Projekt „Zadania dla przedszkola”

Projekt „Zadania dla przedszkola”
 Najstarsze dzieci z Przedszkola Publicznego  nr 2 w Bartoszycach z grup Jeżyki i Pszczółki zaangażowały się w projekt „Zadanie dla przedszkola” organizowanego przez kierownika projektu Annę Borkowską (administratora i założyciela grupy PLAN DALTOŃSKI CIEKAWOSTKI I PORADY. ) . Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, w terminie od 01.10.2017r do 29.06.2018r. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.  Do zadania dla przedszkola zakwalifikowało się 19 grup przedszkolnych z 18 przedszkoli, które musiały spełnić jeden z poniższych warunków:
 • być certyfikowaną placówką daltońską;
 • nie być certyfikowaną placówką daltońską, ale pracować według koncepcji pedagogiki planu daltońskiego;
 • nie być certyfikowaną placówką daltońską, ale wprowadzać w swojej pracy elementy pedagogiki planu daltońskiego.

Placówki i grupy z opiekunami zakwalifikowane do projektu:

 • Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach

Grupa 8. Koordynator: Magda Lulińska

 • Leśne Duszki oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzeziu

Grupa 3 – 4 latki. Koordynator: Beata Jankiewicz-Żak

 • Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku

grupa VIII. Koordynator: Milena Raćkowska

 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 „Modraczek” w Stargardzie Gdańskim

Grupa „Tulipany”. Koordynatorzy: Krzyżyńska i Magdalena Droń

 

 • Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś 1 w Lublinie,

Grupa „Biedronki”. Koordynatorzy: Jolanta Stachyra, Angelika Wnuk

 • Niepubliczne Przedszkole Mini Harvard w Warszawie

Grupa „Delfinki”. Koordynator: Sylwia Klepczyńska

 • Przedszkole 56 Niezapominajka we Wrocławiu

Grupa Jeżyki. Koordynatorzy: Iwona Pawłowska i Magdalena Czeredrecka

 

 • Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy

Grupa „Smerfy”. Koordynator: Agnieszka Matysiak

 • Przedszkole Niepubliczne „Buziaczek” w Bydgoszczy

Grupa „Sówki”. Koordynatorzy: Ania Garczyńska, Monika Łukaszewicz

 • Przedszkole nr 3 ,,Ługuś” w Karczewie.Grupa ,,Jeżyki” 5 latki. Koordynator: Anna Borkowska
 • Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

Grupa „Euroskrzaty”. Koordynatorzy: Justyna Majewska i Katarzyna Kulon

 • Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

Grupa „Jeżyki’. Koordynatorzy: Justyna Gajewska, Iwona Osiecka

Grupa „Pszczółki”. Koordynatorzy: Justyna Gajewska, Małgorzata Michałowska – Kuźmowicz

 • Przedszkole Publiczne nr1 w Łęcznej

Grupa „Słoneczka”. Koordynator: Agnieszka Dubaj

 • Przedszkole Samorządowe w Sieprawiu,

grupa „SMOKI” . Koordynator: Agnieszka Topa

 • Przedszkole przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Grupa „Pszczółki”, Koordynator: Karolina Paprocka

 • Publiczne Przedszkole w Jodłówce

Grupa „Odkrywcy- Zdobywcy”. Koordynatorzy: Agnieszka Bułat, Marta Data

 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Grupa 5 latki. Koordynator Agnieszka Rynkowska
 • Szkoła Podstawowa w Wiercinach. Grupa Sówki. koordynator Elżbieta Zacharska

Głównym celem projektu jest propagowanie pedagogiki planu daltońskiego, zwanego niegdyś planem laboratoryjnym. Plan daltoński jest to idea stworzona przez Helen Parkhurst amerykańską nauczycielkę, której koncepcja opierała się na trzech głównych filarach:

 • nauka odpowiedzialności (wolności) – dzieci same dążą do opanowania materiału, są odpowiedzialne za wynik procesu edukacyjnego.
 • nauka samodzielności – dzieci starają się samodzielnie dochodzą do rozwiązań, dostosowując pracę do swoich możliwości. Dzięki wizualizacji wielu działań, dzieci mogą bez pomocy nauczyciela podjąć próbę realizacji wybranego zagadnienia.
 • nauka współpracy – jest zasadą, która dotyczy wszystkich osób w placówce; dzieci, nauczycieli, rodziców, dyrekcji. Dzięki dobrej komunikacji dzieci uczą się współpracy oraz poprzez współpracę.

