Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Dzieci z grupy ” Skrzaty” w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ” Zabawa Sztuką” . Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów, wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie przedszkolnej oraz rozwijanie wiary we własne możliwości. W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” Skrzaty uczestniczyły w zajęciach na temat: „Każdy ma talent” – Międzynarodowy Dzień Kropki , „Kolor i rytm” – Kółka na wodzie – malowanie do utworu „Muzyka na wodzie”, „Bukiet jesiennych warzyw” – dzieła niemalowane inspirowane sztuką Giuseppe Arcimboldo. Edukacja plenerowa – warsztaty plastyczne na łonie natury. Dzieci brały udział w zabawach twórczych w plenerze z wykorzystaniem okazów przyrodniczych – darów jesieni. „Kolorowa Jesień – rysowanie kredą na betonie w przedszkolnym ogrodzie, malowanie farbami na folii. Przed nami jeszcze wiele twórczych działań rozwijających aktywność i kreatywność dzieci. Jesteśmy przekonane , że jest to wspaniała zabawa sztuką!

Danuta Banach , Monika Mysiewicz