • Powitanie rodziców wspólną zabawą „ Wszyscy są witam was”(dorosły z dzieckiem )
 • „Zróbmy kółka dwa”- zabawa w parach przy muzyce
 • Zabawy z chustą animacyjną- „Przebieganie pod chustą” przebiegają ci, którzy mają niebieskie oczy, czarne włosy, jasne włosy, mają brata, siostrę itd.
 • „Stań na kolorze motylka”- chusta leży na podłodze- wszyscy tańczą wokół chusty, gdy muzyka umilknie stają na kolorze pokazanym przez nauczycielkę

( kolorowe motylki)

 • „Kolorowe figury i ich domki”- na chustę wysypane są kolorowe figury- gdy chusta faluje w rytm muzyki figury się poruszają, następnie dzieci odszukują domek dla figur
 • „Małe pajączki” – zwija kolorowe paski bibuły  samodzielnie i wspólnie z rodzicem- przy piosence – (W krainie papieru)
 • „Koncert dla Pani Wiosny”- śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela )
 • Chwyć zieloną kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii na dużym arkuszu papieru poruszając się po całej sali (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj zielone kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • Powiedz co powstało na kartce? ( trawa, łąka )
 • Kto mieszka na łące, co rośnie na łące ( żabki, biedronki, kwiatki)
 • Wspólnie z rodzicami zrobimy żabki , biedronki i kwiatki- z kolorowych kółek

( naklejanie elementów na trawę)

 • Prezentacja prac – oglądanie
 • Na zakończenie śpiewanie piosenki – „ Zielona wiosna”
 • Ewaluacja – ocena zajęć – ankieta dla rodziców

Opracowała i przeprowadziła :Danuta Banach


Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie dzieci 5- letnich.

Temat: Wiosenne zabawy z kropelką.

Cele ogólne:

 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu czynności intelektualnych.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.

Cele operacyjne:

 • dziecko odpowiada pełnymi zdaniami, dzieli się spostrzeżeniami , wyciąga proste wnioski;
 • przewiduje zależności między zjawiskami, używając zwrotu: „jeżeli…to…”;
 • bierze czynny udział w zabawach ruchowych;
 • śpiewa piosenki, wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, rytmiczne,
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych;
 • podaje przykłady zbiorów równolicznych, posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rysuje obrazek pod dyktando- różnicuje kierunki na kartce papieru
 • rysuje wzory litero podobne
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznaje proste napisy;

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- rozmowa
Oglądowe-obrazy „wody”- prezentacja multimedialna

Aktywna- elementy pedagogiki zabawy, elementy metody E. Arciszewskiej, zabawy badawcze, elementy TOC,

Forma:

zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

CD KLANZA, krzyżówka, szklanki plastykowe, sok, olejek cytrynowy, sól, farby plakatowe, prezentacja multimedialna, plansze z gałązkami logicznymi, obrazki z wyrazami do analizy głoskowej, matematyczny dom, chmurki z wyrazami do czytania globalnego, komplet cyfr i liczb dla każdego dziecka, kartki i kredki.

Przebieg:

1.Przywitanie piosenką: Spotkanie- zabawa muzyczno- ruchowa.

2.Rozmowa w kręgu: nauczycielka sylwetą kropelki deszczowej zaprasza dzieci do wiosennej zabawy, która pomoże im poznać i zrozumieć pewną substancję, a jaką dzieci dowiedzą się rozwiązując krzyżówkę

 1. Rozwiązywanie krzyżówki– wspólne odczytanie hasła: woda (dzieci podają rozwiązania poszczególnych haseł w postaci fonemowej, rozwiązania wpisuje nauczycielka lub chętne dziecko)

Hasła do krzyżówki:

 • daje mleko
 • Pan Hilary nosił na nim okulary
 • budynek w , którym mieszka człowiek
 • zabawka, którą lubią dziewczynki

4.Gdzie możemy znaleźć wodę– rozmowa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

5.Jaka jest woda- oglądanie wody w szklance, określanie jej barwy, koloru, zapachu, smaku.

 1. Zabawa w czarowanie– zabawa badawcza (praca w zespołach)

Zadaniem dzieci jest wyczarowanie wody, która będzie miała smak, zapach i kolor.

I zespół- woda + farba

II zespół- woda + sól

III zespół- woda + olejek cytrynowy lub pomarańczowy

IV zespół- woda + sok owocowy.

 1. Prezentacja wyników przez zespoły– tworzenie gałęzi logicznych.
 1. Niespodzianki z chmurki– zabawa z sylabami, dzieci dokonują analizy sylabowej wyrazów i układają je na chmurkach oznakowanych cyframi: chmurka z cyfrą 1- wyrazy jednosylabowe, chmurka z cyfrą 2- wyrazy dwusylabowe, itp.

 9.Poszukuję chmurki ze słowem…- zabawa ruchowa, czytanie globalne wyrazów, analiza głoskowa wyrazów.

Na dywanie leżą chmurki z przyklejonymi wyrazami, odwrócone wyrazem do dywanu. Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce podnoszą jedna chmurkę. Nauczycielka w tym czasie wywołuje wyraz prezentując jednocześnie jego obraz graficzny. Dziecko, które ma wywołany wyraz dokonuje analizy głoskowej wyrazu i staje z boku, pomagając nauczycielce w odczytywaniu kolejnych poszukiwanych wyrazów.

10.Kropelkowy dom- zabawa matematyczna (równoliczność zbiorów, liczebniki porządkowe)

Na tablicy przypięta jest sylweta domu z pięcioma piętrami. Na każdym piętrze są dwa mieszkania, kropelek. W mieszkaniu na pierwszym  piętrze mieszka jedna kropelka. Na drugim dwie itd.  Ilość kropelek jest zaznaczona tylko w jednym mieszkaniu. Dzieci dorysowują właściwą ilość kropelek w drugim mieszkaniu.

 1. Taniec chmur- zabawa ruchowa z chustami animacyjnymi.
 1. Zabawa z kroplami- zabawa matematyczna (dodawanie i odejmowanie)

Każde dziecko ma komplet 10 deszczowych kropelek. Kropelki bawiły się na chmurkach w chowanego. Na jednej z nich schowały się trzy kropelki, a potem jeszcze dwie, ile kropelek było na chmurce? (dzieci manipulują liczmanami). Z chmurki na ziemię spadły 4 kropelki, ile zostało na chmurce?

 1. Pogoda – zabawa rytmiczno- taneczna.

14.Deszczowi poszukiwacze liczb- zabawa matematyczna.

Dzieci rozkładają komplet liczb od 1 do 10 we właściwej kolejności.

Nauczycielka wywołuje liczbę, np. większą o jeden od 5 lub mniejszą o 1 od 4. Dzieci podnoszą do góry kartoniki z wywołanymi liczbami.

15.Wesoły obrazek- rysowanie pod dyktando- w prawym górnym rogu narysuj słoneczko, w lewym chmurkę, w lewym dolnym piłkę, w prawym dolnym krzaczek, a na odwrocie kartki szlaczek.

 1. Relaksacja przy muzyce, odczarowanie dzieci z pomocą kropelek wody z zakraplacza.

Opracowała: Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz


Scenariusz zajęć  muzyczno- plastycznych w grupie dzieci 3-letnich

TEMAT: „Rybki w wodzie”

CELE:

Dziecko:

 • klasyfikuje, segreguje rybki
 • rozpoznaje kolory
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki
 • tworzy rybki z kółek

Treści z Podstawy Programowej:

 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

METODY AKTYWNE:

 • Pedagogika Zabawy, Klanza, C. Orffa
 • Edukacja przez Ruch

POMOCE:

 • chusta animacyjna
 • kolorowe rybki
 • białe kartki, duży arkusz szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • płyty CD z nagraniami melodii

PRZEBIEG

 • Powitanie wspólną zabawą  „ Wszyscy są witam was”
 • „Zróbmy kółka dwa”- zabawa w parach przy muzyce
 • Zabawy z chustą animacyjną- „Rybak i rybki”- rybki wysypane na chustę –pływają- następnie dzieci łowią kolorowe rybki i wrzucają do koszy w tym samym kolorze
 • „Stań na kolorze rybki”- chusta leży na podłodze- wszyscy tańczą wokół chusty, gdy muzyka umilknie stają na kolorze pokazanym przez nauczycielkę ( kolorowe rybki)
 • Chwyć niebieską kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj niebieskie kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „Fale” – rwanie papieru przy muzyce- naklejanie fal( porwanych kawałków) na dużym arkuszu papieru
 • „Rybki w wodzie”- tworzenie rybek z  kółek  i naklejanie na kartkę
 • Prezentacja pracy
 • Ryby i raki- zabawa ilustracyjna przy muzyce
 • Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się i machają do złotej rybki jeśli zabawy im się podobały.

Opracowała i  przeprowadziła : Danuta Banach


Scenariusz zajęć  w grupie dzieci 3-letnich

TEMAT: „Biedronki na łące”- zabawa plastyczna metodą EPR

CELE:

Dziecko:

 • klasyfikuje, segreguje biedronki
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki
 • tworzy biedronki z kółek

Treści z Podstawy Programowej:

 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

METODY AKTYWNE:

 • Pedagogika Zabawy „ Klanza”,
 • Orffa „ W krainie papieru”
 • Edukacja przez Ruch (EPR)

POMOCE:

 • Biedronki , domki, obręcz
 • białe kartki, duży arkusz szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • paski bibuły
 • płyty CD z nagraniami melodii

PRZEBIEG

 • Powitanie zabawą „ Gość” – zabawa przy muzyce-dziecko wchodzi do koła i pokazuje ruchy a inne dzieci naśladują
 • Drogie dzieci dzisiaj pobawimy się na zielnej łące- powitanie wspólną zabawą „ Koncert dla Pani Wiosny” proszę aby każde dziecko zerwało zieloną trawkę – pasek zielonej bibuły ( W krainie papieru)- dziecko śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela )
 • „ Pajączki”- na łące można spotkać pajączki- zabawa przy muzyce,zwija paski bibuły
 • „ Biedronki”- przyleciały do nas też biedronki- dzieci biorą biedronki z  łąki dywanu
 • „ Domki biedronek”- wkładają biedronki do właściwego domku
 • Chwyć zieloną kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj zielone kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „Biedronki na trawie”-  tworzenie biedronek  z  kółek  i naklejanie na kartkę, naklejanie biedronek i rysowanie im kropek,  naklejanie gotowych biedronek
 • Naklejanie prac na arkusz szarego papieru
 • Prezentacja pracy – łąki na dywanie- dzieci siadają wokół pracy
 • Zabawa metodą W. Sherborne przy muzyce- zrobiliśmy zieloną łąkę teraz możemy odpocząć- dzieci opierają się plecami i kołyszą ( odpoczywają), następnie rysują na plecach kolegi kwiatki, biedronki, motylki…
 • Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się i machają do biedronki jeśli zabawy im się podobały.
 • Co Wam się dzisiaj najbardziej podobało na zajęciach w przedszkolu?
 • A co Wam się dzisiaj nie podobało?
 • Podziękowanie i nagrodzenie- każde dziecko wybiera sobie motylka.

pracowała i przeprowadziła: Danuta Banach


„Jeden, dwa… z Zajączkiem bawię się ja”- Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3- letnich

Tematyka: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

Grupa wiekowa: 3-latki

Realizowane treści z podstawy programowej:

 • 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • 2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • 5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • 1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 • 3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 • 1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • 1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

Cel: Wdrażanie dzieci do samodzielnego  rozwiązywania  problemów 

         matematycznych

Cele główne zajęcia:

 • Wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie umiejętności liczenia

Cele operacyjne:

 1. wynikające z podstawy programowej

Dziecko:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w sytuacjach zadaniowych.
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia.
 • Liczy obiekty
 • Śpiewa piosenki i uczestniczy w zabawach przy muzyce
 • Nazywa tradycje i obrzędy ludowe
 1. wynikające z zajęcia

Dziecko:

 • Współdziała w zabawie, wykonuje polecenia,
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Segreguje pisanki według koloru
 • Posługuje się liczebnikami  w zakresie od 1 do 4
 • Układa domek z figur
 • Śpiewa piosenki i bawi się przy muzyce

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Metody:

 • czynna, słowna i oglądowa, elementy pedagogiki zabawy

Środki i pomoce dydaktyczne:   Zając- maskotka, koszyk z przedmiotami, jajka z obrazkami,  pisanki w trzech kolorach, figury geometryczne, figurkowe domki, koszyczki, bibuła, płyta z muzyką, dywaniki

Literatura:

 1. Gry i zabawy matematyczne w przedszkoluKrystyna Wojciechowska.
 2. Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
 3. W krainie papieru- materiały-zabawy ruchowe do wierszy i piosenek- warsztaty metodyczne

Środki dydaktyczne:
Zając- maskotka, koszyk z przedmiotami, jajka z obrazkami,  pisanki w trzech kolorach, figury geometryczne, figurowe domki, koszyczki, bibuła, płyta z muzyką, dywaniki

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie Zajączka, który przyszedł pobawić się z dziećmi i przyniósł koszyczek pełen niespodzianek.
– Dzień – do- bry Za- jącz-ku

Nauczycielka opowiada: Kiedy rano przyszłam do naszej sali zobaczyłam zajączka z koszyczkiem , był trochę smutny i zawstydzony . Gdy zachęciłam go do rozmowy to bardzo cicho powiedział mi do ucha, że ma koszyk pełen różnych rzeczy ale nie wie jak można się nimi bawić, dlatego też przyszedł do przedszkola aby dzieci nauczyły go i pokazały jak  się bawią w przedszkolu.  Czy  pokażemy zajączkowi jak bawimy się w przedszkolu?. Usiądź zajączku sobie wygodnie i popatrz!

2.Nauczycielka wyjmuje z koszyka „Pisanki” z obrazkami- zaśpiewamy zajączkowi piosenkę- dzieci śpiewają. Dzieci biorą z talerzyków  pisankami- po kolei każde dziecko podchodzi i bierze pisankę, nazywa kolor i kładzie na dywaniku. Przeliczają, nazywają kolory a następnie segregują dopasowując do koloru koszyka.

-Pomożemy zajączkowi posegregować pisanki.

3.Zabawa ruchowa przy piosence – Zieloną Pisankę do koszyka włóż… ( W krainie papieru )

 1. „Kolorowe figury”- dzieci otrzymują w woreczkach figury- trzy żółte koła, nazywają figurę i kolor, przeliczają itd.
  -dzieci budują domki przy piosence – „ Mały Murarz domy dziś buduje, z kółek… ( W krainie papieru ) itd.
 2. „Zaprowadź figury do ich domków”- przyporządkowuje kształty figur do domków.
 3. „Małe pajączki” – zwija kolorowe paski bibuły – przy piosence – (W krainie papieru )
 4. „Mała pani wiosna”- śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela)
 5. Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się do Zajączka jeśli zabawy im się podobały. Zajączek częstuje dzieci jajeczkami.

Opracowała i przeprowadziła: Danuta Banach


Scenariusz Spotkania Jasełkowego w grupie „Biedroneczki” w roku szkolnym 2016/2017 

Cel ogólny: 
– Rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności dzieci
– wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia
– czerpanie radości ze wspólnego bycia razem
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji jasełek
– pogłębianie więzi rodzinnych
– zintegrowanie rodziców i dzieci
Cele operacyjne – dziecko potrafi:
– przygotować się na przyjęcie rodziców
– recytować tekst jasełek indywidualnie i zbiorowo
– śpiewać wspólnie z dziećmi kolędy i pastorałki
– złożyć życzenia
Metody: czynnościowa, percepcyjna, słowna
Środki dydaktyczne:
– kostiumy: pasterzy, aniołków i króli
– rekwizyty: jabłka, chlebek, serduszka, dekoracja sali

PRZEBIEG:

 1. Powitanie przez nauczycielkę

KOLĘDA: Jest taki dzień

Wszystkie dzieci:

Witajcie kochani rodzice
Pięknie się kłaniamy
Na jasełka zapraszamy
Jasełka, jasełka
Zielona jodełka światełkami błyska
A przed nią kołyska

KOLĘDA: Pójdźmy wszyscy do stajenki

ANIOŁKI :

Dzisiaj w Betlejem,

Wesoła nowina!

Święta Panienka,

Urodziła syna!

KOLĘDA: Wśród nocnej ciszy

Wszystkie Aniołki:

Witaj Jezu, na tej ziemi
Położony w żłobie,
Witają Cię aniołowie,
Kłaniają się Tobie.

( Aniołowie kłaniają się)

Aniołki: 

Czy nie zmarzły Ci, Maleńki
Twoje święte nóżki?
Jak pozwolisz, to je trochę
ogrzeję serduszkiem.

Aniołki:  

Czy nie zimno Ci, Dzieciątko
W Twoje rączki obie?
W moich skrzydłach ogrzejesz je sobie.

Aniołki :

W żłóbku leżysz, Jezu mały,
W szopce masz mieszkanie,
Ale chciałeś przyjść na ziemię-
Kochasz ludzi, Panie.

Wszystkie Aniołki :         

Zaśpiewajmy Mu na chwałę,

stańmy przed nim wkoło.

Aniołek: 

Ja mu nóżki ucałuję

od wszystkich aniołów.

 KOLĘDA: Przybieżeli do Betlejem

Pasterze: 
Patrzcie, patrzcie!
To anioły z niebieskiej krainy.
Czy słyszycie?
O Dzieciątku Przynoszą nowiny.

