„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dobry jak chleb- warsztaty w Więziennej Piekarni

9 czerwca dzieci z grupy Skrzaty były na wycieczce w Piekarni Więziennej. Dzieci uczestniczyły w warsztatach pieczenia chleba i bułek. Przedszkolaki poznały zawód piekarza i zobaczyły, jak wygląda piekarnia. Dzieci uważnie słuchały, jakie są etapy powstawania pieczywa. Każdy sam formował okrągłe bułeczki i ozdabiał je ziarnami słonecznika, lnu lub sezamu. Następnie każdy przedszkolak samodzielnie kładł chleb na łopatę i wkładał do pieca. W czasie gdy wszystko było już w ogromnym piecu, dzieci zostały oprowadzone po byłym więzieniu. Po powrocie ze zwiedzania czekał na dzieci zapach pysznego pieczywa. Każdy otrzymał swoją bułeczkę oraz chleb. Dzieci były z warsztatów bardzo zadowolone. Bułeczki szybko zostały zjedzone, a chlebem dzieci częstowały tego dnia wszystkich swoich domowników

Międzypokoleniowe spotkania– śpiewamy i tańczymy Seniorom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Dzieci z grupy ” Pszczółki” umiliły, prezentacją artystyczną, spotkanie Seniorów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Było to spotkanie w plenerze. Podczas występu z okazji Dnia Ojca zaprezentowaliśmy tańce, piosenki i wiersze . Było pięknie, dostaliśmy wiele braw i ciepłych słów uznania. Zaproszono nas na piknik pod parasolami…Takie spotkania integrują społeczność lokalną, uczą dzieci szacunku do osób starszych, są też wspaniałą okazją do prezentacji naszych umiejętności muzyczno-tanecznych oraz promowania naszego przedszkola w mieście. 

😘

PROJEKT EDUKACYJNY

“Dzieci w krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima
opracowały: Małgorzata Michałowska Kuźmowicz, Żaneta Kędzierska
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach
INFORMACJE WSTĘPNE
-Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4 lat
-Projekt składa się z dwóch modułów
-Projekt będzie realizowany w okresie od marca do maja
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt “Dzieci w krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” jest odpowiedzią na zainteresowania przedszkolaków, na potrzebę odkrywania ich możliwości, pasji i talentów. Wynika również z podejmowanych przez przedszkole działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu polskiej literatury dziecięcej. Budowania poczucia tożsamości narodowej i wrażliwości na piękno i dobro.
Projekt jest odpowiedzią na poszukiwanie ciekawych i skutecznych sposobów wspierania kreatywności oraz twórczości dzieci, optymalizuje warunki do pełnego wykorzystania wrodzonego potencjału oraz talentu wychowanków.
Projekt zakłada współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
CELE OGÓLNE PROJEKTU
-Promowanie polskiej literatury dziecięcej
-Uczenie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową
-Aktywizowanie dzieci do odkrywania, rozwijania i wzmacniania swoich pasji i talentów
-Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość
-Rozwijanie kompetencji poznawczych: mowy, pamięci, myślenia
CELE SZCZEGÓŁOWE
-Znajomość wybranych dzieł polskich poetów
-Umiejętność analizy i oceniania postępowania bohaterów wierszy, odróżnianie dobra od zła
-Udział w inscenizacjach utworów literackich
-Podejmowanie aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej
-Odgrywanie określonych ról i scenek dramowych

PLANOWANE MODUŁY

MODUŁ I- SPOTKANIE Z POEZJĄ JULIANA TUWIMA
SPOSÓB REALIZACJI
-”Poznajmy się”- zapoznanie się z postacią J. Tuwima
-”Stoi na stacji…”- zapoznanie się z wybranymi wierszami J.Tuwima, wykonanie ilustracji do wybranych wierszy
-”Okulary”, “Kotek”- recytacja wybranego wiersza
-”Kącik Polskiego Poety”- zorganizowanie wystawy książek z wierszami J. Tuwima
MODUŁ II- SPOTKANIE Z POEZJĄ JANA BRZECHWY
SPOSÓB REALIZACJI:
-”Poznajmy się”- zapoznanie się z postacią J. Brzechwy
-”Witajcie w Naszej bajce…”-zapoznanie się z wybranymi wierszami J. Brzechwy, wykonanie ilustracji do wybranych wierszy
-”Żuk”- Interpretacja muzyczno-ruchowa wiersza do muzyki klasycznej
-”Kącik Polskiego Poety”- zorganizowanie wystawy książek z wierszami J. Brzechwy
EWALUACJA
-Wystawa prac plastycznych ilustrujących poezj
-”Na straganie”- inscenizacja wiersza w wykonaniu dzieci
-”Żuk”- prezentacja ilustracji ruchowej do muzyki klasycznej

„Z kulturą mi do twarzy”– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Dzieci z grupy „Pszczółki” przez cały rok czynnie wykonywały zadania z projektu „Z kulturą mi do twarzy” , którego autorkami są nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu. Projekt składał się z trzech obszernych modułów, każdy moduł zawierał propozycje, tematykę, akcje itp., które nauczycielki wybierały tematycznie i wg okoliczności. Tematyka była dostosowana do zajęć w przedszkolu oraz spełniała wymogi podstawy programowej. Realizując projekt dzieci poznały różne instrumenty, ich brzmienie, wygląd, miały okazję uczestniczyć w spotkaniach z muzyką on-line, dzieci nauczyły się wielu tańców ludowych i mogły wykorzystać je do wielu uroczystości prezentowanych on- linę. Śladami przeszłości mogły zwiedzać muzea on-line, poznać miejsca i pejzaże swojego miasta i całej Polski. Dzieci nauczyły się, że między ludźmi nie ma barier i integracja z osobą niepełnosprawną uwrażliwia dzieci na potrzeby innych. Projekt bardzo nam się podobał i czekamy na kolejną edycję.

„Wiewióreczki” z wizytą w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 na zajęciach o Polsce

Dnia 27.05.22r. dzieci z grupy „Wiewióreczki” na zaproszenie pani Marzenki Filipek wybrały się do szkolnej biblioteki. Uczestniczyły w zajęciach, na których utrwaliły wiedzę na temat własnej ojczyzny, wskazywały kontury  mapy Polski, nazywały państwa sąsiadujące z Polską. Nazywały stolice Polski i pokazywały je na mapie. Wskazały również  na mapie największą rzekę Polski –Wisłę i rzekę przepływającą przez Bartoszyce- Łynę.  Poza tym utrwaliły pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste, flaga. Dzieci oglądały również teatrzyk kamishibai „O Lechu, Czechu i Rusie” przypominając historię powstania państwa polskiego. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na poszanowanie do własnego kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Pszczółki z pokazem artystycznym w MOPS

26 maja 2022r. odbyło się spotkanie uczestników i ich rodzin z MOPS oraz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych. Okazją do spotkania był Dzień Rodziny. Spotkanie dostarczyło wiele wzruszeń zwłaszcza podczas występu dzieci z grupy Pszczółki z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach. Atmosfera spotkania była ciepła i zarazem wesoła, zwłaszcza podczas występu .Śpiewano wspólnie piosenki znane i lubiane przez uczestników spotkania. Dziękujemy za zaproszenie

Dzień Mamy i Taty na ludowo.

