Powiatowy Konkurs Plastyczny

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Wszechświat w oczach dziecka”

Na Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. ,,Wszechświat w oczach dziecka” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Bartoszycach dzieci, pod kierunkiem nauczycielek przygotowały  siedem prac, również na warsztatach plastycznych organizowanych na terenie naszego przedszkola.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy astronomicznej, pobudzenie zainteresowań naukami ścisłymi oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.

Na konkurs wpłynęło ogółem 108 prac i 10 czerwca 2010 r. komisja przyznała miejsca oraz wyróżnienia.

W KATEGORII – DO LAT 6 sukces odniosły dzieci z grupy V naszego przedszkola:
II miejsce zajął KRZYSZTOF KLIMEK a III miejsce zajęła ANNA SZYMANIAK
Nagrodzone prace można oglądać w ,,Fotogalerii” na stronie internetowej M.
D. K. w Bartoszycach.