Pasterze: 

Boże wielki, dziś zrodzony,
Co na sianku leżysz.
Przyjmij te ubogie dary
od Twoich pasterzy.

Pasterz  :  

Tak się cieszę Dzieciąteczko, że zostaniesz z nami.

Więc przyniosę Ci w prezencie koszyk z jabłuszkami.

Pasterz  : 

A ode mnie masz Maleńki śmietankę w garnuszku,

Bo Cię kocha, bo Cię wielbi małe me serduszko.

Pasterz  :    

A ja chlebek Ci przyniosłem, świeżo upieczony

żebyś głodny nie był Jezu dzisiaj narodzony.

Pasterze :   

Kochamy Cię Boże Dziecię i chwalimy szczerze.

Dobry Jezu kiedyś będziesz najlepszym Pasterzem.

Pasterze:     

Zaśpiewamy teraz Tobie wesołe piosenki,

Abyś do nas się uśmiechał Jezu Malusieńki.

KOLĘDA :  Gdy się Chrystus Rodzi

Wszyscy:     

O popatrzcie do stajenki idą trzej królowie.

Bardzo ładnie ustrojeni, w koronach na głowie.

Hej, pasterze zróbmy miejsce, dla ż daleka gości.

Boże Dziecię wszystkich przyjmie, każdego ugości.

Król 1 :           W moim kraju- stąd daleko, słyszałem o Tobie:

Witam Ciebie, Królu-Dziecię (kłania się)  Urodzony w

żłobie.

Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prowadziła.

Złoto w darze Ci przyniosłem, Dziecineczko miła. (składa dar)

Król 2 :           Ja przyniosłem Ci kadzidło, wonne i pachnące.

By Cię ucieszyć Dziecię Boże, na sianku leżące.

Król 3 :              A ode mnie wonna mirra, dla Ciebie zerwana.

I gałązki świerkowe niech wam pachną na zdrowie.

Aniołki :             W noc Bożego Narodzenia

Chodźcie i wy, dzieci

Do stajenki Jezusowej

Gdzie gwiazdeczka świeci.

KOLĘDA: Świeć gwiazdeczko

WSZYSCY:        My, Jezuniu, dzieci twoje podarków nie mamy.

Serca nasze przynosimy. Przy żłóbku składamy.

/ dzieci składają serduszka przy  żłóbku/

 • Powitanie Mikołaja

PIOSENKA- Mikołaj jedzie samochodem

 • Wizyta Mikołaja- obdarowanie dzieci prezentami
 • Zaśpiewanie wspólnej kolędy i piosenki na pożegnanie Mikołaja

PIOSENKA- Do widzenia Mikołaju

 • Złożenie życzeń i pożegnanie gości

Opracowały i przeprowadziły:  Danuta Banach i Jolanta Dzik


Scenariusz warsztatów z Rodzicami w grupie dzieci 4- letnich „Biedroneczek”

04.04.2017 -prowadząca: Danuta Banach

Temat: Biedroneczki poznają wielkanocne zwyczaje

Cel główny:

 • Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania tradycji Świąt Wielkanocnych

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • Kształcenie umiejętności globalnego czytania wyrazów
 • Kształcenie umiejętności dzielenia słowa na wyrazy
 • Kształcenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku
 • Przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w grupie

Cele szczegółowe (operacyjne):

 • Zna tradycje i zwyczaje wielkanocne
 • Globalnie czyta wyrazy
 • Dzieli słowo na sylaby
 • Liczy w zakresie dostępnym dla siebie
 • Aktywnie uczestniczy w przebiegu zajęcia

Metody aktywne: Sojusz metod E. Arciszewskiej, C. Orffa

Formy aktywności dzieci: językowa, ruchowa, muzyczna, matematyczna, grafomotoryczna

Formy: praca z całą grupą i indywidualna

Pomoce: płyta CD, literatura, ilustracje, napisy, rekwizyty świąteczne,  kostka do gry, obręcze, koszyk,  sylwety zajączka, kurczaka, baranka, jajka styropianowe, bibuła, klej, elementy dekoracyjne, tablica magnetyczna

Przebieg zajęcia:

Dzieci siedzą w kole na dywanikach- Rodzic siedzi za dzieckiem na krzesełku

 • Zabawa na powitanie- Dziecko klaszcze w dłonie rodzica

Wszyscy są, witam was zaczynamy już czas…

 • „Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje. Na dywanie rozłożone są  różnorodne obrazki związane ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Dz. Wybierają te, które pasują do zbliżających się Świąt Wielkanocnych i próbują uzasadnić odpowiedź.
 • „Wielkanocne symbole”- Dzielenie słów: jajko, baranek, palma, pisanka na sylaby.
 • „Pisanki jajka malowane” – śpiewanie piosenki ilustrowanej jajkami z obrazkami.
 • „Kolorowa pisanka” – zabawa. Kolorową pisankę puszczam w krąg , niechaj wróci do mych rąk- uczestnicy podają pisankę z rąk do rąk.
 • Pisanki z imionami– każde dziecko szuka swojej pisanki ze swoim imieniem. Rozpoznaje pisanki z imionami kolegów.
 • Kolorowe pisanki mamy… Zabawa ruchowa przy piosence – Zieloną Pisankę do koszyka włóż… – segregowanie pisanek- wkładanie do koszyka
 • Dopasuj skorupki jajek- dzieci i rodzice otrzymuję połówkę jajka. Poruszają się swobodnie przy melodii, na przerwie w muzyce szukają drugiej połówki jajka.
 • Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. Dzieci poruszają się w podanym rytmie na przerwę w muzyce Nauczycielka rzuca kostką do gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dzieci liczą i podają liczbę oczek, a potem tyle razy mówią KO- KO i biorą tyle pisanek ile pokazuje kostka.
 • „Zajączki” – zabawa paluszkowa- Dziecko z Rodzicem- dziecko liczy, Rodzic sprawdza

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych już do mamy kica.

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi.

 • „Idą święta , wielkanocne idą święta” – zabawa przy piosence ilustrowana sylwetami ( zajączek, kurczątko, baranek). Dziecko z Rodzicem skaczą, biegają w kole do słów piosenki.
 • Podpisujemy obrazki- czyta globalnie wyrazy i podpisuje nimi obrazki. Nauczycielka pokazuje wyrazy, dziecko odczytuje i mówi do ucha Rodzicowi następnie wybrane dziecko odszukuje obrazek do napisu.
 • Wielkanocne stroiki– wykonanie wspólnie z Rodzicami stroików , prezentacja swoich wytworów.
 • Podziękowanie dzieciom i Rodzicom za udział w spotkaniu częstowanie jajeczkami.
 • Ewaluacja -Karton z wesołą i smutną buzią. Jeżeli dziecku podobało się zajęcie , dobrze się bawiło przykleja pisankę pod wesołą buzią, jeżeli nie pod  smutną. Rodzice wypełniają ankietę ewaluacyjną.

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  W GRUPIE  DZIECI 4-LETNICH

„Bajka wędruje przez świat bawi i uczy nas”

Imię i nazwisko nauczyciela: Danuta Banach

Temat zajęcia: „Bajka wędruje przez świat  bawi  i uczy nas”

Temat obserwacji: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Cel obserwacji: Wykorzystanie literatury dziecięcej do wprowadzania dzieci w świat postaw moralnych

Wskaźniki podlegające obserwacji:

 • różnorodność wykorzystanej literatury dziecięcej
 • aktywność i zaangażowanie dzieci podczas zajęć
 • sposób motywowania dzieci do podejmowania aktywności werbalnej
 • stopień realizacji założonych celów

Cele główne zajęcia:

 • Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny postaw moralnych bohatera literackiego
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości poprzez kształtowanie postaw społecznych zgodnych z wartościami, takimi jak miłość, przyjaźń i odwaga;
 • Utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci ( Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka…)
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami.

Cele operacyjne:

 1. wynikające z podstawy programowej

1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) ,

3.2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3.3) uważnie słucha bajek, wypowiada się na ich temat

7.2) ) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;.

8.1) śpiewa piosenki , tańczy przy muzyce

8.2) dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża je ruchem;

14.4) interesuje się książkami;

 1. wynikające z zajęcia
 • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące treści teatrzyku pt. Serduszko małego misia
 • wybiera prawidłowe zachowania dla przyjaciela o dobrym sercu
 • rozpoznaje wybrane bajki na obrazku i podaje ich tytuł
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów znanych bajek.
 • poprawnie rozwiązuje zagadki słowne dotyczące bohaterów bajek
 • ocenia zachowanie bohatera występującego w bajce stosuje określenia : bohater dobry- bohater zły;
 • podaje skojarzenia do pojęcia „Dobre serce” do tworzenia mapy mentalnej
 • Zgodnie współdziała w grupie

Formy pracy:

 • z całą grupą,
 • indywidualnie

Metody:

 • aktywizująca- mapa mentalna
 • słowna – opowiadanie, zagadki, list, wypowiedzi dzieci,
 • oglądowa – teatrzyk, pokaz ilustracji, sylwet
 • czynna – zadań stawianych do wykonania, ekspresja ruchowa przy muzyce.

 

Środki i pomoce dydaktyczne:

-czarodziejskie pudełko ,list od wróżki,  różdżka, dzbanek z eliksirem,

– teatrzyk, sylwety do teatrzyku, nagranie bajki „ Serduszko małego misia”, serduszka

– obrazki do bajek,

– postacie z bajek,

– minki małe i duże wesołe i  smutne, tablica,

– nagrania piosenek ,

– plansza do mapy mentalnej , pisaki

– pierniki.

Literatura:

 • „ Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”- Warszawa 2010. Bettelheim B.,
 • „Serduszko małego misia” Chomiuk A., Chomiuk J.,
 • „ Złota księga bajek. Opowieści ze wszystkich stron świata”
 • Czerwony Kapturek
 • Jaś i Małgosia
 • Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków

PRZEBIEG:

 • Witajcie w naszej bajce– powitanie piosenką- dzieci maszerują po kole
 • Czarodziejskie pudełko-otwarcie pudełka i odczytanie listu

Witam was serdecznie.
Jestem bajkową wróżką piszę do was list z „Krainy bajek” gdzie:
gdzie bajka idzie w świat w czarodziejskiej szacie,
Przyjrzyjcie się dobrze – może ją poznacie…?
Na naszą krainę spadło wielkie nieszczęście. Otóż zły czarodziej Kadabra rzucił na nią klątwę. W bajkowej krainie wszystko się pomieszało dobro i zło. Nikt teraz nie wie, w jakiej mieszkał bajce i czy ma dobre czy złe serce. Pomóżcie  naszym bohaterom, bo przecież wy dzieci bardzo dobrze znacie wszystkie bajki.  Przesyłam wam czarodziejską różdżkę i eliksir . Pamiętajcie, że do krainy bajek mogą przenieść się osoby, które mają dobre serce.  Posłuchajcie najpierw bajki o misiu, który chciał mieć dobre serce.

 • Nauczycielka nalewa dzieciom eliksir z czarodziejskiego dzbanuszka, kiedy go wypiją będą miały dobre serduszka, czaruje różdżką: Abra Kadara, hokus pokus, bim sala bim niech wszystkie dzieci z dobrymi serduszkami przeniosą się do krainy bajek.
 • „Serduszko małego misia” -Zapoznanie z treścią bajki autorstwa Agnieszki i Jakuba Chomiuk ,przedstawionej w formie teatrzyku
 • Odpowiadanie na pytania na temat treści bajki- po wysłuchaniu bajki rozdanie dzieciom serduszek, zadawanie pytań –dzieci podnoszą serduszka i odpowiadają na pytania

– Jakie postacie występowały w bajce?

– Po co miś wybrał się do wróżki Mirabell?

– Komu pomagał misiu?

– Czy misiu miał dobre czy złe serce?

 • Odkładają serca do koszyczka
 • Zabawa „Prawda czy fałsz?”

Dzieci wstają i  wybierają prawidłowe zachowania  przyjaciela o dobrym sercu (klaskanie -prawda, tupanie – fałsz):

Przyjaciel o dobrym sercu:

– pomaga w trudnych chwilach

– umie pocieszyć smutnego kolegę

– kłamie

– bije dzieci

– można na nim polegać

– przezywa innych

– często się obraża

– potrafi się dzielić zabawkami

– jest koleżeński

– zawsze mówi prawdę

– skarży

– jest złośliwy

– jest troskliwy

 • Jaka to bajka? – Nauczycielka pokazuje obrazki przedstawiające znane dzieciom bajki i prosi  o podanie nazwy tych bajek.
 • „ Na Wojtusia z popielnika…”- taniec przy piosence
 • Minka smutna – minka wesoła.

Dzieci otrzymują 2 rodzaje „minek”, nazywają je odpowiednio i pokazują: minka wesoła i smutna. N-lka czyta odpowiedni tekst, a zadaniem dzieci   jest wskazanie odpowiedniej „minki”.

 • Wilk połknął babcię
 • Czerwony kapturek niesie dla babci lekarstwa
 • Zła królowa wygnała Śnieżkę do lasu
 • Śnieżka zamieszkała z krasnoludkami
 • Śnieżka zjadła zatrute jabłko
 • Królewicz uratował śnieżkę i żyli długo i szczęśliwie
 • Macocha zabroniła Kopciuszkowi pójść na bal
 • Kopciuszek dzięki dobrej wróżce znalazła się na balu u królewicza
 • Siostry wyśmiewały się z Kopciuszka, że chodzi w podartej i brudnej sukience
 • Królewicz poślubił Kopciuszka, żyli długo i szczęśliwie.
 • Baba Jaga uwięziła Jasia i Małgosię
 • Była sobie kiedyś Baba Jaga stara- śpiewanie piosenki
 • Zagadki- Rozwiązanie zagadek słownych
 • Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek )
 • W chatce krasnoludków mieszka, a nazywa się … (Królewna Śnieżka  )
 • Kłopoty mają braciszek i siostrzyczka, którzy znaleźli dom z piernika. (Jaś i Małgosia  )
 • Zabawa przy piosence Jaś i Małgosia-dzieci łączą się w pary tańczą przy piosence – na sygnał Czarownica  chowają się
 • Bohater dobry i zły– duża buzia uśmiechnięta i zła- dzieci przyporządkowują sylwety bajkowych postaci i uzasadniają swój wybór.
 • Zabawa przy piosence Czerwonego Kapturka, Wilka i Gajowego

-reagują na sygnały dźwiękowe, odgrywają role

 • „ Dobre Serduszko”- mapa mentalna- ćwiczenie twórcze : dzieci podają skojarzenia do pojęcia „życzliwość”, dobroć. Przyjaciel o dobrym sercu … Dziecko bierze serduszko z koszyka, nauczycielka zapisuje propozycje na małych sercach i umieszcza na mapie
 • Gdy szczęśliwy jesteś- zabawa przy piosence
 • Ewaluacja zajęć. Proszę aby dzieci, którym podobały się dzisiejsze zajęcia, pomachały do mnie. Za wspaniałą pracę na zajęciach dzieci otrzymują pierniki.

Grupa: 4 latki

Prowadząca: Jolanta Dzik

Temat: Wiosenne zabawy- zabawy dowolne organizowane

w  ogrodzie przedszkolnym.

Cele: -słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-wie, jak korzystać ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

-zna zasady dotyczące współżycia w grupie.

-uczestniczy  w zabawach ruchowych

Realizowane treści z podstawy programowej.

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekuja , grzecznie zwraca się do innych.
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
 • W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań

5.4uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym.

6.5 próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu

Metody: Zadań stawianych dzieciom do realizacji, elementy pedagogiki zabawy.

Pomoce: chusta animacyjna, piłki, obręcze, , tamburyno, krążki, Bańki mydlane, zabawki ogrodowe, gwizdek

Przebieg:/w Sali/

 1. Powitanie piosenką „ Wszyscy są” –Klanza

„Wszyscy są witam Was

Zaczynamy już czas!

Jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa , trzy”

 1. Przypomnienie zasad zachowania w ogrodzie przedszkolnym( odwołanie się do obrazków)
 • Bawimy się na wyznaczonym terenie
 • Biegamy bez potrącania
 • Uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
 • Cierpliwie czekamy na swoja kolej np. na zjeżdżalni
 • Hasło zbiórka informuje o zakończeniu zabawy
 1. . Zapraszam was na wiosenną wyprawę w ogrodzie przedszkolnym. ( Przejście do szatni, ubranie się i wyjście do ogrodu)

Dzisiaj zabiorę was w podróż do krainy Pani Wiosny. Żeby się tam dostać należy przestrzegać ustalonych reguł. Pani wiosna przygotowała wam kilka zadań.

 1. Motylki– zabawa orient-porządkowa. Dzieci biegają z ramionami rozpostartymi w bok przy dźwiękach tamburyna na hasło” Kwiatek „–wykonują przysiad..
 2. Skoki motyli –dzieci skaczą z krążka na krążek tak aby nie spaść.
 3. Żołnierze królowej mrówek- ćw. równoważne. Dzieci przechodzą po drewnianej obudowie piaskownicy tak, aby nie wpaść do wody..
 1. Tęczowa chmurka– zabawy z chustą animacyjną.
 • Morze- dzieci falują chustą
 • Zabawa z piłką – poruszają chustą tak aby piłka nie spadła
 1. Zabawy dowolne. Wyznaczenie terenu do zabawy. Przypomnienie zasady, że trzeba czekać na swoją kolej jeżeli chcecie zjeżdżać na zjeżdżalni lub korzystać z urządzeń.

