„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” W NASZYM PRZEDSZKOLU – 10.11.17

W naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej staramy się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak lokalnej jak i narodowej. We wszystkich salach utworzone zostały kąciki patriotyczne gdzie dzieci mogą poznawać mapę Polski, symbole narodowe , zabytki największych miast itp. Dzieci poznawały legendy związane z naszym krajem i jego historią. Poznawały sławnych Polaków – uczyły się być z nich dumne. Odwiedziły groby i pomniki – oddając cześć pamięci wielkim Polakom i żołnierzom  walczącym o wolność naszej Ojczyzny. Uczestniczyły w warsztatach z rodzicami pt. Kto ty jesteś Polak mały” .Celem spotkań było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Przedszkolaki mogły pochwalić się przed swoimi rodzicami zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Tworzyły prace plastyczne , którymi udekorowaliśmy nasze przedszkole. Przygotowywały się do  Święta Niepodległości ucząc się hymnu, wierszy, tańców i piosenek o tematyce patriotycznej. A uroczysty  apel z okazji Święta Niepodległości był podsumowaniem naszych działań. Cała społeczność przedszkola spotkała się na uroczystym apelu  gdzie odśpiewała hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Wierszem i piosenką dzieci oddały szacunek , symbolom narodowym oraz tym, którzy walczyli o wolność. Było to spotkanie uczące dzieci szacunku i  miłości do Ojczyzny , a takiej miłości uczymy już w przedszkolu.