Odpady

ZDOBYCIE WIADOMOŚCI NA TEMAT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, OSZCZĘDZANIA ENERGII I WODY ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PODCZAS SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELKĄ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI W BARTOSZYCACH

Korzystając z fachowej pomocy Zakładu Gospodarki  Odpadami w Bartoszycach wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie w przedszkolu. Zajęcia zostały przygotowane przez panią Ninę  Dekert , która przygotowała wiele kolorowych i ciekawych pomocy. Na początku porozmawiała z dziećmi o selektywnej zbiórce odpadów a następnie zaprezentowała plansze dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W interesujący sposób opowiedziała również o domowych metodach oszczędzania wody. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały zadanie samodzielnego posegregowania różnych odpadów do odpowiednich pojemników. Każde właściwe postępowanie z odpadami wykonane przez dzieci zostało nagrodzone. Wszystkie dzieci miały okazję wykazania się zdobytymi podczas spotkania wiadomościami.

Patrol ekologiczny Skrzatów 

Nasze przedszkole dostarcza dzieciom wiele możliwości poznawania przyrody, poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i z jej zjawiskami. Chętnie  przybliżamy dzieciom wiadomości z zakresu ochrony przyrody i ekologii. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu ” Zielona flaga” powstała inicjatywa na zorganizowanie przez dzieci z grupy Skrzaty Patrolu Ekologicznego.  Przy sprzyjającej pogodzie dzieci z grupy Skrzaty  wybrały się na spacer, którego celem   była obserwacja przyrody w okolicy przedszkola oraz zwrócenie uwagi, czy pobliskie środowisko jest czyste i bezpieczne. Zanim wyszły na patrol, odbyły krótką rozmowę podsumowującą wcześniej zdobyte wiadomości na temat ochrony przyrody i dbania o nasze środowisko, omówiły  na co powinny  szczególnie zwracać uwagę. Wyposażeni w lupy i tutki  ruszyły  przed siebie na obserwacje  otoczenia sąsiadującego z przedszkolem. Podczas spaceru dzieci zwracały uwagę na otaczające nas śmieci, a pani  dokumentowała to robiąc fotografie. Przedszkolaki zaobserwowały, że w najbliższej okolicy zbyt mało  jest  koszy na śmieci, a okolica sąsiadująca  z przedszkolem jest trochę zaśmiecona. Ich  oczom ukazała się szara rzeczywistość, niestety dzieci na drodze spotkały porozrzucane papiery, puszki, butelki, foliowe worki…  Ale najbardziej dzieci poruszył bałagan przy pojemnikach na segregację odpadów. Zadawały pytania, wszystkie zaczynały się od słowa: „DLACZEGO?”. No właśnie, zastanówmy się, przecież to my dorośli mamy największy wpływ na wychowanie dzieci, uczymy ich pozytywnych postaw, dbania o środowisko, a zarazem dajemy przykład, że śmieci wokół to norma, przyzwalamy na działania, które niszczą przyrodę i nas samych .Nie musimy organizować wycieczek do lasu by mieć kontakt z przyrodą, mieszkamy w miejscu, w którym przy odrobinie zaangażowania, może być równie pięknie, zielono. Dbajmy o nasze otoczenie.

Ekologiczny Patrol Krasnoludków

Dzieci z grupy Krasnoludki podczas patrolu ekologicznego sprawdzały czy w okolicy naszego przedszkola jest czysto. Okazało się, że w pobliżu przedszkola są rozrzucone śmieci. Nasze środowisko niestety nie jest czyste. A przecież maluchy już wiedzą, ze śmieci należy wyrzucać do kosza, że trzeba je segregować a do tego służą kolorowe pojemniki na śmieci. Krasnoludki zapoznały się z kolorami koszy i rodzajem odpadów: szkło, plastik, papier,metal i wiedzą do którego kosza należy je wrzucać.

Ekologiczne instrumenty z odpadów

Ekologiczne powitanie wiosny

21 marca w naszym przedszkolu żegnaliśmy Zimę i witaliśmy Wiosnę. Pani Zima każdego roku odchodzi, ustępując miejsca Pani Wiośnie. W tym dniu wszystkie dzieci  przyszły do przedszkola ubrane w kolorze zielonym , symbolizującym  nam przyjście Wiosny. Dzieci z  każdej grupy  witały Wiosnę piosenkami i wierszykami, a grupa „ Jeżyki”, wystawiła teatrzyk o tym jak ważna jest segregacja śmieci dla naszego środowiska pod kierunkiem Pani Uli Kaczyńskiej i Pani Alicji Łukjanowicz. Pani Wiosna przygotowała  zagadki na które przedszkolaki wspólnie  odpowiadały. Dzieci tańczyły  i bawiły się z Panią Wiosną w pięknie przystrojonej sali. Po występach artystycznych  i wspólnej zabawie, przedszkolaki wyruszyły do miasta  by wspólnie z mieszkańcami i władzami naszego miasta witać Wiosnę, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, które dzieci samodzielnie wykonały z odpadów ekologicznych. Dzieci wspólnie z nauczycielkami przygotowały list do mieszkańców miasta z prośbą o segregowanie śmieci  i przekazały  go Panu Burmistrzowi, rozdały   także mieszkańcom miasta ulotki z informacją jak ważna jest segregacja śmieci dla naszego środowiska. Po całej uroczystości, wszystkie przedszkolaki radosne i uśmiechnięte wróciły do przedszkola.

