Spotkanie z Panią Muzyką

„Za co kochamy muzykę?”- Spotkanie z Panią Muzyką

SPOTKANIA Z PANIĄ MUZYKĄ to cykl comiesięcznych, półgodzinnych koncertów, z muzyką graną na żywo. Programy są rozśpiewane, z dużą ilością kolorowych rekwizytów, piosenek i zabaw ruchowych. Lekcje muzyki prowadzone są na wesoło. Biorą w nich udział muzycy i wokaliści  z  Filharmonii Olsztyńskiej.

Podczas tych spotkań dzieci poznają instrumenty,  ich historię i budowę, uczą się określeń muzycznych, słuchają muzyki, śpiewają piosenki. Są też zabawy ruchowe i tańce. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w tych spotkaniach, które mają na celu rozwijanie słuchu muzycznego. Rozwijanie poczucia rytmu nabywanie umiejętności odróżniania dŸźwięków  głośnych – cichych i wolnych – szybkich oraz właściwego na nie reagowania.