Misie i Biedroneczki poznają pracę policjanta…

„Spotkanie z Policjantem”

Wrzesień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Przedszkolaki poznają zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na placu zabaw oraz podczas wycieczek i spacerów. Wspólnie ustalają kontrakty grupowe, których przestrzeganie warunkuje bezpieczeństwo. Podczas  spacerów i wycieczek ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać się w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym i bezpieczeństwie wie pan policjant, dlatego też w piątek 16 września Biedroneczki i Misie zaprosiły do przedszkola policjanta z Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach. Na spotkanie przybyła pani Policjantka, która opowiedziała o swojej pracy. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna  jest  praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantki. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę.  W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy  dzieci wręczyły laurkę. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa , które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci!