Jeżyki  uczą się jak udzielać pierwszej pomocy

Jeżyki  uczą się jak udzielać pierwszej pomocy.

W dniu 8 stycznia 2018 r. dzieci z grupy  „Jeżyki” gościły w swojej grupie  w ramach projektu edukacyjnego „ Mali Wielcy ratownicy” trzech przedstawicieli służb mundurowych tj. funkcjonariusz policji p. Marta Kabelis i p. Paweł  Mazuro oraz funkcjonariusz straży pożarnej i ratownik medyczny p. Bartłomiej Chilmanowicz.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z prawidłowym wzywaniem pomocy. Podczas zajęć dzieci przypomniały  sobie zasady działania defibrylatora. Następnie wzięły udział w zabawach utrwalających znajomość numerów alarmowych , w dwóch grupach układały historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń,  ćwiczyły  poszczególne czynności, które należy wykonać podczas wzywania pomocy. W dalszej kolejności rozpoznawały oznakowania ewakuacyjne  oraz wspólnie odbyły drogę ewakuacji z sali zabaw do głównego wyjścia. Na koniec spotkania ratownik medyczny zadał dzieciom  pracę domową : miały one bowiem  za zadanie zaprezentować  rodzicom sposób wzywania pomocy w różnych sytuacjach.Podsumowaniem zajęć była rozmowa p. policjantki  z dziećmi na temat ich bezpieczeństwa na drodze i w kontakcie z obcym. Aby dzieci dobrze zapamiętały to spotkanie wszystkie otrzymały znaczki odblaskowe.