Konkurs plastyczny w grupie „Krasnoludków”

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”

Bajki wprowadzają  dzieci w świat roślin, zwierząt oraz ludzi, z ich typowymi cechami i przywarami. Przybliżają dzieciom wzorce osobowe,  postacie dobre i złe. W okresie przedszkolnym dziecko podlega socjalizacji i wychowaniu, nie tylko w kręgu własnej rodziny, ale również w szerszych grupach społecznych. Poznaje wzorce osobowe,  postacie dobra i zła. Bajki odgrywają istotną rolę w rozwoju emocjonalnym dzieci. W baśniowe przygody wplecione są różne życiowe sytuacje. Dziecko przeważnie utożsamia się z postacią głównego bohatera; towarzyszy mu w wędrówce, razem z nim przeżywa radość, strach, smutek czy ból, nawiązuje przyjaźnie, stawia czoła wrogom, podejmuje wyzwania, odpoczywa i bawi się. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które są potępiane, form ekspresji emocji oraz sposobów reagowania w trudnych sytuacjach. W ramach akcji ” Cała Polska czyta dzieciom” w naszej grupie utworzyliśmy ” kącik czytelniczy”. Dzieci poznały zasady korzystania z książek, nauczycielki  codzienne czytają dzieciom  o różnych porach dnia: baśnie, bajki, wiersze.  Zapraszamy rodziców do czytania dzieciom w  przedszkolu. Zachęcamy rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu oraz  korzystania z przedszkolnego kącika wymiany książek.

Ponadto zorganizowaliśmy grupowy konkurs plastyczny pt. ” Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, którego celem było:

– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– Promowanie twórczości dziecięcej,

– Rozwijanie zainteresowań plastycznych,

– Inspirowanie do aktywności twórczej,

– Integrowanie rodziców i dzieci przez sztukę,

– Promowanie talentów plastycznych dzieci,

– Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

Wszystkie prace zostały nagrodzone. Wytypowane prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym.  Bardzo dziękujemy Rodzicom i dzieciom za wykonanie prac plastycznych, które ozdabiały nasze przedszkole.Wszystkim gratulujemy!!!