,,PSZCZÓŁKI” TO MALI WIELCY RATOWNICY Z CERTYFIKATAMI

DZIECI Z GRUPY,,PSZCZÓŁKI” TO MALI WIELCY RATOWNICY Z CERTYFIKATAMI

31.03.2017r., już po raz ostatni w tym roku szkolnym, dzieci z grupy ,,Pszczółki” gościły przedstawicieli służb ratowniczych oraz policjanta.                                                                            Podczas cyklicznie odbywających się spotkań w ramach III edycji programu ,,mali Wielcy ratownicy”  dzieci zostały zapoznane z wyposażeniem karetki, zadaniami poszczególnych służb ratowniczych oraz numerami alarmowymi. Ćwiczyły umiejętność wzywania pomocy, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i opatrywania nieskomplikowanych ran.
Tym razem sympatyczni ratownicy przynieśli ze sobą fantomy do ćwiczeń resuscytacji w przypadku zatrzymania krążenia. Dzieci dowiedziały się, że utrata przytomności to stan zagrożenia życia wywołany urazem, wstrząsem lub chorobą. W jej następstwie może dojść do niedrożności dróg oddechowych powodując bezdech, a po kilkudziesięciu sekundach zatrzymanie krążenia. Najważniejsze zadanie, jakie ma do wykonania świadek zatrzymania krążenia przed przyjazdem karetki pogotowia, to rozpoczęcie zabiegów resuscytacyjnych – uciskania klatki piersiowej i wykonywania oddechów ratowniczych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia wczesne rozpoczęcie resuscytacji zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.                                                                                                                      Po prezentacji na dużym fantomie oraz  przełamaniu początkowej niechęci każda ,,Pszczółka” miała okazję przećwiczyć na małym fantomie samodzielne wykonywanie resuscytacji. Ratownicy zaprezentowali również sposób obsługi defibrylatora AED. Ostatnie spotkanie zakończyło się przekazaniem pięknych certyfikatów ,,małym Wielkim ratownikom”.

Dziękujemy bardzo sympatycznym ratownikom za możliwość wzięcia udziału naszych przedszkolaków w tak ważnym i pożytecznym programie edukacyjnym.