Obecnie do założeń planu daltońskiego dodaję się również refleksję, dzięki której możemy sprawdzić czy zamierzony cel został osiągnięty. Projekt okazał się bardzo atrakcyjny, dzięki czemu został objęty patronatem przez www.plandaltonski.pl, który jest instytucją promującą pracę zgodne z ideą Helen Parkhurst.

„Zadanie dla przedszkola” jest to projekt, w którym każda z grup jest zobowiązana do wykonania zadania wymyślonego przez chętną placówkę. Przedszkola, które wypełniły zadanie umieszczają relację z wykonania zadania, a efekt pracy wysyłają autorom zadania.

Warunkiem rozpoczęcia projektu było przygotowanie mapy Polski oraz zdjęć współpracujących przedszkoli. Na mapie zaznaczamy skąd przyszło zadanie, dzięki czemu dzieci mają pogląd na to z kim współpracują, jak daleko od naszego przedszkola jest kolejne, uczą się posługiwania mapą itd.

Na realizację zadań, umieszczenie fotorelacji oraz wysłanie wyników został z góry określony czas, dzięki czemu współpraca między placówkami jest łatwiejsza, a dzieci wiedzą,
że w każdym przedsięwzięciu obowiązują zasady.

W większości zadań dzieci same wybierały sposób realizacji, dzięki czemu, uczyły się dokonywać wyborów, na które musiały przystać zespoły, w których dzieci pracowały. Dzieci były rozliczane za swoje dokonanie, przez co czuły się zaangażowane w każde zadanie. W ten sposób uczyły się odpowiedzialności za pracę zespołu oraz prawidłowe wykonanie zadania.
Podczas realizacji zadań, nauczyciel był obserwatorem, nie uczestniczył w pracach zespołów. Przedszkolaki samodzielnie podejmowały decyzje, wybierały sposób realizacji zadania,
a nawet wybierały liderów zespołów, którzy mieli w taki sposób planować pracę zespołów, aby zaangażowany w projekt był każdy uczestnik. Dzięki temu założeniu przedszkolaki nabywały wprawy w byciu samodzielnym. Projekt zadanie dla przedszkola pokazał dzieciom szeroko rozumianą współpracę, zaczynając od pracy w zespołach, w grupie i na współpracy międzyplacówkami kończąc. Przedszkolaki dowiedziały się, że współpraca wcale nie jest łatwa, bo każdy może mieć własne zdanie i sztuką jest pójście na kompromis, aby osiągnąć wspólny cel. Oprócz efektów, które wynikają z założonych celów, dzieci przy okazji dowiedziały się w jaki sposób można wykorzystać mapę, z jakich miast pochodzą nasi nowi przyjaciele. Przy okazji wycieczek na pocztę dzieci samodzielnie kupowały i naklejały znaczki, wybierały pocztówki i wysyłały listy. Zadanie dla przedszkola daje nam możliwość wdrożenia się w pedagogikę planu daltońskiego. Dzięki pracy tym systemem dzieci miały możliwość rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy w bardzo atrakcyjny sposób. Jesteśmy przekonane, że pedagogika planu daltońskiego zostanie na stałe wprowadzona w nasz system pracy.


Zadanie dla przedszkola – zadanie pierwsze

Autorami pierwszego zadania były Smoki, 6latki ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
z Siepraw, które wymyślały je pod czujnym okiem Agnieszki Topy. Zadanie nosiło nazwę „Fabryka skarpetek” – dzieci dostały losowo skarpety,  po dwie pary takich samych wzorów. Dzieci łączyły się w grupy według wzoru tworząc fabryki. W fabrykach ustalono, kto jest za co odpowiedzialny, dzieci wybrały lidera, który czuwał nad pracą zespołu oraz ustalone zostały nazwy zespołów. Po produkcji skarpet, policzyliśmy je, dobraliśmy w pary, porównywaliśmy liczebność skarpet z poszczególnych fabryk. Każda z grup wymieniła się skarpetami, tak aby każdy z zespołów miał po jednej parze z każdej fabryki. Gdy komplety zostały skomponowane, ładnie je zapakowaliśmy. Sprawdziliśmy na mapie gdzie leży Siepraw i ruszyliśmy na pocztę wysłać przesyłkę.


