Mali Wielcy Ratownicy

Mali – wielcy ratownicy

 

25  marca w grupie ,,Pszczółki” i ,,Skrzaty” odbyło się kolejne III spotkanie  z Ratownikami Medycznymi  z firmy AL – MED w ramach projektu ,,Mali – wielcy ratownicy” , którego celem jest edukacja dzieci z zakresu pierwszej  pomocy oraz propagowanie odpowiednich postaw społecznych. Na wstępie dzieci przypomniały  nabytą wiedzę  i umiejętności  z poprzednich spotkań. Podczas tego spotkania dzieci  zapoznały się z podstawowymi środkami opatrunkowymi, poznały sposoby zaopatrywania nieskomplikowanych ran. Dzieci na sobie uczyły się zakładać proste opatrunki,  jak radzić sobie  w przypadku krwotoku z nosa. Każda grupa otrzymała  misie  i środki opatrunkowa na, których mogą  ćwiczyć nabyte umiejętności.