Godziny pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/21

Grupa ” KRASNOLUDKI „- 7.00-16.30

Grupa „MISIE”– 7.30-15.30

Grupa „BIEDRONECZKI”– 6.00-16.00

Grupa „SKRZATY”– 6.30-16.30

Grupa „WIEWIÓRECZKI” -6.30-16.30

Grupa „PSZCZÓŁKI”– 6.30-16.00

Grupa „JEŻYKI”– 6.00-16.00