To warto wiedzieć – dla nauczycieli

SCENARIUSZE   SYTUACJI   EDUKACYJNYCH

„MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY I WESOŁO SIĘ BAWIMY”- scenariusz zajęć z wykorzystaniem w pracy z dziećmi aktywizujących metod sprzyjających uczeniu się

Opracowała : Ewa Przybytek

Grupa : „Wiewióreczki”- 4-latki

Cel główny :       
– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach ekspresji: językowej , muzycznej, ruchowej i plastycznej

Cele operacyjne :

Dziecko:    
– rozpoznaje i nazywa  aktualną porę roku: zima
– określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody
– wypowiada się na określony temat
– ilustruje ruchem zabawy zimowe
– potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej,    plastycznej
– prawidłowo porusza się w rytm muzyki
– bierze aktywny udział w zabawach
– koncentruje się  na wykonywanych zadaniach
– zgodnie współdziała w grupie
– rozwija sprawności manualne

Metody:  
podające  – rozmowa, zagadka, objaśnienia
eksponujące – obserwacja i pokaz
problemowe – zadań do wykonania
praktyczne – samodzielnych doświadczeń

Realizowane treści z Podstawy Programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przed-szkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 1. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

 1. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

Formy pracy:  
zespołowa, indywidualna

Formy aktywności dziecka: 
językowa, ruchowa, muzyczna, plastyczna

Środki dydaktyczne: zagadka, plansza przedstawiająca krajobraz zimowy, płyta z piosenką „Mroźna zima”, białe prześcieradła, duża lalka przebrana w biało–srebrny strój, symbole pogodowe  różnych pór roku, papierowe śnieżynki, gazety, kosz, niebieskie kartki, biała farba plakatowa, pędzle

Przebieg  zajęć:

1.Rozwiązanie  zagadek o tematyce zimowej

Witam wszystkie dzieci. Jak się czujecie: kto dziś przyszedł do przedszkola w dobrym humorze  pomacha do nas. A pozostałym dzieciom na pewno humor poprawi się w czasie wspólnych zabaw.

O czym będziemy rozmawiali na dzisiejszym zajęciu podpowie wam zagadka. Posłuchajcie jej uważnie.

Mróz maluje szybki ładnie.
Zawitała śnieżna pani.
Drogę nam zasypała
białymi płatkami?
– Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?

– jakie inne pory roku znacie?
– ile jest pór roku?
– wymieńcie wszystkie?
Rozmowa przy obrazku zimowym

 1. „Magiczny napój” – podróż do krainy Pani Zimy
  Zapraszam wszystkich na wyprawę w ciekawe miejsce, pomoże nam w tym wypicie czarodziejskiego napoju, pod warunkiem, że nie domieszamy do niego żadnych złych składników.

ZAKLĘCIE: garstka fantazji, szczypta radości, niech ta grupa w krainie Zimy zagości.

Każde dziecko udaje, że trzyma w rękach kubek. Prowadząca stojąc na środku sali wypowiedziała zaklęcie. Wszyscy jednocześnie „wypijają” łyk czarodziejskiego napoju. Zamykają oczy i przenoszą się do krainy pani Zimy.

 1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „W krainie Zimy”

Dzieci „dojeżdżają” do krainy – królestwa p. Zimy (rozłożone na dywanie białe prześcieradła po środku ustawiona duża lalka – p. Zima oraz porozkładane kartoniki z symbolami pogodowymi z różnych pór roku). Zadaniem dzieci jest dobranie wyłącznie  symboli pogodowych związanych z zimą  – dz.  nazywają je  i doczepiają  do stroju  lalki.
Dzielą te wyrazy na sylaby.

 1. Zabawa z elementem pantomimy – „Zabawy na śniegu”

Zima jest bardzo szczodra i nasypała z chmur dużo śniegu. Jest go tak wiele, że aż trudno dzieciom iść. Muszą wysoko podnosić kolana przechodząc przez zaspy. Czują jak mróz szczypie je w nosy, rozcierają ręce, chuchają na nie. Prowadząca rozdaje w tym czasie gazety. Dzieci szeleszczą nimi podczas zgniatania naśladując skrzypiący śnieg. Ze zgniecionych gazet powstają śnieżki. Dzieci spacerując po sali podrzucają je do góry, toczą po dywanie śnieżne kule, przeskakują przez nie, biegają między nimi, urządzają „śnieżną bitwę” obrzucając się „śnieżkami”. Po zakończonej zabawie dzieci zbierają gazety do kosza.

 1. Zabawa słowna „Zimą lubię…” – dzieci logicznie kończą zdanie, podając swoje propozycje

6.. Zabawa taneczna przy piosence „Mroźna piosenka”

 1. Zabawa „Liczymy duże i małe śnieżynki”-dzieci przeliczają śnieżynki małe i duże , mówią których jest więcej, a których mniej

8.„Przygoda w zimowym lesie” – trening relaksacyjny z elementami wizualizacji. Dzieci leżą wygodnie na dywanie, zamykają oczy, wyciszają się, regulują oddech.

Prowadząca czyta przyciszonym głosem tekst relaksacyjny na tle bardzo delikatnej i spokojnej muzyki.

Wyruszamy na zimową wyprawę do lasu, tam zawsze może nas spotkać coś ciekawego. Las zimą wygląda pięknie. Oglądany ośnieżone drzewa i krzewy. Mróz troszeczkę szczypie nas w nosy, ale słońce tak pięknie świeci i odbija się od białego śniegu, że aż musimy zmrużyć oczy. Jest bardzo przyjemnie, wciągamy przez nos świeże powietrze. Spacerując dotarliśmy do mostu nad potokiem. Przyglądamy się jak wolno płynie w nim woda, wsłuchujemy jej szmer. Idziemy dalej. Obserwujemy ślady pozostawione na świeżym śniegu. Zastanawiamy się jakie zwierzęta je zostawiły. Nagle zaczyna padać śnieg. Przyglądamy się jak śnieżne płatki wirują w powietrzu. Idziemy wydeptaną ścieżką, wsłuchując się jak skrzypi nam pod nogami śnieg. Nagle na głowę ktoś strząsnął nam z gałęzi śnieg. To ruda wiewiórka wybrała się tak jak my na zimowy spacer. Chwilę przyglądamy się znikającej wśród drzew rudej kitce. Powolnym krokiem wracamy do przedszkola.

Dzieci powoli otwierają oczy, przeciągają się, siadają, mocno ziewają i rozciągają ręce unosząc je do góry, wyciągają przed siebie nogi

– Dzieci siadają na dywanie w kole. Nauczycielka pyta dzieci jak się czuły w czasie wspólnych zabaw zimowych. Komu podobały się zimowe zabawy i zaprasza grupkę dzieci do stolika do malowania ,a pozostałe dzieci do wspólnej zabawy.

 1. Praca plastyczna  „Bałwanek” – malowanie białą farba plakatową na niebieskiej kartce papieru.

Scenariusz pasowania na przedszkolaka w grupie Krasnoludki w dniu 19.09.2014 r w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach

Grupa wiekowa : 3-latki

Temat : Pasowanie na przedszkolaka – Uroczystość z udziałem Rodziców

Zamierzone do osiągnięcia cele:

 1. Wzmacniane pozytywnych więzi z przedszkolem
 2. Nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci
 3. Stworzenie możliwości bliższego wzajemnego poznania się dzieci i rodziców
 4. Integracja grupy
 5. Stworzenie możliwości wspólnego działania dzieci i rodziców

Przewidywana organizacja spotkania :

 1. Wejście dzieci do sali „Pociągiem” przy piosence „ Jedzie pociąg z daleka”
 2. Poproszenie rodziców o zajęcie miejsca za swoim dzieckiem
 3. Powitanie wszystkich gości i dzieci przez nauczycielkę

Serdecznie i gorąco witam wszystkich rodziców , którzy przybyli na dzisiejsze ważne spotkanie. Spotkaliśmy się ponieważ wszystkie dzieci chciałyby zostać prawdziwymi  przedszkolakami . jest to bardzo ważne przeżycie dla dzieci . Ale zanim to nastąpi dzieci wraz z rodzicami wykonają kilka zadań aby mogły zasłużyć na miano prawdziwego przedszkolaka naszego przedszkola .

A więc  zaczynamy.

Zadanie 1

Przywitajmy się piosenką „ Gość”

Zabawa taneczna w kole wg pedagogiki zabawy do piosenki „ Gość”- naśladowanie ruchem czynności kolejnych dzieci prowadzących zabawę , utrwalenie imion dzieci .

Zadanie 2

Nasza grupa to Krasnoludki. Pokażemy jacy jesteśmy dzielni.

Dzieci wraz z rodzica bawią się przy piosence ruchowej „ My jesteśmy Krasnoludki”

Zadanie 3

Aby zostać prawdziwym przedszkolakiem wszystkie dzieci pokażą czy potrafią :

 • Dotknąć rękami czubka głowy
 • Chwycić się za uszy
 • Dotknąć palcem nosa
 • Chwycić się za pięty
 • Podnieść jedną nogę

Świetnie poradziliście sobie i z tym zadaniem i bardzo dobrze rozpoznajecie swoje części ciała.

Zadanie 4

Już ostatnie ale dla rodziców .

Nasze Krasnoludki bardzo się zmęczyły. Dlatego zasługują na mały masażyk  .wykonają go rodzice na ich małych pleckach.

Rodzice siadają w rozkroku, biorą dziecko między nogi i wspólnie  za nauczycielką wykonują do jej słów masażyk.

Środkiem płynie rzeczka (palec wędruje po kręgosłupie)
Przeszła pani na szpileczkach (palcem kujemy delikatnie w plecy)
Potem przeszły słonie (klepiemy plecy otwartą dłonią)
I przebiegły konie (klepiemy pięścią)
A tu idzie szczypaweczka  (szczypiemy)
Zaświeciły dwa słoneczka (zaznaczamy kręgi dłonią)
Spadł leciutki deszczyk (bębnimy palcami)
Czy przeszedł cię dreszczyk? (łaskoczemy)

 1. Na koniec naszej zabawy zapraszam wszystkich uczestników do zabawy tanecznej „ Nie chcę cię znać”- taniec w parach

5.Podziękowanie za wspólna zabawę i powrót do koła wszystkich.

 1. a teraz zapraszam wszystkie dzieci do złożenia uroczystej przysięgi , a panią Dyrektor naszego przedszkola do mianowania .
 2. mówi tekst :

Obiecuje być dobrym przedszkolakiem

Obiecuje uśmiechać się i nie płakać

Pilnie się uczyć

Słuchać mamy, taty i pań.

Po złożeniu obietnicy Dyrektor mówi „ Ten ołówek będzie znakiem kto zostanie przedszkolakiem” . Podchodzi do dzieci , dotyka w ramię dziecko, nauczyciel wręcza dyplom i rożek słodkości

6.Zakończenie

Dziękuje rodzicom i wszystkim gościom za udział w tej pięknej uroczystości i zaprasza dzieci i rodziców na słodki poczęstunek.


Krasnoludek z wizytą w przedszkolu- scenariusz zajęć  z zakresu wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych w sali i w ogrodzie przedszkolnym w grupie dzieci 3 letnich w miesiącu październik 2014

Prowadząca zajęcie: Iwona Osiecka

CELE OGÓLNE:

 1. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 2.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowanie w zabawie
 3. Uczestniczenie w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela

CELE OPERACYJNE: dziecko:

– zna zasady dotyczące współżycia w grupie

– odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

– posługuje się zmysłem dotyku

– rozumie potrzebę dbania o zabawki oraz sprzątania zabawek

– uważnie słucha wiersza

– słucha  poleceń nauczyciela i je wykonuje

– przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-wie jak korzystać ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
1.3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

METODY :

-słowna, oglądowa, czynna ,zadań stawianych dziecku, pedagogika zabawy, metoda twórczego ruchu Carla Orffa

FORMY:

Zbiorowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Maskotka Krasnoludka , magnetofon, nagrania muzyczne, ilustracje do wiersza, wiersz

 1. Pijanowskiego „ Nowa zabawka” wybrane zabawki z sali, ilustracje do kontraktu, obrazki do planu dnia w przedszkolu, , regulamin obrazkowy bezpiecznej zabawy z przeznaczony do wystawienia  w ogrodzie przedszkolnym, chusta animacyjna

PRZEBIEG:

 1. Krasnoludek z wizytą.

Krasnoludek pojawia się w sali maluszków już od rana . Bawi się z nimi ,czyta książki , bawi się samochodami , rysuje

Dzieci usadzone na dywanie czekają na rozpoczęcie zajęć. N. pyta dzieci czy wszyscy są gotowi do wspólnej zabawy. Przedstawia również nowego gościa Krasnoludka.

 1. Następnie prosi aby dzieci popatrzyły na obrazki i powiedziały co robimy w przedszkolu każdego dnia.
 2. mówi do dzieci , że już ładnie zjadły śniadanie, umyły zęby i przyszedł teraz czas na wspólną zabawę.
 3. Ale, żeby zabawa była udana musimy pamiętać o pewnych zasadach .
 4. rozkłada ilustracje na stoliku a potem prosi dzieci aby przypomniały zasady o których powinny pamiętać

2.My jesteśmy Krasnoludkizabawa przy piosence

W naszej grupie wszystkie dzieci lubią tańczyć. Dlatego zapraszam was  i naszego gościa do zabawy o krasnoludkach

3.Czarodziejski worek -Co to za zabawka?

Nauczycielka pokazuje dzieciom czarodziejski worek. Jest ciekawa czy dzieci potrafią rozpoznać po dotyku jakie zabawki są w nim ukryte.

4.Krasnoludek i bałagan

Po zabawie nauczycielka okazuje zdziwienie. N. O jej tak ładnie się bawicie a ja widzę , że ktoś się bawił zabawkami  i zostawił bałagan.

 1. Prosi o przypomnienie przez dzieci o czym każdy przedszkolak powinien pamiętać po skończonej zabawie.
 2. Prosi wszystkie dzieci o odłożenie porozrzucanych zabawek na miejsce i sprawdzenie jaki jest porządek w sali. Czy wszystkie zabawki są całe.
 3. Nowa zabawka wiersz l. Pijanowskiego
 4. A teraz posłuchajcie wierszyka o dwóch chłopcach i ich zachowaniu.
 5. Rozmowa kierowana na temat zachowań chłopców
 6. Powiedzcie proszę krasnoludkowi jak należy bawić się zabawkami aby dzieci były zadowolone

Dzieci przypominają zasadę wybierając ilustrację  a nauczycielka wywiesza ją na tablicy

 1. Pożegnanie gościa. Jedziemy do „Krainy Bezpiecznych Zabaw”:
 2. Zobaczcie jaką ładną minę ma Krasnoludek. Jest wesoły bo wie jak należy się bezpiecznie bawić. Jest zachwycony wykonaniem zadań przez dzieci.
 3. oznajmia :że teraz wszystkie dzieci zabierze do „Krainy Bezpiecznych Zabaw” która  jest w naszym ogrodzie przedszkolnym ,do którego się zaraz udamy.
 4. Przygotowanie dzieci do wyjścia na dwór.

Dzieci wychodzą na podwórko przed przedszkole a  Krasnal zwraca się do dzieci .

Do „Krainy Bezpiecznych Zabaw”, pojedziemy pociągiem . Aby uczestniczyć w naszej podroży i tam dojechać musimy przestrzegać pewnych zasad. Posłuchajcie .

 1. głosem Misia opowiada o zasadach zabawy

W ogrodzie:

-bawimy się na wyznaczonym terenie,

-biegamy bez potrącania innych,

-uważnie słuchamy poleceń pani,

-cierpliwie czekamy na swoją kolej podczas zabawy na urządzeniach

Regulamin powiesimy na drzewku. Ale uwaga kto nie będzie przestrzegać zasad odpocznie przy mnie.

9 „Jedzie pociąg”- dzieci są ustawione jeden za drugim, wyruszają w podróż przy piosence i dojeżdżają do wyznaczonego przez nauczycielkę miejsca.

10. Zabawy w kole przy wykorzystaniu chusty animacyjnej

 • Dzień dobry – do widzenia
 • Kołyszemy gościa

12 Podziękowanie za wspólną zabawęPodziękujemy teraz Krasnoludkowi , że zabrał nas do Krainy Bezpiecznych Zabaw bawiąc się przy piosence ruchowej „Krasnoludki sprzątają las”  – zabawa metodą C Orffa.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 4-5-LETNIMI

Data: 23.01.2015r.

Grupa IV: dzieci 4-5- letnie

Prowadząca: Katarzyna Janowczyk

Temat: Woda- ciekawa i twórcza.

Cel ogólny:

-rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci

prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Cele operacyjne: Dziecko:

-zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń;

– podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go;

– przeprowadza doświadczenia zgodnie z instruktażem nauczyciela;

– czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania;

– aktywnie uczestniczy w zajęciu, podejmuje działania, przestrzega zasad kontraktu.

– wie jak wykonać zadanie, rozumie polecenia nauczyciela.

– wymienia i nazywa przedmioty, które pływają i te, które toną,

– potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego pytania

badawczego

– odkrywa właściwości wody wykonując doświadczenia.

Metody:

– Słowna: rozmowa, wyjaśnienie

– poszukująca: samodzielne doświadczenia, zadania otwarte.

– oglądowa: pokaz doświadczenia

– praktycznego działania

Formy:

-praca z całą grupą

– praca w zespołach

– praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

– woda, Szklanki, , miski, łyżki, monety, klucze, śrubki, ryż, ołówki, sól, cukier, mąka pszenna, pieprz, radioodtwarzacz, płyta CD, piłeczka ping-pongowa, niebieska bibuła, laptop, prezentacja multimedialna, tablica, kwiaty z papieru, kredki, słomki, kropelki z papieru, uśmiechnięta i smutna mina z papieru.

Przebieg zajęć:

I Część wstępna:

 1. Przywitanie
 2. ,,Woda”- prezentacja multimedialna

– przedstawienie zdjęć, których głównym motywem jest woda

 1. Gwiazda skojarzeń do słowa ,,woda”

-podawanie przez dzieci skojarzeń, zapisywanie ich na kartce

 1. ,,Co by było gdyby…-na świecie zabrakło wody?”

-dokańczanie zdań

 1. ,,Taniec fal”- improwizacja ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi

– utrwalanie właściwego toru oddechowego, wydłużenie wydechu; zabawa swobodna przy muzyce z wykorzystaniem niebieskiej bibuły

II Część główna

 1. Zasady

– Ustalenie zasad obowiązujących podczas przeprowadzenia doświadczeń w grupach:

 • uważne słucham poleceń nauczyciela,
 • postępuję zgodnie z poleceniami,
 • zachowuję szczególną ostrożność;
 1. Doświadczenia

– Dzieci zostają podzielone na  zespoły. Każdy z grup gromadzi się wokół przydzielonego stolika. Przed każdym doświadczeniem nauczyciel zachęca dzieci do przewidzenia jego wyniku.

 1. a) DOŚWIADCZENIE 1

,,CO PŁYWA, CO TONIE?”

-do miski wrzucamy najpierw przedmioty ciężkie, obserwujemy, wyciągamy wnioski

-następnie do miski z wodą wrzucamy przedmioty lekkie; obserwujemy; wyciągamy wnioski

WYJAŚNIENIE:

Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie,

Wiedzą, że te przedmioty pływają dlatego, że wykonane są z takich właśnie materiałów, a zatoną przedmioty z metalu.

b)DOŚWIADCZENIE 2

,,CZY SIĘ ROZPUŚCI?”

-do napełnionych wodą szklanek dzieci kolejno wrzucają po łyżeczce: soli, cukru, pieprzu, mąki. Mieszają wodę i obserwują co się dzieje.

WNIOSKI: Sól i cukier rozpuszczą się, pozostałe substancje osiądą na dnie, a w czasie mieszania będą się unosić.

 1. c) DOŚWIADCZENIE 3

,,TAJEMNICZE BĄBELKI”

-każde dziecko otrzymuje słomkę i tłoczy powietrze do miski napełnionej wodą. Obserwacja.

WNIOSKI: Powietrze jest lżejsze odwody. Nie rozpuszcza się w wodzie, jest niewidzialne -przezroczyste, bez zapachu i smaku. Ale ono jest. Te bąbelki to nic innego tylko powietrze, a że jest lżejsze od wody, to bąbelki lecą do góry.

III Część końcowa

 1. ,,Jezioro pełne magicznych nenufarów”

– na wcześniej wyciętych kwiatkach dzieci podpisują się oraz wypowiadają cicho swoje marzenia. Do miski z wodą wkładamy odpowiednio zagięte papierowe kwiaty. Pod wpływem wody zagięcia – płatki otwierają się.

 1. Ewaluacja zajęć.

-Każde dziecko otrzymuje ,,kropelkę” wody i przykleja je w odpowiednim miejscy, od uśmiechnięta bądź smutną minką.

 1. Podziękowanie za zajęcia.

SCENARIUSZ  WARSZTATÓW MUZYCZNO- PLASTYCZNYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW w grupie dzieci 3-letnich

Wiosenne zabawy na łące” w grupie dzieci 3-letnich w dniu 21.04.2016 r.

TEMAT: „Wiosenne zabawy na łące”

CELE:

 • dziecko ma możliwość doznawania przyjemności, radości, spontaniczności, pewności siebie w trakcie zabawy z dorosłymi
 • klasyfikuje, segreguje figury
 • rozpoznaje kolory
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki

METODY AKTYWNE:

 • Program „ Klucz do uczenia”
 • W Krainie papieru- zabawy ruchowe z zastosowaniem różnych form papieru
 • Pedagogika Zabawy, Orffa
 • Edukacja przez Ruch

POMOCE:

 • chusta animacyjna
 • domki, figury geometryczne
 • duże arkusze szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • płyty CD z nagraniami melodii
 • kolorowe motyle
 • paski kolorowej bibuły

   

 

 PRZEBIEG

 • Powitanie rodziców wspólną zabawą „ Wszyscy są witam was”(dorosły z dzieckiem )
 • „Zróbmy kółka dwa”- zabawa w parach przy muzyce
 • Zabawy z chustą animacyjną- „Przebieganie pod chustą” przebiegają ci, którzy mają niebieskie oczy, czarne włosy, jasne włosy, mają brata, siostrę itd.
 • „Stań na kolorze motylka”- chusta leży na podłodze- wszyscy tańczą wokół chusty, gdy muzyka umilknie stają na kolorze pokazanym przez nauczycielkę

( kolorowe motylki)

 • „Kolorowe figury i ich domki”- na chustę wysypane są kolorowe figury- gdy chusta faluje w rytm muzyki figury się poruszają, następnie dzieci odszukują domek dla figur
 • „Małe pajączki” – zwija kolorowe paski bibuły  samodzielnie i wspólnie z rodzicem- przy piosence – (W krainie papieru)
 • „Koncert dla Pani Wiosny”- śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela )
 • Chwyć zieloną kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii na dużym arkuszu papieru poruszając się po całej sali (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj zielone kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • Powiedz co powstało na kartce? ( trawa, łąka )
 • Kto mieszka na łące, co rośnie na łące ( żabki, biedronki, kwiatki)
 • Wspólnie z rodzicami zrobimy żabki , biedronki i kwiatki- z kolorowych kółek

( naklejanie elementów na trawę)

 • Prezentacja prac – oglądanie
 • Na zakończenie śpiewanie piosenki – „ Zielona wiosna”
 • Ewaluacja – ocena zajęć – ankieta dla rodziców

Opracowała i przeprowadziła :Danuta Banach


Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie dzieci 5- letnich.

Temat: Wiosenne zabawy z kropelką.

Cele ogólne:

 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu czynności intelektualnych.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.

Cele operacyjne:

 • dziecko odpowiada pełnymi zdaniami, dzieli się spostrzeżeniami , wyciąga proste wnioski;
 • przewiduje zależności między zjawiskami, używając zwrotu: „jeżeli…to…”;
 • bierze czynny udział w zabawach ruchowych;
 • śpiewa piosenki, wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, rytmiczne,
 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych;
 • podaje przykłady zbiorów równolicznych, posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rysuje obrazek pod dyktando- różnicuje kierunki na kartce papieru
 • rysuje wzory litero podobne
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznaje proste napisy;

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- rozmowa
Oglądowe-obrazy „wody”- prezentacja multimedialna

Aktywna- elementy pedagogiki zabawy, elementy metody E. Arciszewskiej, zabawy badawcze, elementy TOC,

Forma:

zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

CD KLANZA, krzyżówka, szklanki plastykowe, sok, olejek cytrynowy, sól, farby plakatowe, prezentacja multimedialna, plansze z gałązkami logicznymi, obrazki z wyrazami do analizy głoskowej, matematyczny dom, chmurki z wyrazami do czytania globalnego, komplet cyfr i liczb dla każdego dziecka, kartki i kredki.

Przebieg:

1.Przywitanie piosenką: Spotkanie- zabawa muzyczno- ruchowa.

2.Rozmowa w kręgu: nauczycielka sylwetą kropelki deszczowej zaprasza dzieci do wiosennej zabawy, która pomoże im poznać i zrozumieć pewną substancję, a jaką dzieci dowiedzą się rozwiązując krzyżówkę

 1. Rozwiązywanie krzyżówki– wspólne odczytanie hasła: woda (dzieci podają rozwiązania poszczególnych haseł w postaci fonemowej, rozwiązania wpisuje nauczycielka lub chętne dziecko)

Hasła do krzyżówki:

 • daje mleko
 • Pan Hilary nosił na nim okulary
 • budynek w , którym mieszka człowiek
 • zabawka, którą lubią dziewczynki

4.Gdzie możemy znaleźć wodę– rozmowa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

5.Jaka jest woda- oglądanie wody w szklance, określanie jej barwy, koloru, zapachu, smaku.

 1. Zabawa w czarowanie– zabawa badawcza (praca w zespołach)

Zadaniem dzieci jest wyczarowanie wody, która będzie miała smak, zapach i kolor.

I zespół- woda + farba

II zespół- woda + sól

III zespół- woda + olejek cytrynowy lub pomarańczowy

IV zespół- woda + sok owocowy.

 1. Prezentacja wyników przez zespoły– tworzenie gałęzi logicznych.
 1. Niespodzianki z chmurki– zabawa z sylabami, dzieci dokonują analizy sylabowej wyrazów i układają je na chmurkach oznakowanych cyframi: chmurka z cyfrą 1- wyrazy jednosylabowe, chmurka z cyfrą 2- wyrazy dwusylabowe, itp.

 9.Poszukuję chmurki ze słowem…- zabawa ruchowa, czytanie globalne wyrazów, analiza głoskowa wyrazów.

Na dywanie leżą chmurki z przyklejonymi wyrazami, odwrócone wyrazem do dywanu. Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce podnoszą jedna chmurkę. Nauczycielka w tym czasie wywołuje wyraz prezentując jednocześnie jego obraz graficzny. Dziecko, które ma wywołany wyraz dokonuje analizy głoskowej wyrazu i staje z boku, pomagając nauczycielce w odczytywaniu kolejnych poszukiwanych wyrazów.

10.Kropelkowy dom- zabawa matematyczna (równoliczność zbiorów, liczebniki porządkowe)

Na tablicy przypięta jest sylweta domu z pięcioma piętrami. Na każdym piętrze są dwa mieszkania, kropelek. W mieszkaniu na pierwszym  piętrze mieszka jedna kropelka. Na drugim dwie itd.  Ilość kropelek jest zaznaczona tylko w jednym mieszkaniu. Dzieci dorysowują właściwą ilość kropelek w drugim mieszkaniu.

 1. Taniec chmur- zabawa ruchowa z chustami animacyjnymi.
 1. Zabawa z kroplami- zabawa matematyczna (dodawanie i odejmowanie)

Każde dziecko ma komplet 10 deszczowych kropelek. Kropelki bawiły się na chmurkach w chowanego. Na jednej z nich schowały się trzy kropelki, a potem jeszcze dwie, ile kropelek było na chmurce? (dzieci manipulują liczmanami). Z chmurki na ziemię spadły 4 kropelki, ile zostało na chmurce?

 1. Pogoda – zabawa rytmiczno- taneczna.

14.Deszczowi poszukiwacze liczb- zabawa matematyczna.

Dzieci rozkładają komplet liczb od 1 do 10 we właściwej kolejności.

Nauczycielka wywołuje liczbę, np. większą o jeden od 5 lub mniejszą o 1 od 4. Dzieci podnoszą do góry kartoniki z wywołanymi liczbami.

15.Wesoły obrazek- rysowanie pod dyktando- w prawym górnym rogu narysuj słoneczko, w lewym chmurkę, w lewym dolnym piłkę, w prawym dolnym krzaczek, a na odwrocie kartki szlaczek.

 1. Relaksacja przy muzyce, odczarowanie dzieci z pomocą kropelek wody z zakraplacza.

Opracowała: Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz


Scenariusz zajęć  muzyczno- plastycznych w grupie dzieci 3-letnich

TEMAT: „Rybki w wodzie”

CELE:

Dziecko:

 • klasyfikuje, segreguje rybki
 • rozpoznaje kolory
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki
 • tworzy rybki z kółek

Treści z Podstawy Programowej:

 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

METODY AKTYWNE:

 • Pedagogika Zabawy, Klanza, C. Orffa
 • Edukacja przez Ruch

POMOCE:

 • chusta animacyjna
 • kolorowe rybki
 • białe kartki, duży arkusz szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • płyty CD z nagraniami melodii

PRZEBIEG

 • Powitanie wspólną zabawą  „ Wszyscy są witam was”
 • „Zróbmy kółka dwa”- zabawa w parach przy muzyce
 • Zabawy z chustą animacyjną- „Rybak i rybki”- rybki wysypane na chustę –pływają- następnie dzieci łowią kolorowe rybki i wrzucają do koszy w tym samym kolorze
 • „Stań na kolorze rybki”- chusta leży na podłodze- wszyscy tańczą wokół chusty, gdy muzyka umilknie stają na kolorze pokazanym przez nauczycielkę ( kolorowe rybki)
 • Chwyć niebieską kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj niebieskie kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „Fale” – rwanie papieru przy muzyce- naklejanie fal( porwanych kawałków) na dużym arkuszu papieru
 • „Rybki w wodzie”- tworzenie rybek z  kółek  i naklejanie na kartkę
 • Prezentacja pracy
 • Ryby i raki- zabawa ilustracyjna przy muzyce
 • Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się i machają do złotej rybki jeśli zabawy im się podobały.

