Zabawy badawcze

Zabawy badawcze w grupie „Misie”

Dzieci  w wieku przedszkolnym cechuje naturalna ciekawość otaczającego je świata   występujących w nim zjawisk i rządzących nim zasad. Najlepszym sposobem  zaspokajania naturalnej ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka.  Idąc  za zainteresowaniami dzieci w grupie ,,Misie” został zorganizowany kącik badawczy, w którym dzieci przy pomocy nauczycielki mogą podejmować zabawy badawcze: mieszanie kolorów, mały wulkan, seler kameleon, tańczące rodzynki, niemożliwe zmieszanie, unosi się i tonie, co to za zapach, nasiona i kiełki, błyszczące monety. Poprzez zabawy badawcze rozwijamy umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniających się do rozszerzania  horyzontów myślowych przedszkolaka oraz dają dzieciom dużo radości.