Ważny komunikat dla rodziców.

Uwaga Rodzice!

  • W związku z umieszczeniem przez Ministerstwo

Zdrowia powiatu bartoszyckiego na liście powiatów 

w strefie żółtej  zobowiązuję rodziców oraz inne osoby przyprowadzające/odbierające  dzieci do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego i zachowania   wszelkich środków ostrożności takich jak:  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

  • Ponad to zobowiązuje Rodziców i osoby upoważnione do

odbioru dzieci do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach obowiązującymi od dnia 1września 2020

  • Rodziców zobowiązuję  do złożenia „ Deklaracji

rodzica/prawnego opiekuna dziecka” ( do pobrania ze strony internetowej przedszkola pp2.ebartoszyce.pl ) najpóźniej w dniu 1 września 2020.

  • Informuję, że nie wyrażam zgody na  przebywanie

rodziców z dziećmi w salach w okresie adaptacyjnym.

Pamietajcie!

Wspólnie musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i dzieci.

Z poważaniem  dyrektor przedszkola

Anna Chilmończyk