Opracowała i  przeprowadziła : Danuta Banach


Scenariusz zajęć  w grupie dzieci 3-letnich

TEMAT: „Biedronki na łące”- zabawa plastyczna metodą EPR

CELE:

Dziecko:

 • klasyfikuje, segreguje biedronki
 • śpiewa piosenki
 • improwizuje przy muzyce z użyciem papieru
 • stawia kropki w rytm melodii oraz wyprowadza rytmiczną kreskę z kropki
 • tworzy biedronki z kółek

Treści z Podstawy Programowej:

 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
 • 2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

METODY AKTYWNE:

 • Pedagogika Zabawy „ Klanza”,
 • Orffa „ W krainie papieru”
 • Edukacja przez Ruch (EPR)

POMOCE:

 • Biedronki , domki, obręcz
 • białe kartki, duży arkusz szarego papieru, kredki pastelowe
 • kolorowe kółka, klej
 • paski bibuły
 • płyty CD z nagraniami melodii

PRZEBIEG

 • Powitanie zabawą „ Gość” – zabawa przy muzyce-dziecko wchodzi do koła i pokazuje ruchy a inne dzieci naśladują
 • Drogie dzieci dzisiaj pobawimy się na zielnej łące- powitanie wspólną zabawą „ Koncert dla Pani Wiosny” proszę aby każde dziecko zerwało zieloną trawkę – pasek zielonej bibuły ( W krainie papieru)- dziecko śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela )
 • „ Pajączki”- na łące można spotkać pajączki- zabawa przy muzyce,zwija paski bibuły
 • „ Biedronki”- przyleciały do nas też biedronki- dzieci biorą biedronki z  łąki dywanu
 • „ Domki biedronek”- wkładają biedronki do właściwego domku
 • Chwyć zieloną kredkę i stawiaj kropki w rytm melodii „Rytmiczna kropka”- stawia rytmiczną kropkę w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „ Rysuj zielone kreski” – „Rytmiczna kreska wyprowadzona z kropki”- kreśli kreski w rytm melodii (metoda Edukacja przez Ruch )
 • „Biedronki na trawie”-  tworzenie biedronek  z  kółek  i naklejanie na kartkę, naklejanie biedronek i rysowanie im kropek,  naklejanie gotowych biedronek
 • Naklejanie prac na arkusz szarego papieru
 • Prezentacja pracy – łąki na dywanie- dzieci siadają wokół pracy
 • Zabawa metodą W. Sherborne przy muzyce- zrobiliśmy zieloną łąkę teraz możemy odpocząć- dzieci opierają się plecami i kołyszą ( odpoczywają), następnie rysują na plecach kolegi kwiatki, biedronki, motylki…
 • Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się i machają do biedronki jeśli zabawy im się podobały.
 • Co Wam się dzisiaj najbardziej podobało na zajęciach w przedszkolu?
 • A co Wam się dzisiaj nie podobało?
 • Podziękowanie i nagrodzenie- każde dziecko wybiera sobie motylka.

pracowała i przeprowadziła: Danuta Banach


„Jeden, dwa… z Zajączkiem bawię się ja”- Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3- letnich

Tematyka: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

Grupa wiekowa: 3-latki

Realizowane treści z podstawy programowej:

 • 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 • 2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 • 5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • 1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
 • 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
 • 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
 • 3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
 • 1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
 • 1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

Cel: Wdrażanie dzieci do samodzielnego  rozwiązywania  problemów 

         matematycznych

Cele główne zajęcia:

 • Wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie umiejętności liczenia

Cele operacyjne:

 1. wynikające z podstawy programowej

Dziecko:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, stara się współdziałać w sytuacjach zadaniowych.
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia.
 • Liczy obiekty
 • Śpiewa piosenki i uczestniczy w zabawach przy muzyce
 • Nazywa tradycje i obrzędy ludowe
 1. wynikające z zajęcia

Dziecko:

 • Współdziała w zabawie, wykonuje polecenia,
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Segreguje pisanki według koloru
 • Posługuje się liczebnikami  w zakresie od 1 do 4
 • Układa domek z figur
 • Śpiewa piosenki i bawi się przy muzyce

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Metody:

 • czynna, słowna i oglądowa, elementy pedagogiki zabawy

Środki i pomoce dydaktyczne:   Zając- maskotka, koszyk z przedmiotami, jajka z obrazkami,  pisanki w trzech kolorach, figury geometryczne, figurkowe domki, koszyczki, bibuła, płyta z muzyką, dywaniki

Literatura:

 1. Gry i zabawy matematyczne w przedszkoluKrystyna Wojciechowska.
 2. Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
 3. W krainie papieru- materiały-zabawy ruchowe do wierszy i piosenek- warsztaty metodyczne

Środki dydaktyczne:
Zając- maskotka, koszyk z przedmiotami, jajka z obrazkami,  pisanki w trzech kolorach, figury geometryczne, figurowe domki, koszyczki, bibuła, płyta z muzyką, dywaniki

Przebieg zajęcia:

1.Powitanie Zajączka, który przyszedł pobawić się z dziećmi i przyniósł koszyczek pełen niespodzianek.
– Dzień – do- bry Za- jącz-ku

Nauczycielka opowiada: Kiedy rano przyszłam do naszej sali zobaczyłam zajączka z koszyczkiem , był trochę smutny i zawstydzony . Gdy zachęciłam go do rozmowy to bardzo cicho powiedział mi do ucha, że ma koszyk pełen różnych rzeczy ale nie wie jak można się nimi bawić, dlatego też przyszedł do przedszkola aby dzieci nauczyły go i pokazały jak  się bawią w przedszkolu.  Czy  pokażemy zajączkowi jak bawimy się w przedszkolu?. Usiądź zajączku sobie wygodnie i popatrz!

2.Nauczycielka wyjmuje z koszyka „Pisanki” z obrazkami- zaśpiewamy zajączkowi piosenkę- dzieci śpiewają. Dzieci biorą z talerzyków  pisankami- po kolei każde dziecko podchodzi i bierze pisankę, nazywa kolor i kładzie na dywaniku. Przeliczają, nazywają kolory a następnie segregują dopasowując do koloru koszyka.

-Pomożemy zajączkowi posegregować pisanki.

3.Zabawa ruchowa przy piosence – Zieloną Pisankę do koszyka włóż… ( W krainie papieru )

 1. „Kolorowe figury”- dzieci otrzymują w woreczkach figury- trzy żółte koła, nazywają figurę i kolor, przeliczają itd.
  -dzieci budują domki przy piosence – „ Mały Murarz domy dziś buduje, z kółek… ( W krainie papieru ) itd.
 2. „Zaprowadź figury do ich domków”- przyporządkowuje kształty figur do domków.
 3. „Małe pajączki” – zwija kolorowe paski bibuły – przy piosence – (W krainie papieru )
 4. „Mała pani wiosna”- śpiewa i gra tworząc z pasków bibuły instrumenty(skrzypce, gitara i wiolonczela)
 5. Ewaluacja – ocena zajęć- dzieci uśmiechają się do Zajączka jeśli zabawy im się podobały. Zajączek częstuje dzieci jajeczkami.

Opracowała i przeprowadziła: Danuta Banach


Scenariusz Spotkania Jasełkowego w grupie „Biedroneczki” w roku szkolnym 2016/2017 

Cel ogólny: 
– Rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności dzieci
– wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia
– czerpanie radości ze wspólnego bycia razem
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji jasełek
– pogłębianie więzi rodzinnych
– zintegrowanie rodziców i dzieci
Cele operacyjne – dziecko potrafi:
– przygotować się na przyjęcie rodziców
– recytować tekst jasełek indywidualnie i zbiorowo
– śpiewać wspólnie z dziećmi kolędy i pastorałki
– złożyć życzenia
Metody: czynnościowa, percepcyjna, słowna
Środki dydaktyczne:
– kostiumy: pasterzy, aniołków i króli
– rekwizyty: jabłka, chlebek, serduszka, dekoracja sali

PRZEBIEG:

 1. Powitanie przez nauczycielkę

KOLĘDA: Jest taki dzień

Wszystkie dzieci:

Witajcie kochani rodzice
Pięknie się kłaniamy
Na jasełka zapraszamy
Jasełka, jasełka
Zielona jodełka światełkami błyska
A przed nią kołyska

KOLĘDA: Pójdźmy wszyscy do stajenki

ANIOŁKI :

Dzisiaj w Betlejem,

Wesoła nowina!

Święta Panienka,

Urodziła syna!

KOLĘDA: Wśród nocnej ciszy

Wszystkie Aniołki:

Witaj Jezu, na tej ziemi
Położony w żłobie,
Witają Cię aniołowie,
Kłaniają się Tobie.

( Aniołowie kłaniają się)

Aniołki: 

Czy nie zmarzły Ci, Maleńki
Twoje święte nóżki?
Jak pozwolisz, to je trochę
ogrzeję serduszkiem.

Aniołki:  

Czy nie zimno Ci, Dzieciątko
W Twoje rączki obie?
W moich skrzydłach ogrzejesz je sobie.

Aniołki :

W żłóbku leżysz, Jezu mały,
W szopce masz mieszkanie,
Ale chciałeś przyjść na ziemię-
Kochasz ludzi, Panie.

Wszystkie Aniołki :         

Zaśpiewajmy Mu na chwałę,

stańmy przed nim wkoło.

Aniołek: 

Ja mu nóżki ucałuję

od wszystkich aniołów.

 KOLĘDA: Przybieżeli do Betlejem

Pasterze: 
Patrzcie, patrzcie!
To anioły z niebieskiej krainy.
Czy słyszycie?
O Dzieciątku Przynoszą nowiny.

Pasterze: 

Boże wielki, dziś zrodzony,
Co na sianku leżysz.
Przyjmij te ubogie dary
od Twoich pasterzy.

Pasterz  :  

Tak się cieszę Dzieciąteczko, że zostaniesz z nami.

Więc przyniosę Ci w prezencie koszyk z jabłuszkami.

Pasterz  : 

A ode mnie masz Maleńki śmietankę w garnuszku,

Bo Cię kocha, bo Cię wielbi małe me serduszko.

Pasterz  :    

A ja chlebek Ci przyniosłem, świeżo upieczony

żebyś głodny nie był Jezu dzisiaj narodzony.

Pasterze :   

Kochamy Cię Boże Dziecię i chwalimy szczerze.

Dobry Jezu kiedyś będziesz najlepszym Pasterzem.

Pasterze:     

Zaśpiewamy teraz Tobie wesołe piosenki,

Abyś do nas się uśmiechał Jezu Malusieńki.

KOLĘDA :  Gdy się Chrystus Rodzi

Wszyscy:     

O popatrzcie do stajenki idą trzej królowie.

Bardzo ładnie ustrojeni, w koronach na głowie.

Hej, pasterze zróbmy miejsce, dla ż daleka gości.

Boże Dziecię wszystkich przyjmie, każdego ugości.

Król 1 :           W moim kraju- stąd daleko, słyszałem o Tobie:

Witam Ciebie, Królu-Dziecię (kłania się)  Urodzony w

żłobie.

Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prowadziła.

Złoto w darze Ci przyniosłem, Dziecineczko miła. (składa dar)

Król 2 :           Ja przyniosłem Ci kadzidło, wonne i pachnące.

By Cię ucieszyć Dziecię Boże, na sianku leżące.

Król 3 :              A ode mnie wonna mirra, dla Ciebie zerwana.

I gałązki świerkowe niech wam pachną na zdrowie.

