„Misie” chcą zostać Kubusiowym Przyjacielem Natury…

Misie” chcą zostać Przyjacielem Natury dlatego też z wielkim zapałem w naszej grupie przystąpiliśmy do realizacji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” , poświęconemu tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Poprzez udział w zajęciach tematycznych, dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. Podczas pierwszego zajęcia Misie dowiedziały się co to jest natura oraz jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”, jak dbać o rośliny i zwierzęta oraz jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze. Już podczas spaceru obserwowaliśmy najbliższe otoczenie przyrodnicze, dzieci zauważały ptaki, kopce kretów i ptactwo wodne. Oglądały drzewa i pierwsze wiosenne kwiaty. Następnie podczas zajęcia rozwiązywaliśmy zagadki poprzez wskazywanie zwierząt na obrazkach . Kolorowaliśmy karty pracy oraz wspólnie stworzyliśmy pracę plastyczną, na której umieściliśmy zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Była to nauka poprzez zabawę.