24 maja 2022 r w grupie Jeżyki odbyła się uroczystość z okazji dnia Mamy i Taty . Dzieci w ludowych strojach zaprezentowały program artystyczny składający się z wierszy , piosenek oraz tańców ludowych . Dzieci młodsze zatańczyły „ Maryneczkę”, a starsze „ Trojaka” . Na koniec wręczyły Rodzicom własnoręcznie wykonane laurki. Dzień ten był wyjątkowy, niejadana mama ukradkiem wycierała łzy ze wzruszenia , a tatusiowie byli bardzo dumni ze swoich pociech.

PROJEKT EDUKACYJNY „TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2

Opracowała: Żaneta Kędzierska Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

  1. INFORMACJE WSTĘPNE
    -Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do placówki w wieku od 3 do 6 lat
    -Projekt realizować będą wszystkie nauczycielki

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt  edukacyjny „Tydzień Patriotyczny w Przedszkolu Publicznym nr 2” jest odpowiedzią na podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, tj. „Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.”

Wychowanie najmłodszych w duchu wartości i rozbudzanie w nich przywiązania do ojczyzny pozwala kształtować prawidłowe postawy patriotyczne. Projekt pozwala na przybliżenie treści patriotycznych na wiele różnych sposobów, dzięki czemu dzieci nie tylko posłuchają i zobaczą, ale również doświadczą.

3. CELE OGÓLNE PROJEKTU
-Rozwijanie postaw patriotycznych
-Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji
-Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń
-Rozbudzanie uczucia miłości i przywiązania do ziemi ojczystej
-Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość

4. CELE SZCZEGÓŁOWE
-Utrwalenie symboli narodowych
-Nauka szacunku oraz prawidłowych zachowań względem symboli narodowych
-Kształtowanie szacunku do ojczyzny
-Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
-Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
-Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych
-Podejmowanie aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej

5. PLANOWANE DZIAŁANIA
Projekt będzie składał się z różnorodnych aktywności podzielonych na konkretne dni tygodnia:
-25-29.04.2022r. „Kocham Cię Polsko” – sytuacje edukacyjne o tematyce patriotycznej w każdej grupie wiekowej
-25.04.2022r. „Polska – moja ojczyzna” -oglądanie filmu edukacyjnego.
-26.04.2022r. „Powiewa flaga” – happening w ogrodzie przedszkolnym, układanie flagi z kolorowych kartek.
-27.04.2022r. „Bieg z flagą” – bieg w ogrodzie przedszkolnym po wyznaczonej trasie z własnoręcznie wykonanymi flagami.
-28.04.2022r. „Mały patriota” -obrazek z flagą w tle- dziecięca improwizacja plastyczno-konstrukcyjna
-29.04.2022r. „Polsko- śpiewam dla Ciebie i gram”- przegląd artystyczny w przedszkolu, prezentacja każdej grupy.
-02.05.2022r. „Koncert Patriotyczny”- udział w koncercie organizowanym przez Urząd Miasta Bartoszyce

6. EWALUACJA
– Wystawa prac plastycznych na holu przedszkola
-Obserwacja postaw i zachowań dzieci
-Występ artystyczny dla TVK Bart-Sat
-Zbadanie wiedzy dzieci quizem patriotycznym w każdej grupie

Bo w konkursach udział zawsze brać jest warto…. 😉 1 miejsce zajęła Blanka w konkursie plastycznym „Majówka z flagą w tle” organizowanym przez Przedszkole Miejskie w Olsztynie pod patronatem Warmińskiego Kuratora Oświaty.

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ TRADYCJE WIELKANOCNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych we wszystkich grupach wiekowych odbywały się liczne zajęcia i sytuacje edukacyjne, mające na celu przybliżenie naszym przedszkolakom tradycji związanych z obchodzeniem Wielkanocy. W salach powstały świąteczne kąciki, dzieci śpiewały piosenki o tematyce wielkanocnej, oglądały filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne na temat świątecznych tradycji, z tej okazji wykonały upominki dla najbliższych, malowały jajka i powstało wiele różnorodnych prac plastycznych, brały również udział w konkursie na koszyk wielkanocny.

PSZCZÓŁKI PAMIĘTAJĄ O SENIORACH

W okresie świąt wielkanocnych Pszczółki poznawały zwyczaje, tradycje i symbole wielkanocne. Jedną z poznanych tradycji było przygotowywanie upominków i składanie innym życzeń. Dlatego też dzieci z wielkim zapałem wykonały świąteczne kartki z życzeniami, które przekazaliśmy Seniorom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Był to wspaniały czas na kształtowanie wrażliwości i właściwych postaw szlachetności oraz zaangażowania społecznego .

były okazją do poznawania tradycji z nimi związanych

Wiewióreczki z życzeniami w Domu Pomocy Społecznej

W okresie przedświątecznym dzieci z grupy „Wiewióreczki” wykonywały kartki wielkanocne. Przedszkolaki podjęły się tego zadania  z dużym zaangażowaniem, dodatkowa świadomość sprawiania  przyjemności innym, dodawała im jeszcze więcej energii. Wspólnie przygotowane kartki z życzeniami trafiły do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Akcja ta została bardzo pozytywnie przyjęta przez Panią Dyrektor, która z wdzięcznością podziękowała paniom i dzieciom, zachęcając jednocześnie do kontynuacji tego typu przedsięwzięć.

Przedszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki naszego miasta”

25 lutego odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsze zakątki naszego miasta”. Konkurs miał na celu budowanie trwałej więzi emocjonalnej z rodzimym miastem, kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami urodzin miasta oraz rozwijanie kreatywności plastycznej naszych przedszkolaków. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej najpiękniejsze zakątki Bartoszyc. Powołane jury dokonało rozstrzygnięcia konkursu biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem, estetykę oraz pomysłowość. Na konkurs wpłynęło 38 prac. Jury przyznało 6 nagród głównych, 22 wyróżnienia oraz 10 dzieci zostało nagrodzonych dyplomami za udział w konkursie. Nagrody oraz dyplomy uczestnikom konkursu uroczyście wręczyli Pani Dyrektor Anna Chilimończyk oraz Sekretarz Miasta Bartoszyce Pan Robert Pająk. Spotkanie uświetnione zostało przez dzieci z grupy Skrzaty, które zaprezentowały wszystkim krótką inscenizację na temat historii powstania miasta Bartoszyce. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie oraz pomoc w przygotowaniu przebrań do występu 😊

PACZKA DLA UKRAINY

W marcu nasze przedszkole wzięło udział w akcji charytatywnej Caritasu:”Paczka dla Ukrainy”. Dzięki wielkiej ofiarności Rodziców naszego przedszkola udało się przygotować 7 paczek, które będą wsparciem dla ukraińskich rodzin ofiar kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną.Dziękujemy Rodzicom za wspieranie działań wolontaryjnych w naszej placówce!

ZBIÓRKA DLA NASZYCH SĄSIADÓW W POTRZEBIE

W związku z sytuacją panującą na Ukrainie nasze przedszkole zorganizowało zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy uchodźcom. Rodzice i dzieci jak zawsze wykazali się wielką empatią i z całym sercem włączyli się w akcję. Darów było tak wiele, że codziennie przez kilka dni cały bagażnik kartonów trafiał do pobliskiego magazyn. Dziękujemy!

Poloneza się uczymy i pięknie tańczymy…

Dzieci 5-letniez grupy ” Pszczółki” poznały polski taniec narodowy Polonez. Nauczyły się podstawowego kroku , figur oraz układu tanecznego. Dowiedziały się też, że polonez tańczony był na rozpoczęcie balów, również obecnie inauguruje niektóre imprezy, dla podkreślenia ich uroczystego charakteru . Wykonuje się go w odświętnych strojach. Dlatego też dziewczynki w pięknych sukienkach, chłopcy we frakach zatańczyli poloneza . Był to piękny występ, który dedykowaliśmy na grupie naszym rodzicom.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W przedszkolu zdajemy sobie sprawę jak ważne jest wprowadzanie dzieci w świat tradycji i kultury naszego regionu, kraju już od najmłodszych lat. Wiemy, że postawy , które kształtujemy w dzieciach w tym wieku  towarzyszą im przez całe życie. Każde święto narodowe jest dla nas okazją do budzenia miłości do Ojczyzny, uświadamiania dzieciom kim są , jak nazywa się ich kraj, jakie są ich korzenie. Staramy się rozbudzać w dzieciach miłość i zainteresowanie historią, naszymi narodowymi przodkami.

1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych był okazją, aby przedstawić dzieciom odwagę i bohaterstwo naszych przodków. Dzieci w skupieniu słuchały wiadomości historycznych, oglądały prezentacje, wykonywały wspólnie z paniami gazetki, zadawały również wychowawczyniom  nurtujące ich pytania, na które otrzymały odpowiedź.

Polacy Nie GęsiMiędzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2022r obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Języka Ojczystego. Miało on na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o język ojczysty, troskę o jego rozwój i trwanie. Dzieci wzięły udział w zajęciach z panią logopedą. Ochoczo bawiły się w „kolorowe rebusy”, gimnastykowały swój język, usprawniały tor oddechowy oraz próbowały wymawiać trudne „łamacze językowe”. Pani logopeda pokazała dzieciom w jaki sposób bawiąc się możemy usprawniać aparat artykulacyjny. Dzieci słuchały też wierszy polskich poetów : Jana Brzechwy , Danuty Wawiłow, Czesława Janczarskiego i Juliana Tuwima.

„A ja kocham moje miasto” – wykonanie laurki przez dzieci z grupy „Wiewióreczki” na 690 urodziny Bartoszyc

 Urodziny Bartoszyc, to  taki moment  , który szczególnie pozwala nam poczuć, że jesteśmy wspólnotą i chcemy być dumni z naszego miasta . W lutym o swoim mieście pamiętały również   „Wiewióreczki, które  uczciły 690 rocznicę urodzin Bartoszyc wykonując  laurkę, na której znalazły się zrobione różną techniką bliskie naszemu sercu zakątki Bartoszyc. Laurka z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców i włodarzy miasta została przekazana na ręce Pana Burmistrza.

Śladami Naszych Przodków- zwiedzanie zabytków Bartoszyc

Lokalni mali patrioci obchodzili 690 urodziny miasta poprzez różne aktywności proponowane im w przedszkolu. Dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą herbu Bartoszyc, poznały legendy o Łynie i Babach Kamiennych, udały się na wycieczki oglądając lokalne zabytki, a wszystko zwieńczyły wspaniałymi pracami plastyczno-technicznymi.

BARTOSZYCE DAWNIEJ I DZIŚ…

16 lutego 2022 roku gościliśmy w naszym przedszkolu panią z Cyfrowego Archiwum Aktywności Lokalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach, które gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne świadków historii naszego miasta, by współczesne i przyszłe pokolenia poznały jego niezwykłe dzieje oraz historie życia jego mieszkańców. Podczas spotkania dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały dzieje powstania naszego miasta, oglądały dawne zdjęcia, nazywały symbole i zabytki Bartoszyc. Była to wspaniała lekcja historii o naszym mieście.

POZNAJEMY LEGENDY BARTOSZYCKIE
 7 lutego 2022 dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w spotkaniu on-lin z bibliotekarką z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach. Przedszkolaki oglądnęły  prezentację multimedialną i wysłuchały legend z naszej krainy: ” Skamieniała dziewczyna”, „Legenda o Łynie”. W tym roku obchodzimy 690 urodziny naszego miasta. Jest to okazja do poznania historii naszego miasta oraz budzenie zainteresowania kulturą i tradycjami własnego regionu. Dziękujemy Pani Basi za miłe spotkanie i z niecierpliwością czekamy na następne.

Co Babcia i Dziadek śpiewali jak byli mali – prezentacje artystyczne dzieci online

Babcie i Dziadkowie są w naszym życiu szczególnymi osobami. Będąc dziećmi, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdy dorastamy, staje się to dla nas coraz bardziej oczywiste. Wspomnienia szczęśliwych i beztroskich chwil spędzonych z dziadkami powodują, że dzieciństwo postrzegamy jako wyjątkowy czas. Jesteśmy im wdzięczni za wszystkie ciepłe słowa i z przyjemnością ich odwiedzamy w dorosłym życiu.
Niestety w tym roku, nasi kochani dziadkowie nie mogli nas odwiedzić w przedszkolu, ale ani przedszkolaki, ani panie nie zapomniały o tych wyjątkowych członkach naszych rodzin. Pierwsze dni stycznia były czasem intensywnych przygotowań w każdej grupie do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka. W salach pojawiły się gazetki okolicznościowe, przedszkolaki przygotowały upominki dla swoich bliskich, uczyły się wierszy, piosenek i tańców. W podziękowaniu za miłość występy zostały przeniesione w sferę wirtualną w formie filmików i zdjęć z tysiącami całusów dla Babć i Dziadków.

