Ramowy rozkład dnia

Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności dzieci i nauczyciela
6.00-8.00 Schodzenie się dzieci,  grupy łączone,zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań i potrzeb dziecka, praca indywidualna stymulująca rozwój dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie obserwacji pedagogicznych.
8.00-8.30 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

 

8.30-9.00 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu  wpajania zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Profilaktyka stomatologiczna.

 

9.00-11.30 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności w     fizycznym , emocjonalnym , społecznym  i poznawczym   obszarze rozwoju z uwzględnieniem   indywidualnych  potrzeb i możliwości  dziecka, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o program „ Klucz do uczenia się”, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, nauka języka nowożytnego- angielskiego – lektor prowadzi zajęcia z dziećmi , zabawy w teatr, zabawy na świeżym powietrzu.

 

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu,  czynności porządkowo-higieniczne.

 

12.00 -12.30 Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami , kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie
12.30- 13.00

-dzieci starsze

12.30- 14. 00

-dzieci młodsze

 Odpoczynek poobiedni, zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej, muzyki relaksacyjnej, klasycznej.

 

 

Odpoczynek poobiedni – czynności samoobsługowe, słuchanie bajek na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej, słuchanie muzyki relaksacyjnej .

 

 

13.00-14.15 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Realizacja programów wspomagających.  Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie oparte na spontanicznej aktywności dziecka, praca indywidualna, w małych zespołach, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

14.15-14.30   Przygotowanie do  podwieczorku,   czynności porządkowo-higieniczne.

 

14.30 – 15.00 Podwieczorek – realizacja założeń programowych w zakresie przestrzegania zasad kulturalnego spożywania posiłków.
15.00 -16.30 Rozchodzenie się  dzieci. Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach

tematycznych, zabawy integrujące, gry planszowe i stolikowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe,kontakty indywidualne z rodzicami.