Skrzaty sprzątały las…

Posprzątamy las- zajęcia otwarte z rodzicami w grupie „Skrzaty”.

W dniu 11 marca odbyły się zajęcia otwarte w grupie „Skrzaty”. Treści zajęć dotyczyła szanowania środowiska naturalnego człowieka i potrzeby jego ochrony. Rodzice mieli okazję obserwacji swoich dzieci podczas aktywności językowej, matematycznej oraz słowno-muzycznej. Zajęcia prowadzone były metodą KLANZA. Dawało to rodzicom możliwość udziału we wspólnej zabawie. Zajęcia zakończyły warsztaty plastyczno- techniczne: „Coś z niczego”. Efektem wspólnej pracy były różnorodne zabawki wykonane z materiałów wtórnych. Zajęcia „Posprzątajmy las” zakończyły działania Skrzatów związane z nabywaniem umiejętności  i wiedzy na temat ochrony środowiska, a w szczególności segregacji i recyklingu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za wspólna zabawę.