Biegamy bez potrącania. Słuchamy pani, dzielimy się zabawkami. Kiedy usłyszycie dźwięk gwizdka przychodzimy na zbiórkę.

Zbiórka.

8.Nasza podróż pełna wrażeń dobiegła końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.


Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich

z zakresu aktywności matematycznej

Prowadząca: Jolanta Dzik
Temat: Wiosenny obrazek.
Grupa wiekowa: 3-latki
Obszary edukacyjne i treści programowe:

Obszar 13: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Treści programowe: kształtowanie orientacji przestrzennej:
– rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: „nad”, „pod”, „obok”, „na”
Treści programowe: liczenie:
– potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty.

Obszar 8: Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Treści programowe: śpiewanie piosenek; kształtowanie poczucia rytm i płynności ruchów przy muzyce:
– uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem,
– próbuje ilustrować treść piosenki ruchem.
Obszar 2.5 Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
Cele ogólne:
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających:
– określaniu przez dzieci położenia przedmiotów w przestrzeni,
– przeliczaniu w dowolnie wybranym przez siebie zakresie,
– rozwijaniu sprawności ruchowej, płynności ruchów podczas zabawy przy muzyce.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– stara się określić położenie przedmiotów w przestrzeni,
– rozumie i stara się używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: „nad”, „pod”, „obok”, „na”,
– nabywa umiejętności przeliczania na konkretach w wybranym przez siebie zakresie,
– potrafi przeliczać do trzech,
– próbuje ruchem ilustrować treść piosenki oraz rymowanki,
– nabywa umiejętności współdziałania w zespole,
– nabywa umiejętności dostosowania się do poleceń nauczyciela,

-odkłada sylwety do woreczków
Metody :

Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
– Metody z zakresu grupy metod aktywizujących: metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Formy:
– praca z całą grupą,
– praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
– dywaniki,
– zestaw zabawek edukacyjnych,
– tekst rymowanki pt.: „Spacer biedronki”,
– płyta CD z zabawami tanecznymi
– karta pracy.

Literatura:

1E.Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa, 2000.
2..Zestaw zabawek edukacyjnych stanowiących dopełnienie powyższej pozycji [E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie (…)]

3.Płyta CD (Wiosenno-letnie warsztaty muzyczne dla dzieci, Ulubione zabawy muzyczno-ruchowe dzieci).

Przebieg zajęcia

1.Powitanie: dzieci według założeń metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne:
Dzieci w rytmie muzyki witają się:
– ze swoimi częściami ciała
– z koleżanką, kolegą.

2.Praca indywidualna – zgodnie z poleceniami nauczyciela
– Układanie na dywaniku obrazka z kartonowych sylwet – zabawek według określonej instrukcji nauczyciela,
– Przeliczanie motylków,
– Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (praktyczne stosowanie określeń: „nad”, „pod”, „obok”, „na”).
– Wzbogacenie obrazka dodatkowymi elementami: motylkami
-wkładanie pomocy do woreczków

3. Ilustrowanie ruchem rymowanki pt.: „Spacer biedronki”:
Biedroneczka mała
po trawce biegała.
Nóżkami tupała,
rączkami machała.
Potem się ślizgała
do góry i w dół.
W kółko się kręciła
i piłką bawiła.
Gdy deszczyk zaczął padać,
pod listkiem się skryła
i bardzo zmęczona
spać się położyła.

4.Zabawa ruchowa przy muzyce do piosenki pt.: „Pszczółki” Klanza

5.Taniec motyli. Dzieci na przerwę w muzyce szukają domu dla motyli- umieszczają w obręczach motyle , które mają odpowiednią ilość kropek na skrzydłach.

6.Indywidualna działalność przy stolikach z wykorzystaniem karty pracy
Zgodnie z poleceniem nauczyciela dzieci kładą sylwety na kartce papieru „nad”, „pod”, „obok”, „na”.

7. Rekapitulacja zajęcia

8.Zabawa taneczno-ruchowa pt.: „Siedmiokroczek”: Dzieci:
– podskakują w rytm muzyki,
– zwracają się do środka i wykonują trzy klaśnięcia,
– odwracają się do tyłu i wykonują trzy klaśnięcia,
– wykonują figury: jedna ręka w górze, opuść, druga ręka w górze, opuść (tak długo, jak podpowiada muzyka), dodając kolejno figury: jedna noga do góry, druga noga do góry, klęk prosty na jednej nodze, klęk prosty na drugiej nodze, podparcie w klęku obunożnym na jednej ręce, podparcie w klęku obunożnym


Scenariusz zajęć koleżeńskich  z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania  z wykorzystaniem maty edukacyjnej  „Wąż literowy”

w grupie dzieci 6-letnich

Temat: W krainie pór roku- Jesienne zabawy z literkami

Prowadząca: Danuta Banach

Cel ogólny:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania
 • doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;
 • wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele operacyjne:

dziecko:

 • odczytuje wielkie litery drukowane,
 • dzieli swoje imię n głoski i pokazuje na macie litery swojego imienia
 • układa wyrazy z liter,
 • wyróżnia głoskę w nagłosie
 • przyporządkuje obrazki do odpowiedniej litery
 • współdziała w grupie tworząc na podstawie obrazków opowiadanie
 • buduje dłuższe wypowiedzi

Metody

 • czynna – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania,
 • słowna – rozmowa, objaśnienia i instrukcje,
 • techniki twórczego myślenia – przekształcanie.

           Formy: indywidualna, zbiorowa

         Pomoce dydaktyczne: Mata edukacyjna „ Literowy wąż”, kolorowe kwadraty z

            obrazkami,  drzewo z szarego papieru, paski kolorowej  bibuły,  płyta CD- „W krainie

papieru”

Przebieg:

 • Moje imię– przedstaw się i pokaż na macie litery swojego imienia- dziecko skacze na macie po literach swojego imienia.
 • Kolorowe obrazki-obrazki w czterech kolorach-dzieci wybierają kolorowe obrazki dzielą się na cztery grupy wg koloru, w grupach dzieci tworzą opowiadania na podstawie wybranych obrazków.
 • Moje historyjki obrazkowe– tworzenie z obrazków dowolnych historyjek i opowiadanie ich
 • Litery na kolorowych polach– każde dziecko nazywa na macie litery znajdujące się na takim samym polu jak jego obrazek
 • Ułóż obrazki przy odpowiedniej literce– wybrzmiewanie pierwszej głoski i układanie obrazków na literowym wężu
 • Małe pajączki – zabawa ruchowa ( W krainie papieru)- z paskami bibuły
Małe pajączki Dzieci pokazują ręką wzrost pajączka
Zgrabne mają rączki Zamykają i otwierają dłonie
Plotą pajęczynkę Wykonują kołowrotek
By nakarmić swa rodzinkę Zbliżają dłonie do ust
Nagle przyszedł wiatr.

Dmuchnął w cały świat

Poruszają rączkami nad głową
Zerwał pajęczynkę Poruszają dłońmi w różnych kierunkach
Przewrócił rodzinkę Przewracają się na podłogę
 • Mój wyraz– Skacząc po macie „ Literowy wąż” utwórz z liter dowolny  wyraz
 • Koncert pani Jesieni– Mała Pani Jesień (W Krainie papieru)

Mała Pani Jesień na skrzypeczkach gra strąca listki z drzewa raz i dwa. Mała Pani Jesień na gitarze gra strąca listki z drzewa raz i dwa

Mała Pani Jesień na wiolonczeli gra strąca listki z drzewa raz i dwa

         –Dzieci wszystkie  naśladują grę na instrumentach ( paskach kolorowej bibuły )

-Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy: grupa 1- skrzypce, grupa 2-gitara, grupa 3-

wiolonczela. Podczas zwrotek grają tylko te dzieci, które trzymają odpowiednie

instrumenty.

 • Je sienne drzewo ( W krainie papieru)

– na odwrotnej stronie maty edukacyjnej  nauczyciel kładzie  dużą sylwetę drzewa ( bez liści). Każde dziecko z paska kolorowej bibuły formuje kulkę- liść .Dzieci przy akompaniamencie piosenki tańczą wokół drzewa. Gdy w tekście pojawi się nazwa koloru wówczas dzieci, które mają liście w tym kolorze kładą je na drzewie

            Piosenka

         Kolorowe liście mamy

          na drzewie je układamy.

         Jesień, jesień jest już, już

          czerwony listek na drzewo włóż

-Kolorowe liście dzieci przyklejają do drzewa

-Podziękowanie dzieciom za wytrwałą pracę i uczestnictwo we wspólnych zabawach


ZABAWY Z LITERKAMI- SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI  TIK W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH

CEL: wzrost kompetencji kluczowych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Cele operacyjne:

 • dziecko utrwala znajomość liter;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową;
 • zna i stosuje narzędzia programu Paint niezbędne do rysowania
 • Posługuje się aparatem fotograficznym;
 • rozbudza wyobraźnię i pomysłowość;
 • potrafi uważnie słuchać poleceń nauczyciela związanych z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera.

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, komputer, tablety, aparat fotograficzny, obrazki warzyw i owoców, litery, kreatywne kolorowe sznurki , plastelina, podkładki

PRZEBIEG:

 1. Prezentacja multimedialna „ Abecadło”  oglądanie prezentacji na dużym ekranie- nazywanie liter.
 2. Zabawa ruchowa przy piosence-Alfabet warzywno-owocowy- łączenie liter z obrazkami warzyw i owoców. Jedna grupa dzieci ma litery a druga obrazki warzyw i owoców. Wszyscy tańczą. Na przerwę w muzyce warzywa i owoce szukają swoich literek i łącza się w pary.
 3. Zabawy z literkami na dywanie – nazywanie wybranych liter i próby układania wyrazów.
 4. Pisanie liter z wykorzystaniem tabletów lub tablicy interaktywnejPraca w programie Paint – rysowanie liter z wykorzystaniem przybornika programu.
 5. Moja literka- układanie przez dzieci liter z kolorowych sznurków lub lepienie z plastelinowych wałeczków.
 6. Wykonywanie przez dzieci zdjęć swoim literkom.
 7. Prezentowanie wykonanych liter na dużym ekranie.

Opracowała: Danuta Banach


,,Jestem Europejczykiem” –  poznanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej  oraz wybranych krajach w grupie dzieci 6-letnich

Grupa wiekowa: 6-latki

Cele:
– Wprowadzenie podstawowych informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta, państwa członkowskie itp.).
– Poznanie legendy o Europie.

-poznanie mapy Europy, ciekawostek o niektórych krajach,
– Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy pochodzące z różnych krajów europejskich.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– zna symbole UE (flaga, waluta, hymn);
– poznaje Hymn Mały Europejczyk oraz maskotkę UE;
– poznaje historię o Zeusie i księżniczce Europie;

Środki dydaktyczne:
Mapa polityczna Europy, globus, płyta CD z nagraniem IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, tekst legendy o Zeusie, koperta z listem, kartki A4, kredki, ilustracje maskotki , flagi oraz waluty UE,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Nauczycielka wita dzieci, otwiera przesyłkę pocztową, czyta list od maskotki Syriusza:
Nazywam się Syriusz i przybyłem do Was z bardzo daleka. Dowiedziałem się , że chcecie poznać świat. Zabiorę was Drogie Dzieci w podróż, dzięki której poznacie wiele państw leżących w Europie. Razem ze mną będziecie zwiedzać różne kraje, tańczyć, śpiewać, rysować.
Przygotowałem dla was mapę Europy, na której różnymi kolorami zaznaczone są należące do nie państwa. Niektóre z nich postanowiły stworzyć jedną rodzinę i stworzyły wspólnotę która nazywamy Unią Europejską. Ja zostałem maskotką UE i jestem z tego powodu bardzo dumny.
Jednym krajów UE jest Polska, która jak wiecie jest naszą ojczyzną. Zapraszam was do wspólnej zabawy;

Zabawa twórcza „Powitanie”
Dzieci tańczą w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce udają obywateli różnych krajów europejskich i witają się z najbliżej stojącym dzieckiem w „swoim języku”. Dzieci mogą samodzielnie wymyślać różne śmieszne powitania. Zabawę powtarzamy kilka razy.

1. Czy ktoś z was może nam powiedzieć, co to jest Europa? – pytanie do przedszkolaków.
Nauczycielka pokazuje na mapie Europę, zwraca uwagę na jej wielkość i kształt.
Na początek posłuchajcie legendy o Europie. Słuchajcie uważnie, gdyż potem zadam Wam kilka pytań związanych z tą legendą.
Legenda o Europie (odczytanie legendy)

Pytania do przedszkolaków:
1. Kim była Europa? (księżniczką)
2. Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie? (Zeus)
3. W jakie zwierzę zamienił się Zeus? (w byka)
4. Czy Europa bała się byka? (nie)
5. Jak długo trwała podróż przez morze? ( 1 dzień i 1 noc)
6. Na jakiej wyspie wylądowali? (na wyspie Kreta)
7. Ile dzieci mieli Zeus i Kreta? (3)

2.Co to jest Unia Europejska?
– Na pewno słyszeliście takie określenie UNIA EUROPEJSKA?
Kto z was spróbuje wyjaśnić, co to znaczy?( pytanie do przedszkolaków)
Dzieci podają własne odpowiedzi w formie „burzy mózgów”.
Wyjaśnienie nauczycielki:
Niektóre kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną wielką rodzinę państw, która nosi nazwę Unia Europejska. Obecnie w jej skład wchodzi 28 państw.
Unię Europejska można porównać do grupy przedszkolnej, w której jest przyjaźń, wszyscy się znają, przestrzegają. określonych zasad, wspólnie podejmują decyzje, pomagają sobie.
Obecnie w skład UE wchodzi 28 państw.

Kraje europejskie
Dzieci siedzą w kole. Pośrodku na podłodze leżą rozsypane kartki z nazwami państw należących do UE. Każde dziecko losuje  kartonik odczytuje nazwę państwa, samodzielnie lub z pomocą,  szuka państwa na mapie

Taniec – polka. Wspólna zabawa przy muzyce.
Zwrócenie uwagi dzieci na mapę . Wyjaśnienie, że polka jest tańcem wywodzącym się z Czech(N. wskazuje Czechy na mapie). Teraz te tańce znane są na całym świecie i wszyscy chętnie się przy nich bawią.
3. Wprowadzenie informacji o fladze.
Zwrócenie uwagi, iż każde państwo ma swoja flagę
Czy ktoś z was wie, jak wygląda flaga UE?
Jest na niej 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle.
Kolory flagi przypominają nam lato : niebieskie niebo i żółte słońce .
Nauczyciel pokazuje flagę UE
To jest flaga Europejska.
Ciekawostka
Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.
Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE

4. Waluta – pokaz euro
– Większość krajów posługuje się takimi samymi pieniędzmi.
Czy wiecie, jakimi?
(1 euro= 100 centów)
Prowadząca pokazuje banknoty.
(Można zaznaczyć, że w Polsce płacimy złotówkami

5. Przedstawienie maskotki Syriusza ( maskotka dzieci UE)-
Zapoznanie z pochodzeniem jego imienia ( od najjaśniejszej gwiazdy na niebie Sirius). W każdym kraju występuje ona w innym stroju zawierającym elementy narodowe.

 1. Wycieczka po Europie –zabawa ruchowa.
  Dzieci łączą ze sobą szarfy, tworzą autobus. Wsiadają do autobusu, przy dźwiękach dzwonka ruszają na wycieczkę po Europie. N. pełni rolę kierowcy. Autobus zatrzymuje się w różnych państwach.

Przystanek pierwszy –Francja
To właśnie do Francji przyjeżdżają zimą turyści, którzy w Alpach uprawiają sporty zimowe.
Dzieci witają się ze sobą mówiąc „Bon jour”.
Francja to kraj artystów: muzyków, pisarzy a przede wszystkim malarzy.
Dzieci dobierają się parami, jedno z dzieci maluje obraz –a drugie naśladuje ruchy pierwszego jakby było odbiciem lustrzanym(podczas zabawy w tle muzyka francuska).
We Francji, a zwłaszcza w Paryżu –stolicy, odbywają się też pokazy mody –
Dzieci zamieniają się w modeli i modelki i spacerują w rytm muzyki.
Przystanek drugi –Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii wszyscy mówią w języku angielskim, witamy się mówiąc „Hello”. W Londynie, który jest stolicą Wielkiej Brytanii znajduje się sławny zegar o nazwie Big Ben.
Dzieci naśladują głosem bicie zegara.
Anglicy są bardzo punktualni i zawsze o godzinie piątej po południu piją herbatę.
Dzieci gestami naśladują picie herbaty.
Przystanek trzeci –Holandia
Stolicą tego kraju jest Amsterdam. Holandia to piękny, gościnny kraj. Warto się do niego wybrać, żeby zobaczyć najwięcej na świecie tulipanów i wiatraki.
Dzieci zbierają tulipany –schylają się, zbierają kwiaty, układają bukiet, wąchają. Dmuchają, naśladując wiatr wiejący na wiatraki –wdech nosem, wydech ustami.
Przystanek czwarty –Hiszpania
Jesteśmy w Madrycie –Stolicy Hiszpanii –witamy się mówiąc „Buenos dias”. Hiszpania to ciepły kraj, rzadko gości tu zima. Natomiast latem upały są ogromne i dlatego rosną tu owoce cytrusowe, daktyle, banany i winorośl. Tylko w słonecznej Hiszpanii można zobaczyć korridę, czyli walkę byków z torreadorami i podziwiać tańce flamenco.
Dzieci dobierają się parami –jedno w parze otrzymuje apaszkę –jest torreadorem, a drugie bykiem. W rytm muzyki Hiszpańskiej dzieci przedstawiają walkę byka i torreadora.
Przystanek piąty –Włochy
Stolicą tego kraju jest Rzym. W szumie Morza Śródziemnego usłyszeć możemy baśnie i mity o starożytnych Grekach i Rzymianach. Zwiedzając Wenecję, zamiast jeździć samochodami, możemy popływać gondolami.
Dzieci siadają w parach, buziami do siebie, chwytają się za ręce i naśladują ruch wiosłowania(przyciągają się wzajemnie).
A kiedy zgłodniejemy, pójdziemy na najlepszą pizzę.
Przystanek szósty –Czechy
Stolicą jest Praga. Czesi to nasi najbliżsi sąsiedzi. Dzieci na całym świecie znają i kochają przede wszystkim piękne, czeskie bajki a wśród nich o Kreciku, o Rumcajsie i Haneczce, o małych skrzatach Żwirku i Muchomorku.

