Jesień z poezją

W listopadzie w naszym przedszkolu odbył się I Międzyprzedszkolny Przegląd Poezji Dziecięcej pt. ?Jesień z poezją?. ?Gdy listopad nadchodzi, wiatr swym podmuchem ziemię bardziej chłodzi?? ale 7 listopada 2013r wiatr nie zraził nikogo. Dzieci z bartoszyckich przedszkoli przybyły do naszego przedszkola, aby przedstawić uroki jesieni opisane przez polskich poetów. O tym, że jesień piękne kolory niesie przekonywały recytujące ?Jeżyki?, ?Listki? i ?Pani Jesień?.
Celem przeglądu było stworzenie warunków sprzyjających popularyzacji poezji dziecięce. Istotnym aspektem tego spotkania było również rozwijanie bezpośrednich kontaktów z literaturą dziecięcą, doskonalenie umiejętności recytatorskich, stworzenie okazji do  swoich uzdolnień, zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne zawarte w poezji oraz szerzenie kultury żywego słowa.
Wyjątkowe zdolności recytatorskie uczestników uświetniła prezentacja artystyczno-wokalna w wykonaniu dzieci z grupy Pszczółki z naszego publiczności. Wszyscy uczestnicy za pilność, zaangażowanie i sumienność zostali nagrodzeni dyplomami, słodkimi upominkami oraz nagrodami książkowymi.  Bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy na spotkanie z poezją w naszym przedszkolu za rok.