Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi

Stało się… po raz drugi otrzymaliśmy prestiżowy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi.

Na początku grudnia w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 zorganizowana została konferencja ekologiczna, na której kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Alicja Szarzyńska zaprezentowała Program ,,Szkoły dla Ekorozwoju” burmistrzowi Bartoszyc i innym zaproszonym przedstawicielom Rady Miasta oraz instytucji lokalnych, które angażują się w działania ekologiczne placówek a także dyrektorom szkół i przedszkoli.

Bardzo ważnym i w dodatku miłym akcentem było wręczenie Międzynarodowych Certyfikatów Zielonej Flagi dla nas i innych bartoszyckich szkół oraz przedszkoli, które w ubiegłym roku realizowały Program Szkoły dla Ekorozwoju.           „Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest placówkom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikat jest przyznawany placówkom  po spełnieniu wielu wymagań formalny i ma zachęcać do ciągłego doskonalenia oraz rozwoju działań.  I jak się można domyślać z każdym rokiem poziom przedsięwzięć realizowanych w tym zakresie przez przedszkola oraz szkoły jest coraz wyższy.     Tym bardziej możemy być dumni z otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia. W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu ,,Szkoły dla Ekorozwoju” będziemy realizować działania wokół tematów przewodnich ,,Odpady” i ,,Woda”, tak aby udało się znowu sięgnąć po Certyfikat Zielonej Flagi.                                                                        Dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom, instytucjom i osobom prywatnym oraz wszystkim, którzy wsparli nasze działania ekologiczne i zachęcamy do dalszej współpracy.