Mali- wielcy ratownicy

Mali – wielcy ratownicy”

Dzieci z naszego przedszkola z grupy ,,Pszczółki” i ,,Skrzaty” zostały objęte programem edukacyjnym ,,Mali – wielcy ratownicy”, który będzie prowadzony przez dyplomowanych ratowników medycznych z firmy ,,AL.-med.” Działania te będą polegały na edukacji dzieci z zakresu pierwszej pomocy, a także na propagowaniu odpowiednich postaw w stosunku do osób potrzebujących pomocy. Jednym z celów programu jest również zwiększenie zaufania do zawodu Ratownika Medycznego, Lekarza, pielęgniarek pracujących w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Projekt jest realizowany w formie pogadanek, pokazów, konkursów i praktycznych ćwiczeń na fantomach, a także dzieci będą się uczyły na sobie zaopatrywania prostych ran. Podczas projektu odbędzie się 5 spotkań podczas których zostaną przedstawione następujące zagadnienia: zapoznanie z zawodem Ratownika medycznego, nauka prawidłowego wzywania pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej,  zaopatrywania nieskomplikowanych ran. Na zakończenie bloku tematycznego dzieci zaprezentują nabyte umiejętności przed przedszkolakami i rodzicami.

SPOTKANIE I

SPOTKANIE II