Aniołki :             W noc Bożego Narodzenia

Chodźcie i wy, dzieci

Do stajenki Jezusowej

Gdzie gwiazdeczka świeci.

KOLĘDA: Świeć gwiazdeczko

WSZYSCY:        My, Jezuniu, dzieci twoje podarków nie mamy.

Serca nasze przynosimy. Przy żłóbku składamy.

/ dzieci składają serduszka przy  żłóbku/

 • Powitanie Mikołaja

PIOSENKA- Mikołaj jedzie samochodem

 • Wizyta Mikołaja- obdarowanie dzieci prezentami
 • Zaśpiewanie wspólnej kolędy i piosenki na pożegnanie Mikołaja

PIOSENKA- Do widzenia Mikołaju

 • Złożenie życzeń i pożegnanie gości

Opracowały i przeprowadziły:  Danuta Banach i Jolanta Dzik


Scenariusz warsztatów z Rodzicami w grupie dzieci 4- letnich „Biedroneczek”

04.04.2017 -prowadząca: Danuta Banach

Temat: Biedroneczki poznają wielkanocne zwyczaje

Cel główny:

 • Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania tradycji Świąt Wielkanocnych

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • Kształcenie umiejętności globalnego czytania wyrazów
 • Kształcenie umiejętności dzielenia słowa na wyrazy
 • Kształcenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku
 • Przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w grupie

Cele szczegółowe (operacyjne):

 • Zna tradycje i zwyczaje wielkanocne
 • Globalnie czyta wyrazy
 • Dzieli słowo na sylaby
 • Liczy w zakresie dostępnym dla siebie
 • Aktywnie uczestniczy w przebiegu zajęcia

Metody aktywne: Sojusz metod E. Arciszewskiej, C. Orffa

Formy aktywności dzieci: językowa, ruchowa, muzyczna, matematyczna, grafomotoryczna

Formy: praca z całą grupą i indywidualna

Pomoce: płyta CD, literatura, ilustracje, napisy, rekwizyty świąteczne,  kostka do gry, obręcze, koszyk,  sylwety zajączka, kurczaka, baranka, jajka styropianowe, bibuła, klej, elementy dekoracyjne, tablica magnetyczna

Przebieg zajęcia:

Dzieci siedzą w kole na dywanikach- Rodzic siedzi za dzieckiem na krzesełku

 • Zabawa na powitanie- Dziecko klaszcze w dłonie rodzica

Wszyscy są, witam was zaczynamy już czas…

 • „Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje. Na dywanie rozłożone są  różnorodne obrazki związane ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Dz. Wybierają te, które pasują do zbliżających się Świąt Wielkanocnych i próbują uzasadnić odpowiedź.
 • „Wielkanocne symbole”- Dzielenie słów: jajko, baranek, palma, pisanka na sylaby.
 • „Pisanki jajka malowane” – śpiewanie piosenki ilustrowanej jajkami z obrazkami.
 • „Kolorowa pisanka” – zabawa. Kolorową pisankę puszczam w krąg , niechaj wróci do mych rąk- uczestnicy podają pisankę z rąk do rąk.
 • Pisanki z imionami– każde dziecko szuka swojej pisanki ze swoim imieniem. Rozpoznaje pisanki z imionami kolegów.
 • Kolorowe pisanki mamy… Zabawa ruchowa przy piosence – Zieloną Pisankę do koszyka włóż… – segregowanie pisanek- wkładanie do koszyka
 • Dopasuj skorupki jajek- dzieci i rodzice otrzymuję połówkę jajka. Poruszają się swobodnie przy melodii, na przerwie w muzyce szukają drugiej połówki jajka.
 • Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. Dzieci poruszają się w podanym rytmie na przerwę w muzyce Nauczycielka rzuca kostką do gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dzieci liczą i podają liczbę oczek, a potem tyle razy mówią KO- KO i biorą tyle pisanek ile pokazuje kostka.
 • „Zajączki” – zabawa paluszkowa- Dziecko z Rodzicem- dziecko liczy, Rodzic sprawdza

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych już do mamy kica.

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi.

 • „Idą święta , wielkanocne idą święta” – zabawa przy piosence ilustrowana sylwetami ( zajączek, kurczątko, baranek). Dziecko z Rodzicem skaczą, biegają w kole do słów piosenki.
 • Podpisujemy obrazki- czyta globalnie wyrazy i podpisuje nimi obrazki. Nauczycielka pokazuje wyrazy, dziecko odczytuje i mówi do ucha Rodzicowi następnie wybrane dziecko odszukuje obrazek do napisu.
 • Wielkanocne stroiki– wykonanie wspólnie z Rodzicami stroików , prezentacja swoich wytworów.
 • Podziękowanie dzieciom i Rodzicom za udział w spotkaniu częstowanie jajeczkami.
 • Ewaluacja -Karton z wesołą i smutną buzią. Jeżeli dziecku podobało się zajęcie , dobrze się bawiło przykleja pisankę pod wesołą buzią, jeżeli nie pod  smutną. Rodzice wypełniają ankietę ewaluacyjną.

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  W GRUPIE  DZIECI 4-LETNICH

„Bajka wędruje przez świat bawi i uczy nas”

Imię i nazwisko nauczyciela: Danuta Banach

Temat zajęcia: „Bajka wędruje przez świat  bawi  i uczy nas”

Temat obserwacji: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Cel obserwacji: Wykorzystanie literatury dziecięcej do wprowadzania dzieci w świat postaw moralnych

Wskaźniki podlegające obserwacji:

 • różnorodność wykorzystanej literatury dziecięcej
 • aktywność i zaangażowanie dzieci podczas zajęć
 • sposób motywowania dzieci do podejmowania aktywności werbalnej
 • stopień realizacji założonych celów

Cele główne zajęcia:

 • Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny postaw moralnych bohatera literackiego
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości poprzez kształtowanie postaw społecznych zgodnych z wartościami, takimi jak miłość, przyjaźń i odwaga;
 • Utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci ( Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka…)
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami.

Cele operacyjne:

 1. wynikające z podstawy programowej

1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) ,

3.2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3.3) uważnie słucha bajek, wypowiada się na ich temat

7.2) ) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;.

8.1) śpiewa piosenki , tańczy przy muzyce

8.2) dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża je ruchem;

14.4) interesuje się książkami;

 1. wynikające z zajęcia
 • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące treści teatrzyku pt. Serduszko małego misia
 • wybiera prawidłowe zachowania dla przyjaciela o dobrym sercu
 • rozpoznaje wybrane bajki na obrazku i podaje ich tytuł
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów znanych bajek.
 • poprawnie rozwiązuje zagadki słowne dotyczące bohaterów bajek
 • ocenia zachowanie bohatera występującego w bajce stosuje określenia : bohater dobry- bohater zły;
 • podaje skojarzenia do pojęcia „Dobre serce” do tworzenia mapy mentalnej
 • Zgodnie współdziała w grupie

Formy pracy:

 • z całą grupą,
 • indywidualnie

Metody:

 • aktywizująca- mapa mentalna
 • słowna – opowiadanie, zagadki, list, wypowiedzi dzieci,
 • oglądowa – teatrzyk, pokaz ilustracji, sylwet
 • czynna – zadań stawianych do wykonania, ekspresja ruchowa przy muzyce.

 

Środki i pomoce dydaktyczne:

-czarodziejskie pudełko ,list od wróżki,  różdżka, dzbanek z eliksirem,

– teatrzyk, sylwety do teatrzyku, nagranie bajki „ Serduszko małego misia”, serduszka

– obrazki do bajek,

– postacie z bajek,

– minki małe i duże wesołe i  smutne, tablica,

– nagrania piosenek ,

– plansza do mapy mentalnej , pisaki

– pierniki.

Literatura:

 • „ Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”- Warszawa 2010. Bettelheim B.,
 • „Serduszko małego misia” Chomiuk A., Chomiuk J.,
 • „ Złota księga bajek. Opowieści ze wszystkich stron świata”
 • Czerwony Kapturek
 • Jaś i Małgosia
 • Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków

PRZEBIEG:

 • Witajcie w naszej bajce– powitanie piosenką- dzieci maszerują po kole
 • Czarodziejskie pudełko-otwarcie pudełka i odczytanie listu

Witam was serdecznie.
Jestem bajkową wróżką piszę do was list z „Krainy bajek” gdzie:
gdzie bajka idzie w świat w czarodziejskiej szacie,
Przyjrzyjcie się dobrze – może ją poznacie…?
Na naszą krainę spadło wielkie nieszczęście. Otóż zły czarodziej Kadabra rzucił na nią klątwę. W bajkowej krainie wszystko się pomieszało dobro i zło. Nikt teraz nie wie, w jakiej mieszkał bajce i czy ma dobre czy złe serce. Pomóżcie  naszym bohaterom, bo przecież wy dzieci bardzo dobrze znacie wszystkie bajki.  Przesyłam wam czarodziejską różdżkę i eliksir . Pamiętajcie, że do krainy bajek mogą przenieść się osoby, które mają dobre serce.  Posłuchajcie najpierw bajki o misiu, który chciał mieć dobre serce.

 • Nauczycielka nalewa dzieciom eliksir z czarodziejskiego dzbanuszka, kiedy go wypiją będą miały dobre serduszka, czaruje różdżką: Abra Kadara, hokus pokus, bim sala bim niech wszystkie dzieci z dobrymi serduszkami przeniosą się do krainy bajek.
 • „Serduszko małego misia” -Zapoznanie z treścią bajki autorstwa Agnieszki i Jakuba Chomiuk ,przedstawionej w formie teatrzyku
 • Odpowiadanie na pytania na temat treści bajki- po wysłuchaniu bajki rozdanie dzieciom serduszek, zadawanie pytań –dzieci podnoszą serduszka i odpowiadają na pytania

– Jakie postacie występowały w bajce?

– Po co miś wybrał się do wróżki Mirabell?

– Komu pomagał misiu?

– Czy misiu miał dobre czy złe serce?

 • Odkładają serca do koszyczka
 • Zabawa „Prawda czy fałsz?”

Dzieci wstają i  wybierają prawidłowe zachowania  przyjaciela o dobrym sercu (klaskanie -prawda, tupanie – fałsz):

Przyjaciel o dobrym sercu:

– pomaga w trudnych chwilach

– umie pocieszyć smutnego kolegę

– kłamie

– bije dzieci

– można na nim polegać

– przezywa innych

– często się obraża

– potrafi się dzielić zabawkami

– jest koleżeński

– zawsze mówi prawdę

– skarży

– jest złośliwy

– jest troskliwy

 • Jaka to bajka? – Nauczycielka pokazuje obrazki przedstawiające znane dzieciom bajki i prosi  o podanie nazwy tych bajek.
 • „ Na Wojtusia z popielnika…”- taniec przy piosence
 • Minka smutna – minka wesoła.