7.Praca przy stolikach – każde dziecko otrzymuje kartę pracy z konturem maskotki Syriusza – załącznik
Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie stroju dla maskotki (może z elementami polskimi?)
Dzieci same wybieraj sobie technikę pracy.
8.  Hymn Unii Europejskiej
Hymnem Unii Europejskiej jest fragment Symfonii Ludwiga van Beethovena „Oda do radości”.
Dzieci słuchają tego fragmentu.

 1. Przedstawienie swoich prac opowiedzenia z jakich państw pochodzą. Zorganizowanie wystawki prac.

  opracowała: Krystyna Sekita

Jestem bezpieczny” scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich z zakresu utrwalania zasad  bezpieczeństwa

Grupa: 6-latki
Temat zajęć: Jestem bezpieczny

Data:  06.06.2019
Cele:
Dziecko:
– Potrafi podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania;
– Wie, komu i w jakiej sytuacji może ujawnić swoje dane;
– Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w parku;
– Potrafi rozpoznać podaną sytuację jako zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
– Potrafi wymienić kilka niebezpieczeństw z jakimi może spotkać się w środowisku przyrodniczym;
– Potrafi wymienić kilka niebezpiecznych miejsc i urządzeń z jakimi może spotkać się w środowisku przedszkolnym i domowym;
– Zna i prawidłowo wykonuje pozycję obronną przed oszczekującym psem i atakującym psem;
– Zna zasady bezpiecznego zachowania na ulicy;
– Wie jak zachować się w kontakcie z nieznajomym;
– Szybko reaguje na polecenia;

Pomoce:
Napisy : Mądra głowa dobrze wie, co jest dobre, a co złe. Bawimy się bezpiecznie, w bezpiecznych miejscach, bezpiecznymi zabawkami. Kartoniki: zielone, pomarańczowe i czerwone do podziału grupy na trzy zespoły. Piłka, tamburyno. Nalepka dla każdego dziecka z napisem: Jestem bezpieczny.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie wierszykiem: Stoimy ramię przy ramieniu
Możemy być wielcy w oka mgnieniu ( unoszenie rąk do góry)
Możemy być też całkiem mali ( przykucanie)
Ale nigdy nie będziemy sami.

Dziewczynki na polecenie nauczycielki pokazują lewą rękę, prawą rękę, witają się z chłopcem po swojej prawej stronie. Chłopcy na polecenie nauczycielki pokazują prawą nogę, lewą nogę i witają się z dziewczynką po swojej prawej stronie.

 1. Zapowiedź tematu zajęć:
  Troje wybranych dzieci wybiera paski z napisami. Dzieci układają paski od najdłuższego do najkrótszego i we fragmentach odczytują hasło: Mądra głowa dobrze wie, co jest dobre, a co nie.
  3. Prezentacja dzieci: Dzieci mówią swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.
  4. „Kto może znać moje dane?”
  Dzieci ustawione „w szachownicę” odpowiadają za pomocą umownych znaków rąk: TAK, NIE na pytania:
  – Koleżanka z przedszkola, którą zapraszam na urodziny;
  – Sympatyczny pan, który chce podwieźć mnie do domu swoim nowym samochodem
  – Policjant, który znalazł mnie gdy się zgubiłam;
  – Miła pani, którą spotkałam przed blokiem;
  5. „Bezpieczne zabawy w przedszkolu”
  Dzieci spacerują po kole recytując rymowankę: „Kipi kasza”. Po zakończeniu podnoszą z ziemi kartonik, przy którym się zatrzymali. Podział na trzy grupy wg kolorów kartoników: czerwonego, zielonego, pomarańczowego. Przypomnienie przez dzieci co kolory te oznaczają na sygnalizatorze świetlnym.
  Odczytanie w grupach napisów: ▪ I grupa: Bawimy się bezpiecznie
  ▪ II grupa: w bezpiecznych miejscach
  ▪ II grupa: bezpiecznymi zabawkami.

  Ustalenie w grupach: ▪ I grupa: jakie zachowania dzieci mogą być niebezpieczne
  ▪ II grupa: które miejsca na naszej sali mogą być niebezpieczne
  ▪ III grupa: jakie zabawki mogą być niebezpieczne
  Prezentacja ustaleń poszczególnych grup.
  6. Zabawa ruchowa „ Ulubione zabawy”
  Na sygnał tamburyna dzieci biegają zachowując zasady bezpieczeństwa, na sygnał młynka przerywany lub ciągły ustawiają się w umówiony sposób (w kole lub w szachownicę) i wykonują polecenie ▪ naśladuj jak bawisz się swoją ulubioną zabawką;
  ▪ pokaż ruchem swoją ulubioną maskotkę
  ▪ zamień się w zabawkę, którą chciałbyś dostać na Dzień Dziecka.
  7. „W przedszkolnym ogrodzie”
  Dzieci ustawione w kole łapią piłkę i wg hasła nauczycielki mówią o czym pamiętają bawiąc się na: huśtawkach, drabinkach, zjeżdżalniach, w piaskownicy, biegając po trawie, grają c w piłkę.
  8. „ Po za przedszkolem”.
  Dzieci ustawione w dwóch szeregach naprzeciwko siebie
  Dziewczynki przedstawiają niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać je w domu.
  Chłopcy przedstawiają niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać w środowisku przyrodniczym. Uzupełnianie wypowiedzi.
  9. Zabawa ruchowa przy piosence „Piłka Oli”. Dzieci tańczą. Na przerwę muzyczną i cichy dźwięk tamburyna prezentują postawę obronną przed oszczekującym psem, na głośny dźwięk tamburyna prezentują postawę obronną przed atakującym psem.
  Rozmowa na temat: Kiedy pies może zaatakować?
  10. „Bezpiecznie na drodze” rozwiązywanie kwizu
  Dzieci ustawione w szachownicę. Nauczycielka zadaje pytania i podaje trzy odpowiedzi do wyboru. Dzieci podnoszą właściwy kartonik: a, b lub c. Wybrane dzieci zaznaczają kolejne odpowiedzi na wykresie. Wspólne odczytanie hasła: BRAWO.

  1. Kiedy musisz przejść przez jezdnię:
  a) szukasz „zebry” lub sygnalizacji świetlnej,
  b) przechodzisz tam gdzie jesteś, bo tak jest wygodnie,
  c) patrzysz w lewo, w prawo i znów w lewo, a potem przebiegasz między jadącymi samochodami.

  2. Co zrobisz gdy piłka kopnięta z boiska wypadnie na ulicę?
  a) pobiegniesz szybko za nią,
  b) poprosisz kogoś dorosłego aby pomógł ci ją odzyskać,
  c) poprosisz kolegów i razem wbiegniecie na jezdnię

  3. Gdy musisz przejść przez jezdnię w miejscu nie oznaczonym trzeba:
  a) spojrzeć w lewo, a gdy nic nie jedzie – przejść,
  b) przebiec szybko na drugą stronę,
  c) spojrzeć w lewo, w prawo i znów w lewo, a gdy nic nie jedzie – przejść.

  4. W samochodzie zawsze należy zapiąć :
  a) kieszenie
  b) kurtkę
  C) pasy

  5. Dzieci noszą światła odblaskowe aby:
  a) ładnie wyglądać
  b) być z daleka dobrze widocznym na drodze
  c) pochwalić się przed kolegami

  11. Zabawa ruchowa i ćwiczenia oddechowe przy rymowance „Jedzie rowerek”.
  12. „ Scenki sytuacyjne- jak się zachować ”- przedstawiają chętne dzieci, pozostałe oceniają zachowanie dzieci ze scenek, proponują inne rozwiązania.
  ▪ Nieznajomy puka do drzwi
  ▪ Nieznajomy daje cukierka
  ▪ Nieznajomy prosi o podanie imienia i nazwiska oraz adresu
  ▪ Nieznajomy proponuje podwiezienie
  ▪ W domu zasłabła mama
  ▪ Zauważenie dymu lub ognia itp.
  Zakończenie . Rozdanie nalepek „Jestem bezpieczny”.

Opracowała: Krystyna Sekita

SCENARIUSZ SPOTKANIA ADAPTACYJNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W BARTOSZYCACH- 29.08.2019- GRUPA „MISIE”

TEMAT: „ POZNAJMY SIĘ”

CELE:

-Poznanie imion dzieci i rodziców podczas wspólnych zabaw;

-Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola ( salą zabaw, łazienką, szatnią, przedszkolnym ogrodem)

-Wzbudzenie zaufania do nauczycielek;

-Wprowadzenie miłej atmosfery;

-Zachęcenie do wspólnej zabawy;

ÞPoznanie różnych zabaw i piosenek przedszkolnych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

– wizytówki -misie z imionami dzieci, miś, obrazki do kolorowania, kartki, gazety  kolorowe, kredki, klej, domek z szarego papieru,  magnetofon, płyty CD, chusta animacyjna, kolorowe piłeczki, medale

METODY AKTYWNE:

– Pedagogika Zabawy, Klanza, C. Orffa, MRR W. Sherborne

PRZEBIEG SPOTKANIA ADAPTACYJNEGO:                                                                        

1.Powitanie

-Przywitanie rodziców i dzieci, wręczenie im wizytówek – misie z imieniem dziecka.

 • Swobodne zabawy dzieci wybraną zabawką
 • Przekazanie rodzicom informacji na temat pracy przedszkola, udostępnienie ulotek na temat adaptacji dziecka w przedszkolu.

2.Powitanie dzieci: Nauczycielka z misiem wita- Witam wszystkich, którzy dzisiaj chętnie przyszli do przedszkola (nauczycielka macha do dzieci ręką, a dzieci jej odpowiadają).Witam tych, którzy trochę nie chcieli przyjść do przedszkola. Witam wszystkich, którzy mają dobry humor. Witam wszystkich, którzy mają trochę zły humor. Witam wszystkich, którzy chcą się z nami bawić

3.Zabawa na powitanie- Wszyscy są witam Was- zabawa w parach dziecko i rodzic.

4. Zabawy integracyjne–   Misie szare, Jadą misie, Niedźwiadki niejadki, Gumi Miś

5. Zabawa kołowa– Stary niedźwiedź z udziałem rodziców

6. Masażyki relaksacyjne -„Dreszczyk” -Dziecko siedzi przed rodzicem i rodzic rysuje mu na plecach:

Tędy płynie rzeczka, (ruch falisty od głowy do bioder), idzie pani na szpileczkach, (stukanie palcami wskazującymi wzdłuż kręgosłupa), tu przebiegły konie – patataj, (stukanie piąstkami wzdłuż kręgosłupa), tędy przeszły słonie, (klepanie dłońmi ułożonymi w kształcie łódeczki), a tu idzie szczypaweczka, (leciutkie szczypanie od krzyża do głowy), zaświeciły dwa słoneczka, (dłonie otwarte, palce złączone, masaż spiralny), spadł drobniutki deszczyk, (lekkie pukanie wszystkimi palcami), czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie szczypanie szyi).

7.Zabawa z kolorowymi kartkami, gazetami  przy muzyce- Klap, klap song- rzucanie kolorowych , papierowych kul do dużego kosza 8.Rysowane wierszyki. Nauczycielka mówi i rysuje na kartce. Rodzic rysuje razem z dzieckiem trzymając rękę dziecka w swojej, potem jest wodzenie palcem po narysowanym zwierzaku przy drugim mówieniu wiersza.

„Miś”

Rysujemy misia dziś. Zaczynamy oto miś. Każdy miś ma wielki brzuch także duże koło zrób. Misia głowa zawsze mała małym kółkiem rysowana. Z dwóch kółeczek miś ma uszy i z trójkąta nos nieduży. A pod noskiem dwa haczyki by miś uśmiech miał prawdziwy. Teraz oczka kropki dwie , bo miś wszystko widzieć chce. Jeszcze tylko łapki cztery zrób i miś może zjadać miód.

 • Nasza grupa „ Misie”- przyklejanie w domku- przedszkolu,  prac z imieniem dziecka.

9. Jedzie pociąg – utworzenie pociągu – zwiedzanie pomieszczeń przedszkolnych- szatni, łazienki

 • Czynności higieniczne w łazience
 • Wspólne drugie śniadanie

10. Wyjście do ogrodu– zabawy z dużą chustą animacyjną

Kolorowe kule– wykorzystanie do zabaw z chustą papierowych kul, kolorowych piłeczek

Kolory– przebiegają pod chustą osoby, które mają kolor czerwony…

„Zajmij miejsce na kolorze” wszyscy  chodzą rytmicznie w rytm muzyki wokół rozłożonej na ziemi chusty. Nauczycielka wypowiada określony kolor. Zadaniem osób biorących udział w zabawie jest zająć miejsce na kawałku chusty w tym właśnie kolorze.

– Parasol– kiedy świeci słońce dzieci biegają wokół chusty. Na słowa- pada deszcz i burza wszyscy chowają się pod parasol- chustę.

 • Swobodne zabawy dzieci z rodzicami w ogrodzie

11. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za wspólną zabawę i wręczenie medalów. Pożegnanie  i zaproszenie do przedszkola na 1 września.

                                                               Przygotowała i przeprowadziła:

                                                                                              Danuta Banach

Scenariusz uroczystości z udziałem zaproszonych gości„ Pasowania na Przedszkolaka Misiaka” w grupie „Misie” -26.11.2019

Cele ogólne:

 • Wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie;
 • Nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola;
 • Tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania;
 • Integrowanie się we wspólnej zabawie;
 • Zaprezentowanie umiejętności dzieci nabytych w przedszkolu;
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko śpiewa piosenki, recytuje wiersze, inscenizuje ruchem treść piosenki;
 • Tańczy przy muzyce
 • Pokonuje lęk przed występami publicznymi.

Pomoce:

 • Opaski misie, duży ołówek do pasowania, dyplomy, kuferki z niespodzianką, dekoracja, strój misia, sylweta misia, fotobudka misie , nagrania piosenek i tańców

Przebieg:

 1. Wejście dzieci do sali przy piosence” Jadą, jadą misie”
 2. Powitanie gości przez nauczycielkę- wprowadzenie do uroczystości, nawiązanie do święta Misia- Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości Pasowania na przedszkolaka .Wszystkie dzieci chcą dzisiaj zostać prawdziwymi przedszkolakami- misiami. Nasza dzisiejsza uroczystość zbiegła się z jeszcze innym ważnym dla przedszkolaków świętem. Otóż wczoraj 25 listopada był  Dzień pluszowego misia. Dlatego też nasz dzisiejszy występ będzie pełen  wierszyków i piosenek o naszym przyjacielu misiu a spotkanie pełne misiowych niespodzianek. Aby nasze misiaczki mogły zostać prawdziwymi przedszkolakami muszą wykonać kilka zadań: zaśpiewać, zatańczyć i powiedzieć wierszyk a więc zapraszamy.
 • „Całuski”- piosenka na powitanie- Przywitamy się z gośćmi.
 • Recytacja wiersza pt. „Przyjaciel Miś”
  „Kto jest dzieci przyjacielem?
  – mały Miś!
  Kto tajemnic zna tak wiele?
  – mały Miś!
  Mis choć mały, choć nieśmiały,
  Wielkie serce w sobie ma;
  Pocieszyciel doskonały;
  Każdy Misia dobrze zna”
 • Idzie Jaś, idzie Staś…- ilustracja piosenki ruchem
 • „ Miś”- wiersz

Miś jest mały i puchaty

Miś jest fajny i kudłaty.

Miś  okrągły jest jak kula.

Misia zawsze się przytula.

Tak więc wezmę misia czule i do siebie go przytulę.

 • „Misie szare”- taniec w parach przy piosence
 •  „Mam trzy latka, trzy i pół”- recytacja wiersza

Mam trzy latka, trzy i pół,
sięgam głową ponad stół,
do przedszkola chodzę z workiem.

I mam znaczek z muchomorkiem

Pantofelki ładnie  zmieniam,
 myję ręce do jedzenia,
zjadam wszystko z talerzyka
tańczę kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu
nauczyłam się w przedszkolu.

