Jeżyki z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszycach


W piątek 20 maja 2022 r dzieci sześcioletnie z grupy Jeżyki na zaproszenie p. Marzeny Filipek
odwiedziły Szkołę Podstawową nr 3 w Bartoszycach. Celem wizyty było zapoznanie z budynkiem
szkolnym i atmosferą pracy panującej w szkole. Dzieci odwiedziły min. bibliotekę szkolną , w której
obejrzały teatrzyk kamishibai specjalnie przygotowany dla przedszkolaków przez p. Marzenkę
pt. „O Lechu, Czechu i Rusie”. Następnie zajrzały do gabinetu pani dyrektor i sekretariatu , pokoju
nauczycielskiego, gabinetu pani pielęgniarki. Były też w świetlicy i na szkolnej stołówce.
Na zakończenie odwiedziły dwie sale lekcyjne , gdzie przy okazji mogły zobaczyć jak w czasie lekcji
pracują starsi koledzy.
Jeżyki opuszczając szkołę otrzymały na pamiątkę od pani Marzenki zakładki do książek i coś dla
osłody.
Dziękujemy pani Marzenie Filipek za poświęcony czas. Do zobaczenia.