Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach w roku szkolnym 2023/2024

 

Zakres pracy

Godziny organizacji dnia w przedszkolu

Czynności dzieci i nauczyciela

Zajęcia w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej

6.00-7.30

Schodzenie się dzieci, grupy łączone. Swobodne zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań i potrzeb dziecka,  praca indywidualna, rozmowy indywidualne z dziećmi,  prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

7.30 – 8.00

Czynności porządkowe, prace społeczno – użyteczne

Realizacja podstawy programowej

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.30-9.00

Śniadanie.

9.00-11.30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności w     fizycznym , emocjonalnym , społecznym  i poznawczym   obszarze rozwoju z uwzględnieniem   indywidualnych  potrzeb i możliwości  dziecka.

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu,  czynności porządkowo-higieniczne pełnienie dyżurów

12.00-12.30

Obiad

12.30- 13.00 – dzieci starsze

Odpoczynek poobiedni, relaks, wyciszenie, zabawy dowolne

12.30-14.00 – dzieci młodsze

Leżakowanie

Zajęcia w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej

13.00-14.15

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Realizacja projektów, programów przedszkolnych: wewnętrznych i zewnętrznych, pobyt na świeżym powietrzu.

14.15 – 14. 30

Przygotowanie do  podwieczorku,   czynności porządkowo-higieniczne,

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 15.30

Praca indywidualna, zabawy i gry stolikowe wg. zainteresowań dzieci

15.30-16.30

Rozchodzenie się  dzieci – grupy łączone.  Aktywność własna dzieci w sali lub na powietrzu. Prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami,