Światowy Dzień Świadomości Autyzmu…

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu…

3 kwietnia w naszym przedszkolu zrobiło się niebiesko ponieważ obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej tez okazji chcieliśmy się dowiedzieć co to jest autyzm i jak postrzega świat dziecko autystyczne. Przedszkolaki obejrzały na ten temat prezentację multimedialną oraz film pt.” Podróż Marii”. Dowiedziały się , że dzieci autystyczne są „inne”, postrzegają świat inaczej niż my , często widzą rzeczywistość w sposób zniekształcony. Dzieci dotknięte autyzmem ogromnie cierpią. Źródłem ich cierpienia jest wielki lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, ucieczka we własny, dla nas niedostępny świat. Dzieci autystyczne jakby pod wpływem magicznego zaklęcia chowają się w swój lęk. Wolą odcinać się od otoczenia, będącego źródłem nieustannych bodźców, których nie potrafią umiejętnie selekcjonować.