„Europejskie Dni Dziedzictwa” Edycja 2023- „Żywe dziedzictwo- tradycje od pokoleń”

We wrześniu nasze przedszkole wzięło udział w projekcie ” Europejskie Dni Dziedzictwa” Edycja 2023- ” Żywe dziedzictwo- tradycje od pokoleń” organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Myślą przewodnią projektu jest prezentowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego jego ochrona oraz wzmacnianie dialogu miedzykulturowego. W ramach udziału w projekcie zorganizowano Przedszkolny konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców: ” Zabytki Europy z przedszkolakom w tle”. W konkursie wzięło udział 13 osób. Uczestnicy mieli możliwość opowiedzenia historii powstania zdjęcia. Dzieciom wręczono dyplomy za udział i drobne upominki. Małgorzata Michałowska.