Zabawy badawcze zimą

„Rozglądam się, czy na podwórku przedszkolnym są drzewa”- zabawy badawcze

Nasze przedszkole  bardzo aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej, mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska. Trudno jest jednak uczyć przyrody tylko za pomocą książek czy ilustracji . O wiele większe walory edukacyjne, a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie.

4 lutego 2015 r dzieci z grupy Krasnoludki  w ramach realizacji zaplanowanych  działań wybrały się do naszego ogrodu przedszkolnego  w celu zgłębienia jego tajemnic.  W zimowej scenerii  najmłodsze przedszkolaki  poznały   występujące w otoczeniu przedszkolnym gatunki drzew. Poprzez rozwiązywanie przygotowanych zagadek , utrwaliły ich nazwy oraz wspólnie  określiły  cechy ich wyglądu. Wiedza zdobyta w ten sposób na pewno  stanie się pełniejsza i trwalsza.