Bezpieczny Przedszkolak- Przedszkolaki w Straży Pożarnej

Bezpieczny Przedszkolak- Przedszkolaki w Straży Pożarnej…
14 lutego 2019 dzieci z grupy Jeżyki i Pszczółki uczestniczyły w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Straży Pożarnej w Bartoszycach. Przedszkolaki miały okazję poznać  zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia i przyswoić  kanon zachowań w niebezpiecznych sytuacjach. Ważne jest aby dzieci w sytuacjach traumatycznych  miały zaufanie do służb ratujących zdrowie i życie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, praktycznie ćwiczyły jak wezwać pomoc, jakie informacje należy podać. W specjalnym pomieszczeniu miały okazję zobaczyć jak postępować podczas pożaru. Dowiedziały się o zasadach bezpiecznej ewakuacji.
Wiele niebezpieczeństw czeka na nas w związku z nieprawidłowym użytkowaniem  urządzeń elektrycznych, wentylacji i gazu. Omówione zostały zagrożenia związane z cichym zabójcą czyli tlenkiem węgla.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia Strażakom i życzymy jak najmniej wyjazdów do akcji i szczęśliwych powrotów.