Petycja do Burmistrza Miasta Bartoszyce- Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach dbają o środowisko!

Od wielu lat nasze przedszkole zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekologią. Bierzemy czynny udział w wielu akcjach ekologicznych: sprzątanie świata, zbieranie makulatury, baterii, tonerów, nakrętek.  Uczestniczymy w Programie Szkoły dla Ekorozwoju w celu ubiegania się już po raz trzeci międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.   W tym roku zorganizowaliśmy akcję „ Nie wyrzucaj do śmieci, ubierz inne dzieci”, wykonaliśmy ekologiczne instrumenty na powitanie wiosny.

Kilka tygodni  temu przeprowadziliśmy Patrol Ekologiczny okolicy sąsiadującej z naszym przedszkolem. Podczas niego  zauważaliśmy  bardzo dużo śmieci. Bezmyślni ludzie zanieczyszczają środowisko i niszczą przyrodę.  Aby zachęcić wszystkich  do dbania o otaczającą nas przyrodę  rozdaliśmy mieszkańcom naszego miasta ulotki, w których zamieściliśmy pomysły przedszkolaków  „Jak  możemy wspólnie  dbać o środowisko”

  • chodzić po zakupy z torbą uszytą z materiału, a nie kupować reklamówek
  • niepotrzebne zabawki i ubrania oddać innym dzieciom
  • zgniatać butelki przed wyrzuceniem do kosza
  • butelki i słoiki których nie można zwrócić zatrzymać na przetwory zimowe i soki
  • segregować śmieci już w domu
  • odpadki metalowe odnosić do punktów skupu
  • stare i podarte podkoszulki wykorzystywać jako szmatki
  • nie kupować produktów w plastikowych opakowaniach
  • zbierać baterie i wyrzucać je do specjalnych pojemników
  • zbierać makulaturę ,która zostanie przetworzona na nowy papier

Zacznijmy wszyscy od segregowania śmieci oraz dbania o zieleń. Połączmy siły i zróbmy wszystko, aby w naszym mieście było czysto  i miło!

                                                                                Dzieci  z Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

 

 

W PRZEDSZKOLNEJ GAZETCE „DWÓJECZKA” OPUBLIKOWALIŚMY ARTYKUŁ  PT. „RODZICE I DZIECI SEGREGUJCIE ŚMIECI!”

W naszym mieście, w świetle obowiązujących przepisów prawa Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów w taki sposób, aby jak najmniejsza ich ilość trafiła na składowisko. W związku z tym zaproponowała wszystkim mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów ,,u źródła”, polegającą na umieszczaniu odpadów w odpowiednich pojemnikach lub workach. Ujednolicone zostały również opłaty za wywóz odpadów z możliwością płacenia niższych rachunków przez osoby segregujące odpady.  Gmina stworzyła również możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych do wyznaczonych punktów zbiórki. Podjęte przez Gminę działania mają zapewnić większy porządek, skuteczniejszą segregację i mniejsze zanieczyszczanie środowiska.

W przedszkolu również i już od wielu lat podejmujemy działania na rzecz środowiska naturalnego. Efektem naszych starań było m. in. trzykrotne zdobycie przez przedszkole tytułu ,,Kubusiowych Przyjaciół Natury” i w ostatnim czasie dwukrotne zdobycie międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.  Nie przestajemy jednak działać dalej. W tym roku chcemy aby  dzieci podczas różnych działań lepiej poznały wodę oraz zwracały większą uwagę na odpady.

Z doświadczenia wiemy, iż niełatwo jest zapamiętać kolory pojemników, do których wrzucamy poszczególne odpady. Przypomnijmy więc:

– do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier ( nie zabrudzony i nie zatłuszczony );

– do zielonego pojemnika wrzucamy szkło ( bez szkła gospodarczego: misek, talerzy, figurek);

– do żółtego pojemnika wrzucamy tworzywa sztuczne (bez  butelek po olejach, styropianu):

– do brązowego pojemnika wrzucamy bioodpady ( bez resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego, zepsutej i przeterminowanej żywności, resztek mięsa i jedzenia w płynie, kości );

– do czerwonego pojemnika wrzucamy metal .

