Szkoła Wierna Dziedzictwu…

„Kto ty jesteś?- Polak mały”  warsztaty z rodzicami w grupie Wiewióreczki.

W naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej staramy się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak lokalnej jak i narodowej. W salach utworzone są kąciki patriotyczne gdzie dzieci mogą poznać mapę Polski, symbole narodowe , zabytki największych miast itp. Zbliżające się Święto Niepodległości 11 listopada było inspiracją do zorganizowania w grupie Wiewióreczek warsztatów z rodzicami  nt. Kto ty jesteś?- Polak mały. Celem spotkania było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Przedszkolaki mogły pochwalić się przed swoimi rodzicami zdobytą wiedzą i umiejętnościami . Dzieci tworzyły własne wypowiedzi w zabawie słownej : Kim jesteśmy? Śpiewały piosenkę pt. Jesteśmy Polką i Polakiem oraz wskazywały miasta na mapie Polski, o których była piosenka. Odkrywały obrazki i nazywały symbole narodowe godło, flagę, hymn. Następnie układały z części obrazki, symbole narodowe, nazywając je. Kolejnym punktem spotkania było wykonanie wspólnie z rodzicami  Kokardy Narodowej. Podczas warsztatów powstała również praca plastyczna „Polska nasz dom”. Ostatnim punktem  warsztatów była zabawa integrująca z rodzicami- granie na bum- bum rurkach. Dzieci i rodzice grali melodie ludowe i inne.  Było to spotkanie uczące dzieci szacunku i  miłości do Ojczyzny , a takiej miłości uczymy już w przedszkolu.