Nasze sukcesy

Nasze przedszkole zostało wyróżnione w konkursie plastycznym ? A u nas już jesień? organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji cyklicznych zmian w przyrodzie, czerpanie inspiracji twórczej ze świata przyrody oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

Był to projekt edukacyjny zawierający następujące etapy:

  1. Wycieczka do parku- obserwacje przyrodnicze- obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zbieranie kolorowych liści o różnych kształtach. Nazywanie drzew, z których pochodzą.

  2. Zasuszenie liści ? poznanie sposobu suszenia liści.

  3. Wspólne projektowanie i wykonanie pracy plastycznej.

W projekcie brały udział dzieci z kółka plastycznego, które wykonały pracę plastyczną pod kierunkiem nauczycielki Danuty Banach.

 

21 grudnia zostały  ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na plakat upowszechniający i promujący dobre zachowania ekologiczne organizowany pod patronatem  Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.  

Konkurs był elementem kampanii edukacyjnej poświęconej prawidłowemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Organizowany był w dziesięciu kategoriach, a adresowany do dzieci, uczniów, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. 
Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, napłynęło ponad tysiąc prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

W kategorii dzieci z terenów miejskich I miejsce zajęła Aleksandra Kusio z naszego przedszkola, która przygotowała pracę pod kierunkiem Jolanty Dzik. Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów.