Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo.
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że na czas zamknięcia przedszkola,   opłaty za wyżywienie i świadczenia nie będą pobierane. Nadpłaty wynikłe za miesiąc marzec 2020 r. – dotyczy Rodziców którzy opłacili- będą zwrócone Państwu przy naliczeniu opłat po powrocie dzieci do przedszkola. 
 
dyrektor przedszkola Anna Chilimończyk