Dzieci otrzymują 2 rodzaje „minek”, nazywają je odpowiednio i pokazują: minka wesoła i smutna. N-lka czyta odpowiedni tekst, a zadaniem dzieci   jest wskazanie odpowiedniej „minki”.

 • Wilk połknął babcię
 • Czerwony kapturek niesie dla babci lekarstwa
 • Zła królowa wygnała Śnieżkę do lasu
 • Śnieżka zamieszkała z krasnoludkami
 • Śnieżka zjadła zatrute jabłko
 • Królewicz uratował śnieżkę i żyli długo i szczęśliwie
 • Macocha zabroniła Kopciuszkowi pójść na bal
 • Kopciuszek dzięki dobrej wróżce znalazła się na balu u królewicza
 • Siostry wyśmiewały się z Kopciuszka, że chodzi w podartej i brudnej sukience
 • Królewicz poślubił Kopciuszka, żyli długo i szczęśliwie.
 • Baba Jaga uwięziła Jasia i Małgosię
 • Była sobie kiedyś Baba Jaga stara- śpiewanie piosenki
 • Zagadki- Rozwiązanie zagadek słownych
 • Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek )
 • W chatce krasnoludków mieszka, a nazywa się … (Królewna Śnieżka  )
 • Kłopoty mają braciszek i siostrzyczka, którzy znaleźli dom z piernika. (Jaś i Małgosia  )
 • Zabawa przy piosence Jaś i Małgosia-dzieci łączą się w pary tańczą przy piosence – na sygnał Czarownica  chowają się
 • Bohater dobry i zły– duża buzia uśmiechnięta i zła- dzieci przyporządkowują sylwety bajkowych postaci i uzasadniają swój wybór.
 • Zabawa przy piosence Czerwonego Kapturka, Wilka i Gajowego

-reagują na sygnały dźwiękowe, odgrywają role

 • „ Dobre Serduszko”- mapa mentalna- ćwiczenie twórcze : dzieci podają skojarzenia do pojęcia „życzliwość”, dobroć. Przyjaciel o dobrym sercu … Dziecko bierze serduszko z koszyka, nauczycielka zapisuje propozycje na małych sercach i umieszcza na mapie
 • Gdy szczęśliwy jesteś- zabawa przy piosence
 • Ewaluacja zajęć. Proszę aby dzieci, którym podobały się dzisiejsze zajęcia, pomachały do mnie. Za wspaniałą pracę na zajęciach dzieci otrzymują pierniki.

Grupa: 4 latki

Prowadząca: Jolanta Dzik

Temat: Wiosenne zabawy- zabawy dowolne organizowane

w  ogrodzie przedszkolnym.

Cele: -słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

-wie, jak korzystać ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

-zna zasady dotyczące współżycia w grupie.

-uczestniczy  w zabawach ruchowych

Realizowane treści z podstawy programowej.

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekuja , grzecznie zwraca się do innych.
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
 • W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań

5.4uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym.

6.5 próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu

Metody: Zadań stawianych dzieciom do realizacji, elementy pedagogiki zabawy.

Pomoce: chusta animacyjna, piłki, obręcze, , tamburyno, krążki, Bańki mydlane, zabawki ogrodowe, gwizdek

Przebieg:/w Sali/

 1. Powitanie piosenką „ Wszyscy są” –Klanza

„Wszyscy są witam Was

Zaczynamy już czas!

Jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa , trzy”

 1. Przypomnienie zasad zachowania w ogrodzie przedszkolnym( odwołanie się do obrazków)
 • Bawimy się na wyznaczonym terenie
 • Biegamy bez potrącania
 • Uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
 • Cierpliwie czekamy na swoja kolej np. na zjeżdżalni
 • Hasło zbiórka informuje o zakończeniu zabawy
 1. . Zapraszam was na wiosenną wyprawę w ogrodzie przedszkolnym. ( Przejście do szatni, ubranie się i wyjście do ogrodu)

Dzisiaj zabiorę was w podróż do krainy Pani Wiosny. Żeby się tam dostać należy przestrzegać ustalonych reguł. Pani wiosna przygotowała wam kilka zadań.

 1. Motylki– zabawa orient-porządkowa. Dzieci biegają z ramionami rozpostartymi w bok przy dźwiękach tamburyna na hasło” Kwiatek „–wykonują przysiad..
 2. Skoki motyli –dzieci skaczą z krążka na krążek tak aby nie spaść.
 3. Żołnierze królowej mrówek- ćw. równoważne. Dzieci przechodzą po drewnianej obudowie piaskownicy tak, aby nie wpaść do wody..
 1. Tęczowa chmurka– zabawy z chustą animacyjną.
 • Morze- dzieci falują chustą
 • Zabawa z piłką – poruszają chustą tak aby piłka nie spadła
 1. Zabawy dowolne. Wyznaczenie terenu do zabawy. Przypomnienie zasady, że trzeba czekać na swoją kolej jeżeli chcecie zjeżdżać na zjeżdżalni lub korzystać z urządzeń.

Biegamy bez potrącania. Słuchamy pani, dzielimy się zabawkami. Kiedy usłyszycie dźwięk gwizdka przychodzimy na zbiórkę.

Zbiórka.

8.Nasza podróż pełna wrażeń dobiegła końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.


Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich

z zakresu aktywności matematycznej

Prowadząca: Jolanta Dzik
Temat: Wiosenny obrazek.
Grupa wiekowa: 3-latki
Obszary edukacyjne i treści programowe:

Obszar 13: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Treści programowe: kształtowanie orientacji przestrzennej:
– rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: „nad”, „pod”, „obok”, „na”
Treści programowe: liczenie:
– potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty.

Obszar 8: Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
Treści programowe: śpiewanie piosenek; kształtowanie poczucia rytm i płynności ruchów przy muzyce:
– uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem,
– próbuje ilustrować treść piosenki ruchem.
Obszar 2.5 Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
Cele ogólne:
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających:
– określaniu przez dzieci położenia przedmiotów w przestrzeni,
– przeliczaniu w dowolnie wybranym przez siebie zakresie,
– rozwijaniu sprawności ruchowej, płynności ruchów podczas zabawy przy muzyce.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– stara się określić położenie przedmiotów w przestrzeni,
– rozumie i stara się używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: „nad”, „pod”, „obok”, „na”,
– nabywa umiejętności przeliczania na konkretach w wybranym przez siebie zakresie,
– potrafi przeliczać do trzech,
– próbuje ruchem ilustrować treść piosenki oraz rymowanki,
– nabywa umiejętności współdziałania w zespole,
– nabywa umiejętności dostosowania się do poleceń nauczyciela,

-odkłada sylwety do woreczków
Metody :

Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
– Metody z zakresu grupy metod aktywizujących: metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

Formy:
– praca z całą grupą,
– praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
– dywaniki,
– zestaw zabawek edukacyjnych,
– tekst rymowanki pt.: „Spacer biedronki”,
– płyta CD z zabawami tanecznymi
– karta pracy.

Literatura:

1E.Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa, 2000.
2..Zestaw zabawek edukacyjnych stanowiących dopełnienie powyższej pozycji [E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie (…)]

3.Płyta CD (Wiosenno-letnie warsztaty muzyczne dla dzieci, Ulubione zabawy muzyczno-ruchowe dzieci).

Przebieg zajęcia

1.Powitanie: dzieci według założeń metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne:
Dzieci w rytmie muzyki witają się:
– ze swoimi częściami ciała
– z koleżanką, kolegą.

2.Praca indywidualna – zgodnie z poleceniami nauczyciela
– Układanie na dywaniku obrazka z kartonowych sylwet – zabawek według określonej instrukcji nauczyciela,
– Przeliczanie motylków,
– Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (praktyczne stosowanie określeń: „nad”, „pod”, „obok”, „na”).
– Wzbogacenie obrazka dodatkowymi elementami: motylkami
-wkładanie pomocy do woreczków

3. Ilustrowanie ruchem rymowanki pt.: „Spacer biedronki”:
Biedroneczka mała
po trawce biegała.
Nóżkami tupała,
rączkami machała.
Potem się ślizgała
do góry i w dół.
W kółko się kręciła
i piłką bawiła.
Gdy deszczyk zaczął padać,
pod listkiem się skryła
i bardzo zmęczona
spać się położyła.

4.Zabawa ruchowa przy muzyce do piosenki pt.: „Pszczółki” Klanza

5.Taniec motyli. Dzieci na przerwę w muzyce szukają domu dla motyli- umieszczają w obręczach motyle , które mają odpowiednią ilość kropek na skrzydłach.

6.Indywidualna działalność przy stolikach z wykorzystaniem karty pracy
Zgodnie z poleceniem nauczyciela dzieci kładą sylwety na kartce papieru „nad”, „pod”, „obok”, „na”.

7. Rekapitulacja zajęcia

8.Zabawa taneczno-ruchowa pt.: „Siedmiokroczek”: Dzieci:
– podskakują w rytm muzyki,
– zwracają się do środka i wykonują trzy klaśnięcia,
– odwracają się do tyłu i wykonują trzy klaśnięcia,
– wykonują figury: jedna ręka w górze, opuść, druga ręka w górze, opuść (tak długo, jak podpowiada muzyka), dodając kolejno figury: jedna noga do góry, druga noga do góry, klęk prosty na jednej nodze, klęk prosty na drugiej nodze, podparcie w klęku obunożnym na jednej ręce, podparcie w klęku obunożnym


Scenariusz zajęć koleżeńskich  z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania  z wykorzystaniem maty edukacyjnej  „Wąż literowy”

w grupie dzieci 6-letnich

Temat: W krainie pór roku- Jesienne zabawy z literkami

Prowadząca: Danuta Banach

Cel ogólny:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania
 • doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;
 • wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele operacyjne:

dziecko:

 • odczytuje wielkie litery drukowane,
 • dzieli swoje imię n głoski i pokazuje na macie litery swojego imienia
 • układa wyrazy z liter,
 • wyróżnia głoskę w nagłosie
 • przyporządkuje obrazki do odpowiedniej litery
 • współdziała w grupie tworząc na podstawie obrazków opowiadanie
 • buduje dłuższe wypowiedzi

Metody

 • czynna – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania,
 • słowna – rozmowa, objaśnienia i instrukcje,
 • techniki twórczego myślenia – przekształcanie.