W DNIU ŚWIĘTA BABCI I DZIADKA PAMIĘTAMY O SENIORACH.

W dniu Święta Babci i Dziadka dzieci z grupy „Pszczółki” pamiętały o seniorach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Wykonaliśmy laurki z życzeniami oraz nagraliśmy program artystyczny i przekazaliśmy do tych instytucji. Te piękne laurki, które wykonały dzieci i nagranie, sprawiły w tych ważnych dniach dla wszystkich przyjemność i ciepło na serduszkach. Dla naszych dzieci była to wspaniała lekcja kształtowania właściwych postaw szlachetności, empatii oraz zaangażowania społecznego .My również dostaliśmy podziękowanie. Ale największą nagrodą dla nas jest radość i uśmiech na twarzy seniorów.

„SERCE ZA ODWAGĘ”

„PSZCZÓŁKI” MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM

Przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci z grupy „ Pszczółki” wzięły udział w akcji „Murem za Polskim Mundurem” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Dzieci wykonały świąteczne kartki, które wysłaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Kartki z życzeniami przekazano żołnierzom z 16 Dywizji Zmechanizowanej.  Nasze przedszkole otrzymało podziękowanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za to, że w tym świątecznym okresie najmłodsi okazali wsparcie żołnierzom pełniącym służbę na granicy naszego państwa.

DYPLOM ZA UDZIAŁ W AKCJI „RAZEM NA ŚWIĘTA”

 HEJ KOLĘDA. POZNAJEMY TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas, pełen radości i rodzinnych spotkań. O tę świąteczną atmosferę w naszym przedszkolu zadbały   dzieci ze wszystkich grup ucząc się kolęd pastorałek oraz przedstawień jasełkowych. Piękne dekoracje oraz  prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej dekorowały nasze przedszkole. W każdej sali pojawiły się choinki , które dzieci ubierały własnoręcznie wykonanymi ozdobami.  W tym roku niestety z uwagi na epidemię dzieci tego wyjątkowego czasu nie mogły przeżywać ze swoimi rodzicami.  Nie wpłynęło to jednak na piękno całego wydarzenia.  Podczas występów, nagrywanych dla rodziców, przedszkolaki przedstawiły swoją opowieść o narodzinach Jezusa, oprawioną wieloma kolędami. Piękna scenografia nawiązująca do Betlejem oraz stroje przedszkolaków były idealnym dopełnieniem całego przedstawienia. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystko to sprawiło, że w przedszkolu zapanował uroczysty i świąteczny klimat.

SPOTKANIA WIGILIJNE

W każdej grupie przy dźwiękach kolęd, odbyło się spotkanie wigilijne podczas którego dzieci składały sobie życzenia oraz zjadły uroczyście przygotowany podwieczorek.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

W swoje imieniny, przedszkolaki odwiedził niezwykły gość- Święty Mikołaj, który obdarował dzieci paczkami oraz sprawdził ich wiedzę dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci w zamian za prezenty zaśpiewały dla Mikołaja piosenki i wyrecytowały wiersze. Okres przedświąteczny to idealny czas na rozmowy o empatii, kształtowania właściwych postaw i zaszczepienia w dzieciach chęci pomocy innym.

ŚWIĄTECZNE PIECZENIE PIERNIKÓW

Jak co roku przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia, wszystkie grupy upiekły i ozdobiły pierniki. Przez cały tydzień po placówce roznosił się piękny zapach, a dzieci oprócz utrwalania tradycji świątecznych, utrwaliły również zawód cukiernika.

MIKOŁAJKI

W tym roku Mikołajki w naszym przedszkolu były obchodzone nieco inaczej. Dzieci po przyjść do przedszkola otrzymały list od Św. Mikołaja, który odczytała im ich Pani w grupie, z którego dowiedziały się, że dziś odwiedzi ich – pomocnik Św. Mikołaja – Śnieżynka, która przekaże im słodkości, ale najpierw dzieci  będą musiały wykonać zadania, które przygotował dla nich Św. Mikołaj – wysłuchanie bajki, opowiadania, odgadywanie zagadek oraz zabawy ze Śnieżynką przy muzyce. Na koniec Św. Mikołaj spotkał się z dziećmi poprzez nagrany specjalnie dla nich film.

„Na ludową nutę”

W dniu 29 listopada dzieci z grupy „Misie” miały możliwość uczestnictwa w warsztatach  „Na ludową a nutę”. Zajęcia dla dzieci poprowadziła mama jednego z wychowanków pani Dorota Cieklińska. Pani Dorota rozwija swoje pasje w Zespole Tańca Regionalnego „Saga”.

Podczas spotkania dzieci poznały elementy gwary warmińskie w bajce „O ślimaku i lisie”. Nauczyły się warmińskich zabaw ludowych: „Szewczyk” i „Żabka”. Przedszkolaki poznały elementy stroju warmińskiego, a dziewczynki miały możliwość zaprezentowania się w stroju małej Warmianki.

Wiewióreczki wspierają polskich żołnierzy 

W tym roku szkolnym „Wiewióreczki”wzięły  udział w  VI  ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę” organizowaną  przez Memory of  Nations Foudation,  Stowarzyszenie Głos Bohatera i Stowarzyszenie „Pro Patria oraz Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku. Celem tej akcji było przygotowanie  kartek świątecznych dla weteranów II wojny światowej, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę. W ten symboliczny sposób złożyliśmy podziękowanie za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasie wojny.  Do akcji „Serce za odwagę” przystąpiliśmy w tym roku po raz pierwszy ale na pewno nie ostatni.

Wsparliśmy również polskich żołnierzy, policjantów poprzez udział w akcji społecznościowej  #MuremZaPolskimMundurem, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dzieci wykonały kartki bożonarodzeniowe z życzeniami, słowami wsparcia stanowiące  dowód szacunku i zrozumienia  trudów ich codziennej służby.

