,,Polska –  moja ojczyzna”- warsztaty z rodzicami…

,,Polska –  moja ojczyzna”  – warsztaty z rodzicami

Dnia 17.05.2018 ( czwartek)  odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców w grupie ,,Skrzaty” , to kolejne z działań  mających na celu wychowanie  dzieci w duchu wartości. Rezultaty w tym zakresie osiąga  się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dziecka, w te działania wpisują się warsztaty dzieci z rodzicami, w czasie, których przedszkolaki  mogły zaprezentować swoje wiadomości o Polsce, symbolach narodowych. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem „Ojczyzna”. Wykazywały się znajomością legend ,,Wars i Sawa” ,,,O smoku Wawelskim”  ,,Warszawskim Bazyliszku”  ,,Lechu ,Czechu i Rusie” . To one właśnie w sposób poetycki, fantastyczny i barwny zaznajamiają dzieci z przeszłością Ojczyzny, a w ich treściach zawarte są nieprzemijające  duchowe wartości kultury narodowej. Dzięki bajkom i legendom dziecko sercem poznaje swój ojczysty kraj i jego przeszłość. Rozpoznawały herby miast Bartoszyc, Warszawy, Krakowa, Gdańska. Dzieci  mogły pochwalić się przed rodzicami swoimi umiejętnościami  czytelniczymi.  Wspólnie bawili się  chustą animacyjną. Pracując w grupach wykonali mapę Polski, poprzez naklejanie różnych aplikacji, wykorzystanie kolorowego papieru, bibuły.  Przez pracę z mapą dzieci poszerzają krąg  swoich zainteresowań . Wskazują na mapie   stolicę Polski, Kraków, główną rzekę – Wisłę, morze, góry, ważniejsze rzeki, regiony polski – Warmia i  Mazury. Dwie grupy dzieci i rodziców  wykonały  foldery przedstawiające najważniejsze zabytki Warszawy i Krakowa.  Z wykonanych prac powstała wystawa w holu przedszkola wystawa. Wspólna twórcza praca przyniosła  uczestnikom wiele radości .