9.Piosenka „Do przedszkola idzie maluch”- piosenka

Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup,
Wszyscy dziś malucha znają, tup, tup, tup, tup.
Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la,
Zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.
Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop,
Bo tu bawią się najlepiej, hop, hop, hop, hop.

10.„Jestem duży byłem mały…”- wiersz

Jestem duży byłem mały wróżki mnie zaczarowały. Uśmiechnąłem się do wróżki i urosły moje nóżki i urosły moje ręce, włosów mam już chyba więcej. Patrzcie jak urosłem cały chociaż byłem taki mały.

11.Klap-klap song- taniec przy muzyce

12.„ Grozik”- taniec w parach

13. „ Poleczka”- taniec w parach

14. „Czarodziejskie słowa”- wierszyk

Trzy czarodziejskie słowa znam

Proszę, dziękuję, przepraszam

Nauczycielka:

 • Pięknie poszły Wam zadanie a więc nadszedł czas pasowania. Równiuteńko złóżcie nóżki, wyciągnijcie dwa paluszki wszystkiego uważnie słuchajcie i pęknie odpowiadajcie.
 • Czy obiecujecie?
  CO DZIEŃ RANO BUZIE MIEĆ ZAWSZE ROZEŚMIANĄ?

-Dzieci: Obiecujemy!!!

 • NIE PŁAKAĆ, NIE SZLOCHAĆ I PANIE MOCNO KOCHAĆ?

-Dzieci: Obiecujemy!!!

 • ZABAWKI SZANOWAĆ I DOOKOŁA WSZYSTKO PORZĄDKOWAĆ?
 • – Dzieci: Obiecujemy!!!
  GRZECZNIE BAWIĆ SIĘ I FIKAĆ?
 • -Dzieci: Obiecujemy!!!
  W MIG ZAJADAĆ Z TALERZYKA?

-Dzieci: Obiecujemy!!!
I  ZOSTAĆ MISIAMI I PRAWDZIWYMI PRZEDSZKOLAKAMI?
Dzieci: Obiecujemy!!!

Dzieci:

Panią dyrektor tu zapraszamy dla pani ważne zadanie mamy. Chcemy zostać dziś misiami- prawdziwymi przedszkolakami!

 • Zapraszamy panią dyrektor do pasowania dzieci na Misiaka prawdziwego przedszkolaka- nauczycielka zaprasza dzieci do sylwety misia.
 • Wejście dużego Misia – zabawa z misiem przy piosence „ Pluszowy miś”, rozdanie dzieciom kuferków
 • Pamiątkowe zdjęcia w fotobudce „ Misie”
 • Wspólny poczęstunek

                                                                 Przygotowała i przeprowadziła

                                                                                             Danuta Banach

SCENARIUSZ  WARSZTATÓW MUZYCZNO – PLASTYCZNYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW w grupie dzieci 3-letnich „ MISIE” „Jesienne zabawy kreatywne z rodzicami”

TEMAT: „Polska złota Jesień”

CELE:

 • dziecko ma możliwość doznawania przyjemności, radości, spontaniczności, pewności siebie w trakcie zabawy z dorosłymi
 • klasyfikuje, segreguje liście
 • rozpoznaje kolory
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • rozpoznaje wśród innych swoje imię
 • rozpoznaje symbole narodowe
 • tworzy flagę Polski z użyciem rąk

METODY AKTYWNE:

 • W Krainie papieru- zabawy ruchowe z zastosowaniem różnych form papieru
 • Pedagogika Zabawy, Klanza, Orff
 • Elementarna nauka czytania- Sojusz metod E. Arciszewskiej

POMOCE:

 • Opaski jabłko, gruszka
 • Kolorowe listki
 • Paski kolorowej bibuły
 • duże arkusze niebieskiego papieru, farby, pędzle
 • płyty CD z nagraniami melodii
 • mata edukacyjna „drzewo”
 • symbole narodowe: flaga, godło
 • kartki białe i czerwone

 PRZEBIEG:

 • Powitanie rodziców wspólną zabawą  „ Wszyscy są witam was”(dorosły z dzieckiem )
  • „ Moje imię”- dziecko przedstawia się i wskazuje w sali  wizytówkę ze swoim imieniem
  • „Małe pajączki” – zwija kolorowe paski bibuły  samodzielnie i wspólnie z rodzicem- przy piosence – (W krainie papieru)
  •  „Koncert dla Pani Jesieni”- śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela )
  • „Poszła Ola na spacerek”- zabawa przy piosence z kolorowymi  listkami- dzieci zbierają liście wspólnie z rodzicami nazywają kolory, przeliczają
  • Jesienne drzewo”- zabawa przy macie edukacyjnej drzewo- dzieci układają kolorowe liście na drzewie wg podanego kodu
  • Małe czerwone jabłuszko- taniec  w parach z opaskami jabłko i gruszka
  • Symbole narodowe- wspólne śpiewanie piosenki, nazywanie symboli : flaga, godło
  • Zabawa ruchowa ,,Chorągiewki na wietrze ”- dzieci kartki białe , rodzice- kartki w kolorze czerwonym. Na przerwę w nagraniu ( odgłos wiatru ) zadaniem dzieci jest dobrać się w pary , tak aby powstała flaga biało-czerwona .
  • Wykonanie flagi z rączek- zabawa plastyczna
  • Prezentacja prac – w holu przedszkola oglądanie
  • Ewaluacja – ocena zajęć – ankieta dla rodziców

                                       Opracowała i przeprowadziła :Danuta Banach

ŚWIEĆ GWIAZDECZKO”- SCENARIUSZ SPOTKANIA JASEŁKOWEGO Z UDZIAŁEM RODZICÓW W GRUPIE DZIECI „MISIE”-16.12.2019

CELE:

 • Przybliżenie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Budzenie wrażliwości, pozytywnych przeżyć dziecka
 • Doskonalenie wyrazistej mowy, wyrabianie pamięci, odwagi i śmiałości u dzieci
 • Zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu .
 • Integracja grupy.
 • Zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnej aktywności twórczej.

Środki dydaktyczne: dekoracja, opaski gwiazdki, żłóbek, serduszka, miś, klocki, instrumenty   perkusyjne,  ozdobne serwetki, biały papier, kleje, nożyczki, bibuła, ozdoby, choinka,   prezenty

Przebieg:

 1. Powitanie gości przez nauczycielkę – wprowadzenie w tematykę spotkania, złożenie życzeń
 2. „Świeć gwiazdeczko”- recytacja wiersza (dzieci w opaskach gwiazdki)

Jestem złotą gwiazdką co świeci w ciemności.

 Pójdźcie ze mną wszyscy do Betlejem w gości.

 • „Do stajenki”- marsz dzieci w rytm pastorałki ( na scenie pojawia się żłóbek)

W żłóbku leżysz Jezu mały w szopce masz mieszkanie

ale chciałeś przyjść na ziemie bo nas kochasz Panie.

 • „Zostań Jezu mym braciszkiem”( dzieci dają klocki i misia)

       Witaj Jezu na tej ziemi położony w żłobie,

       witają cię dzieci kłaniają się tobie

 • „ Nie płacz Jezu”- (dzieci składają w żłóbku serduszka)

My jesteśmy małe dzieci i skarbów nie mamy

ale Ciebie mały Jezu bardzo kochamy i serduszka Ci składamy.

 • Taniec Aniołków z szarfami do melodii „ Alleluja”

A teraz  przy żłobku zrobimy wielkie koło zaśpiewamy ,

zatańczymy niech będzie wesoło

 • „Pastorałka od serca do ucha”- taniec i  instrumentalizacja pastorałki
 • Ekologiczne ozdoby- wspólne wykonanie aniołków z serwetek
 • Dekorowanie choinki aniołkami przy piosence- „Choinko piękna jak las”
 1. Podczas oczekiwania na przyjście Mikołaja śpiewanie piosenki „Mikołaj jedzie samochodem”

– zabawa z Mikołajem

–  wręczenie dzieciom paczek

-podziękowanie wszystkim za udział w spotkaniu

                                                                Przygotowała i przeprowadziła:

                                                                                   Danuta Banach

                                                               

„Boże Narodzenie przychodzi cichutko posłuchaj jak stuka kolęda w serduszko”

scenariusz jasełek i warsztatów z rodzicami w grupie dzieci  4- letnich- „Biedroneczki”, w roku szkolnym 2019/2020

Opracowała: Ewa Przybytek

Cele ogólne:

– wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie

– wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym;

– organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności;

-doskonalenie wyrazistej mowy, wyrabianie pamięci, odwagi i śmiałości u dzieci

-rozbudzanie uzdolnień artystycznych (aktorskich, plastycznych, muzycznych).

-stworzenie miłego, ciepłego, świątecznego nastroju.

Metody pracy:

słowna, czynna, oglądowa, elementy pedagogiki zabawy wg Klanza

Formy pracy:

zespołowa, zbiorowa, indywidualna, zabawy integracyjne,

Środki dydaktyczne:

Magnetofon, drewniany żłóbek, lalka (Jezusek), dary królów, skrzydła i gwiazdki na głowy dla aniołów, stroje pasterzy i aniołków choinka,  przybory plastyczne, kolorowy papier,  nagrania płytowe CD kolęd, odpowiednio udekorowana sala: obrusy na stole ze świątecznymi stroikami, zapalone świece.

Przebieg :

Powitanie rodziców

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest radosnym okresem w życiu każdego człowieka, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Nasze spotkanie zostało zorganizowane po to, aby czas ten był jeszcze przyjemniejszy. Proponujemy wam wspólne zabawy, które przybliżą dzieciom tradycje świąteczne, a także pozwolą nam lepiej się poznać. Wspólnie ubierzemy też naszą grupową choinkę i będziemy kolędować. Życzę wszystkim uśmiechu i radości ze wspólnej zabawy..


Wszyscy

Przybyłych gości serdecznie witamy
I na jasełka wszystkich zapraszamy.

Anioł 1:

Wśród nocy ciemnej gwiazdka jaśnieje
Drogę wskazuje nam do Betlejem.             
A na tej drodze – mocno strudzeni
Józef z Maryją idą zasmuceni.

Anioł 2:
Maryja z Józefem do domów pukali
I ciepłej izdebki dzieciątku szukali.                           Lecz nikt ich nie przyjął, ludzie drzwi zamknęli,
Więc szopę znaleźli i tam odpoczęli.

(Maryja z Józefem wchodzą na melodię kolędy śpiewanej przez dzieci „Józefie stajenki nie szukaj”

 • Józefie stajenki nie szukaj,
  i do gospody nie pukaj                                                      
  z Maryją do nas przyjdź.

            Przynieście ze sobą dziecinę
            jest miejsce w naszej rodzinie,
            dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

Pasterz 1:
Hejże! Chłopaki – nieboraki,
Chyba wydarzył się cud jaki?!
Co tam w oddali tak mocno świeci?                                    
(Pasterz przygląda się robiąc z ręki daszek)
Może ognisko rozpaliły dzieci?

Pasterz 2:
Ale… Zaraz.. To przecież pali się na górze!                      
To niemożliwe?! Pożar jest na chmurze?!

Anioł 3:

Nie bójcie się! To światło nad Betlejem świeci,
I do szopy zaprasza dorosłych oraz dzieci.                                 
Tam w żłobie, na sianie Jezus leży mały,
Urodził się, by miłość rozlewać na świat cały.

 • „Do stajenki ,do stajenki”- pastorałka

Pasterz 3:

Ale jakże pójdziemy do Dzieciątka Bożego,                 
Przecież biedni jesteśmy, nie mamy nic cennego?!

Pasterz 4:

Ciepłą wełnę, ser, mleko możemy ofiarować.            
Tylko to Jezusowi możemy podarować.

Pasterz 5:
Chodźmy więc razem śmiało, niech Jezus już nie czeka.
Bo betlejemska gwiazda mruga do nas z daleka.             

 • „  Świeć gwiazdeczko mała świeć” -kolęda

Pasterze-wszyscy

Witaj Jezu kochany, od Boga nam dany.
Nisko głowy swe chylimy, skromne dary przynosimy.
 ( składają dary)

 • „On jest królem”- kolęda

Anioł 4
Ale ktoś tu jeszcze zdąża… tam! Od wschodu tu podąża.

Oto idą trzej królowie, wielcy świata monarchowie.           
Pokłon Dzieciąteczku złożą i swe dary mu położą.
Trzej królowie (razem):
Składamy ci, Jezu, z serca szczerego
Dary, przyniesione z kraju dalekiego.

Król Kacper:

Oto korona ze złota cała,                                           
Król Melchior:
Oto kadzidło wonne i dymiące

Kojący zapach wokół roznoszące.

Król Baltazar:
A oto mirra – żywica z drzew zebrana,                                

Niech chroni i leczy „Niebiańskiego Pana”.   
 

 • „Spójrz na Jezusa” –kolęda

 I. Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni

Przyjdźcie z wiarą w uzdrowienie, Ja pokrzepię was.

 Boży syn w sercu twym rodzi się. Boży syn w sercu twym mieszkać chce.

 Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj

Spójrz na Jezusa, otwórz się.

ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj.

II. Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni.

 Dam wam życie, wybawienie, Ja ocalę was.

 Boży syn w sercu twym rodzi się. Boży syn w sercu twym mieszkać chce.

 Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj.

 Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj.

Boży syn w sercu twym rodzi się. Boży syn w sercu twym mieszkać chce.

 Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj.

Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj. Spójrz na Jezusa i ufaj.

Józef:
Wielka dziś radość na ziemi i w niebie,
Że tylu gości przyszło dziś do ciebie.                                  
Leżysz na sianeczku Jezuniu maleńki,
Nasze serca ogrzeją chłód twojej stajenki.

Maryja: (wyjmuje z kołyski Jezusa – lalkę)
Popatrz mój syneczku – choć jesteś niewielki                       
Przyszli tu pasterze i trzech królów wielkich.
Aniołowie z nieba – pieśni ci śpiewają,
Wszyscy cię dziś, Jezu, szczerze wysławiają.
A my ci zaśpiewamy kołysankę miłą,
By ci, mój Jezuniu, spokojnie się śniło.

(Maryja śpiewa z Józefem „

 • „Malusieńki Jezus”- kolęda

1. Malusieńki Jezus

w twardym żłobku spał,                 

głodny i zmarznięty

przez sen cicho łkał.

Ref. Nie płacz, Jezu,

my ci zaśpiewamy,                     

Nie płacz, Jezu 

pięknie Ci zagramy }bis

2. Jezus się obudził 

bo usłyszał śpiew,                              

gdy zobaczył dzieci

to uśmiechnął się.

Ref.

3.Wszystkie dzieci przyszły

Do Jezuska tu                            

By zaśpiewać piękną                   

Kołysankę mu

Ref.

Anioł 5:
W sercach – radosnego pokoju,                        

W domach – świątecznego nastroju…

Józef:
W mikołajowym worku – prezentów na rok cały,               
W ustach – by dźwięki kolęd rozbrzmiewały…

Maryja:
Na stole – sianka i opłatka białego,                                                   
Na Święta – zdrowia i radości oraz szczęśliwego roku nowego!

Wszyscy razem:
Wesołych Świąt!!!!

„Pastorałka od serca do ucha”-

Życzenia od dzieci
W Dzień Bożego Narodzenia
Chcemy złożyć wam życzenia,
By Dziecina Boża w sercach waszych była                 
I od złego zawsze was chroniła,
A w nadchodzącym Nowym Roku
Niech zagości radość i spokój.
Tego życzą wam biedroneczki
Wasze kochane dzieciaczki !

Wręczenie rodzicom pocztówek z życzeniami zrobionych własnoręcznie

 • „Już blisko kolęda”- zaśpiewanie piosenki ,która zainspiruje rodziców do wykonania Aniołków i ozdobienie nimi przedszkolnej choinki

Warsztaty –wykonywanie aniołków na choinkę według własnego pomysłu i ozdabianie nimi choinki przedszkolnej

Prezenty od św. Mikołaja

Rozdanie dzieciom świątecznych niespodzianek.

 Pożegnanie

 Prowadząca spotkanie dziękuje wszystkim za wspólną zabawę. Życzy radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych wymarzonych prezentów od Mikołaja.

SCENARIUSZ  PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

W GRUPIE „KRASNOLUDKI”-

CELE:

 • wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości,
 • wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola,
 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi , rodzicami i nauczycielem,
 • zaprezentowanie swoich umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu,
 • wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
 • integracja rodziców ,zachęcanie do współdziałania.

Opracowała : Ewa Przybytek

1.Wejście do sali przy piosence „Jedzie pociąg z daleka

 • Śpiewanie piosenki „W naszym przedszkolu”

2.Przywitanie przybyłych gości

Serdecznie i gorąco witamy wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą, jakże  ważną dla dzieci uroczystość przedszkolną. Spotkaliśmy się, ponieważ dzieci  chciałyby zostać prawdziwymi przedszkolakami. Ale zanim to nastąpi, dzieci mają dla wszystkich niespodziankę. Chciałyby zaprezentować to, czego nauczyły się w przedszkolu do tej pory. Zaprezentują się w nowej roli –  przedszkolaka– aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Liczą na mocne i częste brawa. Zapraszamy!

