Święto Drzewa…

„ŚWIĘTO DRZEWA”

10 października obchodzony jest DZIEŃ DRZEWA. Z tej okazji dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wykonały plakaty obrazujące różne gatunki drzew. Dzięki zaangażowaniu dzieci powstało 7 wspaniałych, grupowych prac. Plakaty można podziwiać w holu naszego przedszkola, gdyż utworzona została  z nich bardzo oryginalna wystawa. Z okazji Dnia Drzewa odbyła się też uroczystość w sali Wiewióreczek, gdzie wszystkie dzieci z przedszkola obejrzały prezentację multimedialną na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka. Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Podjęte działania miały na celu przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.