Prezentacje artystyczne Pszczółek…

Prezentacje artystyczne Pszczółek…
W dniu 02.03.2018 grupa Pszczółki przedstawiały program artystyczno-wokalny dla kobiet ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bartoszycach z okazji dnia kobiet.
Dzieci miały możliwość prezentacji swoich talentów i przywiązania do tradycji naszego regionu. Podczas występów Pszczółki śpiewały tradycyjne warmińskie pieśni oraz współczesne piosenki. Przedszkolaki recytowały wiersze oraz tańczyły tańce ludowe. Na zakończenie występu złożyły paniom życzenia.
Występ naszych Przedszkolaków bardzo podobał się publiczności zebranej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach i dzieci dostały długie owacje oraz słodkie upominki.