8 edycja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2021”

W dniach od 10.11.2021 do 19.11.2021 na terenie przedszkola  zorganizowana była zbiórka bożonarodzeniowych darów dla naszych Rodaków mieszkających na terenie Litwy i Łotwy. W tym roku nasze przedszkole  przystąpiło już po raz piąty do tej szlachetnej i pięknej akcji. Do zbiórki włączyła się cała społeczność przedszkolna. Dary gromadzone  były w każdej grupie. Pomoc trafi do ubogich seniorów, osób samotnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dzieci i instytucji takich jak szkoły czy ośrodki skupiające Polaków na terenie Litwy i Łotwy. Nasze cudowne i wspaniałe przedszkolaki  wraz z paniami nauczycielkami przygotowały również kartki świąteczne, które wraz z darami  trafią do naszych Rodaków na Litwie.

DYPLOM ZA UDZIAŁ W AKCJI „SZKOŁA PAMIĘTA”

Tradycji to sprawa – andrzejkowa zabawa

„Święty Andrzeju daj nam znać co się będzie z nami dziać!”  tymi słowami w piątek 26 listopada  dzieci z naszego przedszkola rozpoczęły zabawę andrzejkową. Każda z grup w sposób wyjątkowy przygotowała się do tego magicznego dnia.  Andrzejki to jeden z wyjątkowych i magicznych dni w roku. Tradycja wróżenia w andrzejki sięga bardzo dawnych czasów Dziś wróżymy raczej dla zabawy i przyjemności, niż po to by poznać przyszłość.  Andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim dostarczającym wielu przeżyć i emocji. Zabawy andrzejkowe dla swoich wychowanków zorganizowały panie ze wszystkich grup w naszym  przedszkolu. Dzieci bawiły się wspólnie tańcząc i  uczestnicząc we wróżbach. Składały dary aby wróżby spełniły się – rzucały srebrnymi  monetami dokoła  hula-hop , obserwowały zastygający w zimnej wodzie wosk, przelany przez klucz, zachwycone dzieci  nadawały nazwy zastygłym bryłom, Przyszłość przepowiadana była na wiele sposobów: losowanie karteczek z zawodami, przekłuwanie serc z imionami przyszłych sympatii, „magiczne liczby”, „wędrówka butów”   a także losowanie kolorów i odpowiadających im wskazówek (przestróg) na miarę przedszkolaków, m.in.: „bądź ostrożny na drodze do przedszkola, patrz uważnie pod nogi i bacznie rozglądaj się na przejściu przez ulicę”, „jesz za dużo słodyczy, musisz je ograniczyć, bo w przyszłości będziesz miał kłopoty z zębami”, „dbaj o swoje zdrowie, jedz więcej warzyw i owoców, ubieraj się ciepło zimą, nigdy nie zapominaj o szaliku!”. Dzieci bardzo wzięły sobie do serca te andrzejkowe przepowiednie. Spotkanie andrzejkowe, nie mogło obyć się bez zabawy tanecznej przy przebojach z repertuaru dziecięcego. Poprzez zabawę przedszkolaki miały  okazję przybliżyć się do tradycji i obrzędów ludowych.

POLSKIE LEGENDY

Listopad to miesiąc działań mających na celu budzenie miłości do ojczyzny, postaw patriotycznych. 22listopada dzieci z grup Jeżyki, Wiewióreczki, Pszczółki i Skrzaty uczestniczyły w spotkaniu z p. B. Knifka z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach. Dzieci wysłuchały legend: „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz „O smoku Wawelskim”. Wykorzystanie pięknych ilustracji w prezentacji multimedialnej sprawiło, że dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu. 

DZIEŃ SENIORA

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości zostało upamiętnione we wszystkich grupach w naszym przedszkolu. Dzieci włączyły się do akcji „Szkoła do Hymnu” i 10 listopada o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewały hymn. Zostało również przeprowadzone szereg działań patriotycznych dostosowanych do wieku dzieci.

KODEKS MŁODEGO PATRIOTYWARSZTATY PATRIOTYCZNE Z UDZIAŁEM RODZICÓW
 

10 listopada w grupie „Skrzaty” odbyły się warsztaty z rodzicami  z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci, podczas którego nasze przedszkolaki recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki o charakterze patriotycznym. Z zachowaniem właściwej postawy odśpiewany został także Hymn Narodowy. W drugiej części spotkania dzieci wraz ze swoimi rodzicami wykonywały flagi narodowe, które następnie mogły zabrać ze sobą, aby w święto Niepodległości móc przystroić nimi okna w swoich domach.  Dziękujemy bardzo Rodzicom za przygotowanie dzieciom odpowiedniego stroju i uczestnictwo w spotkaniu:)

Akademia Mali Odkrywcy-„Narodowe Święto Niepodległości”
8.11.2021 dzieci ze starszych grup uczestniczyły  w warsztatach badawczych  poświęconych  Świętu Niepodległości  wykonując eksperymenty  biało-czerwone. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności badawczych i kreatywności dzieci oraz rozwijanie postaw patriotycznych.

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Jak co roku dzieci oraz nauczycielki z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bartoszycach włączyli się do ogólnopolskiej akcji  Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła Pamięta”. W ramach akcji zostały uporządkowane bezimienne groby żołnierzy polskich z lat 1939- 1945, które znajdują się na cmentarzu przy ulicy Kętrzyńskiej.                        

Chcąc upamiętnić lokalnych bohaterów zostały zapalone również znicze na grobie Jana Brzeszczyńskiego, Feliksa Piasecznego oraz przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki i kamieniu upamiętniającym Józefa Kustronia.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” w grupie „Wiewióreczki”

W roku szkolnym 2021/22 grupa „Wiewióreczki” bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała” w ramach którego realizuje  20 zaproponowanych przez autora zadań.

Dotychczas zrealizowaliśmy zadania

1„Eko- Niepodległa”, czyli raz w miesiącu porządkowanie  wybranego terenu. Dzieci we wrześniu wyruszyły by posprzątać najbliższą okolicę. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki sprzątały ogród przedszkolny. Każdy dobrze zna zasady sortowania śmieci, więc nie było żadnych trudności, aby je segregować do wyznaczonych worków. Całość sprzątania świata- okolicy zabaw, uwieńczono zabawami na czystym placu zabaw.

2.”Zielona – Niepodległa”- w październikowe popołudnie przedszkolaki na terenie zielonym przedszkola posadziły sadzonkę modrzewia.

3.Kolejne zadanie projektowe nr 23 „Otuleni” zrealizowane. Wiewióreczki nawiązały współpracę z Domem Opieki Społecznej i dla pensjonariuszy wykonały laurki z życzeniami z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

4. 10 października 2021r. „Wiewióreczki” i „Jeżyki” wzięły udział w koncercie, który zorganizowany był z okazji XXI Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się”. Zaśpiewały na koncercie piosenkę pt. „Kochamy Cię Janie Pawle”- zadanie 52 wykonane.

