Obserwacje przyrodnicze wiosną

„Kwitnące jabłonie”

Obserwacje przyrodnicze prowadzimy przez cały rok. Dzięki temu dzieci znają  rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie. Wiedzą, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność).  Potrafią wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku. Wiedzą , w jaki sposób człowiek może je chronić. Wiosna jest wspaniałą okazją do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,które odgrywają istotną rolę w edukacji dzieci, uczą kontaktu z przyrodą – pomagają poznawać jej różnorodność. Pokazują, że rośliny, a także żyjące w ich sąsiedztwie różne gatunki zwierząt, zmieniają się zgodnie z następowaniem po sobie pór roku, a także na przestrzeni lat. Dzieci z radością  obserwowują , jak drzewo zmienia się w kolejnych porach roku.  W naszym przedszkolnym ogrodzie Skrzaty obserwowały drzewa, na których pojawiały się pączki listków, kwiaty i zawiązki owoców. Kwitnące jabłonie zauroczyły  nas, dlatego też postanowiliśmy je namalować. Prace plastyczne przedstawiające piękne drzewa pokryte kwiatami przyciągały uwagę wszystkich i były ozdobą naszego przedszkola.