           Formy: indywidualna, zbiorowa

         Pomoce dydaktyczne: Mata edukacyjna „ Literowy wąż”, kolorowe kwadraty z

            obrazkami,  drzewo z szarego papieru, paski kolorowej  bibuły,  płyta CD- „W krainie

papieru”

Przebieg:

 • Moje imię– przedstaw się i pokaż na macie litery swojego imienia- dziecko skacze na macie po literach swojego imienia.
 • Kolorowe obrazki-obrazki w czterech kolorach-dzieci wybierają kolorowe obrazki dzielą się na cztery grupy wg koloru, w grupach dzieci tworzą opowiadania na podstawie wybranych obrazków.
 • Moje historyjki obrazkowe– tworzenie z obrazków dowolnych historyjek i opowiadanie ich
 • Litery na kolorowych polach– każde dziecko nazywa na macie litery znajdujące się na takim samym polu jak jego obrazek
 • Ułóż obrazki przy odpowiedniej literce– wybrzmiewanie pierwszej głoski i układanie obrazków na literowym wężu
 • Małe pajączki – zabawa ruchowa ( W krainie papieru)- z paskami bibuły
Małe pajączki Dzieci pokazują ręką wzrost pajączka
Zgrabne mają rączki Zamykają i otwierają dłonie
Plotą pajęczynkę Wykonują kołowrotek
By nakarmić swa rodzinkę Zbliżają dłonie do ust
Nagle przyszedł wiatr.

Dmuchnął w cały świat

Poruszają rączkami nad głową
Zerwał pajęczynkę Poruszają dłońmi w różnych kierunkach
Przewrócił rodzinkę Przewracają się na podłogę
 • Mój wyraz– Skacząc po macie „ Literowy wąż” utwórz z liter dowolny  wyraz
 • Koncert pani Jesieni– Mała Pani Jesień (W Krainie papieru)

Mała Pani Jesień na skrzypeczkach gra strąca listki z drzewa raz i dwa. Mała Pani Jesień na gitarze gra strąca listki z drzewa raz i dwa

Mała Pani Jesień na wiolonczeli gra strąca listki z drzewa raz i dwa

         –Dzieci wszystkie  naśladują grę na instrumentach ( paskach kolorowej bibuły )

-Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy: grupa 1- skrzypce, grupa 2-gitara, grupa 3-

wiolonczela. Podczas zwrotek grają tylko te dzieci, które trzymają odpowiednie

instrumenty.

 • Je sienne drzewo ( W krainie papieru)

– na odwrotnej stronie maty edukacyjnej  nauczyciel kładzie  dużą sylwetę drzewa ( bez liści). Każde dziecko z paska kolorowej bibuły formuje kulkę- liść .Dzieci przy akompaniamencie piosenki tańczą wokół drzewa. Gdy w tekście pojawi się nazwa koloru wówczas dzieci, które mają liście w tym kolorze kładą je na drzewie

            Piosenka

         Kolorowe liście mamy

          na drzewie je układamy.

         Jesień, jesień jest już, już

          czerwony listek na drzewo włóż

-Kolorowe liście dzieci przyklejają do drzewa

-Podziękowanie dzieciom za wytrwałą pracę i uczestnictwo we wspólnych zabawach


ZABAWY Z LITERKAMI- SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI  TIK W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH

CEL: wzrost kompetencji kluczowych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Cele operacyjne:

 • dziecko utrwala znajomość liter;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo- ruchową;
 • zna i stosuje narzędzia programu Paint niezbędne do rysowania
 • Posługuje się aparatem fotograficznym;
 • rozbudza wyobraźnię i pomysłowość;
 • potrafi uważnie słuchać poleceń nauczyciela związanych z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera.

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, komputer, tablety, aparat fotograficzny, obrazki warzyw i owoców, litery, kreatywne kolorowe sznurki , plastelina, podkładki

PRZEBIEG:

 1. Prezentacja multimedialna „ Abecadło”  oglądanie prezentacji na dużym ekranie- nazywanie liter.
 2. Zabawa ruchowa przy piosence-Alfabet warzywno-owocowy- łączenie liter z obrazkami warzyw i owoców. Jedna grupa dzieci ma litery a druga obrazki warzyw i owoców. Wszyscy tańczą. Na przerwę w muzyce warzywa i owoce szukają swoich literek i łącza się w pary.
 3. Zabawy z literkami na dywanie – nazywanie wybranych liter i próby układania wyrazów.
 4. Pisanie liter z wykorzystaniem tabletów lub tablicy interaktywnejPraca w programie Paint – rysowanie liter z wykorzystaniem przybornika programu.
 5. Moja literka- układanie przez dzieci liter z kolorowych sznurków lub lepienie z plastelinowych wałeczków.
 6. Wykonywanie przez dzieci zdjęć swoim literkom.
 7. Prezentowanie wykonanych liter na dużym ekranie.

Opracowała: Danuta Banach


,,Jestem Europejczykiem” –  poznanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej  oraz wybranych krajach w grupie dzieci 6-letnich

Grupa wiekowa: 6-latki

Cele:
– Wprowadzenie podstawowych informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta, państwa członkowskie itp.).
– Poznanie legendy o Europie.

-poznanie mapy Europy, ciekawostek o niektórych krajach,
– Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy pochodzące z różnych krajów europejskich.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– zna symbole UE (flaga, waluta, hymn);
– poznaje Hymn Mały Europejczyk oraz maskotkę UE;
– poznaje historię o Zeusie i księżniczce Europie;

Środki dydaktyczne:
Mapa polityczna Europy, globus, płyta CD z nagraniem IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, tekst legendy o Zeusie, koperta z listem, kartki A4, kredki, ilustracje maskotki , flagi oraz waluty UE,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Nauczycielka wita dzieci, otwiera przesyłkę pocztową, czyta list od maskotki Syriusza:
Nazywam się Syriusz i przybyłem do Was z bardzo daleka. Dowiedziałem się , że chcecie poznać świat. Zabiorę was Drogie Dzieci w podróż, dzięki której poznacie wiele państw leżących w Europie. Razem ze mną będziecie zwiedzać różne kraje, tańczyć, śpiewać, rysować.
Przygotowałem dla was mapę Europy, na której różnymi kolorami zaznaczone są należące do nie państwa. Niektóre z nich postanowiły stworzyć jedną rodzinę i stworzyły wspólnotę która nazywamy Unią Europejską. Ja zostałem maskotką UE i jestem z tego powodu bardzo dumny.
Jednym krajów UE jest Polska, która jak wiecie jest naszą ojczyzną. Zapraszam was do wspólnej zabawy;

Zabawa twórcza „Powitanie”
Dzieci tańczą w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce udają obywateli różnych krajów europejskich i witają się z najbliżej stojącym dzieckiem w „swoim języku”. Dzieci mogą samodzielnie wymyślać różne śmieszne powitania. Zabawę powtarzamy kilka razy.

1. Czy ktoś z was może nam powiedzieć, co to jest Europa? – pytanie do przedszkolaków.
Nauczycielka pokazuje na mapie Europę, zwraca uwagę na jej wielkość i kształt.
Na początek posłuchajcie legendy o Europie. Słuchajcie uważnie, gdyż potem zadam Wam kilka pytań związanych z tą legendą.
Legenda o Europie (odczytanie legendy)

Pytania do przedszkolaków:
1. Kim była Europa? (księżniczką)
2. Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie? (Zeus)
3. W jakie zwierzę zamienił się Zeus? (w byka)
4. Czy Europa bała się byka? (nie)
5. Jak długo trwała podróż przez morze? ( 1 dzień i 1 noc)
6. Na jakiej wyspie wylądowali? (na wyspie Kreta)
7. Ile dzieci mieli Zeus i Kreta? (3)

2.Co to jest Unia Europejska?
– Na pewno słyszeliście takie określenie UNIA EUROPEJSKA?
Kto z was spróbuje wyjaśnić, co to znaczy?( pytanie do przedszkolaków)
Dzieci podają własne odpowiedzi w formie „burzy mózgów”.
Wyjaśnienie nauczycielki:
Niektóre kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną wielką rodzinę państw, która nosi nazwę Unia Europejska. Obecnie w jej skład wchodzi 28 państw.
Unię Europejska można porównać do grupy przedszkolnej, w której jest przyjaźń, wszyscy się znają, przestrzegają. określonych zasad, wspólnie podejmują decyzje, pomagają sobie.
Obecnie w skład UE wchodzi 28 państw.

Kraje europejskie
Dzieci siedzą w kole. Pośrodku na podłodze leżą rozsypane kartki z nazwami państw należących do UE. Każde dziecko losuje  kartonik odczytuje nazwę państwa, samodzielnie lub z pomocą,  szuka państwa na mapie

Taniec – polka. Wspólna zabawa przy muzyce.
Zwrócenie uwagi dzieci na mapę . Wyjaśnienie, że polka jest tańcem wywodzącym się z Czech(N. wskazuje Czechy na mapie). Teraz te tańce znane są na całym świecie i wszyscy chętnie się przy nich bawią.
3. Wprowadzenie informacji o fladze.
Zwrócenie uwagi, iż każde państwo ma swoja flagę
Czy ktoś z was wie, jak wygląda flaga UE?
Jest na niej 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle.
Kolory flagi przypominają nam lato : niebieskie niebo i żółte słońce .
Nauczyciel pokazuje flagę UE
To jest flaga Europejska.
Ciekawostka
Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.
Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE

4. Waluta – pokaz euro
– Większość krajów posługuje się takimi samymi pieniędzmi.
Czy wiecie, jakimi?
(1 euro= 100 centów)
Prowadząca pokazuje banknoty.
(Można zaznaczyć, że w Polsce płacimy złotówkami

5. Przedstawienie maskotki Syriusza ( maskotka dzieci UE)-
Zapoznanie z pochodzeniem jego imienia ( od najjaśniejszej gwiazdy na niebie Sirius). W każdym kraju występuje ona w innym stroju zawierającym elementy narodowe.

 1. Wycieczka po Europie –zabawa ruchowa.
  Dzieci łączą ze sobą szarfy, tworzą autobus. Wsiadają do autobusu, przy dźwiękach dzwonka ruszają na wycieczkę po Europie. N. pełni rolę kierowcy. Autobus zatrzymuje się w różnych państwach.