3.Wierszyk „Dzień pasowania”

Idzie sobie przedszkolaczek

Śpiewa, tańczy no i skacze

Dziś też powód ma do śmiania

Bo to jest dzień  pasowania

4. Odczytanie listu od Krasnala

Dzieciaczki, ale ja o czymś zapomniałam. wczoraj jak jechałam do pracy kogoś spotkałam Czy domyślacie się kogo?  Tak krasnala .Dowiedział się, że naszej grupie „Krasnoludków” jest dzisiaj pasowanie i bardzo mnie prosił i pytał czy może do nas przyjść. Oczywiście wyraziłam zgodę na jego przyjście. Czy dobrze zrobiłam? Może on tu już gdzieś się kręci.

Dzieci wołają krasnala. Krasnal wchodzi do Sali.

Hej maluchy – krasnoludki

Serdecznie Was witam. Często zaglądam przez okno do Waszego przedszkola i widzę jak miło spędzacie czas w swojej sali. Bardzo podoba mi się jak śpiewacie, tańczycie., ćwiczycie, rysujecie i lepicie. Wiem, że chcecie zostać Prawdziwymi Przedszkolakami. Dlatego też mam dla Was zadania do wykonania, które potrafi wykonać tylko Wzorowy Przedszkolak. Wierzę , że Wam się uda.

                                                               Życzę powodzenia

5. Odczytanie zadań, które znajdują się w kopercie.

 • Ponieważ grupa wasza nazywa się „Krasnoludki” myślę, że znacie i potraficie zaśpiewać piosenkę o krasnoludkach
 • „My jesteśmy krasnoludki”- piosenka
 • Dziewczynki potrafią zatańczyć jak baletnice, a chłopcy maszerować
 • „Nimfy i rycerze”- taniec
 • Przedszkolak potrafi powiedzieć wiersz
 • „Mam trzy latka”- wiersz
 • Prawdziwy przedszkolak wie jak wygląda
 • „Popatrzcie dziś na mnie”- piosenka
 • Przedszkolak zna zjawiska atmosferyczne
 • „Pada deszczyk, pada deszczyk”- taniec
 • Przedszkolak zna owoce
 • „Wpadła gruszka” -wiersz
 • Prawdziwy przedszkolak zna grzeczne słówka i ich używa
 • „Grzeczne słówka”- piosenka
 • Przedszkolak potrafi zatańczyć nowoczesny taniec
 • „Husaj saj saj”- taniec
 • Przedszkolak też wie ,że jest Polakiem
 • „Kto ty jesteś?”- wiersz
 • Prawdziwy przedszkolak potrafi zatańczyć w parze z kolegą
 • „Kasztanki”- taniec

Krasnalu, myślę, że dzieci wyśmienicie poradziły sobie z zadaniami od ciebie i jesteś z nich zadowolony, chyba zdały swój pierwszy egzamin i będą mogły złożyć ślubowanie . Ale mamy teraz prezent dla ciebie, pokażemy ci jakimi krasnoludkami jesteśmy my.

 • „To my , to my jesteśmy krasnoludki”

 6. Egzamin dla dzieci i rodziców

Pięknie, pięknie drogie dzieci, ale żeby zostać przedszkolakiem to prócz

pasowania trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytania. Jeśli na nie odpowiecie,

będzie wola moja taka, że pani dyrektor pasować was będzie na przedszkolaka.

 • Jaką porę roku mamy? (jesień)
 • Co jesienią z dębu spada? (żołędzie)
 • Spadają z drzewa: żółte, czerwone, wicher je niesie w tę i tamta stronę?
 • (liście)
 • Pada z nieba, kapie, leje, wszyscy na niego narzekają i pod parasol się chowają? (deszcz)

Wy egzamin dzieci zdany macie. Teraz rodzicom tremy trochę damy i pytania

im zadamy. Drogie mamy proszę dokończyć rozpoczęte zdanie?

 • Dziś w przedszkolu wielkie święto, wasze pociechy kochane mają (pasowanie).
 • Gdy przedszkolak posiłek smacznie zje, to wypowie magiczne słowo
 • (dziękuję).

Teraz tremy przysporzymy trochę tacie.

 • Drodzy tatusiowie pokażcie proszę jak się chwieje w lesie drzewo?
 • Co to za zagadka: dom, sale, ogród, topole to jest nasze
 • (przedszkole)

7. Nauczycielka zaprasza do ślubowania

Super poszły wam zadania

Więc zapraszam do ślubowania

Wyciągnijcie dwa paluszki

Równiuteńko złączcie nóżki

7. Dzieci mówią wierszyk

Ja przedszkolak dzielny

Będę zawsze uśmiechnięty

Będę słuchał swoje panie

I zjadał całe śniadanie

Będę grzecznie się bawił

I pilnie się uczył

Żebym mamy i taty

Nigdy nie zasmucił

Panią Dyrektor tu zapraszamy

Dla pani specjalne zadanie mamy

Chcemy prosić o pasowanie

Przedszkolakiem niech każdy zostanie

Pani Dyrektor mówi do dzieci „Ten ołówek będzie znakiem , kto dziś zostanie przedszkolakiem”

Dyrektor przedszkola pasuje wszystkie dzieci na przedszkolaków. Nauczycielki rozdają pamiątkowe dyplomy oraz prezenty

8. Podziękowanie dzieciom, rodzicom i gościom za udział w tej pięknej uroczystości. Zaproszenie wszystkich do sali na słodki poczęstunek 

Wierszyki i rymowanki –opracowała Ewa Przybytek

Gimnastyka

Prawą nogą wypad w przód
i rączkami zawiąż but.
Powrót, przysiad, dwa podskoki,
w miejscu bieg i skłon głęboki.
Wymach rączek w tył, do przodu
i rannego nie czuć chłodu.

Moje ciało

To jest szyja, to są uszy.
Słyszę nimi różne głosy.
Mam też oczy, nos i buzię,
a na głowie włosy!

Idzie idzie stonoga, a tu … noga.
Idzie idzie malec, a tu … palec.
Idzie idzie koń, a tu … dłoń.
Idzie idzie krowa, a tu … głowa.
a na końcu leci kos, a tu … nos.
(w miejscu kropek wymawiamy imię dziecka, które pokazuje daną część ciała, a pozostałe dzieci naśladują ruch)

Części ciała

Rączki robią klap, klap, klap (klaszczemy w dłonie)
Nóżki robią tup, tup, tup. (tupiemy nóżkami)
Tutaj swoją główkę mam (pokazujemy na głowę)
I po brzuszku bam, bam, bam. (klepiemy się po brzuszku)
Buzia robi am, am, am (naśladujemy mlaskanie buzią)
Oczka patrzą tu i tam. (mrugamy oczkami)
Tutaj swoją główkę mam, (pokazujemy na głowę)
I na nosku sobie gram. (naśladujemy grę na trąbce)

Małpka naśladuje

Małpka tupie nóżką. (tupiemy nogą)
Małpka tupie nóżką. (dzieci powtarzają i tupią)
Ona lubi takie gry,
zawsze robi to co ty..
(Zmieniamy prowadzącego, powtarzamy wierszyk, w miejsce tupania podajemy inne czynności np. chodzenie, klaskanie, podskakiwanie)

Pokaż (imię..)

Pokaż (…), gdzie masz oko, gdzie masz ucho, a gdzie nos.
Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę , gdzie na głowie rośnie włos.
Daj mi rękę, tupnij nogą, kiwnij głową tak i nie.
Klaśnij w ręce, hoop, do góry razem zabawimy się !!
Daj mi rączkę, dam ci ja – zatańczymy raz i dwa
dookoła na paluszkach, leciuteńko tak jak muszka.
Teraz nóżką przytupniemy i rączkami zaklaszczemy,
jeszcze tylko skoki dwa, klaszczesz Ty i klaszczę ja.

Burza

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),
coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).
Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),
A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).
Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).
I od nowa HOP (podskakujemy).

Ciało

Ręce do machania, (machamy rączkami)
nogi do skakania, (podskakujemy)
palce do liczenia, (machamy paluszkami)
a zęby do mycia. (uśmiechamy się szeroko)
Głowa do kiwania, (kiwamy głową TAK/NIE)
uszy do słuchania, (nadstawiamy uszu)
oczy do mrugania, (mrugamy oczkami)
usta do śpiewania. (śpiewamy LALALA)

Śmieszne miny

Rób dokładnie to, co ja:
Skacz do góry – hopsasa,
Dookoła obróć się,
Klaśnij głośno w dłonie swe.
Tupnij nogą – tup, tup, tup,
Śmieszną minę do mnie zrób
I swą buzię pokaż mi.
Teraz wchodzisz Ty!

Wyliczanka

Siedem kroków najpierw w przód,
potem siedem kroków wstecz,
Tralala, tralala i już każdy taniec zna,
Do kolegi odwróć się,
Podaj rękę, albo dwie,
Hejże ha, hejże ha i już tańczysz tak jak ja.
Potem ręce weź pod bok,
Podskocz siedem razy, hop!
Hop, hop, hop, hop, hop, hop – jaki łatwy ten podskok.
W kole stańmy wszyscy wraz
I zatańczmy jeszcze raz,
Tralala, tralala i zabawa dalej trwa.

Murzynek malutki

Murzynek malutki oczka ma błyszczące, (pokazujemy na oczka)
kręcą mu się loczki (pokazujemy na włoski zakręcając je) do góry sterczące
buzia cala czarna, jak ta czekolada (pokazujemy na buzie),
mały nasz murzynek po murzyńsku gada (naśladujemy rączkami “gadanie”)
Chodź do nas Murzynku, podaj rączki swe
Zrobimy kółeczko, zabawimy się. (podajemy dziecku rączki)
Hej dalej, dalej, kręćmy się w kółeczko (kręcimy się dookoła siebie)
Jak się zabawimy wypijemy mleczko (udajemy, że pijemy ze złożonych rąk)

Niedźwiadek

Prawa rączka (wyciągamy prawa rączkę),
lewa raczka (wyciągamy lewa rączkę),
ja jestem niedźwiadek (pokazujemy na siebie).
Prawa nóżka (wyciągamy prawa nóżkę),
lewa nóżka (wyciągamy lewa nóżkę),
a to jest mój zadek (pokazujemy na pupę).
Lubię miodek (głaszczemy się jedna raczka po brzuszku),
kocham miodek (głaszczemy się dwoma raczkami po brzuszku),
ukradnę go pszczółkom (raczki do góry i krecimy dłońmi – jak wkręcanie żarówek).
Prawą rączką (znów wyciągamy prawą rączkę)
Lewą rączką (wyciągamy lewą rączkę)
a wyciągnę rurką (ruszamy naprzemienie rączkami w przód).

Gimnastyka

Ręce do góry, nóżki prościutkie,
tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie.
Teraz ramiona w dół opuszczamy
i kilka razy tak powtarzamy.
Teraz się każdy robi malutki,
to proszę państwa są krasnoludki.
Następnie na jednej nodze stajemy,
bo jak bociany chodzić umiemy.
W górę wysoko piłeczki skaczą,
takie piłeczki – chyba coś znaczą?
Powoli powietrze noskiem wdychamy
i delikatnie ustami wypuszczamy.

Kotek się myje
Patrzcie dzieci jak się kotek myje.
Łapki, buzię, uszy, szyję. (kolejno pokazujemy)
By dzieci też się myły (grozimy paluszkiem)
i jak kotek czyste były. (pokazujemy czyste rączki)

Idzie jeż
Idzie, idzie jeż (idziemy małymi krokami)
Ten kujący zwierz
Nóżkami tup, tup (tupiemy)
I pod listek siup (zwijamy się w kulkę w siadzie klęcznym)
Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz ?2X
– Same mi urosły!
Recytujcie bądź śpiewajcie tekst w rytm prostej melodii w połączeniu z improwizacją ruchową.

Majtek
Kto majtkiem na okręcie służy,
Wesołe życie ma.
W dalekiej ciągle jest podróży
I cały świat go zna.
Bo majtkiem na okręcie
Jest tylko chłopak zuch,
Chłopak co pływa jak morska ryba
Odważnie rusza w świat.
Na maszcie z bocianiego gniazda,
Odważnie patrzy w dal.
Podoba mu się taka jazda,
Pośród spienionych fal.

Dzieci stają w półkolu i śpiewając naśladują ruchy:
Kto majtkiem – naśladujemy mycie pokładu szczotką
Wesołe życie – pokazujemy radość
W dalekiej – machamy na pożegnanie
I cały świat – pokazujemy kulę ziemską rękami
Bo majtkiem – pokazujemy rękami fale
Jest tylko – pokazujemy siebie
Chłopak – płyniemy jak ryba
Odważnie rusza – biegniemy w miejscu
Na maszcie -wspinamy się na maszt
Odważnie patrzy – osłaniamy oczy daszkiem z dłoni i rozglądamy się
Podoba – bierzemy się pod boki
Pośród – naśladujemy ruch fal rękami

Pajacyk
Pajacyku popatrz na nas. (dzieci stoją w kręgu, pokazują palcami na siebie i kolegów)
Zaraz się nauczysz skakać. (recytacja i klaskanie)
Skacze Krysia, skaczę ja. (skakanie i wskazywanie na kolegę i siebie)
Poskacz z nami – hopsasa! (podskoki)
Poskacz z nami – rozkrok – zeskok,
ręce w przód i w tył, i w bok.
Fiku – miku! Fiku – miku! („młynek” rękami)
Poskacz z nami pajacyku. (podskoki)

Paluszki
Tu paluszek, tu paluszek. (pokazujemy raz prawy, a raz lewy palec wskazujący)
Kolorowy mam fartuszek. (rączkami głaszczemy po brzuchu)
Tutaj rączka, a tu druga, (pokazujemy raz jedną, a raz drugą rękę)
a tu oczko do mnie mruga. (z palca wskazującego i kciuka robimy przy oku „dzióbek” ptaszka)
Tutaj buzia, (robimy kółeczko dłonią wokół ust)
tu ząbeczki. (pokazujemy szorowanie zębów)
Tu wpadają cukiereczki. (pokazujemy paluszkiem w głąb buzi)
Tu jest nóżka i tu nóżka. (pokazujemy raz jedną a raz drugą nogę)
Chodź zatańczyć jak kaczuszka! (tańczymy)

Pingwinek
Och jak przyjemnie,
I jak wesoło,
W pingwina bawić
Się, się, się.
Raz nóżka w lewo,
Raz nóżka w prawo,
Do przodu, do tyłu,
I raz, dwa, trzy.

Dzieci stoją w szeregu, łapią się w pasie, śpiewają i:
Na „Się, się, się” – podskakują trzy razy do przodu,
Raz nóżka w lewo – wystawiamy lewą nogę,
Raz nóżka w prawo – wystawiamy prawą nogę,
Do przodu – podskakujemy raz do przodu,
Do tyłu – podskakujemy raz do tyłu,
I raz, dwa, trzy – podskakujemy trzy razy do przodu.

Płyną statki
Płyną statki z bananami w siną dal,
łabudi daj daj, łabudi daj.
A każdy ładowacz śpiewa tak,
łabudi daj daj, łabudi daj.
Podaj, podaj, podaj-mi podaj,
bananów kosz.
Podaj, podaj, podaj-mi podaj,
bananów kosz.

Siedzimy w pozycji klęczącej i uderzamy na zmianę do rytmu
w swoje kolana, kolana partnera po prawej stronie następnie znowu swoje kolana, partnera po lewej stronie, znów swoje i po prawej. Czyli swoje, prawo ,swoje, lewo, swoje, prawo itd.
Lub
Wszyscy ustawiają się w okręgu i łapią się za biodra.
Kiwają się według zasady: w lewo, w prawo, w przód i w tył.

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu.

Pokaż
Pokaż (imię dziecka), gdzie masz oko
gdzie masz ucho a gdzie nos
gdzie masz rękę gdzie masz nogę
gdzie na głowie rośnie włos
daj mi rękę tupnij nogą
kiwnij głową tak i nie
klaśnij w ręce
hoop, do góry
razem zabawimy się !!
(gestami ilustrujemy kolejne fragmenty wiersza)

Prawa noga, lewa noga
Tu prawą mam nogę, tu lewą nogę mam,
jak umiem podskoczyć, pokażę ja wam.
Tak skaczę i skaczę przez cały długi dzień.
Tu prawe kolano, a tu lewe mam,
jak umiem je zginać, pokażę ja wam.
Tak zginam i zginam przez cały długi dzień.
Tu prawe mam ramię, tu lewe ramię mam,
jak umiem nim ruszać, pokażę ja wam.
Tak ruszam i ruszam przez cały długi dzień.
Tu prawy mam łokieć, tu lewy łokieć mam,
jak umiem go zginać, pokażę ja wam.
Tak zginam i zginam przez cały długi dzień.
Tu prawe oko mam, tu lewe oko mam,
Jak mrugać potrafię, pokażę ja wam.
Tak mrugam i mrugam, przez cały długi dzień.

Przyszła myszka
Przyszła myszka do braciszka (na plecach dziecka wykonujemy posuwiste ruchy opuszkami złączonych palców) Tu zajrzała, tam wskoczyła (lekko drapiemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugim) a na koniec tu się skryła! (wsuwamy palec za kołnierzyk)

Raz mały wróbelek
Raz mały (pokazujemy dłońmi coś małego)
wróbelek, (machamy rączkami)
miał mały werbelek. (udajemy grę na werbelku)
Werbelek wróbelka miał mały felerek. (strząsamy dłonie)
Bęc! (klaśnięcie w dłonie)
(Powtarzamy coraz szybciej.)