5. „Wiewióreczki” wykonały następne zadanie z projektu- zadanie 34- „Szlakiem historii”. Udały się spacerkiem pod pomnik Orła Białego  i zapaliły znicze , aby upamiętnić poległych żołnierzy. Zapaliły też znicze pod pomnikiem Jerzego Popiełuszki i dębem , który posadzony jest pamięci Józefa Kustronia.

6. W listopadzie „Wiewióreczki” zrealizowały następujące zadania z projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

-zadanie nr 12 „Folk projekt”- dzieci zaprojektowały i wykonały ekotorby patriotyczne

-zadanie nr 55 –został zorganizowany Kącik Książki Patriotycznej

-zadanie nr 2 –został w grupie wykonany kącik patriotyczny „Piękna Nasza Polska Cała”

-zadanie nr 5- dzieci nauczyły się piosenki projektowej pod tytułem „Piękna Nasza Polska Cała” i zaprezentowały ją  na uroczystości z okazji  Święta Niepodległości

-zadanie nr 1- zaśpiewały na uroczystości z okazji Święta Niepodległości hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego o godzinie 11.11- brały udział w akcji Szkoła do hymnu

-zadanie nr 3 – przygotowały uroczystość z okazji Święta  Niepodległości pod hasłem „Kocham Cię Polsko”- przedstawiły  program młodszym kolegom oraz zaproszonym gościom, a po południu rodzicom

-zadanie 11- odbyły się warsztaty z rodzicami , na których w zespołach wykonany zostały „Kodeks młodego partioty”

W listopadzie „Wiewióreczki” wykonały jeszcze następujące zadania:

Zadanie 36- dzieci bawiły się przy piosenkach „Mam chusteczkę haftowaną”, „Julij, Julijanko”, „Stoi różyczka”,  „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Nie chcę cię znać” , „Tańczymy labada”, „Stary niedźwiedź”, „Po szerokim stawie”. Było wiele radości i wspaniałej zabawy.

 Zadanie 33 – „Biało czerwone kodowanie”- dzieci kodowały na macie, na kartach pracy i na dywanie za pomocą kubeczków.

Zadanie 26 –obchodziły również Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  „Każdy Przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek. Dzieci oglądały prezentację, bawiły się przy piosence „Mam prawo żyć”, rysowały swoje prawa . Prawa dzieci zostały również wyeksponowane dla rodziców na holu przedszkolnym.

Wiewióreczki ” w czasie obchodów Światowego Dnia Misia zrealizowały następne zadanie z projektu „Piękna nasza Polska cała”. Jest to zadanie  nr 56 ” W starym kinie” . Obejrzały bajki Miś Uszatek i Miś Koralgol. Następnie wykonały portrety misiów.🐻🐻🐻

 W grudniu wykonały kolejne zadanie ” Szła kolęda w noc grudniową” nr 41. Przedstawienie świąteczne – tańce, śpiewanie kolęd wprowadziło nas w magię Świąt Bożego Narodzenia.

TYDZIEŃ WIELKICH POLAKÓW

Jednym z ważniejszych  zadań edukacji przedszkolnej  jest budzenie od najmłodszych lat miłości do małej i wielkiej Ojczyzny poprzez ugruntowanie  tożsamości  regionalnej i narodowej. Dla małego dziecka Ojczyzną  jest miasto w którym mieszka, jego rodzina, wszystko co jest znajome i bliskie, gdzie czuje się bezpieczne. Nie da się jednak budować  patriotyzmu bez fundamentalnej  wiedzy o  przeszłości Ojczyzny. Wspólne przeżywanie świąt lokalnych i narodowych, uczestnictwo w uroczystościach  o charakterze patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, poznawanie obrzędów i folkloru, śpiew pieśni patriotycznych uświadamiają dzieciom poczucie przynależności narodowej. W myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu  nasiąknie…” my nauczyciele poszliśmy nieco dalej, próbując od najmłodszych lat zapoznać dzieci z przeszłością i historią, by zachować w pamięci  to co stanowi naszą kulturę narodową. Jednym z działań służącym rozwijaniu postaw patriotycznych wśród dzieci było przybliżenie  wychowankom dorobku kulturowego, sylwetek wielkich Polaków oraz budzenie dumy narodowej  z ich wielkich osiągnięć. Każda z grup po dokonaniu wyboru  postaci opracowała plakat stanowiący usystematyzowanie wiedzy o wielkich Polakach – patriotach.

Grupa „Krasnoludki” poznała bliżej słynnego z historycznych dzieł malarskich- Jana Matejkę. Dzieci zapoznały się z najciekawszymi faktami z życia malarza, oglądały jego obrazy w internecie, a na koniec wcieliły się w rolę artystów i malowały własne dzieła sztuki na sztalugach. Na koniec wszyscy stworzyliśmy plakat z „ciekawostkami”, tak aby inni mogli bliżej poznać tego twórcę.

Dzieci z grupy „Misie” zapoznały się z najważniejszymi dziełami i informacjami z życia Jana Brzechwy. Po wysłuchaniu utworów „Kaczka Dziwaczka”, „Na straganie” czy „Kwoka” same wcieliły się w role aktorów i bohaterów bajek, wystawiając własny teatrzyk.

,,Biedroneczki” zapoznały się z postacią sławnego Polskiego astronoma Mikołaja Kopernika . Poprzez książkę dla dzieci ,,Nazywam się Mikołaj  Kopernik” – dzieci zapoznały się z życiem również tym kiedy był małym chłopcem i działalnością naukową, której największym osiągnięciem było naukowe uzasadnienie heliocentryzmu, czyli teorii, według której planety krążą wokół słońca. Dzieci poznały i  wykonały układ słoneczny ze wszystkimi planetami, obserwowały przez lunetę niebo, a zwięczeniem tych działań było wspólne wykonanie plakatu. Przedszkolaki zapamiętały kilka złotych myśli związanych z sławnym astronomem : ,,Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię, Polskie go wydało plemię” oraz słowa , które mówiła mama do słynnego uczonego gdy był małym chłopcem ,,Kto nie ma majątku, a chce do czegoś dojść, musi być człowiekiem wykształconym” . Ponieważ żył i pracował w naszych okolicach a pomnik można zobaczyć w Olsztynie, to jego postać stała się jeszcze bliższa dzieciom.

Dzieci z grupy „Wiewióreczki” poznały postać wielkiego polskiego kompozytora  Fryderyka Chopina .   Cykl działań rozpoczęły od opowieści  o życiu wielkiego Polaka , która ilustrowana była pokazem slajdów. Bawiły się w kompozytorów  na magicznym dywanie , słuchały muzyki  min. Walca cis – moll,  Poloneza  A-dur, grały na instrumentach i malowały muzykę do utworu Mazurek B-dur.

