Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2016 r. ( czwartek) na terenie przedszkola zostaną wywieszone listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie przypominamy, że kandydat zakwalifikowany będzie przyjęty do przedszkola tylko wtedy, gdy rodzice

w dniach od 19 maja do 23 maja 2016 r złożą  pisemne oświadczenie  woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk oświadczenia woli dostępny jest w przedszkolu u  nauczycielek, dyrektora lub kierownika gospodarczego.