Edukacja ekologiczna

” Zajęcia ekologiczne”
        W naszym przedszkolu w tym roku szkolym  odbyły się już dwa spotkania  z Paniami pracującymi w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bartoszycach. Panie prowadziły ciekawe zajęcia z edukacji ekologicznej, która polega na kształtowaniu u dzieci  odpowiedzialności za stan przyrody.
       Dzieci podczas zajęć dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować aby oszczędzać wodę i energię, nie zanieczyszczać powietrza. Nauczyły się poznawania i rozumienia otaczającego świata, wykształciły wrażliwość, odpowiedzialność, umiejętność dostrzegania piękna przyrody, a także chęć do podejmowania działań na rzecz jej ochrony.
       Przedszkolaki z wielką ciekawością i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach. Były bardzo zadowolone i bogatsze o wiele informacji z dziedziny ekologii.