W grupie „Jeżyki”  dzieci poznały Wielkiego Polaka –Wielkiego Człowieka  – Jana Pawła II. Na pierwszych zajęciach obejrzały prezentację multimedialną pt „Opowieść o  niezwykłym chłopcu”, z której dowiedziały się z jakiej rodziny pochodził Karol Wojtyła, co lubił robić jak był dzieckiem, gdzie się urodził. W dalszych rozważaniach dowiedziały się kto to jest papież. Poznały nowe słownictwo związane z ubiorem Jana Pawła II (piuska, mitra, pastorał). Dowiedziały się też w jakim kraju mieszka papież., ile razy odwiedził Polskę oraz w ilu krajach był na świecie, zapoznały się z wyglądem herbu papieskiego. Posłuchały ulubionej pieśni Ojca Świętego „Barka”. Nauczyły się też piosenki pt. „Kochamy Cię Janie Pawle”. Obejrzały  film dla dzieci Św. Jan Paweł II – „Aureola – od Stanisława do Karola”. Na zakończenie rozważań dzieci wykonały plakat pt. „Jan Paweł II Wielki Polak- Wieki Człowiek.

Wykonane plakaty zostaną umieszczone  w witrynach  informacyjnych w centrum naszego miasta  celem upowszechnienia  wiedzy historycznej  wśród mieszkańców  naszego miasta

ROK SZKOLNY 2020/2021

,,KOCHAMY NASZE MAMY” – ,,Dzień Mamy w przedszkolu”

Mama i tata to dla kilkulatka najważniejsze osoby w życiu. Są najmądrzejsi, najpiękniejsi najodważniejsi i najukochańsi. Nic dziwnego, że maluchy niecierpliwie oczekują na ich święto, by wśród wierszyków i laurek złożyć rodzicom najlepsze życzenia. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID 19, dzieci złożyły życzenia w formie montażu słowno- muzycznego za pośrednictwem lokalnej telewizji Bart- Sat. W dniu 25.05.2021r. każda  grupa z tej okazji  przygotowała wiersz, taniec lub piosenkę, które zostały nagrane przez telewizję. W dniu 26.05.2021r.do telewizji   grupa ,,Biedroneczki” zaprezentowała swój pół godzinny program taneczno – wokalno – recytatorski. Dzieci  bardzo się starały, żeby wierszem i piosenką podziękować mamom  za miłość, cierpliwość i troskę. Tego dnia również, każdy przedszkolak wręczył swojej mamie własnoręcznie wykonany upominek,  nie zabrakło wzruszeń i ukradkiem ocieranych łez radości ze strony wszystkich mam. Działania nasze dostarczyły wszystkim wiele radości i szczęścia.

                                                                 Krystyna Sekita                                            

DZIECI Z GRUP ,,PSZCZÓŁKI” I ,,WIEWIÓRKI” UCZCIŁY DZIEŃ EUROPY

9 maja obchodzony jest oficjalny Dzień Unii Europejskiej a starszaki z grup ,,Pszczółki” i ,,Wiewiórki” miały okazję uczcić go wieloma działaniami. Obejrzały prezentację podczas, której poznały legendę o Europie, dowiedziały się jak wygląda flaga Unii Europejskiej, słuchały ,,Ody do radości”, unijnego hymnu. Poznały maskotkę Syriusza, dla którego wykonały nowe ubranko. Dowiedziały się jakiej waluty używa się w większości państw europejskich. Malowały flagi państw członków Unii Europejskiej, układały wirtualne puzzle oraz z powodzeniem rozwiązywały quiz wiedzy. Celem podjętych działań było zapoznanie dzieci z symbolami i zwyczajami państw Europy oraz kształtowanie wśród dzieci poczucia przynależności narodowej i europejskiej.

Czerwień to miłość, biel serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 maja obchodzimy pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Dzieci z naszego przedszkola  także postanowiła uczcić nasze barwy ojczyste.  Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce.  30 kwietnia zorganizowaliśmy w grupach  obchody tych świąt w przedszkolu. Przedszkolaki w czasie okolicznościowego spotkania miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi i to, jak symbole narodowe szanować. Tego dnia dzieci wspaniale prezentowały  się w strojach galowych. Chętnie wykonywały prace plastyczno-techniczne wśród, których nie mogło zabraknąć flagi Polski. Recytowały  wiersze patriotyczne oraz odśpiewali z powagą i w pozycji na baczność dwie zwrotki  i refren Mazurka Dąbrowskiego. Było bardzo uroczyście. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

Kiermasz wielkanocny 2021 w reżymie sanitarnym

„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy walczących przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu po II wojnie światowej.

Ważną rolą przedszkola w kształtowaniu postaw patriotycznych jest dostarczanie wiedzy o najbliższym otoczeniu. Dlatego my nauczyciele  dokładamy wszelkich  starań, aby sygnalizować dzieciom ważne wydarzenia, pobudzać do obserwacji i poznawania świata.

Z okazji Narodowego  Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” dzieci z grupy Wiewióreczki  tego dnia uświadomiły sobie kim są , jak nazywa się ich kraj i jakie są ich  korzenie.  Dzień ten był również  okazją, aby przedstawić dzieciom odwagę i bohaterstwo naszych przodków. Z wielkim zainteresowaniem małe przedszkolaki   słuchały wiadomości historycznych przekazywanych przez nauczycielki , zadając również nurtujące ich pytania.    W podziękowaniu za  wolną Polskę zaśpiewały hymn i patriotyczną piosenkę  oraz zapaliły znicz składając hołd  pamięci poległych żołnierzy  przy kamieniu usytuowanym przed przedszkolem  a poświęconym patriocie  Józefowi  Kuśtroń.

,,PSZCZÓŁKI” WŁĄCZYŁY SIĘ DO AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ,,SZKOŁA PAMIĘTA”

Ostatnie dni października i pierwsze dni listopada to czas w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa nasze działania zrealizowane w ramach akcji Ministra Edukacji Narodowej  ,,Szkoła pamięta” miały inny charakter. Dzieci z grupy ,,Pszczółki” najpierw pięknie opowiadały o odwiedzaniu grobów a następnie wybrały się na spacer do pomnika lokalnego bohatera, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w formie zabawy ruchowej aby na zakończenie to wszystko przedstawić w postaci pracy plastycznej.