Rączki robią
Rączki robią klap klap klap
Nóżki robią tup tup tup
Tutaj swoja główkę mam
a na brzuszku bam bam bam

Tutaj swoje uszka mam
oczki patrzą tu i tam
buzia robi am am am
a na nosie sobie gram

Rączki
Tu prawą mam rączkę a tu lewą mam
jak praczki pracują pokażę ja wam
tak piorą tak piorą przez cały boży dzień (razy 2)
wieszają wieszają przez cały boży dzień (razy 2
maglują maglują przez cały boży dzień razy 2
prasują prasują przez cały boży dzień (razy 2)
Tu prawą…

Serduszko do kochania
Mam serduszko do kochania. (kładziemy dwie dłonie na serduszku)
Główkę do myślenia. (obiema rękami bierzemy się za głowę)
Małe nóżki do biegania. (biegniemy w miejscu)
Buzię do jedzenia. (pokazujemy palcem buzię)

Słońce świeci
Słońce świeci, wietrzyk wieje,
latek jeszcze mam niewiele.
Nóżką tupnę, w rączki klasnę,
jestem przedszkolakiem właśnie.

Stary Abraham
Stary Abraham miał siedmiu synów,
siedmiu synów miał stary Abraham,
a oni siedli i nic nie jedli
tylko śpiewali sobie tak: Stary Abraham…

Przed początkiem każdej zwrotki osoba prowadząca mówi: prawa ręka – wszyscy odpowiadają: prawa ręka. Śpiewamy więc piosenkę uderzając prawą ręką o kolano. Drugi raz: prawa ręka, lewa ręka. Teraz dwiema rękoma uderzamy o oba kolana i tak w kółko: prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, prawe ramie, lewe ramię, głowa, prawe oko (mrugamy), lewe oko i język. Wtedy jest najśmieszniej i gdy wszyscy poruszają wszystkim i w dodatku seplenią.

Stolarz
Stolarz młotkiem stuka. (stukanie pięścią)
Lekarz w plecy puka. (delikatne pukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza. (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza. (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano. (grabienie palcami obu rąk z góry na dół)
Muzyk gra co rano. (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję, (wskazanie na siebie)
obrazek rysuję. (dowolny rysunek palcami na plecach partnera)

Szeke
Na górze – szeke, szeke. (robimy rękami „młynka” na górze)
Na dole – szeke, szeke. (robimy rękami „młynka” na dole)
Na prawo – szeke, szeke. (robimy rękami „młynka” z prawej strony)
Na lewo – szeke, szeke. (robimy rękami „młynka” z lewej strony)

Szły do lasu cztery krasnoludki
Szły do lasu cztery krasnoludki-
Jeden mały a drugi malutki,
Trzeci leciutki jak skrzydła motylka,
Czwarty cieniutki jak szpilka.
Wilk zobaczył cztery krasnoludki
Jeden mały a drugi malutki,
Zjem ja sobie cztery krasnoludki
Jeden mały a drugi malutki,
Uciekają cztery krasnoludki
Jeden mały a drugi malutki,
Ilustrujemy ruchem:
Szły do lasu cztery krasnoludki-(Szły do lasu –palcami dłoni pokazujemy chodzenie na przedramieniu drugiej ręki, cztery- pokazujemy cztery palce, krasnoludki- z dłoni robimy czapeczkę na głowie)
Jeden mały a drugi malutki, (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego wzrostu,
drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi)
Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, (trzeci leciutki- machamy jak motylek swoimi skrzydłami)
Czwarty cieniutki jak szpilka.(czwarty cieniutki- małym palcem pokazujemy figurę krasnala)
Wilk zobaczył cztery krasnoludki (Wilk zobaczył – robimy z dłoni lornetkę i rozglądamy się dookoła)
Jeden mały a drugi malutki, (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego wzrostu,
drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi)
Zjem ja sobie cztery krasnoludki (zjem ja sobie- klepiemy się po brzuchu)
Jeden mały a drugi malutki,
Uciekają cztery krasnoludki (uciekają cztery- biegniemy w miejscu)
Jeden mały a drugi malutki,

Ślimak
W trawie, w czasie deszczu,
chrapie ślimak zły.
Ślimaku, pokaż rogi,
dam ci sera na pierogi.
Nie pokażę rogów,
bo nakapie mi,
na lewy róg i prawy,
nie, nie wyjdę z mojej trawy.

Bawiący się stoją w kole i wykonują ruchy zgodne ze słowami piosenki.
W trawie – pokazujemy rękoma trawę (przebieramy palcami dłoni przed sobą)
w czasie deszczu – opuszczamy ręce z wysokości głowy w dół (przebieramy palcami pokazując kropelki deszczu)
chrapie ślimak – przykładamy ręce do twarzy i składamy je jak do snu zły – wykonujemy klasyczny grymas twarzy (można przyłożyć dłonie zaciśnięte w pięści do policzków)
pokaż rogi – przykładamy ręce do głowy i pokazujemy rogi (kilka razy zginamy i prostujemy palce wskazujące)
dam ci sera na pierogi – klaszcząc, energicznie pocieramy dłoń o dłoń (lub wyciągamy palce wskazujące przed siebie i wykonujemy ruch jak przy graniu na bębenku)
nie pokażę – wykonujemy głową gest zaprzeczenia (kręcimy głową na boki) rogów – pokazujemy rogi
bo nakapie mi – pokazujemy kropelki deszczu (patrz wyżej)
na lewy róg – pokazujemy lewy róg
i prawy – pokazujemy prawy róg
nie, nie wyjdę – wykonujemy głową gest zaprzeczenia (kręcimy głową na boki)
z mojej trawy – pokazujemy rękoma trawę

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu.

Talarek
Jak to miło i wesoło
gdy talarek krąży w koło
Talar tu, talar tam talareczek tu i tam.
Gdzie jest talar! – 3x
lub
Jak to miło i wesoło
kiedy grosik krąży wkoło
grosik tu, grosik
grosik krąży, tu i tam .
Gdzie jest grosik! – 3x

Stoimy w kole, prawej dłoni robimy „dziubek” z lewej dłoni „łódeczkę”.
Zaczynamy śpiewać, rytmicznie przenosimy prawą dłoń -„dziubek” z własnej dłoni -” łódeczki”
do „łódeczki” sąsiada z prawej strony.
W tym czasie osoby podają sobie dyskretnie
przez cały czas „talarek” – „grosik”
który przenoszony jest z „łódeczki” do ” łódeczki”
Na słowa: „Gdzie jest talar!” lub „Gdzie jest grosik!” – wszyscy wyciągają ręce do środka koła
z dłońmi zaciśniętymi w pięści i potrząsając nimi rytmicznie na wyprostowanych rękach.
Jedna osoba stojąca w środku, bez podglądania musi szukać talarka lub grosika.
Jeśli go nie znajdzie zostaje dalej w kole.

Oczywiście do tej zabawy musimy mieć „rekwizyt” czyli najlepiej jakąś monetę lub kamyk.
Osoba stojąca w środku przez cały czas trwania zabawy szuka grosika.

Tam w Afryce rzeka Nil
Tam w Afryce rzeka Nil. (pokazujemy palcem na wprost niby to postukując)
W niej krokodyl (kłapiemy dłońmi udając paszczę krokodyla)
mały żył. (pokazujemy coś małego blisko siebie trzymając dłonie)
Z tatą krokodylem (pokazujemy dużą paszczę)
pływał sobie Nilem (pokazujemy ruch płynącej ryby)
i śpiewał tak:
Tam w Afryce…

Tu stoją krokodyle
Tu stoją krokodyle (kłapiemy paszczami krokodyli z dłoni)
i orangutany. (kręcimy bioderkami)
Dwa malutkie wężyki (wykonujemy ruch płynącej fali obiema rękami)
i królewski orzeł, (pokazujemy koronę na głowie lub machamy rękami jak skrzydłami)
i kot, i mysz, (pokazujemy malutkie wąsiki pod nosem)
i bardzo duży słoń. (ręką pokazujemy trąbę)

Dlaczego jeszcze nie ma (robimy z dłoni lornetkę i wypatrujemy)
dwóch nosorożców? (pokazujemy rękoma rogi nosorożca)
Laj luli laj, luli luli luli laj… (machamy obiema rękami wokół siebie)

Ugi bugi
Do przodu prawą rękę daj.
Do tyłu prawą rękę daj ,
Do przodu prawą rękę daj.
I potrząśnij nią.
Bo przy ugi bugi , bugi
Trzeba zgrabnie kręcić się.
No i klaskać trzeba też.
Raz, dwa, trzy.
Ugi, bugi – ole ! Ugi, bugi – ole!
Ugi, bugi – ole!
I od nowa zaczynamy taniec ten.

Stoimy w kole i dajemy do środka, tę część ciała o której śpiewamy
Do przodu…… – podajemy jakąś część ciała do przodu.
I potrząśnij nią – potrząsamy przed sobą daną „częścią ciała”
Bo przy ugi bugi …… – unosimy ręce do góry i ruszając mocno
biodrami obracamy się raz dokoła własnej osi.
No i klaskać…… – klaszczemy w dłonie raz, dwa , trzy (3 razy)
Ugi, bugi…… – łapiemy się za ręce i idziemy do środka koła
ole! – podskakujemy w górę, później cofamy się, podskakujemy itd.
I od nowa…… – klaszczemy w dłonie.

Do przodu podajemy np. lewą rękę, prawą nogę, lewą nogę, brzuch, głowę, ucho lewe, ucho prawe itd.
W czasie refrenu można chodzić w kole trzymając się za ręce.

Zajączek
W leśniczówce za lasem,
Spoglądając przez okno
Szmer usłyszał leśniczy
Zajączek puka w drzwi:
-Oj, pomóż, pomóż, pomóż mi,
bo mnie inny zastrzeli
pif, paf, pif, paf.
-Chodź zajączku tu do mnie,
ja Ciebie obronie!

Gesty:
W leśniczówce – pokazujemy daszek z dłoni,
za lasem – machamy jak na pożegnanie dłonią,
Spoglądając przez okno – osłaniamy rękoma oczy jak od słońca,
Szmer usłyszał leśniczy – nadstawiamy ucho pomagając sobie dłonią,
Zajączek puka do drzwi – udajemy, że pukamy paluszkiem o drzwi,
-Oj, pomóż, pomóż, pomóż mi – chwytamy się obiema dłońmi za głowę i kiwamy na obie strony,
bo mnie inny zastrzeli: pif, paf, pif, paf. – strzelamy z rewolwerów utworzonych z palców,
-Chodź zajączku tu do mnie – wołamy go dłonią do siebie,
ja Ciebie ochronię – wykonujemy gest kołyski obiema dłońmi kołysząc na boki.
Zabawa polega na tym, że za pierwszym razem śpiewamy i pokazujemy wszystko, (w leśniczówce za lasem…), później tylko pokazujemy, nie śpiewamy wszystkiego, tzn. nie śpiewamy „w leśniczówce…” tylko to pokazujemy, i od „za lasem” już śpiewamy i pokazujemy do końca. Za każdym razem „zabieramy” jedną linijkę tekstu i tylko to pokazujemy, bawimy się tak długo, aż pokażemy cały pląs bez śpiewu.

Zajączki
Zajączki, zajączki, zajączki
skakały przez pola i łączki.
Stanęły pod lasem i patrzą,
jak dzieci się bawią i skaczą.
Dzieci podały im rączki
I dalej skakały zajączki.

Zorro
Zorro, Zorro, Zorro,
emocji będzie sporo, sporo, sporo,
bo w czarnej masce Zorro, Zorro, Zorro,
po nocach mi się śni.
Na konia wsiada, wsiada, wsiada,
a w ręku błyszczy szpada, szpada, szpada,
pojawia się i znika, znika, znika,
bo taki jego los.
Sierżant Garsija, sija, sija,
od Zorra dostał z kija, z kija, z kija…
a teraz leży w łóżku, łóżku, łóżku
i klepie się po brzuszku.

Wykonujemy ruchy zgodne ze słowami pląsu.
Zorro – zakreślamy w powietrzu literę Z
sporo – wyrzucamy ręce przed siebie (rozstaw dłoni około 80 cm.)
masce – pokazujemy maskę na oczach (kciuki i wskazujące złączone razem, reszta palców wyprostowana ręce
obracamy o 180 stopni tak aby łokcie były skierowane ku górze, dłonie przykładamy do twarzy)
śni – składamy ręce jak do snu i przykładamy do głowy
wsiada – podnosimy prawą nogę, jak przy wsiadaniu na konia
szpada – wykonujemy energiczny wymach prawej ręki w bok
pojawia się i znika – obracamy się kilka razy dokoła własnej osi
bo taki jego los – stajemy wyprostowani, ręce wyrzucamy przed siebie na wysokości pasa
sierżant Garsija – pokazujemy duży brzuch
z kija – wykonujemy gest jakbyśmy trzymali w ręce kij i nim uderzali na wysokości pasa ruchem od siebie
w łóżku – składamy dłonie jak do snu i przykładamy do głowy
i klepie się po brzuszku – klepiemy się po brzuszku

Za każdym razem zwiększamy tempo śpiewu.

Żabki
Jam jest żabka, tyś jest żabka (pokazujemy na siebie i partnera)
My nie mamy nic takiego (kiwamy paluszkami wskazującymi i kręcimy przecząco głową)
Jedna łapka, druga łapka (wystawiamy najpierw jedną potem drugą dłoń przed siebie)
Skrzydełka żadnego (machamy rękami zgiętymi z łokciach – jak skrzydełkami)
Uła kukuła, uła kukuła, uła kuła disko! (wygłupy dowolne lub łaskotanie)

Gry i zabawy ruchowe.

opracowała: Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

KOLORY

Materiał: piłka

Zorganizowanie: dzieci stają w kole, jedna osoba z piłką w środku koła.

Zasady: Osoba ze środka koła rzuca kolejno do dzieci piłkę, wymieniając nazwy różnych kolorów. Zadaniem dzieci jest złapać piłkę, tylko kolor czarny oznacza, że piłki złapać nie wolno. Jeśli dziecko złapie piłkę na kolor „czarny” lub jej nie złapie przy innym kolorze to musi dać „fant” (czyli jakiś przedmiot, za który potem wykonuje zadanie lub od razu wykonuje umówione zadanie)

PARZĄCA PIŁKA

Materiał: piłka

Zorganizowanie: Dzieci stają w kółku, jedno wybrane dziecko staje w środku koła lub poza nim.

Zasady: Kiedy dzieci podają sobie piłkę, osoba stojąca w środku koła mówi: „piłka parzy”. Dziecko, które w tym momencie złapie piłkę zamienia się miejscami z dzieckiem spoza kółka i zabawa zaczyna się od nowa.

Wariant: Wyznaczone są linie startu i mety, zadaniem dzieci jest przebiec na drugą linię,
a jedna osoba (lub dwie – wtedy po dwóch przeciwnych stronach) miękką piłką rzuca poniżej pasa dzieci. To dziecko, które jest trafione przez „parzącą piłkę” odchodzi na bok (lub pomaga przynosić piłkę). Gra toczy się do momentu kiedy pozostanie tylko jedno dziecko.

BEREK

Zorganizowanie: wyznaczone jest dziecko, które próbuje złapać kogoś z pozostałych dzieci.

Zasady: Dziecko złapane staje się „berkiem”, a to które było „berkiem” ucieka z pozostałymi dziećmi.

Wariant I – Dziecko złapane staje się „berkiem” i razem z poprzednim „berkiem” łapie pozostałe dzieci aż do momentu, kiedy wszystkie dzieci staja się „berkami”

Wariant II – LEŚNY BEREK – dzieci ratują się przed berkiem oparciem (dotknięciem) drzewa.

Wariant III – SAMOLOTY – dzieci podzielone na dwie grupy Np.  dziewczynki i chłopcy, zadaniem chłopców jest złapać wszystkie dziewczynki. Ta dziewczynka, która jest złapana staje w miejscu i szeroko unosi ręce. Dziewczynki, które nie są złapane mogą ją oswobodzić poprzez klepnięcie w jej rękę. Zabawa kończy się, gdy cała grupa dziewcząt staje się „samolotami”, czyli stoi z uniesionymi rękoma. Potem następuje zamiana ról.

MYSZ I KOT

Zorganizowanie: Jedno dziecko udaje mysz, a drugie kota. Reszta dzieci robi okrąg wokół nich.

Zasady: Kot próbuje złapać mysz, która ucieka przechodząc między pozostałymi dziećmi, które trzymając się za ręce tworzą koło.  Pomagają one myszy podnosząc i opuszczając ręce, kiedy tylko kot goniący za myszą próbuje przemknąć się między nimi. Zwykle zabawa ta ma miejsce przy śpiewie piosenki:  Uciekaj myszko do dziury…

NA WYSOKOŚCI

Materiał: jeden sznurek, sznurówka lub gumka

Zorganizowanie: Co najmniej trzech graczy.

Zasady: Dwoje dzieci łapie sznurek, sznurówkę lub gumkę za obydwa końce i naciąga ją na niskiej wysokości.  Reszta uczestników przeskakuje ją bez dotykania.  Kiedy wszyscy przeskoczą, podnosi się ją o jeden poziom wyżej, i wyżej i tak aż do momentu gdy któryś z uczestników nie będzie mógł przeskoczyć i zerwie ją, przegrywając

CIUCIUBABKA

Materiał: jedna chustka.

Zorganizowanie: Jeden z graczy ma zawiązane oczy.

Zasady: Dzieci ustawione dokoła dziecka z zawiązanymi oczami. Mogą recytować:

– Ciuciubabko, gdzie stoicie?

