ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W BARTOSZYCACH

22 marzec – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W BARTOSZYCACH

Światowy Dzień Wody obchodzony jest na całym świecie niezmiennie 22 marca.

To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych rezolucją z 1992 roku. Ma przypominać, że obecnie ponad 1 miliard osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody.

Celem obchodów Światowego Dnia wody w naszym przedszkolu jest rozwijanie zainteresowań dzieci otaczającym je środowiskiem naturalnym. Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych na naszej planecie.     

W dniu obchodów Światowego Dnia Wody w przedszkolu dominowały wszystkie odcienie koloru niebieskiego. Strojem przedszkolaki chciały podkreślić znaczenie tego święta. Podczas organizowanych przez nauczycielki pokazów prezentacji multimedialnych, filmików edukacyjnych dzieci poznawały znaczenie wody w przyrodzie. Widziały obszary pozbawione wody. Ludzi wydobywających życiodajny płyn z głębokich studni. Dowiadywały się o konieczności ochrony zasobów wodnych. Podawały propozycje ograniczenia zużycia wody w swoich domach. Poznawał Rozwiązywały zagadki, krzyżówki związane z wodą. Podczas zabaw ruchowych i muzycznych naśladowały padający deszcz, płynącą rzekę czy falująca tafle jeziora. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych i fizycznych na podstawie obserwacji i samodzielnych doświadczeń z wodą w roli głównej. Próbowały znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka jest i jaka może być woda?, Czy może mieć kolor, kształt, zapach i smak? Co pływa w wodzie, a co tonie. Czy woda wydaje dźwięki i czy może być instrumentem muzycznym. Poznawały stany skupienia wody.

Dzień upłynął w atmosferze dobrej zabawy, której ukrytym celem była wiedza dotycząca wody – źródła życia wszystkich mieszkańców naszej planety.

Opracowała: Małgorzata Kuźmowicz