Bartoszyce moje miasto

?BARTOSZYCE? – miasto widziane oczami dzieci

Przedszkole spełnia ważną rolę w poznawaniu dziedzictwa kulturowego swojego regionu, dlatego w przedszkolu rozbudzamy w dzieciach wiedzę o miejscu, w którym żyjemy, zwracamy uwagę na piękno otaczającego krajobrazu, a także przybliżamy dzieciom elementy folkloru Bartoszyc.

W tym roku 682 Urodziny Miasta Bartoszyce uświetniła wystawa prac plastycznych dzieci z naszego przedszkola pt. ,,Bartoszyce ?moje miasto?, która  była prezentowana w witrynie sklepu RAY w Bartoszycach w dniach od 17 do 24 lutego 2014 roku. Technika wykonania małych dzieł sztuki była bardzo różnorodna. Można było zarówno znaleźć prace rysowane kredkami pastelowymi, świecowymi, jak również  prace wyklejane gazetą czy  plasteliną.

Przedszkolaki wybrały się także na spacer ulicami Bartoszyc, podczas którego zabawiły się w,, małych fotografów? samodzielnie wykonując interesujące zdjęcia miasta. Projektowane sytuacje edukacyjne służyły rozszerzeniu i utrwaleniu wśród dzieci wiadomości o własnym regionie, uwrażliwieniu dzieci na piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudzeniu przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.

Fotografowanie miasta przez przedszkolaków było dla nich ciekawym doświadczeniem i  wzbudziło wiele emocji oraz miłych wrażeń.

WIEWIÓRECZKI”– spacer uliczkami miasta

BARTOSZYCE”– zdjęcia wykonane przez dzieci z grupy ” Pszczółki”