Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W dniach od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2023 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niżej wymienionych szkołach i przedszkolach na następującą liczbę miejsc:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 – 5 miejsc dla dzieci 6-letnich lub 5-letnich
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – 5 miejsc dla dzieci 6-letnich lub 5-letnich
  • Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 – 4 miejsca dla dzieci 3-letnich z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 miejsce dla dziecka 4-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Przedszkole Publiczne nr 6 – 5 miejsc dla dzieci 3-letnich
  • Przedszkole Publiczne nr 9 – 2 miejsca dla dzieci 4-letnich, 2 miejsca dla dzieci 5-letnich

W tym roku, wyjątkowo rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona bez użycia systemu informatycznego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru w terminie podanym w zarządzeniu burmistrza.

Wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w wymienionych wyżej jednostkach.

https://bartoszyce.pl/Common/pobierzPlik/id/281/module_short/news/obj_id/225/culture/pl/version/pub.html

https://bartoszyce.pl/Common/pobierzPlik/id/282/module_short/news/obj_id/225/culture/pl/version/pub.html

https://bartoszyce.pl/Common/pobierzPlik/id/283/module_short/news/obj_id/225/culture/pl/version/pub.html

https://bartoszyce.pl/Common/pobierzPlik/id/284/module_short/news/obj_id/225/culture/pl/version/pub.html

https://bartoszyce.pl/Common/pobierzPlik/id/285/module_short/news/obj_id/225/culture/pl/version/pub.html