Plan działań

 

PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BARTOSZYCACH PODEJMOWANYCH W CELU UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU ZIELONEJ FLAGI w roku szkolnym 2015/2016

zawarty jest w Koncepcji pracy Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, w Programie Profilaktycznym Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach oraz w Programie Wychowawczym Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

 

Cele planu działań:

  • ogólny:

-promowanie działań proekologicznych i zdrowotnych;

 

  • szczegółowe:

kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska;

-budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania;

-zachęcanie do oszczędzania wody i segregowania odpadów;

-podnoszenie świadomości społeczności przedszkolnej i lokalnej w zakresie dbania o środowisko;

-kształtowanie wiedzy dzieci na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń środowiska;

-zachęcanie całej społeczności przedszkolnej i lokalnej do aktywnego udziału w zbiórce surowców wtórnych;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko

-uświadomienie znaczenia wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin

Strategia monitoringu:

  • co 2-3 tygodnie

 

 

Tematy

przewodnie

 

Zadania

 

Osoba

odpowie-

dzialna

Planowane

terminy

realizacji

Ewentualne

koszty

Ocena realizacji działań
ODPADY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. d.

 

 

 

 

 

1. „Raport na temat śmieci” – rozpoznanie stanu zanieczyszczenia otoczenia naszego przedszkola p. Iwona,

p. Danusia

listopad 2015r. zrealizowano w całości w terminie
2. Spotkanie z przedstawicielką Zakładu Gospodarki Odpadami na temat selektywnej zbiórki odpadów, oszczędzania wody, energii i powietrza oraz odnawialnych źródeł energii. p. Ala, p. Ewa p. Kasia p. Gosia październik 2015r. zrealizowano w całości w terminie
3. ,,Mamo, tato chrońmy przyrodę” – akcje proekologiczne:- zbiórka baterii, płyt CD, makulatury i plastikowych nakrętek ,,,Zbieraj kartridże – ratuj konie”. p. Ala wszystkie nauczycielki cały rok w trakcie realizacji
4. ,,Zagrożenia świata zwierząt” – prezentacja multimedialna dotycząca szkodliwości śmieci w życiu zwierząt. p. Ula maj 2016r. do zrealizo-wania
5. ,,Ekologiczna choinka”- ozdabianie choinki dekoracjami wykonanymi z odpadów. p. Monika, p. Krysia p. Iwona grudzień 2015r. zarealizowanno w całości w terminie
6. ,,Zrób to sam” – wzięcie udziału w konkursie portalu BULIBA.PL poprzez przygotowanie pracy z odpadów. p. Ala listopad 2015r. zrealizowa-no w całości w terminie
7. ,,Śmieciowa orkiestra” – prezentacja możliwości wykorzystania różnych odpadów do wykonania instrumentów muzycznych. wszystkie nauczycielki marzec 2016r. do zrealizowa-nia
8. Wycieczka do wysypiska śmieci w Wysiece – prześledzenie etapów wędrówki odpadów i zwiedzanie ścieżki edukacyjnej. p. Ala p.Ula p.Ewa kwiecień 2016r. koszt przejazdu pokrywają rodzice do zrealizowania
9.,,Nie wyrzucaj na śmieci- ubierz inne dzieci”- akcja zbiórki odzieży. Przekazanie instytucjom zajmującym się pomocą ludziom potrzebującym. p. Ewa p. Monika p. Krysia grudzień 2015r. zrealizowane w całości w terminie
10. Inscenizacja teatralna o tematyce ekologicznej przygotowana z okazji Pierwszego dnia wiosny i prezentacja jej w innych placówkach ,,Dobre rady na odpady”. p. Ula p.Ala marzec 2016r. do zrealizowania
11.,,Ekologiczne upominki dla najbliższych”- wręczanie upominków wykonanych z odpadów z okazji Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka lub Mamy i Taty.

 

wszystkie nauczycielki grudzień 2015r. styczeń, maj 2016r. w trakcie realizacji
12. Wystawa fotograficzna ,,Zielone miejsce w naszej okolicy” – zorganizowanie wystawy zdjęć zrobionych przez rodziny z przedszkola.

 

p. Kasia p.Gosia kwiecień 2016r. do zrealizo-wania
13. Zredagowanie wspólnie z dziećmi i rozniesienie przez dzieci apelu do mieszkańców o segregacji śmieci. p. Iwona listopad 2015r. zrealizo-wane w całości w terminie
 

 

c. d.

 

14. ,,Moja Eko-torba”- konkurs z udziałem rodziców.

 

p. Iwona p.Gosia

 

maj 2016r.

 

 

 

 

do realiza-cji

15. ,,Dzień Ziemi bez śmieci”– prezentacja plakatów przygotowanych przez miejskie placówki ubiegające się o certyfikat Zielonej Flagi. p. Ala kwiecień 2016r. do realiza-cji
16. ,,Rodzice i dzieci segregujcie śmieci”- zamieszczanie treści o tematyce ekologicznej w gazetce przedszkolnej. p. Ala luty 2016r. do reali-zacji
17. ,,Dzień Niezapominajki” – festiwal piosenki ekologicznej. p. Ewa p.Ula maj 2016r. do reali-zacji
18. Wycieczka do lasu w celu ,,Poszukiwania dzikich wysypisk” wspólnie z innymi placówkami. p. Ewa

 

kwiecień 2016r. do realiza-cji

 

PROJEKT EDUKACYJNY

,,WODY KROPELKA – TAJEMNICA WIELKA. CO KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O WODZIE.”

 

Uzasadnienie realizacji projektu

Dzieci od najmłodszych lat są ciekawe świata. Interesują się tym, co je otacza. Nauczyciele w przedszkolach starają się przybliżyć i pomóc dzieciom zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie. Pozwalają na eksperymentowanie, smakowanie, dotykanie, zachęcają do obserwacji, dzięki czemu dzieci nabywają i zapamiętują nowe doświadczenia oraz zaczynają rozumieć świat, a rzeczywistość powoli staje się dla nich przewidywalna.

Każdy z nas codziennie styka się w jakiś sposób z wodą. Jest dla nas tak powszechna, że często nie zdajemy sobie sprawy z potrzeby jej istnienia i ochrony. Dlatego celem projektu jest uświadomienie dzieciom jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie.

 

Cele ogólne projektu

– Poznamy znaczenie wody dla życia na ziemi.

Cele szczegółowe

– Określimy co to jest woda i jaka jest jej rola w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

-Poznamy cykl obiegu wody w przyrodzie.

– Przeprowadzimy proste doświadczenia i obserwacje zjawisk z zakresu przyrody.

– Wymienimy przyczyny zanieczyszczania wody oraz sposoby oszczędzania wody.

 

Odniesienie się do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

4.1 Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach).

4.3 Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

6.3 Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt i unika ich.

8.1 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru.

9.1 umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.

11..Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

11.1 Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody

12.1 Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych.

12.2 Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin;

 

Produkty końcowe projektu: Prezentacja projektu na tablicy w holu przedszkola

Realizatorzy projektu: dzieci i nauczyciele

 

Termin realizacji: marzec – maj 2016r.

 

PLAN DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Etap projektu Opis działań Uwagi
Sformułowanie problemu i celów projektu Co każdy przedszkolak powinien wiedzieć o wodzie?

Starter: Co się dzieje z wodą w przyrodzie?

– Co kojarzy ci się ze słowem WODA ? – zabawa i rysowanie mapy.

Dzieci podają propozycje informacji , które chcą uzyskać podczas realizacji projektu. Tworzą mapę mentalną.

Działania ,,Skąd się bierze woda?”

zabawy w tropicieli wody- dzieci poszukują różnych źródeł wody

– wycieczka do Zakładu Uzdatniania Wody

– prezentacja multimedialna dotycząca obiegu wody w przyrodzie- formułowanie wniosków

– co by było gdyby zabrakło wody?- myślenie twórcze

-,,Przygody małej kropelki wody?- wiersz Joanny Kulmowej. inscenizacja

-wykonanie plakatu z rodzicami pt.: ,,Woda w przyrodzie”

Działania ,,Jaka jest woda?”

-zabawy badawcze: pobieranie próbek z różnych źródeł wody, prowadzenie obserwacji, formułowanie wniosków, poznawanie źródeł zanieczyszczenia wody, budowanie filtra wody

– wodna orkiestra- improwizacje muzyczne z wykorzystaniem wody

– wycieczka do Oczyszczalni Ścieków

-wykonanie ulotki podsumowującej efekty działań. Przekazanie ulotek o instytucji współpracujących z przedszkolem.

Działania ,,Do czego służy woda?”

-wykonanie wraz z rodzicami rysunków pokazujących jak wykorzystuje się wodę w domu. Zorganizowanie wystawy.

-zabawy badawcze- obserwacja, formułowanie wniosków dotyczących znaczenia wody w życiu roślin

-spotkanie z dietetykiem

-Gdzie mieszka woda?- spacer po przedszkolu, oznaczenie kropelką w których jest woda

-zajęcia kreatywne z rodzicami, projektowanie książeczek.

Działania ,,Co żyje w wodzie?”

-wycieczka do sklepu zoologicznego . Obserwowanie ryb i roślin akwariowych.
-założenie hodowli rybek

-odkrywamy podwodny świat- wykonanie wystawy z informacjami przyniesionymi przez rodziców, dotyczącymi życia ryb

– Ryby i raki- zabawy ilustracyjne przy muzyce