Żyj z przyrodą w zgodzie

ŚWIATOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI

22 maja 2015r. w Światowym Dniu Różnorodności Biologicznej nasze przedszkole zorganizowało przemarsz ulicami miasta ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”, w którym wzięły udział również inne placówki, między innymi Przedszkole Nr 6. Przedszkolaki w kolorowym marszu przeszły ulicami Bartoszyc aby wręczyć petycję władzom miasta.               Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Początkowo święto obchodzone było 29 grudnia.  W 2000 r.

Zgromadzenie Ogólne zmieniło tę datę na 22 maja – dzień wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej.

Bioróżnorodność można porównać do systemu, w którym każdy element ma znaczenie. Ludzie znajdują się we wnętrzu tego czynnego układu. To między innymi różnorodność biologiczna warunkuje nasze życie na Ziemi. Naukowcy szacują, że aż jedna trzecia wszystkich znanych nam gatunków jest zagrożona wyginięciem i dlatego przedszkolaki z bartoszyckich przedszkoli w kolorowym, wesołym marszu z transparentami i plakatami przeszły ulicami naszego miasta na placyk przy pomniku Św. Brunona aby wręczyć petycję. Na spotkanie z  przedszkolakami wyszli w imieniu burmistrza pan Robert Pająk Sekretarz i Tomasz Cichocki Kierownik Referatu do spraw Ochrony Środowiska. Petycja przedszkolaków zwracała uwagę na ochronę naturalnych siedlisk zwierząt  i starodrzewów oraz martwego drewna. Postulowała, między innymi utrzymywanie lasu w stanie zbliżonym do naturalnego oraz dbanie o środowisko, bo jego zmiany powodują wyginięcie części osobników, całych gatunków roślin i zwierząt lub ekosystemów. Po uroczystym odczytaniu petycji przedszkolaków o ochronie różnorodności biologicznej w obrębie naszego miasta Sekretarz Rady Miasta zapewnił, że wspólnie z obecnym na spotkaniu Kierownikiem wezmą pod uwagę postulaty w niej przedstawione.

Zorganizowany marsz wzbudzał wielkie zainteresowanie mieszkańców naszego miasta i był kolejnym, ważnym punktem z realizowanego tematu ,,Bioróżnorodność” zawartego w Planie działań podejmowanych w celu uzyskania po raz drugi międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi, w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju. Poprzez organizowanie różnorodnych sytuacji dzieci uczą się szanowania roślin i zwierząt oraz poznają życie w różnych środowiskach przyrodniczych. Wiedzą co jest potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin oraz potrafią wymienić zmiany zachodzące w ich życiu. Znają współzależności człowieka z pozostałymi elementami przyrody i wiedzą w jaki sposób człowiek może chronić środowisko, w którym żyje.