Tydzień Czytania Dzieciom…

Tydzień Czytania Dzieciom…

Zakończenie całorocznej akcji Tygodniem Czytania Dzieciom z udziałem Burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego.W naszym przedszkolu od wielu lat czytanie dzieciom jest czynnością codzienną i bardzo lubianą. Jesteśmy ,,Czytającym przedszkolem” Kampanii ,,Fundacji XXI wieku – Cała Polska czyta dzieciom”. Organizujemy różne formy czytelnicze. Zapraszamy do czytania bliskie sercu dzieci oraz znane w mieście osoby. Organizujemy wyjścia do miejsc związanych z czytelnictwem jak księgarnia czy biblioteki. Na przełomie maja i czerwca zorganizowaliśmy Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ,,Czytanie zbliża”. W tym ważnym tygodniu przedszkolaki z grup ,,Biedroneczki” i ,,Jeżyki” odwiedziły Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną przy Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, a ,,Wiewióreczki i ,,Skrzaty” Bibliotekę Oświatową Klubu Wojskowego 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W Tydzień Czytania Dzieciom włączył się aktywnie również Burmistrz Miasta Bartoszyce, który 6 czerwca przeczytał bajkę terapeutyczną a następnie porozmawiał z naszymi przedszkolakami na temat nauki z niej płynącej. Pan Burmistrz na pamiątkę spotkania w przedszkolu otrzymał  ,,Dyplom uznania za życzliwość i wsparcie dla kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom”. Wszystkie działania czytelnicze podejmowane w naszej ,,Dwójeczce” mają na celu wspieranie zdrowia emocjonalnego  dzieci i są inspiracją rozmów o pięknie i bogactwie języka, oraz roli czytania w życiu każdego z nas.