Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Spotkania z Paniami z ZGO w Bartoszycach.

W naszym przedszkolu były organizowane systematycznie spotkania z Paniami pracującymi w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bartoszycach. Panie prowadziły zajęcia z edukacji ekologicznej, która polega na kształtowaniu u dzieci  odpowiedzialności za stan przyrody.
Dzieci podczas zajęć poznały min. prawa i obowiązki małego Ekologa, stworzyły kalendarz ekologiczny, dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować aby oszczędzać wodę i energię, nie zanieczyszczać powietrza. Nauczyły się poznawania i rozumienia otaczającego świata, wykształciły wrażliwość, odpowiedzialność, umiejętność dostrzegania piękna przyrody, a także chęć do podejmowania działań na rzecz jej ochrony.

Przedszkolaki z wielką ciekawością i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach. Były bardzo zadowolone i bogatsze o wiele informacji z dziedziny ekologii.