,,KRASNOLUDKI” POZNAJĄ DZIEDZICTWO HISTORYCZNE MIASTA W BEZPOŚREDNI SPOSÓB

,,KRASNOLUDKI” POZNAJĄ DZIEDZICTWO HISTORYCZNE MIASTA W BEZPOŚREDNI SPOSÓB

Kształtowanie postawy patriotycznej małych dzieci zaczynamy od rzeczy i spraw najbliższych aż do rozumienia i dostrzegania tego, co ważne dla całego kraju. Dlatego właśnie dzieci z grupy ,,Krasnoludki” jako mali patrioci, zapoznanie z rodzinnym krajem zaczęły od poznania swojej ulicy oraz swojego miasta. Z przyniesionych do przedszkola pocztówek oraz ilustracji wspólnie stworzyły kącik i na ich podstawie wyszukiwały znanych sobie miejsc.  Poprzez spacery w najbliższej okolicy dokonywały bezpośredniej obserwacji budynków, porównywały je i poznawały ich funkcje. W ramach cyklu zajęć dotyczących Bartoszyc poznały symbole miasta oraz ,,Legendę o Kamiennych Babach” i wybrały się na poszukiwanie ich. Sposób budzenie zainteresowania rodzinnym krajem poprzez bezpośrednią obserwację bardzo się spodobał naszym maluszkom, co świetnie ilustrują zrobione zdjęcia.