–Ponadto przeterminowane i niewykorzystane leki, igły, strzykawki i termometry zanosimy do specjalnych pojemników zbiórki w aptekach.

-elektrośmieci ( urządzenia gospodarstwa domowego, gry vido, narzędzia elektryczne ) przekazujemy do specjalnego punktu w siedzibie ZGO Sp. z o. o. ul. Zbożowej 8 ( budynek Elewarr ), godz. 7 – 15.

Zużyte baterie należy oddzielać i  przynosić do specjalnego pojemnika, który znajduje się w przedszkolu tym bardziej, że nasza placówka włącza się do konkursu organizowanego przez REBA Organizacja Odzysku S. A. w Warszawie ,,KONKURUJEMY – jak pracowite mówki”.      W przedszkolu zbieramy również ciągle – a to znaczy, że można przynosić codziennie – makulaturę, nakrętki plastikowe, zużyte płyty CD i baterie. Ponadto przypominamy rodzicom o gromadzeniu w domu aluminium bo już niedługo zorganizujemy przedszkolną akcję zbiórki tego surowca wtórnego.

ZACHĘCAJMY do pomocy w zbiórce surowców wtórnych rodziny, sąsiadów i znajomych!!!

„Dobre rady na odpady”- teatrzyk o tematyce ekologicznej

Nasze przedszkole ściśle współpracuje z innymi placówkami ubiegającymi się o Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. 23 marca dzieci z grupy „Jeżyki” zaprosiły w ramach tej współpracy dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 9 oraz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i wystawiły im przedstawienie pod tytułem „Dobre rady na odpady”. Przedstawienie było poświęcone ekologii i niosło przesłanie zachęcające wszystkich do segregacji odpadów i dbania o otaczającą nas przyrodę. Nasze „Jeżyki” były bardzo zadowolone z tego, że mogły wystąpić przed swoimi kolegami i koleżankami z innych przedszkoli, tym bardziej, że publiczność żywo reagowała na to, co działo się na scenie. To było bardzo miłe spotkanie, dziękujemy wszystkim naszym gościom za przybycie.

 

„Dzień Ziemi”

22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi dzieci z grup „Jeżyki” i „Pszczółki” wybrały się na wycieczkę do Wysieki by zobaczyć, jak wygląda składowisko odpadów komunalnych. Na miejscu przywitała nas pani Nina Dekert, która przedstawiła dzieciom prezentację multimedialną dotyczącą działalności ZGO i funkcjonowania wysypiska. Dzieci podczas spotkania były bardzo aktywne, wykazały się wiedzą na temat segregacji odpadów, dowiedziały się też wielu ciekawych rzeczy m.in. tego, że z granulatu otrzymanego z 35 plastikowych butelek można uzyskać tyle materiału polar, by uszyć bluzę dla dorosłej osoby. Dzieci zwiedziły salę staroci, w której miały okazję obejrzeć używane kiedyś sprzęty: telefony, telewizory, radia, wagi, itp. Po tej ciekawej lekcji dzieci zwiedziły ścieżkę edukacyjną, sortownię odpadów i cały teren wysypiska. Zorganizowana wycieczka była jednym z wielu działań podejmowanych przez nasze przedszkole w celu kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Zajęcia otwarte w grupie ” Misie”

28 kwietnia w grupie ” Misie” odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami, które miały na celu uświadomienie rodzicom obopólnych korzyści płynących ze wspólnej zabawy ruchowej z dzieckiem. Rozpoznawania materiałów i segregowanie ich do odpowiednich pojemników, wyjaśnienie słowa RECYKLING oraz rozwijanie inwencji twórczej tworząc zabawki z materiałów wtórnych. Dziękujemy rodzicom za poświęcony czas i spędzenie go w miłej i jakże twórczej atmosferze.

Zajęcia ekologiczne Segregujemy odpady prowadzone przez panią z ZGO

Jeżyki i Pszczółki sprawdzają czy las jest czysty…

12 maja dzieci z grup „Jeżyki” i „Pszczółki” w ramach realizacji działań „Zielonej Flagi” wybrały się na wycieczkę do lasu. Sprawdzaliśmy, czy nasz las jest czysty, czy może znajdują się w nim dzikie wysypiska śmieci. Bardzo się cieszymy, że spacerując po lesie nie znaleźliśmy żadnych śmieci. Słuchaliśmy za to pięknego śpiewu ptaków, zachwycaliśmy się zielenią otaczającej przyrody oraz rozpoznawaliśmy gatunki drzew i je nazywaliśmy. To był wspaniały dzień spędzony na łonie natury.