Przystanek pierwszy –Francja
To właśnie do Francji przyjeżdżają zimą turyści, którzy w Alpach uprawiają sporty zimowe.
Dzieci witają się ze sobą mówiąc „Bon jour”.
Francja to kraj artystów: muzyków, pisarzy a przede wszystkim malarzy.
Dzieci dobierają się parami, jedno z dzieci maluje obraz –a drugie naśladuje ruchy pierwszego jakby było odbiciem lustrzanym(podczas zabawy w tle muzyka francuska).
We Francji, a zwłaszcza w Paryżu –stolicy, odbywają się też pokazy mody –
Dzieci zamieniają się w modeli i modelki i spacerują w rytm muzyki.
Przystanek drugi –Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii wszyscy mówią w języku angielskim, witamy się mówiąc „Hello”. W Londynie, który jest stolicą Wielkiej Brytanii znajduje się sławny zegar o nazwie Big Ben.
Dzieci naśladują głosem bicie zegara.
Anglicy są bardzo punktualni i zawsze o godzinie piątej po południu piją herbatę.
Dzieci gestami naśladują picie herbaty.
Przystanek trzeci –Holandia
Stolicą tego kraju jest Amsterdam. Holandia to piękny, gościnny kraj. Warto się do niego wybrać, żeby zobaczyć najwięcej na świecie tulipanów i wiatraki.
Dzieci zbierają tulipany –schylają się, zbierają kwiaty, układają bukiet, wąchają. Dmuchają, naśladując wiatr wiejący na wiatraki –wdech nosem, wydech ustami.
Przystanek czwarty –Hiszpania
Jesteśmy w Madrycie –Stolicy Hiszpanii –witamy się mówiąc „Buenos dias”. Hiszpania to ciepły kraj, rzadko gości tu zima. Natomiast latem upały są ogromne i dlatego rosną tu owoce cytrusowe, daktyle, banany i winorośl. Tylko w słonecznej Hiszpanii można zobaczyć korridę, czyli walkę byków z torreadorami i podziwiać tańce flamenco.
Dzieci dobierają się parami –jedno w parze otrzymuje apaszkę –jest torreadorem, a drugie bykiem. W rytm muzyki Hiszpańskiej dzieci przedstawiają walkę byka i torreadora.
Przystanek piąty –Włochy
Stolicą tego kraju jest Rzym. W szumie Morza Śródziemnego usłyszeć możemy baśnie i mity o starożytnych Grekach i Rzymianach. Zwiedzając Wenecję, zamiast jeździć samochodami, możemy popływać gondolami.
Dzieci siadają w parach, buziami do siebie, chwytają się za ręce i naśladują ruch wiosłowania(przyciągają się wzajemnie).
A kiedy zgłodniejemy, pójdziemy na najlepszą pizzę.
Przystanek szósty –Czechy
Stolicą jest Praga. Czesi to nasi najbliżsi sąsiedzi. Dzieci na całym świecie znają i kochają przede wszystkim piękne, czeskie bajki a wśród nich o Kreciku, o Rumcajsie i Haneczce, o małych skrzatach Żwirku i Muchomorku.

7.Praca przy stolikach – każde dziecko otrzymuje kartę pracy z konturem maskotki Syriusza – załącznik
Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie stroju dla maskotki (może z elementami polskimi?)
Dzieci same wybieraj sobie technikę pracy.
8.  Hymn Unii Europejskiej
Hymnem Unii Europejskiej jest fragment Symfonii Ludwiga van Beethovena „Oda do radości”.
Dzieci słuchają tego fragmentu.

 1. Przedstawienie swoich prac opowiedzenia z jakich państw pochodzą. Zorganizowanie wystawki prac.

  opracowała: Krystyna Sekita

Jestem bezpieczny” scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich z zakresu utrwalania zasad  bezpieczeństwa

Grupa: 6-latki
Temat zajęć: Jestem bezpieczny

Data:  06.06.2019
Cele:
Dziecko:
– Potrafi podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania;
– Wie, komu i w jakiej sytuacji może ujawnić swoje dane;
– Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w parku;
– Potrafi rozpoznać podaną sytuację jako zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
– Potrafi wymienić kilka niebezpieczeństw z jakimi może spotkać się w środowisku przyrodniczym;
– Potrafi wymienić kilka niebezpiecznych miejsc i urządzeń z jakimi może spotkać się w środowisku przedszkolnym i domowym;
– Zna i prawidłowo wykonuje pozycję obronną przed oszczekującym psem i atakującym psem;
– Zna zasady bezpiecznego zachowania na ulicy;
– Wie jak zachować się w kontakcie z nieznajomym;
– Szybko reaguje na polecenia;

Pomoce:
Napisy : Mądra głowa dobrze wie, co jest dobre, a co złe. Bawimy się bezpiecznie, w bezpiecznych miejscach, bezpiecznymi zabawkami. Kartoniki: zielone, pomarańczowe i czerwone do podziału grupy na trzy zespoły. Piłka, tamburyno. Nalepka dla każdego dziecka z napisem: Jestem bezpieczny.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie wierszykiem: Stoimy ramię przy ramieniu
Możemy być wielcy w oka mgnieniu ( unoszenie rąk do góry)
Możemy być też całkiem mali ( przykucanie)
Ale nigdy nie będziemy sami.

Dziewczynki na polecenie nauczycielki pokazują lewą rękę, prawą rękę, witają się z chłopcem po swojej prawej stronie. Chłopcy na polecenie nauczycielki pokazują prawą nogę, lewą nogę i witają się z dziewczynką po swojej prawej stronie.

 1. Zapowiedź tematu zajęć:
  Troje wybranych dzieci wybiera paski z napisami. Dzieci układają paski od najdłuższego do najkrótszego i we fragmentach odczytują hasło: Mądra głowa dobrze wie, co jest dobre, a co nie.
  3. Prezentacja dzieci: Dzieci mówią swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.
  4. „Kto może znać moje dane?”
  Dzieci ustawione „w szachownicę” odpowiadają za pomocą umownych znaków rąk: TAK, NIE na pytania:
  – Koleżanka z przedszkola, którą zapraszam na urodziny;
  – Sympatyczny pan, który chce podwieźć mnie do domu swoim nowym samochodem
  – Policjant, który znalazł mnie gdy się zgubiłam;
  – Miła pani, którą spotkałam przed blokiem;
  5. „Bezpieczne zabawy w przedszkolu”
  Dzieci spacerują po kole recytując rymowankę: „Kipi kasza”. Po zakończeniu podnoszą z ziemi kartonik, przy którym się zatrzymali. Podział na trzy grupy wg kolorów kartoników: czerwonego, zielonego, pomarańczowego. Przypomnienie przez dzieci co kolory te oznaczają na sygnalizatorze świetlnym.
  Odczytanie w grupach napisów: ▪ I grupa: Bawimy się bezpiecznie
  ▪ II grupa: w bezpiecznych miejscach
  ▪ II grupa: bezpiecznymi zabawkami.

  Ustalenie w grupach: ▪ I grupa: jakie zachowania dzieci mogą być niebezpieczne
  ▪ II grupa: które miejsca na naszej sali mogą być niebezpieczne
  ▪ III grupa: jakie zabawki mogą być niebezpieczne
  Prezentacja ustaleń poszczególnych grup.
  6. Zabawa ruchowa „ Ulubione zabawy”
  Na sygnał tamburyna dzieci biegają zachowując zasady bezpieczeństwa, na sygnał młynka przerywany lub ciągły ustawiają się w umówiony sposób (w kole lub w szachownicę) i wykonują polecenie ▪ naśladuj jak bawisz się swoją ulubioną zabawką;
  ▪ pokaż ruchem swoją ulubioną maskotkę
  ▪ zamień się w zabawkę, którą chciałbyś dostać na Dzień Dziecka.
  7. „W przedszkolnym ogrodzie”
  Dzieci ustawione w kole łapią piłkę i wg hasła nauczycielki mówią o czym pamiętają bawiąc się na: huśtawkach, drabinkach, zjeżdżalniach, w piaskownicy, biegając po trawie, grają c w piłkę.
  8. „ Po za przedszkolem”.
  Dzieci ustawione w dwóch szeregach naprzeciwko siebie
  Dziewczynki przedstawiają niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać je w domu.
  Chłopcy przedstawiają niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać w środowisku przyrodniczym. Uzupełnianie wypowiedzi.
  9. Zabawa ruchowa przy piosence „Piłka Oli”. Dzieci tańczą. Na przerwę muzyczną i cichy dźwięk tamburyna prezentują postawę obronną przed oszczekującym psem, na głośny dźwięk tamburyna prezentują postawę obronną przed atakującym psem.
  Rozmowa na temat: Kiedy pies może zaatakować?
  10. „Bezpiecznie na drodze” rozwiązywanie kwizu
  Dzieci ustawione w szachownicę. Nauczycielka zadaje pytania i podaje trzy odpowiedzi do wyboru. Dzieci podnoszą właściwy kartonik: a, b lub c. Wybrane dzieci zaznaczają kolejne odpowiedzi na wykresie. Wspólne odczytanie hasła: BRAWO.

  1. Kiedy musisz przejść przez jezdnię:
  a) szukasz „zebry” lub sygnalizacji świetlnej,
  b) przechodzisz tam gdzie jesteś, bo tak jest wygodnie,
  c) patrzysz w lewo, w prawo i znów w lewo, a potem przebiegasz między jadącymi samochodami.

  2. Co zrobisz gdy piłka kopnięta z boiska wypadnie na ulicę?
  a) pobiegniesz szybko za nią,
  b) poprosisz kogoś dorosłego aby pomógł ci ją odzyskać,
  c) poprosisz kolegów i razem wbiegniecie na jezdnię

  3. Gdy musisz przejść przez jezdnię w miejscu nie oznaczonym trzeba:
  a) spojrzeć w lewo, a gdy nic nie jedzie – przejść,
  b) przebiec szybko na drugą stronę,
  c) spojrzeć w lewo, w prawo i znów w lewo, a gdy nic nie jedzie – przejść.

  4. W samochodzie zawsze należy zapiąć :
  a) kieszenie
  b) kurtkę
  C) pasy

  5. Dzieci noszą światła odblaskowe aby:
  a) ładnie wyglądać
  b) być z daleka dobrze widocznym na drodze
  c) pochwalić się przed kolegami

  11. Zabawa ruchowa i ćwiczenia oddechowe przy rymowance „Jedzie rowerek”.
  12. „ Scenki sytuacyjne- jak się zachować ”- przedstawiają chętne dzieci, pozostałe oceniają zachowanie dzieci ze scenek, proponują inne rozwiązania.
  ▪ Nieznajomy puka do drzwi
  ▪ Nieznajomy daje cukierka
  ▪ Nieznajomy prosi o podanie imienia i nazwiska oraz adresu
  ▪ Nieznajomy proponuje podwiezienie
  ▪ W domu zasłabła mama
  ▪ Zauważenie dymu lub ognia itp.
  Zakończenie . Rozdanie nalepek „Jestem bezpieczny”.

Opracowała: Krystyna Sekita