SZKOŁA DO HYMNU

10 listopada nasze przedszkole wzięło udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Tego dnia o godzinie 11.11 w każdej grupie wiekowej dzieci śpiewały hymn z zachowaniem właściwej postawy w odświętnych strojach, z kotylionami na piersi oraz w patriotycznej scenerii. Potem były pamiątkowe zdjęcia. W tym roku 11 listopada będziemy świętować 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowania do Święta Niepodległości w każdej grupie rozpoczęły się dużo wcześniej. Dzieci poznawały polskie symbole narodowe, uczyły się hymnu. W obecnej sytuacji przedszkolaki śpiewały hymn w swoich salach. Włączając się do akcji MEN ” Szkoła do hymnu” dzieci dumnie odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Postawa naszych przedszkolaków dowodzi, że są małymi patriotami.


„SZKOŁA PAMIĘTA”

Dzieci z grupy „Biedroneczki”  i „Jeżyki” brały udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Nasze przedszkolaki poznały historię losów generała Józefa Kustronia, a następnie zapaliły znicz przed kamieniem z tablicą upamiętniającą postać tego wielkiego bohatera, w ten sposób dając dowód pamięci i szacunku dla żołnierza, który walczył o wolność naszej ojczyzny.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada w grupie  w naszym przedszkolu odbyły się uroczyste akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki   od dłuższego czasu przygotowywały  się do tego ważnego wydarzenia. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w  naszej grupie i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.  Był również quiz wiedzy o Polce, dzieci  utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, wydarzeń  historycznych naszej Ojczyzny.
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystości  przedszkolaki od najmłodszych lat  uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

ROK SZKOLNY 2019/2020

WIEWIÓRECZKI WŁĄCZYŁY  HISTORIĘ

Historia z tak małymi dziećmi – dlaczego nie?

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie podczas walki o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

,,Wiewióreczki” włączyły historię na miarę swoich możliwości. Inspiracją do dalszych działań stał się pomnik „Małego Powstańca”, przedstawiający postać kilkuletniego chłopca w za dużym hełmie, zbyt obszernej panterce, za dużych butach i z przewieszonym przez ramię karabinem. Dzieci zaciekawione widokiem pytały dlaczego on tak jest ubrany i dlaczego ma broń. Po krótkich wyjaśnieniach ponownie zaintrygowane patrząc na postacie w podeszłym wieku na ekranie, słuchały jak brzmią ich pseudonimy i nie wierzyły, że to właśnie oni brali udział w Powstaniu Warszawskim. Byłam bardzo dumna z naszych przedszkolaków kiedy wspólnie układaliśmy tekst Kartki do Powstańca bo okazało się, że mają w głowach wiele ciepłych słów wdzięczności, za to że mogą żyć i bawić się bezpiecznie. Właśnie takie historie przyczyniają się do powstania więzi pokoleniowej maluszków z bohaterami tamtych czasów.

Szkoła Pamięta…

Koniec października i początek listopada  to dni , w których szczególnie wspominamy bliskich zmarłych, czyścimy groby, zapalamy znicze, oddajemy cześć chwilą ciszy.W tym czasie nie  możemy zapomnieć  o tych, którzy zapisali się w naszej historii, o ważnych  postaciach i wydarzeniach. Aby uwrażliwić dzieci na potrzeby  pielęgnowania pamięci  o bohaterach  naszej wolności podjęliśmy następujące działania: Nasze przedszkole włączyło się w akcję MEN „ Szkoła Pamięta”. W dniu 25.10.2019  najmłodsi  wychowankowie – Krasnoludki i Misie złożyli kwiaty zapalili znicze pod tablicą pamiątkową  poświęconą  pamięci Józefa Kustronia. Grupa dzieci biedroneczki  wraz z nauczycielką udała się  pod Pomnik Orła Białego  zapalając znicze, pamiętając w ten sposób  o naszych bohaterach. Z kolei dwie grupy dzieci pięcioletnich – Wiewióreczki i Skrzaty upamiętniły polskiego kapłana bł. Jerzego Popiełuszkę  paląc znicze przy jego pomniku. Najstarsze grupy naszego przedszkola – Pszczółki i Jeżyki  biorąc udział w żywej lekcji historii , krzewiąc  patriotyzm i upamiętniając zmarłych bohaterów  narodowych  udały się na cmentarz komunalny , gdzie na grobach żołnierzy I i II wojny światowej  złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Piękna nasza Polska cała

Warsztaty dla Rodziców z okazji Święta Niepodległości
pt” Piękna nasza Polska cała”

5 listopada 2019 odbyło się spotkanie z rodzicami  z grupy Skrzaty. Podczas warsztatów  dzieci pokazały Rodzicom jak wiele wiedzą o naszej ojczyźnie.
Najpierw każde dziecko  miało za zadanie dokończyć zdanie Jestem Polakiem bo.., śpiewały piosenki patriotyczne, odbyły podróż po mapie wskazując największe miasta naszego kraju, dopasowywały legendę do danej miejscowości np. Kraków-Smok Wawelski , rozpoznawały i nazywały symbole narodowe. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn z zachowaniem postawy.
Następnie aby uczcić Święto Niepodległości Rodzice z dziećmi  wykonywali kokardę narodową, którą założą podczas uroczystego Apelu z okazji Odzyskania Niepodległości w naszym przedszkolu.
Na zakończenie wspólnie bawiliśmy się grając na bum bum rurkach utwory ludowe.
Spotkanie to dostarczyło nam wiele wzruszeń, uczyło dzieci szacunku do ojczyzny, rodziny.

Polska złota jesień- warsztaty z rodzicami w grupie ” Misie”

7 listopada w grupie ” Misie” miały miejsce warsztaty kreatywne z rodzicami na temat „Polska złota Jesień” . Chociaż maluszkom momentami trudno jest oderwać się od rodziców, to takie wspólne zabawy motywują je do działania, dają poczucie bezpieczeństwa oraz są okazją do integracji grupy. Podczas spotkania dzieci miały możliwość doznawania przyjemności, radości, spontaniczności, pewności siebie w trakcie zabawy z dorosłymi, klasyfikowały, segregowały kolorowe liście, rozpoznawały kolory, improwizowały przy muzyce z użyciem papieru, śpiewały piosenki o tematyce jesiennej i patriotycznej oraz rozpoznawały symbole narodowe. Następnie wspólnie z rodzicami tworzyły flagę Polski z użyciem rąk. Święto Niepodległości jest świętem radosnym i w takim właśnie charakterze przeprowadzone zostało nasze spotkanie.  Celem warsztatów było zaszczepienie w sercach dzieci miłości do Ojczyzny, wzbogacanie wiedzy o Polsce oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej w gronie przedszkolnym i rodzinnym.  Dziękujemy rodzicom za wspólna zabawę.