Ogólnopolska Akcja- Bezpieczne Wakacje

Bezpieczne Wakacje

Nasze przedszkole włączyło się w Ogólnopolską akcję – Bezpieczne Wakacje. Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

Realizacja treści została podzielona na cztery bloki: w podróży, w górach, nad morzem, czas wolny

Zachęcamy Rodziców do udziału w akcji poprzez odwiedzenie strony www. bezpiecznewakacje.pl