– Na beczce

– A co w tej beczce?

– Kapusta i kwas

– Ciuciubabko, łap nas!

Gracz będący Ciuciubabką ma złapać jednego z pozostałych uczestników zabawy, a następnie odgadnąć kto to taki.  Jeśli nie zgadnie, dalej ma związane oczy aż do czasu, gdy zgadnie dotykając złapaną osobę.

KOLANKO

Materiał: piłka

Zorganizowanie: dzieci stają w kole, jedna osoba z piłką w środku koła.

Zasady: Osoba ze środka koła rzuca kolejno do dzieci piłkę, komu nie uda się złapać klęka na jedno kolanko, jeśli w następnej rundzie uda mu się złapać to wstaje, jeśli ponownie nie to klęka na drugie kolanko.

“BABAJAGA PATRZY”

Zorganizowanie: Na terenie przedszkolnym, wyznacza się linię startu i mety, jedna osoba staje na mecie i odwrócona plecami do pozostałych dzieci ustawionych na lini startu.

Zasady: Osoba z lini mety wylicza do trzech (może recytować “Raz, dwa, trzy, Babajaga patrzy”). Pozostałe dzieci, w tym czasie biegną w kierunku mety i przybierają nieruchomą pozę, gdy osoba odwraca się. Może próbować zmusić innych, żeby się poruszyły przez opowiadanie śmiesznych rzeczy itd… jeśli zauważy, że ktoś się poruszy, cofa go do samego początku.  Reszta stara się stopniowo dotrzeć do mety. Kto dotrze na linię mety pierwszy, ten jako kolejny odlicza i zabawę powtarza się od początku.

W CHOWANEGO

Zorganizowanie: Jeden z graczy pozostaje na środku, na ochotnika lub z losowania. Pozostali uciekają, żeby się ukryć.

Zasady: Ten, kto ma pozostać, staje przy ścianie, drzewie, itd. chowając głowę między ramiona, zaczyna głośno liczyć (zwykle do dziesięciu), by dać pozostałym czas na ukrycie się. Po zakończeniu odliczania, głośno mówi “kto się nie ukrył, na tego wypadnie” lub “szukam”, a następnie stara się odnaleźć ukryte osoby wołając ich imiona i dotykając ściany.  Odnaleziony zostaje na środku i gra się powtarza. Reszta może się uwolnić jeśli dotrze do ściany i krzyknie „wolny!”

PUSZKI
Materiał: aluminiowe puszki po napojach

Zasady: Z dziesięciu puszek tworzy się piramidę, poprzez ustawianie ich jednej na drugiej. Stojąc za wyznaczoną linią rzucamy miękkimi piłeczkami 3 razy tak, aby zepsuć piramidę zrobioną z puszek.

PRZEPRAWA PRZEZ LAS

Materiał: szaliki lub chustki dla połowy grupy dzieci

Zasady: Część grupy ustawiamy jak drzewa w lesie, w szachownicę, wyznaczając jednakową odległość pomiędzy poszczególnymi dziećmi. Pozostałe dzieci, po przyjrzeniu się, jak ustawione są „drzewa”, zawiązują sobie oczy i przedzierają się przez „las”, tak aby nie dotknąć „drzewa”. Zwyciężają dzieci, którym to się udało. Dla ułatwienia „drzewa” mogą „szumieć”.

ŻYWIOŁY I ZWIERZĘTA

Materiał: chusta lub piłeczka, woreczek itp.

Zasady: Wszystkie dzieci stoją w kole, jedno dziecko w środku koła z chustą w ręku. Rzucając chustę wywołuje jeden z czterech żywiołów: ziemię, wodę, powietrze i ogień. Dziecko,
do którego rzucono chustę, wymienia nazwę zwierzęcia żyjącego w wywołanym żywiole, np. ziemia – słoń, woda – wieloryb, powietrze – orzeł. Kto da błędną odpowiedź lub powtórzy wymienione zwierzę,

zmienia środkowego. Na hasło „ogień”  nie wolno złapać chusty.

POLOWANIE NA ĆMY

Materiał: chusta do zawiązania oczu

Zorganizowanie: Jedno dziecko jest nietoperzem (ma zawiązane oczy), które poluje na ćmy (2-3 dzieci). Reszta dzieci łapie się za ręce i tworzy koło, które wyznacza teren polowania.

Zasady: Zadaniem nietoperza jest upolowanie uciekających owadów za pomocą echolokacji.
W tym celu nietoperz wysyła sygnał, który „odbija się” od ciem i wraca do nietoperza (na okrzyk nietoperza „hop” – ćmy odpowiadają „ćma”). Nauczyciel powinien zwrócić uwagę, aby ćmy
za każdym razem odpowiadały na sygnał nietoperza – nie mają wyboru, bo przecież to echo. Lokalizując ćmy, nietoperz musi je wszystkie upolować (dotknąć).

MURARZ I CEGŁY

Zorganizowanie: na terenie wyznacza się linię startu i mety.

Zasady: Dzieci-cegły ustawione na lini startu, ich zadaniem jest dobiec do lini mety. W połowie ich drogi ustawione jest wybrane dziecko-murarz, który ma za zadanie złapać “cegły” i zbudować po środku “mur”, czyli złapane podczas przebiegania dzieci chwytają się za ręce ograniczając miejsce do przebiegania innym dzieciom.

LITERATURA:

Gry i zabawy na powietrzu, Parolini Marsilio

Chodźcie, pobawimy się. Gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu,

Heike BaumWielka księga gier i zabaw. 250 gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku: intelektualne, w domu, na powietrzu / tłum. Piotr Szuliński

O zabawach dzieci, Okoń W PZWS, Warszawa.:

Gry i zabawy ruchowe, Trześniewski R., Sport i Turystyka, Warszawa

300 gier i zabaw w domu, na powietrzu, w podróży,Tłumaczenie: Agnieszka Różańska

Gry i zabawy z dziećmi, Jackie Silberg

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Temat: Posprzątajmy las- scenariusz zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Opracowała: Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

Cele ogólne

-pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemu, planowaniu i realizowaniu zadań;

-kształtowanie nawyków proekologicznych w codziennym życiu;

– rozwijanie kompetencji matematycznych i czytelniczych;

-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

-uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa grożącego środowisku naturalnemu ze strony człowieka

-wdrażanie do segregowania śmieci;

-wykorzystanie materiałów wtórnych do prac plastycznych

-liczenie obiektów, porównywanie liczebności zbiorów;

-układanie zdań, dzielenie zdań na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej

-współdziałanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Środki dydaktyczne: obrazki zwierząt, kolorowe worki na śmieci, różdżka wróżki, pudełko z wyrazami do analizy słuchowo- literowej, plastykowe butelki, kule z gazety, mazaki, kolorowy papier, muzyka KLANZA

Metody: metoda KLANZY, słowna, oglądowa, praktycznego działania

Przebieg:

1.Wykonanie wizytówek na zielonych papierze wciętym w kształcie liścia.

2.Iskierka- zabawa do utworu „Badinera” Corellego.

3. Imię i mina- prezentowanie na forum swego imienia połączone z animacją.

4.Ustalenei kontraktu:

-nie oceniamy siebie i innych

-pomagamy sobie wzajemnie

-słuchamy uważnie

-mówimy do siebie po imieniu

-unikamy konkurencji i rywalizacji

-decydujemy o własnej aktywności.

5.Witamy- witajcie- taniec, podniesienie energii grupowej, oswojenie z bliskim kontaktem pomiędzy uczestnikami.

6.Wprowadzenei do tematu, wizualizacja, przemiana sali w las, a dzieci i rodziców w zwierzęta:

Czary- mary, zebra pas

zmieniam salę w wielki las

Czary mary żabia pięta

wszystkich zmieniam w zwierzęta

7. Identyfikacja z charakterem zwierząt (praca w podgrupach)

– szukanie przymiotników określających charakter zwierzęcia, układanie zdań z nazwą zwierząt, liczenie wyrazów w zdaniu.

8.Owocowa polka-taniec, kształtowanie świadomości własnego ciała, doskonalenie orientacji w przestrzenia.

9.Magiczne pudełko-zabawa dydaktyczna,

-losowanie wyrazów,

-analiza i synteza sylabowa (zabawa ruchowa, stań przy drzewie z właściwą liczbą liści, ile sylab, tyle liści)

-liczenie liter w wyrazach, prezentacja liter.

10. Hej tam pod lasem- taniec, wyzwalanie pozytywnej interakcji między uczestnikami zajęć

11.Tajemnicze worki- odkrycie butelek i papierów

-Co czuły zwierzęta gdy zobaczyły śmietnik w lesie?

-Co mogły zrobić?

-segregacja śmieci do koszy właściwego koloru.

12. Myślimy i liczymy- zabawa matematyczna

-przeliczanie ilości elementów zbioru (butelki plastikowe, kule z gazety)

-tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych.

13.Wyczaruj, coś z niczego- rozmowa w kręgu.

-wyjaśnieni słowa recykling

-pobudzanie wyobraźni, inspirowanie do działań plastycznych.

14.Coś z niczego- czyli, jak ze śmieci wyczarować zabawkę-działania plastyczno- konstrukcyjne.

15. Ole, Ole- zabawa pożegnalna, podziękowanie wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 3-letnich

„Świąteczne przygotowania” zajęcia w grupie dzieci trzyletnich z wykorzystaniem metod aktywnych i narzędzi krytycznego myślenia TOC.

Data: 19.12.2019r.

Osoba prowadząca: Urszula Kaczyńska

Grupa: „Krasnoludki” – 3-latki

Cele ogólne:

– Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
– Wprowadzenie w nastrój świąt;
– Poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
– Poszerzanie zasobu słownictwa;
– Kształtowanie logicznego myślenia;

Cele szczegółowe:

Dziecko :
– Poznaje niektóre zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem
– Podejmuje próby wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
– Poszerza zasób słownictwa
– Potrafi uważnie słuchać, współdziałać w zabawie;
-Układa obrazki we właściwej kolejności zauważając logiczny ciąg;
– Rozwija sprawność manualną, wykonuje pracę plastyczną;

Metody pracy:

– słowna
– czynna
– oglądowa

Środki dydaktyczne:

– tekst opowiadania E. Krawczyk, ilustracje przedstawiające różne etapy przygotowań świątecznych i wigilii, odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniami piosenek i kolędy, arkusz dużego papieru, kleje w sztyfcie, wycięte „odciśnięte w farbie dłonie dzieci”, papierowe ozdoby

Przebieg :

1.Powitanie piosenką „Wszyscy są witam Was”- dzieci śpiewają i tańczą ilustrując ruchem treść śpiewanej piosenki

2. Opowiadanie E. Krawczyk i fragmentu wiersza Wandy Orłowskiej.
 Dzieci siedzą na dywanie w kole, nauczycielka czyta dzieciom opowiadanie.

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Dzieci zmęczone zabawą na podwórku wróciły do swoich domów. Wróciła też Kasia, umyła ręce, zjadła kolację, wykapała się i położyła się do swojego łóżeczka. Zasypiając myślała o świętach; jak ustroi choinkę, jak pomoże przygotować mamie wigilijne potrawy. Kasia zasnęła, ale przez sen słyszy szelest w pokoju: lalka Ania zeszła z półki, wyciągnęła ozdoby na choinkę, na stole położyła obrus, a pod nim sianko, które się kładzie na pamiątkę narodzenia Pana Jezusa i złożenia w żłobku na sianku. Pluszak Tygrysek cichutko (aż dziw na tego rozrabiakę) rozkłada talerze na stole i tak liczy : ten dla Kasi, ten dla mamy, ten dla taty, ten dla siostry Kasi, Oli, jeszcze dla babci i dziadka. Do nich dołączył jeszcze jeden dla niespodziewanego gościa i brakuje opłatka, którym w wigilijny wieczór składa się życzenia.
Po skończonej pracy zabawki tak mówiły między sobą:
Tata opłatek weźmie do ręki
złożymy wszyscy sobie życzenia
Na stole już zjawiają się dziwne potrawy :
kapusta z grochem i kluski z makiem.
Jest zupa z grzybami i barszczyk z uszkami,
Jest trochę śmiechu i trochę wrzawy
ale zjadamy wszystko ze smakiem.

3. Rozmowa na temat treści opowiadania
Nauczycielka zadaje dzieciom pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania:
np. Jakie ozdoby lalka przygotowała?
kiedy ubieramy choinkę?
co położyła na stół lalka, Tygrysek, Puchatek?
Dlaczego się kładzie sianko pod obrus, opłatek na stole?
Co jadła Kasia z rodziną?

4. Zabawa ruchowa zgodnie z KLANZA „Choineczki”- dzieci śpiewają piosenkę i ilustrują jej treść ruchem;

5. Praca z ilustracjami przedstawiającymi : dekorowanie choinki, dzielenie się opłatkiem, nakrywanie do stołu wigilijnego, jedzenie potraw wigilijnych, śpiewanie kolęd, wizytę Św. Mikołaja. Nauczycielka pokazuje dzieciom ilustracje, wspólnie z dziećmi je omawia, a następnie razem z dziećmi zastanawia się nad właściwą kolejnością tych obrazków. Zadaniem dzieci jest ułożyć ilustracje we właściwej kolejności- wykorzystanie gałązki logicznej – narzędzi krytycznego myślenia TOC;

6. Zabawa ruchowa prowadzona w języku angielskim przy piosence „Santa, where are You?”

7. Praca plastyczna- wykonanie choinki z odbitych wcześniej w farbie dłoni. Dzieci z nauczycielką przyklejają swoje odbite dłonie na duży arkusz papieru tworząc sylwetę choinki, następnie naklejają gotowe elementy dekoracyjne.

8. Wspólne śpiewanie kolędy: „ Przybieżeli do Betlejem pasterze”

9. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas, wywieszenie pracy plastycznej na wystawę dla rodziców; Opracowała i przeprowadziła

„Wesołe  zabawy przy muzyce”

scenariusz zajęć w grupie dzieci 3- letnich 11.02.2020

Data: 11.02.2020

Grupa: 3-latki „ Misie”

Imię i nazwisko nauczyciela: Danuta Banach

Temat zajęcia: „Wesołe  zabawy przy muzyce”

Realizowane treści z podstawy programowej:

IV.7 ) Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej;

Cele główne zajęcia:

 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał słowny i dźwiękowy. 
 •  Stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Stwarzanie miłej radosnej atmosfery   

Cele operacyjne:

 1. wynikające z podstawy programowej  

Dziecko:

 •  Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną;
 •  słucha, odtwarza i tworzy muzykę,
 • śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki,
 •  dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
 •  reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
 •   uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;
 • wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej;
 • wynikające z zajęcia

Dziecko:

 • śpiewa piosenki,
 • odtwarza rytm za pomocą bum, bum rurek,
 •  dostosowuje ruchy do charakteru melodii,
 •  porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • improwizuje przy muzyce przy użyciu białej bibuły i kartek

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

     Metody: Aktywne: C. Orffa,  Pedagogika zabawy- Klanza, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, słowna, zadaniowa, ćwiczeń pobudzających, inspirowania działalności dziecka, samodzielnych doświadczeń.

Środki i pomoce dydaktyczne:   Magnetofon,  nagrania, płyty CD,  bum ,bum rurki,    paski białej bibuły, białe kartki papieru, słoneczka

Literatura:

 • „Piosenki i zabawy edukacyjne na Bum, Bum Rurki”- Maria Z. Tomaszewska, Małgorzata Miler
 • „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu” Dorota Malko
 • „Kalendarz muzyczny w przedszkolu” U. Smoczyńska
 • „ Rytmika dla dzieci” B. Podolska

Przebieg:

1. „Wszyscy są – zabawa na powitanie wg Pedagogiki Zabawy- Klanza. Dzieci stoją w kole śpiewają i naśladują ruchy pokazywane przez nauczycielkę.

2.  W naszym przedszkolu pełno muzyki jest- zabawa przy piosence- wystukiwanie rytmu z użyciem rąk, nóg oraz innych części ciała.

3.Wprowadzenie- rozmowa na temat pory roku. Dzisiaj pobawimy się przy muzyce . Ponieważ jeszcze jest zima  a więc zaśpiewajmy piosenkę o zimie. Śpiewanie piosenki pt. „ Zima, zima ,pada śnieg”- dzieci tworzą zaprzęgi w parach , na słowa dzyń, dzyń klaszczą.

4. „Biały walczyk” – taniec w parach przy piosence

5. Mała pani Zima na skrzypeczkach gra…- zabawa z paskami białej  bibuły- w krainie papieru

6. Klap-klap song- taniec przy muzyce z białymi kartkami- dzieci klaszczą w kartkę, tupią nogami itd. Na koniec tworzą śnieżne kule, z które wrzucają do koszyka

7. La raspa – zabawa z bum bum rurkami- wystukiwanie podanego rytmu

8. Taniec w parachZróbmy kółka dwa,  od siebie do siebie

9.Zabawa wyciszająca „ śnieżynki- rysowanie palcem na plecach kolegi. Dzieci w parach siedzą do siebie plecami i kołyszą się na wietrze, rysują śnieżynki wg MRR W. Sherborne „Tańce z różnych stron świata” Klanza

10. Ewaluacja- słoneczka. Komu podobała się dzisiejsza zabawa  siada obok wesołego , a komu nie obok smutnego.                                          

                                                                   opracowała: Danuta Banach