Zadanie dla przedszkola – zadanie drugie

Kolejnym zadaniem jakie do nas dotarło było „Domino obrazkowe” wymyślone przez Odkrywców-Zdobywców, grupę 6latków z Przedszkola Publicznego w Jodłówce pod nadzorem Agnieszki Bułat, Marty Daty. Tworzenie domina dzieci dostosowały do swoich możliwości, to one decydowały w jakiej skali je wykonają. Po stworzeniu w zespołach elementów domina, nastąpiła wspólna gra, która przyniosła wielu emocji. Następnie zaznaczyliśmy na mapie, skąd są nasi nowi koledzy, zapakowaliśmy domino i wyruszyliśmy na pocztę, w celu wysłania listu.


 Zadanie dla przedszkola – zadanie trzecieJeżyki z Przedszkola 56 Niezapominajka na czele ze swoimi wychowawczyniami Iwoną Pawłowską i Magdaleną Czeredrecką. Wymyśliły kolejne zadanie, które nosiło nazwę „pogodynka”. Polegało na stworzeniu kalendarza pogody. Pszczółki i Jeżyki wykazały się ogromną kreatywnością, wymyślając i nazywając różne zjawiska atmosferyczne. Wszystkie kalendarze pomimo takiej samej instrukcji okazały się zupełnie różne. Wszystko to pokazuje jak ogromną rolę w pracy dzieci daje możliwość wyboru. Po prezentacji kalendarzy, spakowaliśmy je i swoim zwyczajem odwiedziliśmy pocztę, by wysłać paczkę.


Zadanie dla przedszkola – zadanie czwarte

Z okazji Dnia Pluszowego Misia, dzieci z  Oddziału Przedszkolnego Leśne Duszki przy Szkole Podstawowej w Brzeziu wraz z wychowawczynią  Beatą Jackiewicz- Żaku zaproponowały wykonanie zadania w postaci „Misiowego memory”. Jeżyki i Pszczółki chętnie wykonały misiowe memory według instrukcji a najwięcej frajdy przyniosła im gra własnoręcznie stworzoną grę.


Zadanie dla przedszkola – zadanie piąte

Dzieci z Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka w Koszalinie razem z p. Justyną Majewską i p. Katarzyną Kulon zaproponowały zadanie świąteczne, które polegało na ozdobieniu charakterystycznych ikon Bożego Narodzenia. Dzieci w Grupach pracowały nad Aniołkami, bombkami i choinkami. Praca w zespołach była bardzo burzliwa, ponieważ każdy miał swój pomysł, niestety każdy zespół musiał wykonać tylko jedną pracę. Na szczęście dzieci doszły do porozumienia bez interwencji nauczycielek. Prace były bardzo różnorodne i piękne.


Zadanie dla przedszkola – zadanie szóste

Kolejne zadanie również okazało się związane ze świętami. Musieliśmy wykonać kartki Bożonarodzeniowe i wysłać je do 5 latków  z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Zrobienie kartek nie stanowiło problemu, ale wymyślanie życzeń już tak i dzieci wykazały się ogromną kreatywnością aby je wymyśleć. Życzenia były narysowane oraz napisane. Mamy nadzieję, że wysłane przez nas kartki dały dzieciom i ich pani Agnieszce Rynkowskiej wiele radości.


Zadanie dla przedszkola – zadanie siódme

Pani Agnieszka Matysiak z grupą Smerfów z Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy wymyślała kolejne zadanie. Polegało ono na stworzeniu kalendarza w grupach, dzieci miały kilka propozycji wykonania kalendarza oraz mogły wykonać swój projekt. Część grup wykorzystała szablony do tworzenia kalendarza, pozostałe próbowały stworzyć kalendarz według własnego pomysłu. Dzięki tworzeniu kalendarza Jeżyki i Pszczółki utrwaliły sobie nazwę miesięcy oraz pór roku. Po prezentacji swoich dzieł poszliśmy na pocztę wysłać list.


Zadanie dla przedszkola – zadanie ósme

Kolejnym zadaniem okazało się dość nietypowe. Dzieci z Lublina pod okiem pani Jolanty Stachyry i pani Angeliki Wnuk wymyślili dla nas zajęcia badawcze. Naszym zadaniem było poznać właściwości śniegu. Na podstawie zdobytych informacji w zespołach musieliśmy stworzyć śnieżynki za pomocą sześcianów. Zadanie okazało się wyzwaniem, ponieważ precyzyjnie wyciąć odpowiednią ilość sześcianów było bardzo trudno, na szczęście się udało
i dzieci mogły wysłać śnieżynki pocztą.