Akademia Badacza…

Akademia Badacza…
Zajęcia w ramach projektu eTwinningowego „Akademia Badacza – eksperymenty w edukacji elementarnej”.
Akademia Badacza jest to cykl zajęć mający na celu rozwijanie zainteresowań zjawiskami fizycznymi, chemicznymi oraz zachęcanie do poznawania świata. Uczestnicy Akademii poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów wzroku, dotyku, smaku i węchu. Dzieci doświadczają i badają wiele zjawisk m.in. poznają różnicę między stanami skupienia, eksperymentują z wodą, powietrzem, poznają zabawy z barwami. W trakcie eksperymentowania nasi laboranci korzystają z różnego rodzaju sprzętu kuchennego dostępnego w domu, dzięki czemu nazwy takie jak, moździerz, miarka, szczypce, pęsety nie są im obce. A samo posługiwanie się takim sprzętem jest świetnym ćwiczeniem dla małych rączek Dzięki doświadczaniu i eksperymentowaniu dzieci rozwijają umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków.
Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie https://twinspace.etwinning.net/59529/home
 W poniedziałek dzieci z grupy Jeżyki badały kolory. Eksperymenty zaczęły od obserwacji tęczy na odwrocie płyty CD i porównywały ją z tęczą z pryzmatu, następnie dzieci mieszały kolory na wacikach i barwiły ręczniki papierowe, kącik badawczy w sali został wyposażony w stacje, na których dzieci wykonują proste eksperymenty związane z mieszaniem kolorów.