Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny   2018/2019 do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbędzie się w dniach od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych przedszkoli. Rodzice/prawni opiekunowie,  po zalogowaniu się na stronę :

 bartoszyce.formico.pl

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami w  w/w terminie.